Nr 39/2016

Inledare

Möt tre läkare som utsatts för hot och våld

En av dem som drabbats är Sofia Lundgren. Som ST-läkare inom psykiatrin i Lund blev hon överfallen av en patient.(1 kommentar)

Signerat

Statsbudgeten saknar långsiktigt perspektiv

»Större och mer långsiktiga reformer lyser med sin frånvaro i regeringens budget …« (0 kommentar)

Nyheter

När ska man anmäla hot och våld?

När ska man anmäla hot och våld? Utifrån ett fackligt perspektiv borde hot och våld alltid anmälas för att visa att det inte accepteras. Här är det emellertid så att den som drabbas också bör lyssnas på och ha något att säga till om, eftersom det är den individen som är själva brottsoffret och som […](0 kommentar)

»Allt hände så snabbt«

Ett slag från ingenstans, en kniv som skymtar innanför jackan. Ett hotfullt telefonsamtal. Allt fler utsätts för hot och våld i arbetslivet, och vården är en av de branscher som drabbas hårdast. För ST-läkaren Sofia Lundgren slutade en journatt med att en patient tog strupgrepp på henne.(1 kommentar)

»Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till«

Marina Tuutma, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp, efterfrågar tydliga rutiner från arbetsgivarna och en ökad medvetenhet om hot och våld.(0 kommentar)

Nedskärningar och hot följs åt

Förekomsten av hot och våld i arbets­livet ligger på en högre nivå än någon­sin. Men forskaren Sofia Wikman menar att vad som görs åt problematiken är viktigare än att titta på statistik.(0 kommentar)

Samarbete minskar behov av sjukhusvård

Strukturer som främjar samarbete mellan olika vård- och omsorgsaktörer i hela vårdkedjan är en framgångsfaktor när det gäller att minska överbeläggningar och utlokaliseringar på sjukhus. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, »Ingen på sjukhus i onödan«.(0 kommentar)

Sommaren värst i Sörmland

Tre gånger så många överbeläggningar som i riket som helhet. Så ser det dystra resultatet för sommaren ut i Landstinget Sörmland, visar nya siffror från Sveriges Kommuner och landsting.(0 kommentar)

Stockholmsläkare diskuterade schemaläggning med politiker

Schemaläggningens konsekvenser var huvudfrågan när Sjukhusläkarföreningen i Stockholm bjöd in landstingspolitiker till ett samtal på tisdagskvällen.(9 kommentar)

Tidigare sjukhusdirektören om Macchiarini-rekryteringen och KI

En dröm om att Karolinska universitetssjukhuset skulle få tillbaka förlorad rikssjukvård i form av hjärt- och lungtransplantationer låg bakom de starka påtryckningarna att rekrytera Paolo Macchiarini. Det säger den tidigare sjukhusdirektören Birgir Jakobsson apropå Kjell Asplunds utredning av sjukhusets roll i Macchiarini-fallet.(0 kommentar)

Läkare avstängd efter ifrågasatt behandling

En läkare på ortopedkliniken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde har stängts av från sitt arbete efter att ett stort antal operationer med Ilizarov-metoden misstänks ha utförts på felaktiga grunder. Sjukhuset får nu kritik för bristande kontroll och rutiner.(0 kommentar)

Debatt

Medfödda alkoholskador bör kartläggas i skolan

Sverige behöver en bred skolhälsoundersökning där även förekomsten av fetala alkoholspektrumstörningar kartläggs, en skärpt förebyggande strategi och effektiva insatser för de drabbade och deras familjer, skriver Magnus Landgren och medförfattare. (0 kommentar)

Apropå! Bristen på stöd till unga i anhörigrollen

Bristen på råd och stöd för barn till föräldrar med svår fysisk sjukdom är stor. Det är dags att gå från prat på konferenser till handling, anser Åsa Berge Sandgren.(0 kommentar)

Vårdkontakten viktig vid antihormonell behandling

God kontakt med vården är en väsentlig faktor för att minska antalet avbrott i bröstcancerpatienters behandling med antihormonella tabletter, skriver Eva Langlet. (0 kommentar)

Rekommenderade blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör kvarstå

Vi vill varna för att dra förhastade slutsatser om behandlingsmål utifrån observerade blodtrycksnivåer, skriver Mattias Brunström och medförfattare, apropå en artikel i LT. (0 kommentar)

Krönika

»Jag kan bara hoppas att den unga kvinnan i hijab vill jobba kvar och hjälpa K till ett drägligt liv.«

Neuropsykiatriska diagnoser blir allt fler inom psykiatrin. Ändå finns i dag ingen fungerande organisation för medicinskt omhändertagande av de gravt utvecklingsstörda, skriver läkaren och vuxenrehabiliteraren Hans Olsson. Begåvad hjälp kommer ibland från enskild vårdpersonal som han hoppas inte ska byta yrke alltför snart. (1 kommentar)

Kultur

Han ger gratis vård åt 200 patienter per dag

I stället för att jaga efter materiellt välstånd har läkare privilegiet att kunna lindra lidande på platser där de behövs som mest. En som lever efter den filosofin är den amerikanske familjeläkaren Dan Murphy, som bytte välutrustade vårdcentraler i Iowa, USA, mot en klinik med knappa resurser på Östtimor. (0 kommentar)

Människor & möten

»Man måste in bakom orden och lära sig tyda vad de står för«

Psykiatern Sofie Bäärnhielm blev intresserad av transkulturell psykiatri när hon kände att hon inte gjorde ett tillräckligt bra jobb på öppenvårdsmottagningen som servade ett »mångkulturellt« område. I dag är hon och kollegerna på Transkulturellt centrum vid Stockholms läns landsting en viktig kunskapsresurs.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Daniel Andernord

Daniel Andernord har tillsammans med Amanda Lahti, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om axelluxation. (0 kommentar)

Reflexion

Fusk inom idrotten och forskningsfusk

»Därför måste den kollegiala kulturen på universiteten utvecklas.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Teamarbete präglar sjukvården allt mer

Ny kunskap och erfarenhet kring team­arbete håller på att etableras i Sverige. Utmaningen är dock att överföra det som tränas till vardagspraxis. Modeller för hur icke-tekniska färdigheter såsom kommunikation och ledarskap kan tillämpas i såväl akuta situationer som rutinsituationer behöver beforskas mer.(1 kommentar)

Nya Rön

Giktincidensen ökar i Sverige

Incidensen av gikt har ökat betydligt under den senaste tioårsperioden, visar en studie från Västra Götalandsregionen. Det finns billig, effektiv förebyggande behandling men endast en minoritet av de giktdrabbade använde sådan.(1 kommentar)

Ökande incidens av tyreoideacancer

Från 2006 till 2013 sågs en signifikant ökning av tyreoideacancer bland kvinnor med drygt 6 procent och bland män med knappt 7 procent årligen, visar en svensk studie. Enligt det svenska cancerregistret ökade främst den papillära typen.(5 kommentar)

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ny autoimmun sjukdom

HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. (0 kommentar)

Program för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus har effekt

Implementering av program för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus leder till minskad antibiotikaförbrukning, kortare vårdtid och lägre förekomst av resistenta bakterier. Det visar en nyligen publicerad metaanalys. (1 kommentar)

Gränsen för nyttan av lokalbehandling av prostatacancer studerad

Kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling kan förlänga livet även på män med mycket avancerad prostatacancer, enligt författarna. (0 kommentar)

Nytt om namn

Radarpar belönas för forskning på cellers DNA-skador

Cancerforskarna Jiri Lukas och Jiri Bartek, verksamma främst i Danmark, får Fernströmstiftelsens Stora Nordiska pris 2016. Priset på en miljon kronor är en av de största medicinska utmärkelserna i Skandinavien, och pristagarna belönas för sin forskning gällande kroppscellernas svar på DNA-skador. De studerar celler med genetiska skador som kan vara utgångspunkt för cancer och andra sjukdomar, om de inte tas om hand genom att antingen repareras eller förmås att självdö. (0 kommentar)

Livsverkspris för forskning kring Alzheimers sjukdom

Bengt Winblad, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, har tilldelats Alzheimer’s Associations »AAIC Lifetime Achievement Award in Alzheimer’s Disease Research«. Han får priset för sitt omfattande arbete med att under en lång karriär främja forskning inom Alzheimers sjukdom och demens. Bengt Winblad tog emot livsverkspriset under Alzheimers Association International Conference 2016 i Toronto, Kanada.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Axelluxation

Axelleden har störst rörelseomfång av alla leder i kroppen, vilket ökar risken för luxation. Risken att drabbas är högst bland unga idrottsaktiva män, därnäst äldre kvinnor som faller på utsträckt arm.(2 kommentar)

Översikt

Kunskap och kommunikation är en ledares plattform

I en studie analyserades kommunikationen i 18 traumateamövningar. Kommunikation med kvittens (closed-loop communication, CLC) initierad av teamledare var associerad med kortare tid till beslut om slutlig behandling än om kommunikation med kvittens hade initierats av andra teammedlemmar.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Utredning av bröstsmärta fick oanade konsekvenser

En fallbeskrivning visar hur undersökningar beställda i all välmening kan få oanat negativa konsekvenser för en frisk individ. (10 kommentar)

Utgåvan som PDF