Nr 41/2017

Inledare

Så blir patienten en partner inom arbetet i vården

»Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.« (0 kommentar)

Signerat

Läkemedels hållbarhet – en prioriterad fråga

»En viktig fråga är läkemedels hållbarhet när det nått patienten.« (0 kommentar)

Nyheter

Överläkare: »I mycket är det här en generationsfråga«

Personcentrerad vård är det enda valet för vården i framtiden. Det säger Dawid Kusiak, överläkare och kardiolog på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.(1 kommentar)

»Så personcentrerat det kan bli«

På självdialyspaviljongen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är vården anpassad efter patienterna. De som vill sköta dialysen helt själva kan göra det vid den tidpunkt på dygnet som passar bäst.(0 kommentar)

Förändring som utmanar maktstrukturer

Personcentrerad vård har kommit att bli ett nyckelbegrepp inom sjukvården. Men ett personcentrerat förhållningssättet kräver en kulturomställning och innebär att patienten får mer makt över sin behandling – vilket inte applåderas av alla.(4 kommentar)

Så blir du en »grön doktor«!

Hur blir man en »grön doktor«? En doktor som, trots den pressade primärvårdsvardagen, lyckas gå hem i tid med känslan av att ha gjort ett bra jobb? Ola Bergstrand, verksamhetsstrateg och specialist i allmänmedicin, har samlat in konkreta tips.(2 kommentar)

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

De upprepade kraven på en lokal ledare med ansvar för akutkirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus har gett resultat. Nu ska Landstinget Västernorrland och Ångermanlands läkarförening tillsammans utarbeta en uppdragsbeskrivning för en ny chefsbefattning.(0 kommentar)

»Även läkare måste tala om bristen på sjuksköterskor«

Mikael Norman är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen med ansvar för område pediatrik. Framöver vill han bland annat sätta fokus på hur vården ska komma till rätta med den skriande bristen på sjuksköterskor. (2 kommentar)

Hoppfullt i Sörmland trots ny bottennotering

Trots att Landstinget Sörmland än en gång toppade sommarens statistik över överbeläggningar, är läget inför hösten mer hoppfullt än tidigare. Det anser Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening.(0 kommentar)

Debatt

Total »make-over« hotar läkaryrket

När man nu hastigt och i ganska stor skala introducerat en virtuell läkarverksamhet där den direkta patientkontakten och kliniska undersökningen eliminerats är det frågan om en total »make-over« av läkaryrket, skriver Åke Thörn och medförfattare. Författarna söker svar på en rad frågor och riktar sig till såväl institutioner som organisationer. (23 kommentar)

Transvården bör förändras i grunden – och det måste gå fort

Socialstyrelsen bör se över rekommendationerna om god vård av personer med könsdysfori. Fler läkare bör få möjlighet att diagnostisera personer som lider av könsdysfori, så att fler kan få tillgång till vård snabbare, skriver Leo Segelmark. (2 kommentar)

Krönika

»Man går från topp till botten – på mindre än en timme, mindre än en minut.«

Den bästa av tider och den värsta av tider – sådan är tiden som AT-läkare med allt som uppstår och händer, såväl positivt som negativt. Som ung läkare är man uppfylld av både och – en vidunderlig känsla, skriver Ulrika Nettelblad i sin krönika.  (4 kommentar)

Kultur

Vänstervridning borgar för liv

Varför är allt liv på jorden beroende av just den vänsterorienterade konfigurationen av atomerna i aminosyror? Finns det liv på annat håll i universum som favoriserar högervridning i strukturerna? Stereokemins hemligheter har fascinerat forskare sedan Louis Pasteurs dagar – och har bidragit till ett par betydande upptäckter genom åren. (0 kommentar)

Människor & möten

»Dödsstraff är tortyr – alltså en medicinsk angelägenhet«

Birgit Feychting, pensionerad narkos- och intensivvårdsläkare, är engagerad i kampen mot dödsstraff genom Amnesty Internationals hälso- och sjukvårdsgrupp i Sverige. Hon föreläser i Stockholm på Internationella dagen mot dödsstraffet den 10 oktober.   (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Åsa Gylfe

Åsa Gylfe, med dr och ST-läkare i Umeå, redogör i en fallbeskrivning för den tropiska infektionssjukdomen melioidos, som hemvändande resenärer från riskområden kan insjukna i flera år efter resan. (0 kommentar)

Reflexion

»Du ska göra som jag säger«

»Men professionen och patienter ges utrymme att bidra. Man tackar!«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svensk sjukvård är högkvalitativ

Vid internationella jämförelser rankas svensk sjukvård bland de allra bästa vad gäller kvalitet och utfall, men lägre vad gäller upplevt självbestämmande och delaktighet. Dock är skillnaderna i olika sorters utfall mellan landets regioner och landsting betydande. Varför det är så är dåligt studerat. (0 kommentar)

Nya Rön

Beslut att operera kopplat till ortopeders attityder till kirurgi

Operationsbenägenheten hänger ihop med attityder, framför allt tendensen att se operationer som spännande utmaningar, enligt en studie i Acta Ortopaedica. (0 kommentar)

Test identifierade patienter med mycket låg risk att dö i bröstcancer

Ett gentest kunde identifiera bröstcancerpatienter med mycket låg långsiktig risk att dö av bröstcancer upp till 20 år efter diagnos, enligt en studie i JAMA Oncology. (0 kommentar)

Fysisk aggressivitet hade olika uttryck vid olika typer av demens

Patienterna med frontotemporal demens uppvisade fysisk aggressivitet tidigare och med grövre våld än patienterna med Alzheimers sjukdom, visar en studie från Lund. (0 kommentar)

Ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter obesitaskirurgi

En svensk studie visar avsevärt ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter överviktskirurgi. Det måste ställas i relation till de obstetriska fördelarna med tidigare genomgången obesitaskirurgi, skriver forskarna. (0 kommentar)

Nytt om namn

Svensk professor leder nytt institut för global hälsa

Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har utsetts av Kungliga Vetenskapsakademin att leda nystartade Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT).(0 kommentar)

Hedrad för betydande insatser

Magnus Westgren, professor, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till »Fellow of Royal College of Obstetrics and Gynaecology« för sina »...betydande insatser för främjandet av vetenskap och läkekonst inom obstetrik och gynekologi«. Professor Lesley Regan, sällskapets ordförande, överlämnade utmärkelsen vid en ceremoni den 22 september 2017.(0 kommentar)

Översikt

Akut ocklusion av cirkumflexa kransartären svår att upptäcka

Akut ocklusion av cirkumflexa kranskärlet kan vara svårdiagnostiserat med 12-avlednings-EKG, men med inverterade avledningar eller tilläggsavledningar kan diagnostiken förbättras. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Högdos insulin–­euglykemiterapi vid svår ­toxisk myokard­depression

Förgiftningar med kalciumantagonister och/eller betablockerare kan leda till svår cirkulationssvikt med hög dödlighet. Högdos insulin–euglykemiterapi är ett viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid dessa förgiftningar. Behandlingsråd för det enskilda fallet kan fås via Giftinformationscentralen. (0 kommentar)

Melioidos – en viktig diagnos vid svår sjukdom efter utlandsresa

Melioidos är en allvarlig infektionssjukdom med ett brett symtomspektrum vanligt förekommande i Sydostasien. Endast ett fåtal antibiotika har visats ha god klinisk effekt. Svenskar reser flitigt till endemiska områden, och vi har identifierat nio fall av melioidos i Sverige under 2000-talet. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF