Nr 41/2016

Inledare

Viktigast är att sjukhuset visar sig vara bra

»Ett nytt sjukhus, utan patienter eller vårdpersonal, är en märklig syn. Där drar en ensam städare sin vagn förbi tomma salar. Vid en av hjärt–kärl­avdelningens arbetsstationer sitter två tekniker och studerar en skinande ny skärm. Det är tyst och stilla, så här före flytten in till Nya Karolinska Solna.« Detta är ett utdrag ur Läkartidningens […](0 kommentar)

Signerat

Hälsoperspektivet viktigt för SLF i klimatfrågan

»Engagemang och personligt ansvar måste gå hand i hand med de ambitioner som sätts upp i miljöområdet.« (0 kommentar)

Nyheter

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus

Om en dryg månad tas de första patienterna emot på Nya Karolinska Solna. Läkartidningen fick en rundvandring i de nya lokalerna inför flytten – som kantas av lika delar förhoppning och farhågor.(0 kommentar)

Återigen uppskjuten dom för Fikru Maru

Även i dag sköts domen för Fikru Maru upp, denna gång till onsdag. Det skriver Fikirte Maru, dotter till Fikru, på Facebook. Poliserna som skulle tagit honom till domstolen hade inte fått order om göra detta. (2 kommentar)

KI:s nya centrum i Hongkong invigt

Under fredagen invigdes Karolinska institutets nya centrum för regenerativ medicin i Hongkong. Det är en unik svensk universitetssatsning som helt bekostas av en Hongkong-baserad affärsman – vars namn bland annat förekommer i de så kallade Panamadokumenten. (0 kommentar)

»Konsekvenserna för vården inte tillräckligt utredda«

Läkarförbundet anser inte att regionutredningen i tillräcklig omfattning utgått från hälso- och sjukvårdens förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsuppdraget borde ha analyserats mer liksom konsekvenserna, skriver förbundet i sitt remissvar.(0 kommentar)

»Låt inte Macchiarini styra hur sjukvården organiseras«

Tydligare ledarskap, respekt för regelverk och bättre medicinsk forskning. Det var några av de åtgärder som diskuterades på ett seminarium med Macchiarini-fallet som utgångspunkt.(0 kommentar)

Läkarbrist drabbar patienter inom psykiatrin i Malmö

Brist på läkare gör att patienterna kan få vänta länge på vård och att de inte får sina recept. AT-läkaren Disa Dahlman gjorde en anmälan till IVO om förhållandena inom den psykiatriska öppenvården i Malmö, rapporterar SVT.(11 kommentar)

Ny upptrappning i sjukhusstrejken i Norge

26 läkare och psykologer från ytterligare två sjukhus i Norge har nu tagits ut i strejk. Den långdragna norska sjukhusstrejken har pågått sedan 7 september.(1 kommentar)

Stafettläkare löste krisen på Kåge-Morö backe hälsocentral

Dålig arbetsmiljö på grund av stor läkarbrist ledde till en anmälan till Arbetsmiljöverket. Nu är den krisartade situationen på Kåge-Morö backe hälsocentral i Skellefteå tillfälligt löst.(1 kommentar)

Debatt

Gör »mötet« till obligatoriskt kompetensområde

För att vårdarbetet ska kunna nå sin fulla potential bör mötesdimensionen införas som nytt kompetensområde i all utbildning och vård, skriver Johan Andreen och medförfattare. (29 kommentar)

Dödsstöten för AT på Åland

Socialstyrelsen har öppnat möjligheten att göra delar av AT-praktiken utomlands. Samtidigt försvinner möjligheten att göra hela AT på Åland, skriver sju AT-läkare på Åland.(2 kommentar)

Gråzonsforskning – begreppet som »o-finns«

Gråzonsforskning är ett begrepp som egentligen inte existerar. Utredningen som gjorts för att klargöra begreppet bör snarast förpassas till papperskorgen, skriver Bo Risberg. (1 kommentar)

Krönika

»… att få uppleva det överraskande – det som för oss närmare livet, och närmare döden, innan allting är förbi.«

Med den vita rocken ordentligt knäppt kan läkaren lära sig att inte rysa av kylan i dödens skugga. Med rocken avhängd blir det plötslig viktigt att ringa gammelfaster, köpa glass och verkligen lukta på syrenerna – eller att bara låta sig hänföras av eldflugor i sommarnatten. Ebba Lindqvist förklarar i sin krönika.  (6 kommentar)

Kultur

Dikter från kliniken: Samtal

Det nödvändiga samtalet, i synnerhet på en vuxenpsykiatrisk mottagning där man stundtals kommer djupen nära, kan gärna dokumenteras i en dikt. Det har Charlotta Busch, ST-läkare randande inom psykiatrin, gjort. (0 kommentar)

Hundra år med heparin – en riktig framgångssaga

För hundra år sedan upptäcktes av en slump den kroppsegna substansen heparin. Upptäckten lade grunden till en framgångssaga i sjukvårdens tjänst, i form av ett läkemedel som i dag kopplas till flera betydande svenska forskarinsatser. (1 kommentar)

Människor & möten

Mat och hälsa är nog världens mest svårforskade ämne

Forskningen om kosthållningens relation till hälsan går framåt, men långsamt. Kanske två steg framåt och ett tillbaka, anser förre SBU-chefen och nyblivne pensionären Måns Rosén, som skrivit en bok om »sanningen« i ämnet. (4 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Peter Milos

Peter Milos presenterar tillsammans med fem kollegor en originalstudie av vakenkirurgi vid låggradiga gliom. (0 kommentar)

Reflexion

Slutet på sommaren och slutet på livet

»Jag tror dock att alla inser att ett utdraget och plågsamt slut på livet absolut måste undvikas.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Sakubitril–valsartan är en ny hörnsten i hjärtsviktsterapin

Sakubitril–valsartan är ett nytt läkemedel för behandling av hjärtsvikt som ersätter ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare. Sakubitril–valsartan ökar endogena nivåer av BNP, som är en adaptiv kompensatorisk natriuretisk peptid. (2 kommentar)

Nya Rön

Vitala parametrar fortfarande vitala

Avvikande värden i vitala parametrar inom 24 timmar före utskrivning kan användas för att värdera risk vid utskrivning, enligt en observationsstudie i Journal of General Internal Medicine. (0 kommentar)

Överlevnad vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen studerad

Neoadjuvant behandling leder till ökad överlevnad för patienter med skivepitelcancer men troligen till priset av ökade risker i samband med operation, enligt en avhandling. (0 kommentar)

Snabbspår kortade väntetider vid cancer i urinvägarna

Snabbspår vid misstänkt cancer i urinvägarna kan leda till kortare väntetider, färre antal sjukvårdskontakter och reducerade kostnader, visar en utvärdering av projektet Röda telefonen vid Skånes universitetssjukhus.(0 kommentar)

Mobilapp effektiv vid inkontinens

Ett behandlingsprogram förmedlat via en app gav signifikanta förbättringar vid ansträngningsinkontinens, enligt en svensk studie. (0 kommentar)

Nytt om namn

Miljonanslag för forskning kring långvariga infektioner

Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och molekylär infektionsmedicin, Umeå universitet, får ett femårigt forskningsanslag på 28 740 000 kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Hon och hennes forskargrupp ska studera hur det kommer sig att vissa bakterier kan orsaka långvariga infektioner. Det långsiktiga målet med forskningen är att bidra till utvecklingen av helt nya antibiotika.(0 kommentar)

Etikpris till kardiolog

Kardiologen Viveka Frykman Kull, överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, har fått Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokrakratespriset 2016. Hon får priset för »… sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten…« Viveka Frykman Kull är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i medicinsk etik, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling, heter det också i nomineringen till utmärkelsen. Priset på 10 000 kronor och Clarence Blomqvist medalj delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 15 november.(0 kommentar)

Seniorprofessorn fick medicinska fakultetens silvermedalj

Medicinska fakultetens silvermedaljmedalj vid Lunds universitet gick i år till professor emeritus Nils-Otto Sjöberg. Utmärkelsen tilldelas personer som på olika sätt visat ett stort engagemang för Medicinska fakulteten och dess forskning och utbildning inom medicin och hälsa. Nils-Otto Sjöberg fick medaljen »för sina utomordentliga insatser för Medicinska fakulteten«.(0 kommentar)

Första Guldarken till Margareta Böttiger

Professor Margareta Böttiger, känd för pionjärinsatser för att aktualisera frågan om hiv och dess hantering inom sjukvården, är den första mottagaren av Guldarken, Riksförbundet Noaks Arks nyinstiftade årliga utmärkelse. Guldarken ska i fortsättningen delas ut för förtjänstfulla insatser som bidragit till begränsning av hiv och dess konsekvenser. Margareta Böttiger tog emot Guldarken i samband med Noaks Ark Stockholms 30-årsfirande den 6 oktober.(0 kommentar)

Belönad för studier om belöningsmekanismer

Karolina Skibicka, biträdande universitetslektor vid sektionen för fysiologi, Sahlgrenska akademin, belönas med Lilla Fernströmspriset 2016. Hon får priset för sina banbrytande studier kring nervsystemets belöningsmekanismer. Karolina Skibicka och hennes kollegor har studerat hormonet GLP-1, vars mest kända uppgift är att reglera blodsockernivåerna i kroppen. GLP-1 har tidigare studerats främst av diabetesforskare, och finns med som komponent i flera läkemedel för behandling av diabetes. Karolina Skibickas forskargrupp är först i världen att visa att GLP-1 också riktar in sig mot hjärnans belöningssystem.(0 kommentar)

Meddelanden

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris eller resestipendium. Fonden avser i år att ge stöd till resestipendium (10 000 kr) och ett annat stipendium/pris (25 000 kr).Bedömningen genomförs av STMFF:s styrelse och baseras på kvaliteten på ansökan. Stipendiet kan sökas av medicinsk personal och andra knutna till sjukvården, eller  av forskare som redovisat betydelsefulla arbeten inom det trafikmedicinska området. Ansökan ska ha inkommit senast den 30 november 2016 till docent Anna Anund, sekreterare inom STMFF. Skicka ansökan med e-post: anna.anund@vti.se. För mer information om utlysningen kan du kontakta STMFF:s ordförande docent Göran Kecklund (e-post: goran.kecklund@su.se).(0 kommentar)

Frivillig specialistexamination i öron-, näs- och halssjukdomar

Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi anordnar under våren 2011 skriftligt prov i öron-, näs- och halssjukdomar. Till provet inbjuds blivande specialister (ST-läkare >4 år) inom ÖNH-sjukdomar. Skrivningen äger rum fredagen den 24 mars 2017 (kl. 9–14) och kommer att genomföras via internet på hemortskliniken (under överinseende av en person som utvalts av respektive klinikchef). Deltagare från Stockholmregionen hänvisas till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Anmälan via epost info@orlforum.se senast den 13 januari 2017. Fullständig information finns på SFOHH:s hemsida, www.orlforum.se.(0 kommentar)

Originalstudie

Vakenkirurgi vid låggradiga gliom rekommenderas

Vakenkirurgi av hjärntumörer möjliggör maximal resektion med samtidig kontroll av framför allt språk och kognitiva funktioner, som inte kan övervakas om patienten är sövd. (0 kommentar)

Översikt

Hammarsjuka är ovanligt – eller bara ett ovanligt förbisett tillstånd

Hammarsjuka är en lokal cirkulationsrubbning betingad av trombos eller aneurysm i arteria ulnaris i höjd med Guyons kanal orsakad av akuta eller kroniska trauman mot handloven. Konservativ behandling med information om skademekanismen, tobaksstopp, trombolys vid akuta fall och kirurgi vid mer uttalade besvär är exempel på framgångsrika behandlingsmöjligheter. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Kirurgi vid respiratoriska papillom kräver god ventilation

Patienter med recidiverande respiratoriska papillom bör ventileras med högfrekvent jetventilationsteknik för att ge bästa förutsättningar för kirurgisk radikalitet och bevarad funktionalitet. Operationspersonal bör skyddas mot droppburen respiratorisk HPV-smitta genom munskydd, optimerat lokalt utsug och hög luftväxling på operationssal.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF