Nr 41/2018

Inledare

Södertäljes akutmodell väcker tankar

– Förr kunde man bli klassad som kirurgpatient, få vänta på kirurgen – som sedan tyckte att man var medicinpatient. Så fick man vänta på medicinläkaren … Nu delar vi in patienterna efter hur sjuka de är. Det är lättare att jobba som det är nu, eftersom det inte är så mycket tjafs om var patienten ska vara, säger Josefine Ylitalo, som är specialist i akutsjukvård och allmänmedicin. (0 kommentar)

Signerat

Marknadsföring av läkar­verksamhet ska vara värdig

»Läkaren ska av­hålla sig från påträngande marknadsföring.« (0 kommentar)

Nyheter

Jämnare flöde utan linjer på Södertäljes nya akut

För ett år sedan flyttade akuten på Södertälje sjukhus in i nya lokaler – och in i ett nytt linjelöst, akutläkardrivet arbetssätt. Det har påverkat flera saker, såsom AT, stress och läkarnas ställning. (0 kommentar)

»Många har gjort fel på många olika sätt«

Intresset för akutläkare har ökat på sjukhusen. Genombrottet kom 2015 när området blev en basspecialitet. Men arbetsgivarna kan snubbla i startgroparna om de inte har tillräckligt på fötterna.(0 kommentar)

Oro för nyexaminerade läkares kompetens när AT tas bort

I regionerna och landstingen finns en oro för de nyexaminerade läkarnas kompetens när allmäntjänstgöringen tas bort. Den nya utbildningens långa perioder av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ses också som en utmaning. Det framgår av remissvaren på regeringens pm om den nya läkarutbildningen. (4 kommentar)

Lärosätena vill skjuta fram starten på nya läkarutbildningen

Sveriges dekaner vid de medicinska fakulteterna ber i ett gemensamt brev till Socialdepartementet att införandet av den nya läkarutbildningen ska skjutas fram ett år till höstterminen 2021. Flera remissinstanser beskriver också den nuvarande tidsplanen som orealistisk.(0 kommentar)

Första danska akutläkaren klar i Linköping

Danmark söker svensk expertis i akutsjukvård och Linköping lockar ST-läkare med sitt goda rykte på området. Nu är den första danska akutläkaren färdig med sin utbildning.(0 kommentar)

Läkaren Denis Mukwege får Nobels fredspris

Den kongolesiske läkaren Denis Mukwege delar Nobels fredspris 2018 med Nadia Murad, som  vittnat om övergrepp under sin fångenskap hos IS. De får priset för sin kamp mot sexuellt våld som vapen i konflikter.(2 kommentar)

Förslag om BT nu på socialutskottets bord

Regeringens förslag om bastjänstöring, BT, för läkare ser ut att få ett brett stöd i riksdagen. Frågan blir en av de första som det nya socialutskottet ska behandla. (1 kommentar)

Oro för sinande studiemedel med sexårig läkarutbildning

Hur ska de blivande läkarstudenterna finansiera sina studier med en sexårig läkarutbildning? Frågan oroar både Sveriges läkarförbund student och Centrala studiestödsnämnden.(1 kommentar)

Jämtland och Gotland vinnare i nya kostnadsutjämningsförslaget

I dag, måndag, presenteras förslaget till en ny kostnadsutjämning – ett slags Robin Hood-system som fördelar pengar från rika landsting till landsting med sämre förutsättningar. De stora vinnarna i det nya förslaget är framför allt Jämtland och Gotland.(0 kommentar)

Debatt

SLF student kräver hållbara studiemiljöer

Den psykiska ohälsan bland Sveriges läkarstudenter får inte fortsätta att öka. Det ligger inte bara i studenternas intresse utan är en angelägenhet försåväl hälso- och sjukvården som våra framtida patienter, skriver företrädare för SLF student. (0 kommentar)

Nu kommer NEWS2 – bör införas brett nationellt

En översatt reviderad version av det tidiga varningssystemet NEWS lanseras i oktober 2018. NEWS2 rekommenderas bli nationellt gällande. Varje vårdinrättning bör anpassa insatserna utfrån sin organisation och sina resurser, skriver Therese Djärv och medförfattare. (3 kommentar)

Krönika

»Varje dag tänker jag på att jag ska dö. Det är något som kommer med jobbet.«

Under en nattjour förändras det stora sjukhuset. Några finns inte längre när morgonen kommer, några har flyttat på sig och någras roller har förändrats helt. Och själv tänker man på något som man kanske inte gjord för att veta, skriver Evelina Rosenqvist i sin krönika. (3 kommentar)

Kultur

Äldreomsorgen på Hemmet i en svunnen tid

Den unge läkaren kommer efter medicinstudierna till Hemmet, ett kombinerat ålderdomshem och sjukhem, där även hans far varit läkare. Världen han möter där finns inte kvar i dag, men Andrus Viidik, prefessor emeritus, minns den mycket väl.(0 kommentar)

Grufva dig icke …

Det kom ett vykort från en nöjd patient: »Tack för god vård!«. Doktorn på privatmottagningen blev glad, i synnerhet som han var i extra stort behov av glada tillrop och uppmuntran just då.(0 kommentar)

Från patient till person till konsument – och läkarens rätta jag

Personcentrerad vård (PCV) – avser det handläggning av patienter, personer eller kunder? Och hur ska läkaren förhålla sig, undrar Carl Forsberg, ortoped i Orsa, som har skrivit ett brev.  (9 kommentar)

Människor & möten

Översättningen av Harveys text växte till en hel levnadsteckning

Kenneth Pehrsson, docent i kardiologi, pensionerad, har gett ut en biografi över »blodomloppets upptäckare« William Hardy, inklusive en fullständig översättning av Harveys bok »De motu cordis«.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Rebecca Ahlin

Rebecca Ahlin, dietist vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, är en av författarna till en artikel om kostråd vid strålbehandling av cancer i lilla bäckenet.(0 kommentar)

Reflexion

Tänkvärt om världen i siffror

»830 miljoner människor är under­närda … Det kan jämföras med att 1,7 miljarder människor är överviktiga …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Endometrios ska behandlas som ett smärtsyndrom

Långvarig smärta vid endometrios kan definieras som ett smärtsyndrom. Svår, kronisk smärta, oavsett genes, bör hanteras i samarbete med smärtspecialister. Smärtan och dess konsekvenser är viktigare att behandla än diagnosen. Multiprofessionellt omhändertagande kan minska risken för överanvändning av beroendeframkallande läkemedel. (4 kommentar)

Nya Rön

Sömnapné vanligt vid akromegali – även före akromegalidiagnosen

En studie visar att sömnapné är vanligt hos patienter med akromegali, särskilt vid högt BMI och IGF-1. Bland patienterna i studien var det också vanligt att ha fått sin sömnapnédiagnos före akromegalidiagnosen.(0 kommentar)

Kognitiv beteendeterapi värdefullt för mångbesökare i primärvård

I en studie undersöktes om kognitiv beteendeterapi i gruppformat påverkade ångest, depression, smärta, stress, hantering av vardagssituationer samt hälsorelaterad livskvalitet hos den grupp patienter som ofta besöker primärvården. Det visade sig att ångest- och depressionssymtom hos patienterna minskade efter KBT. (1 kommentar)

Koden knäckt för det sista blodgruppssystemet

En studie med syfte att identifiera den bakomliggande genetiska orsaken för det sista blodgruppssystemet, Xg, har löst en över 50 år gammal gåta. Resultaten innebär att det nu är möjligt att bestämma Xga-blodgruppen med genteknik. (1 kommentar)

Nytt om namn

Anslag till forskning kring konstgjord lungvävnad

Darcy Wagner, forskare vid medicinska fakulteten i Lund, har fått »ERC starting grant«, ett anslag i miljonklassen som Europeiska forskningsrådet (European Research Council) ger till utvalda unga forskare.  (0 kommentar)

Prisad för patientnära forskning

Meliha C Kapetanovic, specialist i reumatologi och docent, hyllades för sin patientnära forskning under Reumadagarna i Uppsala. Hon fick ett stipendium på 50 000 kronor, instiftad till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz.(0 kommentar)

Handkirurg – bästa handledaren

Martina Åhlén, med dr och specialistläkare i handkirurgi  har blivit utsedd till bästa handledare av studenterna vid Sahlgrenska akademin. Priset delas ut av Sveriges läkarförbund Student Göteborg.(0 kommentar)

Originalstudie

Stor variation i kostråden vid strålbehandling av lilla bäckenet

Variationen är stor inom landet beträffande vilka kostråd som ges före, under och efter strålbehandling vid gynekologisk cancer och prostatacancer. Studier inom området är angelägna, eftersom kostens potentiella effekt att förebygga följdsjukdomar till strålbehandling som nedsätter tarmhälsan är stor. (0 kommentar)

Rapport

Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom – handikappande tillstånd som främst drabbar kvinnor

Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS, definieras som en ökning av pulsen med minst 30 slag per minut inom tio minuter i stående eller vid tippbrädetest, i frånvaro av ortostatisk hypotension. Symtomen är yrsel, hjärtklappning, synpåverkan, tremor eller svår trötthet. (7 kommentar)

Översikt

Det stora hiatusbråcket – kräver stor uppmärksamhet och respekt

Hiatushernia innebär att hela eller delar av magsäcken, eventuellt tillsammans med andra bukorgan, dislokeras upp i brösthålan via hiatus diaphragmaticus. Hög ålder och övervikt/fetma är riskfaktorer.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF