Nr 39-40 2013

Signerat

Förhandlingarna om ALF-medel måste slutföras

»En konstruktiv hållning i de fortsatta ALF-förhandlingarna och en omgående remittering av läkarutbildningsutredningen vore en bra början.«(0 kommentar)

Nyheter

Omskärelse strider mot mänskliga rättigheter

Ordförandena för Sveriges barnläkarförening och Svensk barnkirurgisk förening vill att lagen ändras så att omskärelse bara får utföras på pojkar som kan samtycka till ingreppet.(0 kommentar)

Samverkansavtal i Gävleborg sägs upp

Efter flera fall där beslut tagits utan samverkan har Gästrike-Hälsinge läkarförening sagt upp samverkansavtalet med Gävleborgs läns landsting.(0 kommentar)

Färdig specialist får vänta ett år på beviset

Samtidigt som det råder skriande brist på kliniska fysiologer, tvingas färdigutbildade ST-läkare i ämnet nu vänta på sitt specialistbevis i minst ett år till. En av dem är Henrik Engblom.(0 kommentar)

Uppskjuten specialitetsreform oroar

Beskedet att den nya specialitetsstrukturen dröjer till 2015 har skapat otrygghet. Nu kräver Läkarförbundet att Socialstyrelsen vidtar åtgärder för att minska osäkerheten.(0 kommentar)

De kartlade cellernas transportsystem

Årets pris går till James E Rothman, Randy W Schekman och tysken Thomas C Südhof »för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler«.(0 kommentar)

ACG-systemet tvingar fram onödiga diagnoser

En majoritet av distriktsläkarna anser att ACG-systemet tvingar fram omotiverade diagnoser. Det framgår av en enkät från DLF i Jönköping. (5 kommentar)

»Hög tid även för Läkarförbundet att agera«

Det är otvetydigt så att klimatet blir varmare och att människan påverkar klimatsystemet. Det var huvudbudskapet från FN:s klimatpanel den 27 september. Det är hög tid att agera, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.(3 kommentar)

Alternativa Nobelpriset till doktor Mukwege

Grundaren av Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo, dr Denis Mukwege, har tilldelats Right Livelihood-priset 2013.(0 kommentar)

Pär Gunnarsson blir ny chefredaktör för Läkartidningen

Pär Gunnarsson tillträder som chefredaktör och ansvarig utgivare för Läkartidningen den 1 december.  (0 kommentar)

Nya möjligheter till vård utomlands

Den 1 oktober träder patientrörlighetsdirektivet i kraft. Men ingen väntar sig någon större rörlighet.(0 kommentar)

Novartis ber om ursäkt för forskningsfusk

Den globala chefen för Novartis Pharma bad i veckan det japanska folket om ursäkt för företagets inblandning i forskningsfusket av blodtryckssänkaren valsartan.(0 kommentar)

DSM-5: Ny diagnos ersätter missbruk och beroende

En av de största förändringarna i den nya diagnoshandboken DSM-5 är att begreppen missbruk och beroende avskaffas. De ersätts av ett nytt, gemensamt begrepp. (2 kommentar)

Debatt

I huvet på en gammal kollega

Vart ska alla tömda blisterförpackningar? undrar Casten Lychou. På kartongerna saknas information.(0 kommentar)

Tydligare regler behövs

Vi håller med Irma Rymo: Ingen ska behöva uppleva det som hände dig.(0 kommentar)

Diagnos inget villkor för LSS-stöd

Kriterierna för att få LSS-insatser som tillhörig personkrets 3 innefattar inget om diagnos, skriver Karl Grunewald, apropå ett inlägg i LT 38.(1 kommentar)

Replik: Vi har svårt att få gehör

Vi uppskattar kommentaren från Karl Grunewald. Vi har svårt att få gehör, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare(0 kommentar)

Vi måste göra upp med vår nutidshistoria

Vi läkare måste göra upp med vår nutidshistoria, skriver Bengt Järhult i efterdyningarna av Zaremba-debatten.(3 kommentar)

Läkare måste delta i sjukvårdens terminologiarbete

Urban Forsum vill uppmana sina läkarkollegor att fördjupa sina kunskaper i terminologiska frågor. (0 kommentar)

Man är inte värd mindre vård eller läkemedel för att man inte arbetar

»När TLV fattar beslut ska vi ta hänsyn till människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen«, skriver Dougals Lundin och Leif Lundquist som kommentar till SBU:s inlägg i frågan om att göra prioriteringar utifrån produktivitet.(1 kommentar)

Krönika

Sann integration

En brokig skara studenter med rötter från jordens alla hörn, med svenskt medborgarskap och språk som gemensam nämnare, träffas på en konferens i Polen. De är den nya generationens läkare som lär sig arbeta med andra kulturer, på andra språk och på andra sätt, skriver Jakob Endler. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

USA:s regering stängd – mötet blev inställt

»Man kan fråga sig om det är optimalt att världens största biomedicinska kunskapskälla drivs av en enskild nations regering.«(1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Barn med stroke måste få evidensbaserad vård

Akut medicinsk behandling är en hörnsten i modern strokesjukvård. Endovaskulära metoder för reperfusion vid akut ischemisk stroke är under utveckling och bör utvärderas även för barn. Kliniska register kan underlätta utvecklingen mot evidensbaserad vård för stroke hos barn.(0 kommentar)

Nya Rön

Peritoneala metastaser från ventrikelcancer – ny behandlingsregim undersökt

Incidensen av lokoregionalt avancerad ventrikelcancer är, enligt en avhandling från Uppsala, högre än tidigare rapporterat, 3,8 per 100 000 personår.(0 kommentar)

Metoder för att understödja andning hos för tidigt födda har jämförts

Kombinationen IPPV och CPAP gav inte någon ytterligare effekt jämfört med bara CPAP vad gäller att minska dödlighet och pulmonell dysplasi hos för tidigt födda.(0 kommentar)

Chans till livräddande insats vid hjärtstopp utanför sjukhus varierar

Det som framför allt påverkar möjligheten att rädda ytterligare liv vid hjärtstopp utanför sjukhus är tiden till påbörjande av hjärt–lungräddning samt tidig defibrillering.(1 kommentar)

Mutationssignaturer som orsakar malignitet kartlagda

I Nature presenteras en omfattande sammanställning av mutationer som orsakar cancer. Med hjälp av avancerad mjukvara har man delat in mutationerna i 21 olika genetiska signaturer där varje signatur utgör ett mutationsmönster.(0 kommentar)

Recension

Hjärnan är ingen svart låda

Vetenskapsrådet satsar inte mycket pengar på medvetandeforskning. Men en nyutkommen bok, som recenseras på kultursidorna, berättar varför hjärnan inte bör betraktas som en svart låda, och varför forskning kring våra neurobiologiska processer inte är bortkastad tid.(0 kommentar)

Forskningsfusk i fokus

Det är en uppfordrande avslutning på en viktig bok som bör läsas och begrundas av forskare på alla nivåer, skriver Åke Thörn om »«.(0 kommentar)

Psykdiagnoser är som kometer

Medikaliseringen av dagens samhälle är temat i »Homo patologicus«, aktuell bok skriven av filosofen Fredrik Svenaeus.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Inga givna alternativ till klozapin vid behandlingsresistent schizofreni

Finns det alternativ till klozapin vid paranoid schizofreni om patienten tidigare fått perikardit med hjärttamponad?(0 kommentar)

Översikt

Även barn och ungdomar kan drabbas av stroke

Stroke hos barn och ungdomar är ett ovanligt och allvarligt tillstånd. Snabb diagnos och konsultation med specialister på universitetsklinik ger möjlighet till mer aktiv behandling och bättre prognos. Riktlinjer för diagnostik och behandling är nu framtagna av en svensk expertgrupp.(0 kommentar)

Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symtom

Ett autoimmunt utlöst tillstånd kan ligga bakom hastigt uppträdande tvångssyndrom och/eller tics (och/eller anorexi) i kombination med andra symtom som separationsångest, personlighetsförändring, motoriska avvikelser eller urinvägssymtom. (1 kommentar)

Psoriasis är mer än bara en hudsjukdom

Psoriasis anses numera vara en genetiskt förutbestämd kronisk inflammatorisk systemsjukdom. Måttlig till svår psoriasis är kopplad till ökad samsjuklighet, t ex metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar. Måttlig till svår psoriasis kan dock i sig vara en oberoende riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Lätt att missa Waterhouse–Friderichsens syndrom, visar två fall

År 1911 beskrev Rupert Waterhouse ett fall där en åtta månader gammal pojke kom in till Royal United Hospital i Bath, England, med bilden av septisk chock. Gossen avled endast fyra timmar efter ankomsten. Obduktionen visade massiva bilaterala binjureblödningar [1]. År 1918 beskrev den danske pediatrikern Carl Friderichsen ett liknande fall, även detta med dödlig […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Handledning ett måste för vikarierande underläkare

Att inte säkerställa handledning för en icke legitimerad läkare på vikariatsförordnande är enligt Inspektionen för vård och omsorg mycket allvarligt. Det fråntar dock inte den aktuella läkaren ansvar för sitt arbete. (6 kommentar)

Utgåvan som PDF