Nr 39/2018

Inledare

En påminnelse om behovet av ny primärvård

»Hon uppvaktar pensionerade distriktsläkare, rekryterar andra specialister och tycker att man måste vara öppen för flexibla arbetssätt. På Hammarstrands hälsocentral arbetar till exempel en läkare halva året i Hammarstrand och halva året från Bolivia med hjälp av distansteknik.« (0 kommentar)

Signerat

Sjukvårdspolitik är långdistans

»I princip alla par­tier höjde ribban och gick fram med våra frågor.« (0 kommentar)

Nyheter

Sparkraven slår även mot primärvården

»Vem ska ta hand om mig när jag blir gammal?« Tanken oroar Ulla-Britt Barchéus Olofsson, verksamhetschef för primärvården i Bräcke och Ragunda. Hon kämpar ständigt för att lösa den akuta läkarbristen.(0 kommentar)

»Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårds­krisen«

I valrörelsen hamnade svårt skuldsatta Region Jämtland Härjedalen i fokus för den nationella sjukvårdsdebatten. Här krockar ambitionen om en jämlik vård i hela landet med den krassa glesbygdsverkligheten. Efter valet står regionen inte bara inför ett stort sparpaket utan även ett extremt knepigt politiskt läge.(0 kommentar)

Motionerar om maximal temperatur

Stockholms läkarförening vill se tvingande föreskrifter för maximal temperatur vid planerad sjukvårdsverksamhet. Det är en av 55 motioner inför årets fullmäktigemöte.(2 kommentar)

Stora skillnader i kostnader för elevhälsan mellan kommuner

Kostnaden för elevhälsan i landets kommunala grundskolor varierar stort. Det visar siffror från Skolverket som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. (0 kommentar)

JO slår ned på bältningsrutin

Patienter som behöver bältas bärs genom allmänna utrymmen till ett annat våningsplan i den psykiatriska slutenvården vid Centralsjukhuset i Karlstad. Men strategin ifrågasätts nu starkt av Justitieombudsmannen.(0 kommentar)

Förlängt sjukdomsförlopp och självdestruktivt beteende vanligast

Förlängt sjukdomsförlopp och avsiktligt självdestruktiv handling var de vanligaste skadorna i det som beskrivs som världens första nationella mätning av skador i psykiatrin. Mest drabbade var kvinnor. (1 kommentar)

Nytt alliansstyre i Dalarna väntas öppna för privat verksamhet

Ett starkare sjukvårdsparti och ett MP som byter sida. Landstinget Dalarna går mot historiskt maktskifte när »Sjukvårdsalliansen« kan gripa makten och säkra den med de gröna.(0 kommentar)

Tre läkare tar plats i riksdagen

Av 42 kandidater tog sig 3 läkare in i riksdagen. Två veteraner får sällskap av en nykomling. (1 kommentar)

Tre föreningar i VG-regionen blir en

En ny läkarförening har bildats i Västra Götalandsregionen. Samtidigt går tre av regionens fyra läkarföreningar i graven. Förhoppningen är att samgåendet ska stärka det fackliga arbetet.(1 kommentar)

Bosse Lindquist om Macchiarini-boken: Ville förstå systemfelen

Bosse Lindquists dokumentärserie »Experimenten« som kretsade kring kirurgen Paolo Macchiarini slog ner som en bomb i början av 2016. Nu utkommer den prisbelönte tv-producenten med en bok där han bland annat vill belysa systemfelen som möjliggjorde Paolo Macchiarinis framfart.(0 kommentar)

Peter Gøtzsche har petats ur styrelsen för Cochrane Collaboration

Peter Gøtzsche, ledare för Nordic Cochrane Centre, har uteslutits ur styrelsen för det internationella Cochrane-samarbetet och väntas även förlora sitt medlemskap. Samtidigt har fyra medlemmar lämnat styrelsen i protest mot petningen. Uppdaterad 2018-09-20. (6 kommentar)

Debatt

Satsa på Cochrane i Sverige

Cochrane Sverige bör få stöd för att utveckla evidensbaserad medicin i Sverige, inklusive en nationell licens för Cochrane för alla IP-adresser i landet, skriver Inge Axelsson och medförfattare. (1 kommentar)

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

Överbehandling, överanvändning av test och överdiagnostik uppmärksammas allt mer. Forskningsfältet tycks dock vara starkt minerat, skriver Oskar Lindfors. (4 kommentar)

Krönika

»En ful tumör har fyllt hennes liv med aktiviteter och kontakter hon aldrig kunnat drömma om.«

En patient blir botad efter flera återfall i en besvärlig cancer – men ännu, när mer än fem år har gått efter sista behandlingen, hoppas hon i hemlighet att tumören kanske ändå kommer tillbaka en gång till. Nina Cavalli-Björkmans krönika förklarar. (3 kommentar)

Kultur

Namnbytet som ledde till skyhög impaktfaktor

Striden stod het när tidskriften Acta Medica Scandinavica 1988 skulle byta namn till Journal of Internal Medicine. Gösta Gahrton, professor och ordförande i Föreningen för utgivande av Journal of Internal Medicine 1993–2009, var med då det hände. Här delar han med sig av sina personliga minnen av turerna kring det omstridda namnbytet. (0 kommentar)

Människor & möten

»Bakom varje glas med molekyler och vävnad finns det en människa«

Henrik Fagman, specialistläkare och universitetslektor föreläser i patologi och klinisk anatomi. Han har just fått vandringspriset »Pedalen« från studenterna vid Sahlgrenska akademins studentkår. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Ingemar Björkhem

Ingemar Björkhem, senior professor på Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om cerebrotendinös xantomatos. (0 kommentar)

Reflexion

Viktigt att fasa ut gamla sanningar

»Gör vi saker för att vi vet att patienterna blir friskare eller för att vi alltid har gjort så?« (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Dags att sluta med kollagenas vid Dupuytrens kontraktur?

Behandling av ­Dupuytrens kontraktur har revolutionerats under 2010-talet: från att ha krävt öppen operation kan tillståndet nu åtgärdas med betydligt enklare metoder. 2011 infördes Clostridium histolyticum-­kollagenas i Sverige för denna indikation, men en äldre minimalinvasiv metod har visat sig vara lika effektiv – till en tredjedel av priset. (2 kommentar)

Nya Rön

Minskad recidivrisk med modern koloncancerkirurgi

Risken för recidiv efter koloncancerkirurgi har minskat jämfört med historiska material. Det visar en studie som utifrån Svenska kolorektalcancerregistret har undersökt recidivrisken efter kirurgi. (0 kommentar)

Snusning associerad till hjärtsvikt och dödlighet efter hjärtinfarkt

I en avhandling visas att snusanvändning var förknippad med högre risk för hjärtsvikt, och risken ökade ju mer man snusade. Man såg också att snusstopp efter hjärtinfarkt var förknippat med en nästan halverad dödlighet under en i genomsnitt drygt 2 år lång studietid. (0 kommentar)

Bröstbevarande kirurgi med strålning gav bättre överlevnad än mastektomi

I en svensk kohortstudie undersöktes överlevnad och återfallsrisk hos patienter opererade med bröstbevarande kirurgi och efterföljande radioterapi jämfört med patienter som genomgick mastektomi. (2 kommentar)

Mekanisk aortaklaffprotes gav bättre överlevnad än biologisk

I en avhandling undersöktes mortalitet och morbiditet efter kirurgiskt aortaklaffbyte med olika typer av klaffproteser. Resultaten kan direkt implementeras i den kliniska vardagen när det gäller att välja rätt klaffprotes till rätt patient. (0 kommentar)

Nytt om namn

Prisad för särskilda insatser i kampen mot stroke

Bo Norrving, professor i neurologi, Skånes universitetssjukhus i Lund, får Svenska Läkaresällskapets Ingvarpris för sina särskilda insatser under många år inom klinisk neuroforskning, på hemmaplan och internationellt. Han tilldelas även Läkaresällskapets 200-årsmedalj.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Viktigt vara medveten om att kikhosta förekommer

Profylaktisk behandling mot kikhosta hos spädbarn yngre än 6 månader bör påbörjas redan vid misstanke om att de smittats och utan att invänta provsvar. (0 kommentar)

Tidig diagnos och behandling med gallsyra avgörande vid cerebrotendinös xantomatos

Cerebrotendinös xantomatos är en sällsynt metabol sjukdom där tidig diagnos och behandling med gallsyra förhindrar de allvarliga symtomen. Här beskrivs två nydiagnostiserade patienter som visar att denna sjukdom bör övervägas när det gäller oklara fall inom flera olika specialiteter. (0 kommentar)

Översikt

Endoskopisk submukosadissektion en effektiv och säker metod vid neoplasi i matstrupen

Endoskopisk submukosadissektion möjliggör en bloc-resektion av tidig gastrointestinal neoplasi som har låg risk för malignitet. I den här artikeln beskrivs för första gången från Skandinavien implementering och resultat av endoskopisk submukosadissektion som behandling av neoplasi i matstrupen.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF