Nr 40 2015

Signerat

Satsa på palliativ vård – inte dödshjälp

»En fullgod palliativ vård med avancerad smärt- och ångestlindring är det mest väsentliga …« (0 kommentar)

Nyheter

2,5 miljoner till avskedad barnhjärtkirurg

Den barnhjärtkirurg som avskedades från Skånes universitetssjukhus anklagad för illojalitet får 2,5 miljoner kronor av Region Skåne i en förlikning.(0 kommentar)

Tobak och alkohol fortsatta hälsoutmaningar för Europa

Människor i Europaregionen dricker och röker mest i världen, och det finns stora hälsoskillnader mellan olika europeiska länder. Men en ny rapport från WHO visar ändå att hälsan har blivit bättre. (0 kommentar)

Används i svensk vård

Anna Färnert, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet, tycker att det är fantastiskt att Tu Youyou nu belönas med Nobelpriset.(0 kommentar)

Delat Nobelpris för nya terapier mot parasitsjukdomar

Årets medicinpris går till parasitbiologen William C Campbell, mikrobiologen Satoshi Ōmura och chefprofessorn Youyou Tu för deras upptäckter bakom läkemedel mot malaria och andra stora parasitsjukdomar. (1 kommentar)

Hanteringen av forskningsfusk ses över

En särskild utredare ska se hur anklagelser om forskningsfusk kan hanteras mer rättssäkert. En central fråga är om en oberoende instans ska sköta utredningarna i stället för lärosätena. (0 kommentar)

Företagshälsovården ligger steget efter

Företagshälsovården sätts in för sent. I stället för att användas för att förebygga ohälsa på arbetsplatserna kopplas den in när det redan gått snett.(0 kommentar)

Alternativt Nobelpris till italiensk kirurg

Gino Strada, italiensk kirurg och en av grundarna till organisationen Emergency, är en av årets mottagare av Right Livelihood-priset, också kallat »alternativa Nobelpriset«.(0 kommentar)

Många akuta operationer skjuts upp

De medicinska prioriteringarna som görs inför akuta operationer följs inte – och många patienter får vänta längre än de borde.Det visar ny statistik från det omfattande kvalitetsregistret som Svenskt perioperativt register, Spor, just nu bygger upp.(0 kommentar)

»Primärvården måste jobba med sin självbild«

Primärvården är på väg framåt – men mot vad? Under veckan samlades 700 personer i Jönköping för att dela sina visioner om svensk primärvård.»Vi måste slänga offerkoftan i garderoben«, sa Emma Spak, ST-läkare i allmänmedicin och ordförande i Sveriges yngre läkares förening. (6 kommentar)

Så ska ställföreträdarfrågan lösas

En länge kritiserad lucka i den svenska lagstiftningen kan vara på väg att täppas till. En utredning föreslår en ny lag som ska reglera hur beslut ska fattas för beslutsoförmögna, exempelvis dementa, medvetslösa patienter eller patienter med allvarlig psykisk ohälsa.(0 kommentar)

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer

Enligt ett utredningsförslag ska det bli tillåtet att lägga patienter i respirator med enda syfte att möjliggöra organdonation. Tillsammans med övriga förslag är målet att fördubbla antalet donatorer i Sverige.(0 kommentar)

Vårdcentraler i Jämtland ordnar öppna motionskvällar

Tre kvällar i veckan inbjuds alla invånare i tre jämtländska samhällen till gemensamma motionspass. Arrangör är vårdcentralerna, och personalen som leder grupperna gör det på sin fritid. (0 kommentar)

Så ska vaccintillgången säkras

Barnhälsovårdsöverläkarna i Sverige efterlyste i somras en plan för säker tillgång till vaccin. Nu svarar Folkhälsomyndigheten, SKL och Läkemedelsverket med en rad åtgärder. De tre aktörerna står bland annat bakom en gemensam ordning för hur vaccin ska prioriteras vid brist.(0 kommentar)

Debatt

Den sönderplockade människan i medicinsk forskning

Den biomedicinska dominansen i avhandlingsarbeten leder till fragmentering och bristande förståelse av patienten, anser Björn Landström och Kristina Svengerg. (2 kommentar)

E-recepten bör inte styra läkare och farmaceuter

Läkare och farmaceuter bör ta ansvar för hur arbetet med läkemedelsrecept ska se ut i framtiden, skriver Mikael Hoffman och Rikard Lövström. (3 kommentar)

Färsk studie visar på jodbrist bland gravida i Sverige

Svenska myndigheter bör upprätta en plan för att säkerställa ett optimalt jodintag för hela befolkningen, skriver författarna till en nyligen publicerad studie. (0 kommentar)

Högre dödlighet relaterad till cannabis än till alkohol hos unga

Regelbundet cannabisbruk i unga år ökar risken att dö inom 15 år 10–20 gånger jämfört med hög alkoholkonsumtion, visar ett examensarbete på läkarprogrammet i Göteborg.(13 kommentar)

Krönika

Bommarna till trots

Ett hinder behöver inte vara stort för att lamslå en verksamhet. Ibland räcker det med en bom. Men sjukvården kan fungera bra trots ett stort antal hinder. Läs Jakob Ratz Endlers krönika.(0 kommentar)

Kultur

Tornbladinstitutet – levande medicinhistoria

Tornbladinstitutet, med sina samlingar av tusentals foster av människa och djur, är ett medicinhistoriskt unikum. Först på senare år har medicinska fakulteten i Lund börjat överväga på allvar att bevara det.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Arbetande läkare även efter 67?

»Frågan är om det är skillnad på läkares och busschaufförers förmåga att utöva sitt yrke …« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Läkemedel mot parasiter ger miljontals människor bättre hälsa

2015 års Nobelpris i fysiologi eller medicin belönar för första gången upptäckter av nya läkemedel mot svåra parasitsjukdomar. De nya läkemedlen ger helt nya möjligheter till behandling av malaria, flodblindhet och lymfatisk filariasis (elefantiasis). Dessa läkemedel räddar liv, ökar livskvaliteten och ger stora hälsoekonomiska vinster i framför allt de fattigaste delarna av världen.(0 kommentar)

Nya Rön

Cancer under graviditeten hämmade inte barnets utveckling

Barn till kvinnor som under graviditeten drabbats av och på olika sätt behandlats för cancer föddes i stor utsträckning för tidigt, men utvecklades normalt under de första levnadsåren. Det visar en fall–kontrollstudie som presenteras i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Högre muskelstyrka var kopplad till lägre risk för vaskulär sjukdom

Högre fysisk arbetsförmåga och högre muskelstyrka mätt på 20-åriga män visar sig vid senare uppföljning vara oberoende och gemensamt kopplade till lägre risk för vaskulär sjukdom. Och högre arbetsförmåga var kopplad till högre risk för förmaksflimmer, enligt en studie i BMJ. (0 kommentar)

Makar till strokepatienter får långsiktigt nedsatt livskvalitet

En studie presenterad i Stroke visar att många anhöriga till strokepatienter upplever en försämrad generell och mental hälsa. Makarnas fysiska hälsa påverkades negativt av eget åldrande och partnerns grad av funktionshinder medan den mentala hälsan påverkades negativt av partnerns grad av funktionshinder.(0 kommentar)

Koppling mellan SSRI och våld

En ny studie baserad på svenska datakällor visar att det kan finnas en viss koppling mellan SSRI och våldsbrott bland ungdomar mellan 15 och 24 år. (0 kommentar)

Amning gav inte högre IQ

Barn som ammas får inte högre IQ än barn som flaskmatas, enligt en stor kohortstudie som följt barn upp till 16 års ålder. Resultaten presenteras i PLoS ONE.(1 kommentar)

Originalstudie

Studien 1913 års män visar på konsten att bli 100 år

Av studien 1913 års män framgår att faktorer associerade med överlevnad till 100 år var bland annat icke-rökning, måttlig kaffekonsumtion, lågt serumkolesterol och bra kapacitet vid arbetsprov. Förhöjda laboratorievärden (enligt accepterade normalvärden för yngre) var vanligt bland 100-åringarna. (9 kommentar)

Längre vänte­tider och högre mortalitet för äldre med skallskada

En retrospektiv populationsbaserad kohortstudie belyser handläggningen prehospitalt och på sjukhus av 162 patienter med skallskada i Västerbottens län under åren 2011–2012. Patienterna utgjordes till största delen av äldre män som fallit i samma eller olika plan. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Psykiatri och psykologi integrerad i somatik en vinst för kliniken

Psykiatriska problem är mycket vanliga hos patienter i somatisk sjukvård, men upptäcks sällan och förblir därför obehandlade. Utvecklingen av konsultationspsykiatri sker snabbt i vissa länder och ett genombrott kan vara på väg även i Sverige. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF