Nr 37/2019

Inledare

Det är dags att uppgradera den psykiska hälsan

Danuta Wasserman anser att både den preventiva befolkningsinriktade och den behandlande delen av vården är underfinansierad. (0 kommentar)

Signerat

Alla behövs i förhandlingsarbetet

Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i. (0 kommentar)

Nyheter

»Politikerna satsar för lite på den psykiska hälsan«

Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt att förebygga självmord. Men fortfarande står nollvisionen och stampar. Nu vill Danuta Wasserman, senior professor och suicidforskare vid Karolinska institutet, att politikerna skjuter till mer pengar. (0 kommentar)

Eksjö toppar årets AT-rankning

Höglandssjukhuset Eksjö är årets favorit. Tydliga läromål, systematiskt förbättringsarbete och stor möjlighet att påverka sin arbetssituation är några av anledningarna bakom topplaceringen i Sylfs AT-rankning. (0 kommentar)

Varannan AT-läkare jobbar över gratis

Trots stigande nöjdhet med AT-orterna ser Sylf med viss oro på AT-läkarnas situation. Bland annat uppger hälften av läkarna att de arbetat obetald övertid. »Helt oacceptabelt«, säger ordförande Madeleine Liljegren.(5 kommentar)

Heidi Stensmyren försvarar chefsutbildning för en halv miljon

Medier har ställt frågor om en dyr ledarskapsutbildning på Handelshögskolan som Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren går. »Det här är en investering i organisationen«, säger Heidi Stensmyren nu till Läkartidningen.(24 kommentar)

Minnesstund i Värnamo för mördad läkare

På fredagen hålls en minnesstund på Värnamo sjukhus för den mördade läkaren Karolin Hakim, som avslutade sin AT-tjänstgöring i somras. Läkartidningen har pratat med två av hennes AT-kollegor.(0 kommentar)

Fritt fram för fler donationer efter cirkulationsstopp

De sex pilotsjukhusen får fortsätta med så kallade DCD-donationer, där organ tas om hand efter cirkulationsstillestånd. Det meddelar de ansvariga för det nationella DCD-projektet.(0 kommentar)

Regeringen föreslår kompensation för vårdmomsen

Efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen att staten tillfälligt kompenserar regionerna för vårdmomsen. Men branschorganisationen Vårdföretagarna är tveksam till om pengarna räcker.(0 kommentar)

Västernorrland portar hyrläkare som bor i länet

Region Västernorrland vill neka hyruppdrag till personer som bor i länet. På kliniknivå har det formulerats som ett förbud och de nya direktiven får hård facklig kritik. (1 kommentar)

Mora lasarett inför »svart låda« under operation

Kirurgkliniken i Mora är först ut med att införa ljudinspelning under operation i klinisk verksamhet. Nu utökas konceptet.(1 kommentar)

Debatt

Sverige behöver en obligatorisk specialistläkartentamen

Sveriges läkarförbund bör driva frågan om obligatorisk specialistläkartentamen. Det är lönlöst att slåss för löner och respekt så länge vi tillåts välja att skriva eller avstå från att ta ett prov på det vi ska vara bäst i landet på, skriver Björn Lindström. (12 kommentar)

Sätt alltid in antibiotika vid öroninflammation hos vuxna

På senare tid har det rapporterats i medierna om dödsfall hos vuxna med akut mediaotit. Har läkare helt slutat behandla öroninflammation hos vuxna med antibiotika, undrar Helge Rask-Andersen. (0 kommentar)

Krönika

»Förstå något mer än vad som skulle ha framgått ur en triageringsalgoritm.«

Det är berättelser ur patientens egen mun, inte algoritmer, skattningsskalor och digitala frågeformulär som får doktorn att lyssna och förstå – bli berörd och kanske lägga handen på hjärtat av tacksamhet för förtroendet. Distriktsläkaren Josabeth Hultberg berättar i sin krönika.  (11 kommentar)

Kultur

Vänsterhänt må vara hänt

Höger hand är bra, vänster hand är illa, sägs det. Mekanismen bakom hänthetens lateralisering hos oss människor är fortfarande oklar; nio av tio individer i arten Homo sapiens är högerhänta medan fördelningen bland aporna är cirkus »fifty-fifty«. Varför? Stephan Rössner, senior professor, skildrar ett ett urgammalt mysterium.(12 kommentar)

Människor & möten

»Målet är att maskinerna ska klå erfarna hudläkare i diagnostik«

Anne-Marie Wennberg, professor, specialistläkare och sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i det Nationella innovationsrådet. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Brita Zilg

Brita Zilg, rättsläkare, har till­­sammans med läkarstudenten Gustav Wärn gjort en studie kring utfärdande av dödsorsaksintyg.  (0 kommentar)

Reflexion

Genetiska test inte så enkla att tolka

»Marknaden för allehanda kommersiella och för allmänheten tillgängliga hälsotest kommer att öka kraftigt i framtiden.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Mindfulness för att förebygga utbrändhet i sjukvården

Stress och utmattning är ett växande problem i läkarkåren. Medveten närvaro, mindfulness, i andning och kroppen ökar fokus och ger återhämtning. Medkänsla kan generera positiva känslor som antidot mot empatitrötthet. (0 kommentar)

Nya Rön

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har forskare utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära läkemedel och psykofarmaka. (1 kommentar)

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

Insatser i östra Kongo är troligen avgörande för att eliminera kolera nationellt. Det är en slutsats av författarna till en artikel i tidskriften Emerging infectuous diseases. (0 kommentar)

Nytt om namn

Årets bästa handledare hyllades i Dalarna

Under senaste AT-middagen i Dalarna i våras tilldelades följande kollegor pris för årets handledare: Beata Falk, medicin, Sofia Olsson, psykiatri, Frida Bråbäck, primärvård och Daniel Fröjd, opererande. (0 kommentar)

Originalstudie

Brister i utfärdande av dödsorsaksintyg

Antalet dödliga fallolyckor är avsevärt högre än vad som rapporteras, 1 665 i stället för 1 019 för år 2016. Ansvarig läkare har oftast inte uppfattat dödsfallet som en olyckshändelse, och det råder stor okunskap bland läkare om hur man fyller i dödsorsaksintyg på rätt sätt. (0 kommentar)

Rapport

Från foster till framtida hälsa

I Sydasien är undernäring hos mödrar och barn vanligt, med ökad risk för framtida ohälsa. I MINIMat-studien i Bangladesh randomiserades 4 436 gravida kvinnor till olika tidpunkter för start av kostsupplementering och tillskott av multipla mikro­näringsämnen eller järn–folsyra. Interventionerna halverade spädbarnsdödligheten och förbättrade barnens tillväxt och metabola markörer. (0 kommentar)

Översikt

Hjärtats arbetsminne har trolig koppling till långt QT-syndrom

Långt QT-syndrom (LQTS) beror oftast på funktionsrubbningar i jonkanalproteiner som deltar i regleringen av hjärtat arbetsminne. Kunskaper om detta kan därför få betydelse för individualiserad behandling vid asymtomatiskt LQTS. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF