Nr 42 2020

Inledare

Läkare pekar på en ödesfråga för primärvård

En sak som artikeln påminner om är vikten av att primärvården får tillräckligt med resurser. En annan är vikten av ett listningstak.(0 kommentar)

Signerat

Upp till bevis för regeringen kring forskningens framtid

… forskning och utvecklingsarbete får stryka på foten när sjukvården styrs mot kortsiktiga och mätbara mål om ökad tillgänglighet och produktivitet.(0 kommentar)

Nyheter

Stor oro när barnsjukvård på Karolinska organiseras om

Förslaget att göra barnintensiven till en del av Karolinska universitetssjukhusets övergripande organisation för perioperativ medicin och intensivvård väcker starka reaktioner. Ett stort antal medarbetare har ställt sig bakom ett öppet brev till ledning där de uttrycker stor oro.(1 kommentar)

Läkarbyggd lista ger arbetsro i Strängnäs

Arbetet med listningstak i den sörmländska primärvården har pågått sedan årsskiftet. Skillnaderna mellan vårdcentralerna är fortfarande stora – men i Strängnäs har läkarna tagit fram ett egensnickrat system för att skapa lagom stora, rättvisa och personliga listor.(0 kommentar)

Kritik mot val av experter som ska granska medicinsk åldersbedömning

»Jag noterar att det är de mest styvnackade försvararna av det kontroversiella metodvalet som utsetts som experter«. Det säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, om valet av experter som ska stötta en oberoende granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning.(6 kommentar)

Grönt ljus för Krys vårdcentral trots kritik

Krys etablering av en tredje vårdcentral i Stockholm har vållat en het politisk debatt. Nu har vårdcentralen fått grönt ljus av regionen. Men många patienter har avlistat sig hos Kry.(0 kommentar)

Grönblå budget kan slopa karensen i Västra Götaland

Karenstid för vårdpersonal som vill gå över till privat vårdgivare har varit en het politisk potatis i Västra Götalandsregionen. Nu föreslår det blågröna minoritetsstyret slopad karens och att steg tas mot lättande av reglerna om bisysslor.(0 kommentar)

Färre barn inlagda för infektion i Östergötland under pandemin

Mindre än hälften så många barn har lagts in för infektion på östgötska sjukhus under pandemin, jämfört med tidigare år. Orsaken tros vara att Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 håller den allmänna smittspridningen nere.(1 kommentar)

»Stor betydelse för vetenskapen«

»Mycket välförtjänt!«. Det säger Anna Wedell, professor i medicinsk genetik som sitter med i Nobelkommittén på Karolinska institutet, om att gensaxen CRISPR-Cas9 belönas med Nobelpriset i kemi.(0 kommentar)

Nobelpris i kemi för CRISPR/Cas9

Årets Nobelpris i kemi tilldelas tidigare Umeåforskaren Emmanuelle Charpentier och Jennifer A Doudna för upptäckten av genredigeringstekniken CRISPR/Cas9, den så kallade gensaxen. »Det är fantastiskt. Det är fortfarande lite overkligt«, sa Emmanuelle Charpentier under onsdagseftermiddagen.(0 kommentar)

Debatt

Tydliga rutiner krävs inför mottagandet i särskolan

Med beaktande av Barnkonventionens betonande, »barnets bästa i främsta rummet«, kan det vara hög tid att se över förslaget att regionerna bör ansvara för de psykologiska och medicinska utredningarna inför mottagandet i särskolan, skriver Nils Lundin.(2 kommentar)

Hög tid att sätta strålkastarljus på det medicinska ledningsansvaret

Det är hög tid att sätta strålkastarljus på det mer än hundraåriga, och av lagstiftaren i princip orörda, medicinska ledningsansvaret, skriver Ulf H Fröberg, vd och chefsjurist vid Institutet för medicinsk rätt.(1 kommentar)

Krönika

»Jag minns smaken av järn i munnen efteråt, och att jag kände mig som en fältskär«

När medicinkombinationen, av psykiatriker benämnd »rocket fuel«, inte hjälpte och endast elektrokonvulsiv terapi återstod för patienten, kände Agmall Sarwari, då läkarstudent, också metallsmaken i munnen. Han berättar i sin krönika.(1 kommentar)

Kultur

Varför ville jag bli allmänläkare?

Jag ville träffa en patient som fick vara en person med ett sammanhang, som kommer för sina smärtor i kroppen, men också för sina smärtor i livet. Det skriver Jessica Dolk, ST-läkare i allmänmedicin.(3 kommentar)

Vad annars finns vi för?

Alla, liksom älven, är på väg mot en målgång – bara för att finna början i en ny situation. Sigrid Malmkvist Padoan, nypensionerad läkare, dokumenterar övergången i en dikt från kliniken.(0 kommentar)

Neurologisk undersökning i medicinhistoriskt perspektiv

Att kunna se och analysera vad vi har runt omkring oss är ofta vad som leder till medicinska framgångar, konstaterar neurologiprofessorn Sten Fredrikson i sin exposé över den neurologiska undersökningens utveckling.(1 kommentar)

Människor & möten

»Svårt att motivera yngre kollegor att börja forska«

Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi, har valts in i Sveriges unga akademi, en tvärvetenskaplig mötes­plats för några av landets vassaste yngre forskare. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Charlotte Hedberg

Charlotte Hedberg, klinisk adjunkt och specialist i allmänmedicin, har skrivit en artikel om vikten av att använda sig av patientcentrerad konsultation.(0 kommentar)

Reflexion

Vi måste satsa mer på medicinsk forskning

»Den kommande forskningspropositionen är ett gyllene tillfälle …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Pandemin har visat vägen för att nå det globala hälsomålet

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen bör aktivt användas för det fortsatta hälso­arbetet, både under pågående pandemi samt i fasen efter den. Covid-19 har gett oss viktiga lärdomar och insikter i hur fortsatt nationellt och internationellt hälsoarbete kan bedrivas.(1 kommentar)

Nya Rön

Ökad frakturrisk även vid lätta kotkompressioner upptäckta med DXA

Lätta kotkompressioner, upptäckta med VFA i samband med bentäthetsmätning, bör tas i beaktande vid frakturriskbedömning hos äldre kvinnor. Den slutsatsen dras i en prospektiv populationsstudie från Sahlgrenska universitetssjukhuset.(0 kommentar)

Leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

Genom användning av ökat sondtryck vid leverelastografi av överviktiga erhålls säkrare mätresultat och möjliggörs uppföljning efter livsstilsförändringar. Det visas i en avhandling från Umeå universitet.(0 kommentar)

Utredning med bröst- och tum-EKG påvisar förmaksflimmer efter stroke

I en prospektiv studie visas på nyttan av bröst- och tum-EKG hos patienter med genomgången stroke, och författarna till studien förespråkar en ökad klinisk användning av metoden.(0 kommentar)

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Ett 5G-baserat robotstyrt system för distansundersökning av lungor och hjärta är användbart och kan bidra till att bedöma svårighetsgraden av covid-19, enligt en studie från Kina.(0 kommentar)

3D-analys av enteriska nervsystemet kan förbättra diagnostik av nervskador

En 3D-analys visar att tekniken kan förbättra diagnostiken av nervskador, inte bara i enteriska nervsystemet, utan även i andra delar av nervsystemet för att mäta volym och uppskatta cell/vävnadsinteraktioner och patologiska inlagringar.(1 kommentar)

Etik och läkarroll

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

Föreställningen att patientcentrerad konsultation tar för lång tid, gör patienten till kund och flyttar fokus från diagnostik stämmer inte. Genom att till läkarens traditionella del lägga en patientdel före och en gemensam del efter kan man enkelt genomföra en patientcentrerad konsultation.(9 kommentar)

Översikt

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015. När vi planerar för hur vårt samhälle och hälsosystem ska se ut efter covid-19-pandemin kan Agenda 2030 och dess fokus på internationellt samarbete och tvärprofessionella angreppssätt spela en viktig roll. Läkarkåren har ett ansvar att belysa vikten av ett brett perspektiv på hälsa.(1 kommentar)

Tidiga erfarenheter av steroidbehandling vid covid-19

I mitten på juni visades att steroider minskade dödlighet hos patienter med covid-19 som vårdas i respirator. Här beskrivs erfarenheter med steroidbehandling av många patienter med covid-19 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under pandemins första månader i Stockholm.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF