Nr 4/2019

Inledare

Skåne lockar läkare att bli specialist igen

– Vi har två huvudspår. Dels försöker vi få in fler dubbelspecialister i allmänmedicin, dels försöker vi få fler ST-läkare att sidotjänstgöra i primärvården, säger Ola Bergstrand, biträdande divisionschef för primärvården inom Region Skåne samt ordförande i expertgruppen för allmänmedicin i Skåne. (0 kommentar)

Signerat

Det är bråttom med reformer!

»Deras förhållningssätt sticker i ögonen när läkarna samtidigt dag­ligen måste hantera överfulla väntrum och  vårdavdel­ningar.« (1 kommentar)

Nyheter

Så lockar Region Skåne sjukhusspecialister till primärvården

Genom att erbjuda sjukhusspecialister att få gå en kompletterande specialistutbildning i allmänmedicin med full betalning håller Region Skåne på att skaffa sig ett antal dubbelspecialister i primärvården.(4 kommentar)

»Värdebaserad vård är ingen ideologi som man behöver följa«

En fortsatt högklassig vård, en ekonomi i balans samt att få till en bra arbetsplats. Det är frågorna som den tillträdande sjukhusdirektören Björn Zoëga vill fokusera på när han kommer på plats i vår. Samtidigt öppnar har för att se över sjukhusets kritiserade verksamhetsmodell. (0 kommentar)

Sjukvården i Dalarna ska spara sju miljoner på »allmänt gnet«

Sjukvårdspolitikerna i Region Dalarna har lagt fram en handlingsplan för att få ekonomin i balans. Men en av besparingspunkterna väcker frågor: Sju miljoner kronor ska sparas på »allmänt gnet«. (0 kommentar)

AT-samarbete mellan Vasa och Umeå utreds

Finska Vasa vill gärna ta emot svenska AT-läkare – och flera svenska läkarstudenter är intresserade. Nu undersöker Region Västerbotten om ett framtida AT-samarbete mellan Norrlands universitetssjukhus i Umeå och centralsjukhuset i Vasa är möjligt. (0 kommentar)

Cancerpatienter betalar dyr immunterapi ur egen ficka

I väntan på klartecken att ge checkpointhämmare vid fler cancerformer skickar den offentliga sjukvården svårt sjuka patienter till Aleris Christinakliniken i Stockholm. Men bara patienter som kan betala 70 000 kronor i månaden för behandling.(2 kommentar)

Nya socialministern: Vårbudgeten kommer ge mer konkreta svar

Tillgängligheten till vården är en viktig fråga. Det sa Sveriges nya socialminister Lena Hallengren (S) när hon gästade Läkarförbundets »januarimingel« på onsdagen. Temat för kvällen var vidareutbildning för läkare.(0 kommentar)

Debatt

Apropå! Läkare, anhöriga och behovet av entusiasm

Anhöriga är en viktig resurs i vården och kontakten med anhöriga är därför en viktig del av läkaryrket, skriver Ingela Fehrman Ekholm. Samtidigt efterlyser hon ett större mått av såväl empati som entusiasm i läkarkåren. (1 kommentar)

Hjärt–kärlsjukdom ofta underbehandlad vid schizofreni

Många patienter med psykisk ohälsa är såväl underbehandlade som odiagnostiserade avseende hjärt–kärlsjukdom. Ökad medicinsk behandling av riskfaktorer, livsstilsförändringar och aktiva försök att minska stigmatiseringen kring mental ohälsa kan förbättra situationen, skriver Rubina Attar. (5 kommentar)

Krönika

»I min värld är talet något exakt. Det är hur vi kommunicerar med varandra, och det kan missförstås.«

Talets gåva är inte det enda som gör oss till människor, vårt språk har inte kommit till oss från ingenstans. Talet är grundläggande för vårt sätt att kommunicera, men kan missförstås. Afatiska och dysfatiska patienter skiljer sig åt något enormt men det verkar som att strokeläkarna förstår det här med tal, skriver Evelina Rosenqvist i sin krönika. (1 kommentar)

Kultur

Doktorns vampyr – en nidbild av Lord Byron?

Läkaren John William Polidori var med i salongen där Frankensteins monster föddes en dunkel afton 1816. Själv blev doktorn far till en vampyr som i Lord Byrons insinuerade skepnad gjorde litterär succé och fortsätter än i dag att överleva sina dagars upphov. (0 kommentar)

Fredag när det skymmer

En dikt ur diktsamlingen: »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården« av Yvonne Jarlvik. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Elin Economou Lundeberg

Elin Economou Lundeberg, ST-läkare på infektionskliniken vid Centralsjukhuset Kristianstad, har tillsammans med Josefin Frisk skrivit om det första fallet av skånsk sorkfeber, dvs patienten hade inte vistats i endemiskt område. (0 kommentar)

Reflexion

Patientmedverkan för bättre vård

»Patienter som fick se ultraljudsbilder  av sin egen halspulsåder … fick en förbättrad risk­profil …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

PCSK9-hämmare kan minska total dödlighet

Resultaten från ODYSSEY-studien visar positiva kliniska resultat på kardiovaskulär kärlsjukdom i sekundär prevention. Jämfört med den tidigare publicerade FOURIER-studien visade resultaten i ODYSSEY även på minskad total dödlighet. (8 kommentar)

Nya Rön

Muskelmassa ökade hos äldre efter lättare styrketräning

Efter 10 veckor av styrketräning hos 70–72-åringar sågs en märkbar ökning av muskelmassa hos deltagarna i en studie. Muskelmassan ökade med 1,2 kg och fettmassan minskade med 0,5 kg i medelvärde. (0 kommentar)

Ändrat förskrivningsmönster vid epilepsi efter stroke

Läkare i Sverige har förändrat sitt förskrivningsmönster av antiepileptiska läkemedel vid epilepsi efter en stroke. Det visar en studie av nästan 5 000 patienter som drabbats av stroke och senare diagnostiserats med epilepsi. (0 kommentar)

Visualisering av tidig ateroskleros gav minskad kardiovaskulär risk

Bildbaserad presentation av tyst ateroskleros kan bidra till bättre prevention av kardiovaskulär sjukdom. Det visar en studie inkluderande 3 532 deltagare från Västerbottens hälsoundersökningar. (0 kommentar)

Nytt om namn

ST-läkarnas bästa handledare

Carina Hägglund, specialistläkare i kardiologi, har tilldelats Södersjukhusets nyinstiftade ST-handledarpris 2018. Hon har valts till bästa handledare av sjukhusets ST-läkare.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Första fallet av skånsk sorkfeber

I slutet av maj 2018 insjuknande en patient i nordöstra Skåne, utan anamnes på resa till endemiskt område, med symtom på sorkfeber. Sorkfeberinfektion bekräftades genom påvisning av Puumalavirus-RNA och IgM-antikroppar i serum. Sorkfeber bör vara en differentialdiagnos på akut­mottagningar och infektionskliniker även i södra Sverige.(2 kommentar)

Bilateralt bortfall av horisontell vestibulo-okulär reflex

Wernickes encefalopati är ett behandlingsbart och reversibelt tillstånd orsakat av brist på tiamin (vitamin B1). Den på senare tid beskrivna, för tillståndet typiska bilden med bilateralt bortfall av horisontell vestibulo-­okulär reflex testas lämpligen med kliniskt vestibulärt impulstest (head impulse test; HIT) eller ännu hellre video-HIT (vHIT). (2 kommentar)

Rapport

Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni

Schizofreni är en kronisk sjukdom som drabbar ca 0,7 procent av befolkningen. Sjukdomen går i skov och karakteriseras av hallucinationer, vanföreställningar och funktionsnedsättning. Schizofreni är behandlingsbar med en kombination av antipsykotiska läkemedel och psykosociala insatser. (0 kommentar)

Människor & möten

»Med rätt pedagogik bör man kunna forma en ny kirurg mer effektivt«

Margareta Berg, ortopedkirurg och forskare, har ansvaret för att organisera de kliniska kurser som ges vid Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum (KAT) i Göteborg, en resurs för träning och vidareutbildning av kirurger.   (2 kommentar)

Utgåvan som PDF