Nr 4/2019

Inledare

Central plan för ST-tjänster är en utmaning

Att öka styrningen av ST-tjänster på nationell nivå är således en utmaning. Förhoppningsvis kan Socialstyrelsens arbete dock bidra till att möta denna utmaning. (0 kommentar)

Signerat

Framtidens läkare ställer krav på arbetsgivaren

»Det duger inte längre för arbetsgivare att reducera oss läkare till ett anställningsnummer eller ett namn för att få schemat att gå ihop.« (0 kommentar)

Nyheter

»Lagom är bäst« vid regional styrning av ST-tjänster

Region Skåne räknas som något av föregångare i uppbyggnaden av en modell med regional styrning av ST-tjänster. Omkring 25–30 procent fastställs på regional nivå. Västra Götalandsregionen började bygga upp en motsvarande styrning 2015. (0 kommentar)

Staten kan få ökat ansvar för styrning av ST-tjänster

Central styrning av ST-tjänster utreds av Socialstyrelsen, som snart ska presentera sin rapport. Läkarförbundet deltar i arbetet och är positivt till att staten tar ett större ansvar, men i samverkan med regionerna. (1 kommentar)

Lena Hallengren ny socialminister

Lena Hallengren (S) tar över som socialminister med ansvar för sjukvårdsfrågorna. Annika Strandhäll blir socialförsäkringsminister. Det stod klart när statsminister Stefan Löfven (S) på måndagen presenterade vilka ministrar som ska ingå i den nya rödgröna regeringen. (0 kommentar)

C om primärvårdsreform: Rätten till fast läkare är en nyckelfråga

Nu ska detaljerna i regeringsöverenskommelsen mellan C, L, S och MP mejslas fram. Centerpartiets Anders W Jonsson anser att frågan om fast läkarkontakt är en förutsättning för att få till en primärvårdsreform.(7 kommentar)

Nytt försök att upphandla fristående hyrläkare i Värmland

Region Värmlands första försök att knyta till sig hyrläkare med egna bolag på längre kontrakt misslyckades. Nu gör regionen ett nytt försök, denna gång erbjuds hyrläkarna högre ersättning.(0 kommentar)

Danskt förstatligande av vården kan påverka Sverige

Den danska regeringen har lagt fram ett förslag på vårdreform som bland annat innebär att regionerna avskaffas och att sjukvård förstatligas. Det skulle kunna få konsekvenser för Skåne.(2 kommentar)

Läkare försvarar kritiserat inlägg om domen mot Kulturprofilen

I en debattartikel ifrågasätter överläkaren Astrid Seeberger om domen mot den så kallade Kulturprofilen var rättvis. Men läkarstudenten Eva Skärby menar att överläkaren missbrukar sin läkartitel och begår ett »rejält etiskt övertramp«.  (3 kommentar)

SKL:s politiska ledning byter färg

Det blir ett maktskifte i Sveriges Kommuner och landsting, SKL. De kommande fyra åren får organisationen en borgerlig ledning. Lena Micko (S) lämnar ordförandeposten i mars. (0 kommentar)

Gratis primärvård minskade inte trycket på akuterna i Sörmland

Reformen med avgiftsfri primärvård i Sörmland gav nästan 40 000 fler besök – men det blev inget minskat tryck på länets akutmottagningar. Samtidigt minskade intäkterna från patientavgifter med över 16 miljoner kronor, visar en färsk utvärdering. (0 kommentar)

Arbetade som läkare med falskt intyg

Med hjälp av ett förfalskat beslut från Socialstyrelsen arbetade en man i 30-årsåldern som läkare på tre sjukhus i Sverige. Det rapporterar TV4 Nyheterna.(1 kommentar)

Stamceller var bättre än läkemedel vid multipel skleros

MS-patienter som fick cytostatika med stamcellsåtergivning fick bättre funktion, medan de som fick gängse läkemedel blev sämre. Det visar resultat från den första randomiserade studien på området. (0 kommentar)

Läkarföreningar DO-anmäls

I början av januari riktade över 120 läkare kritik mot hur läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset hanterat ärendet som gäller påstådda antisemitiska trakasserier. Nu har fyra överläkare anmält Stockholms läkarförening och Karolinskas läkarförening till DO.(0 kommentar)

Stor IT-upphandling överklagas

Ett amerikanskt bolag menar att IT-upphandlingen för nio landsting inte har gått rätt till.(0 kommentar)

Debatt

Läkare behöver mer kunskap i palliativ medicin i grundutbildningen

Utbildningen i palliativ medicin i nuvarande läkarutbildningar räcker inte för att kunna möta den kliniska verkligheten. Detta bör beaktas vid utformningen av den nya läkarutbildningen, skriver Bertil Axelsson och medförfattare. (0 kommentar)

Dags att höja statusen för systematiska översikter i Sverige

Vetenskapsmetodologin för systematiska översikter är avancerad och att utföra sådana av hög kvalitet kräver hög metodkompetens. Trots detta har de låg vetenskaplig status i Sverige. Att höja statusen skulle gynna både patienter, svensk sjukvård och svensk forskning, skriver Matteo Bruschettini och Minna Johansson. (8 kommentar)

Krönika

»Jag frågar hur han har det och han inleder då en monolog …«

En äldre herre reser i tre och en halv timme för att träffa onkologen, men när de väl sitter mittemot varandra håller han en monolog som har mest med annat än cancern att göra. Doktorns insats blir mindre onkologisk än hippokratisk. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.  (6 kommentar)

Kultur

Skeppsläkare för Greenpeace – från Kongo till Antarktis

Martin Ekdahl, till vardags läkare i Lund, arbetade som skeppsläkare för Greenpeace på två av miljöorganisationens expeditioner 2017 och 2018. Han skriver själv om resorna till Kongo i Afrika och Weddellhavet utanför Antarktis.(0 kommentar)

Människor & möten

Mänskliga faktorn bakom de flesta olyckor med skjutvapen

Mensura Junuzovic, specialist i allmänmedicin, berättar i sin avhandling om dödliga och icke-dödliga skjutvapenolyckor i Sverige samt undersöker vilken prevention som behövs.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Björn Sjögren

Björn Sjögren, ST-läkare i neuro­kirurgi, har tillsammans med överläkare Peter Milos skrivit en ABC-artikel om aneurysmal subara­k­noidalblödning. (0 kommentar)

Reflexion

Att skapa våra framtida kolleger

»Vilka kolleger vill vi ha? Vilken doktor vill jag själv möta när jag eller mina anhöriga behöver vård?«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Läkaren har en nyckelroll i vårdarbetet med levnadsvanor

Socialstyrelsens nya preventiva riktlinjer betonar vikten av att stödja levnadsvane­förändringar hos personer med särskild risk. Läkarkåren har här en nyckelroll. En stor majoritet av patienter som samtalar om levnadsvanor vid kontakter med vården gör det med en läkare.(0 kommentar)

Nya Rön

Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig

En avhandling visar att sex som självskada kan jämföras med direkt självskada och är ett beteende som kan vara svårt att bryta. Beteendet är starkt kopplat till dåligt psykiskt mående och är därför viktigt att uppmärksamma inom sjukvården. (0 kommentar)

Antropometriska mått hos 688 par med hjärtinfarktpatient och köns- och åldersmatchad kontroll

I en studie analyserades 688 par med en hjärtinfarktpatient och en köns- och åldersmatchad kontroll. Det starkaste sambandet mellan fall–kontrollstatus och ett enskilt mått noterades för höftomfånget bland män 66–80 år. (0 kommentar)

Nytt om namn

ST-läkarnas bästa handledare

Carina Hägglund, specialistläkare i kardiologi, har tilldelats Södersjukhusets nyinstiftade ST-handledarpris 2018. Hon har valts till bästa handledare av sjukhusets ST-läkare.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Aneurysmal subaraknoidalblödning

Spontan subaraknoidalblödning orsakad av ett brustet aneurysm är ett akut tillstånd med hög mortalitet där snabb diagnostik och behandling är avgörande för prognosen. Här redogörs för primär handläggning och diagnostik samt översiktliga behandlingsprinciper. (2 kommentar)

Översikt

Charles Bonnets syndrom: synhallucinationer hos synskadade

Charles Bonnets syndrom är ett tillstånd som inne­fattar komplexa synhallucinationer hos mentalt och kognitivt friska personer som är medvetna om att hallucinationerna inte är verkliga. Det föreligger en stark association mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion. (0 kommentar)

Rapport

Intraoperativ MRT ger nya möjligheter för neurokirurgi

Med intraoperativ MRT ges möjlighet till ökad resektionsgrad vid operation av hjärntumörer och även andra lesioner i hjärnan som kortikala dysplasier. Patientgrupper som kan ha nytta av intraoperativ MRT är till exempel barn med hjärntumörer och patienter med låggradiga gliom. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF