Nr 40 2014

Signerat

Läkarförbundet inleder samtal med regeringen

»Jag ser fram emot en bra dialog i frågor som rör läkare och hälso- och sjukvårdens utveckling.«   (1 kommentar)

Nyheter

Ny utbildning för större säkerhet på pallen

Olika läkare klarar den svåra rollen att leda ett traumateam olika bra. Nu har en särskild utbildning för traumateamledare startats i Skåne.– Vissa är väldigt aktiva och styrande. Andra vet inte riktigt hur de ska bete sig, säger initiativtagaren Per Wihlborg. (0 kommentar)

Belönade för upptäckt av GPS i hjärnan

Upptäckten av ett positioneringssystem i hjärnan som gör det möjligt att uppfatta var vi befinner oss och hur vi hittar från ett ställe till ett annat belönas med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Halva priset går till norska neurofysiologerna May-Britt Moser och Edvard I Moser. Den andra halvan går till John O'Keefe som är både amerikansk och brittisk medborgare.(0 kommentar)

»Skaffa för guds skull inte villa«

Bland nya läkarstudenter är intresset för att arbeta med global hälsa stort. Sedan minskar det dramatiskt. Och mer än hälften av dem som jobbar för Läkare utan gränser, gör det bara en enda gång. (0 kommentar)

Massiv kritik mot borttagen extern granskning

En stor andel av remissvaren ifrågasätter det borttagna kravet på extern granskning av ST. Enligt Socialstyrelsen är juridiska hinder en förklaring.(0 kommentar)

SLF riktar stark kritik mot ny ST-föreskrift

Socialstyrelsens förslag till ny ST-föreskrift innebär att kvalitetskontrollen av ST-utbildningen försvagas. Det menar Läkarförbundet i ett bitvis mycket kritiskt remissvar.(1 kommentar)

Debatt

Fellowship framgångssaga i Lund

Det nya avtalet mellan landsting och läkemedelsföretag utmanar sjukvården och industrin till nya samarbetsformer. Här berättas om ett exempel från Lund. (0 kommentar)

Warfarin fortsatt förstahandsval efter embolisk hjärninfarkt

Sjukhuset i ­Lidköping håller fast vid warfarin som förstahandsval efter embolisk hjärninfarkt, skriver Lennart Welin.(0 kommentar)

Pre-doc rivstart för forskningsstuderande

Jag hoppas att pre-doc-konceptet etableras som ett led i att stärka och internationalisera medicinsk forskning i Sverige, skriver Karin Rådholm. (0 kommentar)

SK-kurser i kris – nu krävs krafttag

SK-kurser är en central del av läkarnas specialistutbildning. Den 1 januari 2013 tog Socialstyrelsen över ansvaret för kurserna från det numera nedlagda IPULS. Förändringen har dessvärre inte lett till förbättringar trots en ökad budget. Det saknas i dag SK-kurser inom flera områden där Socialstyrelsen ställer obligatoriska krav på kurser. Vi riskerar en situation där många ST-läkare får se sin utbildning försenad. (1 kommentar)

Kultur

Krigssjukhuset på Gotland en tillflykt för krigets offer

I Lärbo på Gotland verkade under andra världskriget ett för tiden hypermodernt sjukhus som servade främst militären, men också svenska civila, utländska soldater och civila på flykt från krigsskådesplatserna, och mot slutet även befriade före detta koncentrationslägerfångar.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Nationella forskarskolan tänker nytt

»Inom allmänmedicin … finns i dag hoppingivande ljuspunkter.«    (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nobelpristagarna har utforskat hjärnans inre GPS

"Upptäckterna har också öppnat vägen för att studera andra komplexa kognitiva funktioner, som minne, tänkande och planering – förmågor som påverkas vid många olika hjärnsjukdomar", skriver Hans Forssberg och Ole Kiehn vid Karolinska institutets Nobelkommitté i en kommentar till 2014 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. (1 kommentar)

Nya Rön

Ultraljud förstahandsval vid misstänkt njursten

Patienter som sökt akutmottagning för misstänkt njursten randomiserades till antingen ultraljud eller datortomografi över buken. Resultatet av jämförelsen av metoder tycks vara att ultraljud är lika bra som DT vid njurstensfrågeställning. (0 kommentar)

Samarbete förbättrade depressionsvård för cancerpatienter

Många cancerpatienter drabbas av en depression som de inte får behandlad. I Lancet presenteras en studie där cancerpatienter behandlats genom samarbete mellan psykiater, onkologisjuksköterska och primärvårdsläkare. (0 kommentar)

Artificiella sötningsmedel påverkade blodsockret

I Nature presenteras en studie som indikerar att artificiella sötningsmedel inte är fullt så hälsosamma som man kan tro. (4 kommentar)

Tveksam hjälp av e-cigaretter vid rökstopp

Cancerpatienter som tar e-cigaretter till hjälp för att sluta röka har inte ökade chanser att lyckas, enligt en studie som publiceras i den amerikanska tidskriften Cancer. (0 kommentar)

Originalstudie

Var femte som besökte vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa

Data från Stockholms läns landsting visar att 7 procent av dem som besökt husläkare 2011 fick psykiatrisk diagnos, men att sammanlagt 20 procent fick hjälp för psykisk ohälsa, främst psykofarmaka. En mindre andel fick besök hos kurator, psykolog eller psykoterapeut. (3 kommentar)

Översikt

Behandling av smärta och illamående i samband med tonsilloperation

En tonsilloperation medför svår och långvarig smärta samt hög frekvens av illamående. Smärtan är ofta värst dag 3 till 5. Artikeln beskriver nya nationella rekommendationer för farmakologisk behandling efter tonsillkirurgi. (1 kommentar)

Narkolepsi – ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet

Etiologin vid narkolepsi anses betingad av en autoimmun process hos predisponerade individer, där omgivningsfaktorer är av betydelse för att utlösa sjukdomen. Pandemrixvaccinationen ledde till ökat insjuknande hos barn och ungdomar och viss ökning hos unga vuxna.(1 kommentar)

Nytt om namn

Sofia Ekdahl belönas med AT-läkarnas studierektorpris

Sofia Ekdahl, specialistläkare i internmedicin och AT-studierektor på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, har tilldelats 2014 års studierektorspris av AT-läkarna och AT-kansliet.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF