Nr 39 2015

Signerat

Statsbudgeten påverkar proffsen

»Förslaget innebär inte bara färre läkare i hälso- och sjukvården.« (1 kommentar)

Nyheter

Klar patient sällan kvar på sjukhus i Kronoberg

I Region Kronoberg ligger utskrivningsklara patienter inte kvar på sjukhusen i samma utsträckning som i övriga landet. De flesta går hem samma dag eller dagen efter. Tydliga rutiner och ett extremt gott samarbete med kommunerna verkar vara nyckeln. (1 kommentar)

»Olyckligt med skärpta krav på läkarintyg«

Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, anser att en kortad läkarintygsfri tid vore ett slag i luften i kampen mot de ökande sjuktalen.(0 kommentar)

Åtgärdspaket ska få ned sjuktalen

Fler läkare i företagshälsovården och nya kunskapsstöd till primärvården är några av delarna i det åtgärdspaket som regeringen nu sjösätter för att bromsa de ökande sjukskrivningarna. På försök vill man också testa att korta den tid då man kan vara sjukskriven utan läkarintyg.(2 kommentar)

Färre nya allmänläkare 2014

Efter en rejäl ökning av antalet nya specialister i allmänmedicin 2013 sjönk siffran tillbaka 2014, enligt statistik från Socialstyrelsen.(0 kommentar)

Globala användningen av antibiotika ökar kraftigt

Den globala antibiotikaförbrukningen och antibiotikaresistensen har stigit kraftigt under senare år, enligt en omfattande kartläggning. (1 kommentar)

Så tycker läkare om Försäkringskassan

Två tredjedelar av läkarna upplever problem i kontakten med Försäkringskassan vid sjukskrivningsärenden. Mest irritation väcker svårigheterna att överhuvudtaget få kontakt med myndigheten, enligt en rapport av professor Kristina Alexanderson.(1 kommentar)

Debatt

Antidepressiva läkemedel – livräddande eller livsfarliga?

Läkemedelsmyndigheter varnar för att antidepressiva läkemedel paradoxalt kan öka suicidrisken hos deprimerade. Mångåriga erfarenheter och välgjorda observationella studier ger däremot stöd för det logiska sambandet att suicidrisken minskar vid behandling av depression, den främsta riskfaktorn för suicid. I en studie publicerad i BMJ [1] (som jag kommenterat i ett brev till redaktionen [2]) skriver författarna: […](2 kommentar)

Den sista »pseudoinnovationen«?

Bristen på utveckling av sjukvården kan delvis ha orsakas av regelbundna byten av förändringskoncept. Låt värdebaserad vård bli det sista, skriver Per Anders Flordal. (0 kommentar)

»Ta ansvar för fetmaopererade«

Den bristfälliga uppföljningen av personer som genomgått gastrisk bypass-operation är djupt oroande, anser Ingrid Eckerman och medförfattare(0 kommentar)

Bättre uppföljning av obesitasopererade behövs

Det är bra att distriktsläkare och kirurger diskuterar hur fetmaopererade bäst ska följas, men det är också viktigt att landstingens politiska och administrativa ledning ger oss nödvändigt stöd, skriver företrädare för SOReg i denna replik. (1 kommentar)

Kultur

Efteråt

Efteråt är vi alla – trots rutinen – litet tagna. Tysta samlar vi ihop skräpet: tomma ampuller, halvtömda droppflaskor, plastförpackningar. Blod och annat torkas upp, injektionsnålarna avlägsnas. Kroppen görs i ordning för avtransport. Defibrillatorn förbereds för nästa gång.   Elektrokardiogrammen med sina vågiga linjers vittnesbörd tar jag med hem till barnen att vika papperssvalor av. […](0 kommentar)

Poeten Brodsky passerade genom den sovjetiska psykiatrins skärseld

Som utövare av en »exceptionellt individualistisk konstart« kom poeten Joseph Brodsky »på kant« med den sovjetiska verkligheten. Priset han fick betala var några fasansfulla veckor på mentalsjukhus, förvisning och slutligen exil.  (0 kommentar)

Härmljud – vårt första språk?

Enligt en ny hypotes föddes människans språk ur de ljud som de första människorna alstrade när de ville härma lätena från redskapen de använde.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vi ses väl på Medicinska riksstämman?

»I en tid när vi i sjukvården obönhörligen går mot en allt hög-re grad av subspecialisering är jag övertygad om att vi alla har att vinna på att stanna till och lyfta blicken …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Glukosstörning trots normalt HbA1c eller fasteplasma­glukos

HbA1c, ofta i kombination med fasteplasmaglukos, används allt oftare som screening för glukosstörningar. Dock utesluter varken normalt HbA1c eller fasteglukos störd glukosmetabolism, som hade detekterats med oralt glukostoleranstest. (0 kommentar)

Nya Rön

Även passiv rökning kopplad till typ 2-diabetes

Både aktiv och passiv rökning är associerad med ökad risk att utveckla typ-2 diabetes, och i längden lönar det sig att sluta röka. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i Lancet Diabetes & Endocrinology.(0 kommentar)

Originalstudie

HbA1c räcker inte vid screening för störd glukosmetabolism

Med ett HbA1c-värde ≥42 mmol/mol hittar man endast ca 16 procent av alla med nedsatt glukostolerans. Glukosbelastning kan även fortsättningsvis rekommenderas hos individer med övervikt, högt blodtryck och ärftlighet för diabetes. (0 kommentar)

Goda resultat av stentbehandling vid perforerat ulcus duodeni

Stentbehandling tillsammans med bukdränage tycks vara lika säkert som operation med rafi vid perforerat ulcus duodeni. Metoden kan vara ett bättre alternativ för patienter med hög ålder och komorbiditet. (0 kommentar)

Översikt

Inget stöd för att lipidterapi är en effektiv antidot vid akut förgiftning

Lipidterapi har under senare år använts alltmer som behandling av diverse symtom i samband med perorala förgiftningar, men det föreligger i dag inte några kliniska studier eller djurexperimentella data som entydigt visar att lipidterapi har någon positiv effekt vid akut förgiftning.(1 kommentar)

Nytt om namn

Pris för bästa avhandling inom ortopedi 2014

Telmo Ramos, ortopedläkare vid Skaraborgs sjukhus, Skövde, har fått Svensk ortopedisk förenings utmärkelse för bästa avhandling under 2014.  (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Tadalafil relaxerar kärl och kan tänkas öka blodflödet till benen

Kan tadalafil ge förbättrad kraft och cirkulation i benen? (0 kommentar)

Recension

Klokt om tiden före det oundvikliga

Döendet börjar före livets slut, därför är det viktigt att hantera det på bästa sätt – såväl privat som i vården. För livet är »värdefullt, både i början och i slutet«, skriver den amerikanske kirurgen Atul Gawande i sin uppmärksammade bok, nu på svenska. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF