Nr 38–39/2019

Inledare

Möt läkarna som vill jobba i öppna landskap

»Lösningen skapar en stark känsla av gemenskap i arbetsgruppen«, tycker Anne Liljedahl, som är ST-läkare i allmänmedicin och specialist i akutsjukvård. (0 kommentar)

Signerat

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter. (1 kommentar)

Nyheter

Forskare: Viktigt att det finns tysta rum

En studie av flytt från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor inom Örnsköldsviks kommun visar att graden av nöjdhet kan hänga ihop med arbetsuppgifterna. (1 kommentar)

Läkarförbundet: Vi avråder från kontorslandskap

Balansen mellan koncentration och kommunikation är ekvationen som måste lösas för att skapa den ultimata arbetsplatsen. Men i läkarkåren kvarstår en stark skepsis mot öppna kontorslandskap.(0 kommentar)

Öppet landskap blev ett lyft för Cederkliniken

Det öppna kontorslandskapet var en nödlösning – nu har det blivit en grundbult i arbetssättet för läkarna på Cederkliniken i Piteå. »Stängda dörrar kan bli ett osynligt hinder«, säger verksamhetschefen Petter Tuorda. (3 kommentar)

Ordförande Heidi Stensmyren: »Jag känner ett starkt stöd«

När man moderniserar och förändrar så påverkas organisationen. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om arbetsmiljön på kansliet. Hon känner inte igen bilden av en arbetsmiljö där medarbetare är rädda. (5 kommentar)

Digitala vårdtjänster får godkänt av Ivo

Bara 2 av 13 digitala vårdgivare hade brister i patientsäkerheten. Det visar en granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjort.(0 kommentar)

Primärvårdsreform kommer i december

Regeringen har annonserat att en proposition om primärvårdsreformen kommer i slutet av året. Och i regeringsförklaringen tog statsminister Stefan Löfven (S) upp vikten av en utbyggd primärvård, fast läkarkontakt och en ny vårdform för psykisk ohälsa. (2 kommentar)

Våldtäktsdömd student stängs inte av

Lunds universitet ville stänga av en student som dömts för våldtäkt. Men nu har Högskolans avskiljandenämnd avslagit begäran. (2 kommentar)

Arbetsmiljön på Läkarförbundet får kritik

I en artikel i Svenska Dagbladet riktas kritik mot arbetsmiljön och ledarstilen på Läkarförbundet, som enligt tidigare anställda lett till att medarbetare har flytt från förbundet. Förbundsdirektören Hans Dahlgren delar inte bilden. (Artikeln är uppdaterad.) (2 kommentar)

Herceptin belönas med Laskerpris

Amerikanerna Michael Shepard och Dennis Slamon och tysken Axel Ullrich är några av mottagarna av årets Laskerpris. De belönas för att ha uppfunnit och utvecklat terapin Herceptin som gett många kvinnor med bröstcancer bättre prognos. (0 kommentar)

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

Förra veckan kom ett utlåtande från Göteborgs universitet om att KI:s prorektor gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Nu meddelar Karin Dahlman-Wright att hon avgår, rapporterar Dagens Medicin.(1 kommentar)

Debatt

Nytt uppdrag blir startskottet för bastjänstgöring i Region Skåne

Region Skåne tänker skapa en riktigt bra BT. Sedan gäller det att trampa på gasen och växla upp till en BT-dimensionering som kan möta det stora behov av läkare vården kommer att ha framöver. (4 kommentar)

»Skrämselrubriker om hormoner sprider onödig oro«

Den stora studie om sambandet mellan bröstcancer och hormonbehandling som nyligen publicerades i Lancet bygger på fall från den tid då de flesta kvinnor behandlades med kombinationer av östrogen och kemiskt förändrat progesteron, en behandling som är omodern i dag, skriver Hilde Löfqvist. (1 kommentar)

Donationsutredningen kan leda till att vi förlorar möjliga donatorer

I juni 2019 överlämnades den nya donationsutredningen till socialminister Lena Hallengren. Den kommer att ligga till grund för lagjusteringar och förändrade riktlinjer. Vi befarar att vissa av förslagen kan leda till att möjliga organdonatorer missas, skriver Sune Forsberg och medförfattare. (1 kommentar)

Krönika

»Att hjälpa någon att överleva går gradvis över i att hjälpa någon att själv klara av sitt liv.«

Inte lätt att sätta sig över sitt kontrollbehov vare sig i rollen som förälder eller i den som läkare. Det lyckas först när man inser vikten av att delegera ansvar till dem som måste anförtros att leva ett eget liv. Ulrika Nettelblad berättar i sin krönika.  (1 kommentar)

Kultur

Hur sjuk var Alexander den store?

Världserövraren Alexander den store dog ung – bara 33 år gammal. En analys av källor som skrevs hundratals år efter hans död avslöjar dock att han kan ha haft en lång rad fysiska och psykiska sjukdomar som i dag finns uppräknade i diagnosbibeln ICD-10. (1 kommentar)

Människor & möten

»Jag vill få beslutsfattare och politiker att börja fundera«

Morten Saksø, ST-läkare i infektionsmedicin, föreläser på Läkaresällskapet och i riksdagen om utmattningssyndrom och berättar hur han hanterade situationen när han själv blev drabbad. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund, doktorand och överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit om ätstörningar och samtidig ADHD. (0 kommentar)

Reflexion

Labbresultat – grund för de flesta vårdbeslut

»Framtiden är en tätare kontakt och dialog mellan laboratorieläkare och behandlande läkare …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas på bred front

Atypiska femurfrakturer kan uppkomma efter långvarig bisfosfonatbehandling. Innan frakturen blir komplett får patienten ofta ospecifik värk i ljumske/lår. Det är nödvändigt att bedöma patienter med upprepade fall och frakturer inte bara utifrån bentäthet, utan även i ett holistiskt och bredare perspektiv. (1 kommentar)

Nya Rön

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord

Risken för våldsamma fullbordade självmord ökade markant vid bristande följsamhet till antipsykotiska läkemedel. Det visar en studie som på individnivå jämfört tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska data i den svenska befolkningen. (6 kommentar)

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL

En avhandling ger ny kunskap om andfåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter. Resultaten förstärker det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är förstahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist och att man först ska testa andra behandlingar såsom rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning och bordsfläkt. (1 kommentar)

Nytt om namn

Bästa handledaren av blivande obstetriker och gynekologer

Heléne Dalemo Lundin är, specialist i obstetrik och gynekologi på Sundsvalls sjukhus, har fått 2019 års handledarpris av OGU (Obstetriker och Gynekologer under Utbildning). OGU:s handledarpris delas ut varje år för framstående gärningar inom utbildningen av ST-läkare.(0 kommentar)

Meddelanden

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: (0 kommentar)

Översikt

Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom

Det finns ett samband mellan bulimia nervosa/hetsätningsstörning och ADHD/hög nivå av ADHD-symtom. Hög nivå av ADHD-symtom kan försämra prognosen vid behandling av ätstörningar med kontrollförlust över matintaget, hetsätning och självrensning. (0 kommentar)

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater

Atypisk femurfraktur är en insufficiensfraktur som är starkt kopplad till bisfosfonatanvändning, och där frakturen uppstår utan eller efter minimalt trauma. Ny kunskap har de senaste åren gett större insikt i de utmaningar som biverkningen medför.  (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Spontan krans­kärlsdissektion och akut koronart syndrom i peri­partumperioden

Spontan kranskärlsdissektion är en underdiagnostiserad orsak till akut koronart syndrom. Diagnosen ska misstänkas vid avsaknad av riskfaktorer för kranskärlssjukdom, framför allt hos kvinnor före och efter förlossning. (0 kommentar)

Rapport

Bättre labbanalys av paracetamol ger säkrare bedömning av förgiftningsfall

Överdosering av paracetamol är en av de vanligaste läkemedelsintoxikationerna och kan orsaka allvarlig leverskada. Behandling med antidoten acetylcystein är vanligen effektiv. Indikation för antidotbehandling baseras framför allt på paracetamolkoncentrationen i plasma/serum. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF