Nr 41 2013

Nyheter

Läkare åtalad för tjänstefel på grund av patients brott

En överläkare i psykiatri kommer att ställas inför rätta åtalad för tjänstefel sedan en patient inom rättspsykiatrin begått brott under permissioner. (4 kommentar)

Klinik och vetenskap

Nya Rön

Hög CRP-nivå kopplad till depression

Ju högre CRP desto vanligare att individen sjukhusvårdats för depression eller hämtat ut antidepressiva mediciner, visar en dansk studie.(1 kommentar)

Få fastställda riskfaktorer för allvarlig influensasjukdom

Vissa riskgrupper brukar prioriteras för influensavaccination, men det saknas evidensbaserat underlag för en definition av dessa riskgrupper. Det visar en metaanalys i BMJ.(0 kommentar)

Ingen extra effekt av pentoxifyllin vid alkoholhepatit

Kortikosteroider i kombination med pentoxifyllin gav ingen ytterligare effekt på sexmånadersöverlevnad vid alkoholhepatit jämfört med bara kortikosteroider.(0 kommentar)

Rökare har störst nytta av nyare trombocythämmare

Nyare trombocythämmares effektivitet vad gäller profylax mot hjärt–kärlsjukdom skiljer sig mellan rökare och icke-rökare, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ.(0 kommentar)

Vanligaste diagnoserna i Stockholms län har räknats fram

I studien av sex vanliga diagnoser hade hypertoni högst femårsprevalens, följt av depression.(0 kommentar)

Datorspel stärkte kognitiv förmåga hos äldre

I en studie publicerad i Nature fick deltagarna, som var mellan 60 och 85 år, bättre simultankapacitet efter att ha spelat datorspel.(0 kommentar)

HPV-vaccination inte associerad med allvarliga biverkningar

En stor dansk-svensk studie finner inget stöd för ökad risk för autoimmuna och neurologiska tillstånd efter HPV-vaccination.(0 kommentar)

Nytt om namn

Krister Kristensson belönas med årets Jubileumspris

Krister Kristensson får Jubileumspriset på 150 000 kr för sina insatser inom basal neurobiologi, mikrobiologi och immunologi.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF