Nr 4/2020

Inledare

Uppmuntra äldre läkare att jobba kvar!

Förklaringarna till intresset för att arbeta vidare tycks handla om faktorer som att »läkarrollen är en central del av identiteten« och att man känner sig behövd och efterfrågad. (0 kommentar)

Signerat

Kontinuitet leder till effektivitet

Det räcker inte med att bara ha god tillgång till läkare – hur resurser används avgör om vården blir effektiv. (3 kommentar)

Nyheter

Läkare i Skåne åtalas för dataintrång

En läkare i Region Skåne åtalas för dataintrång efter att ha gått in i två anhörigas journaler över 200 gånger. (0 kommentar)

Läkarstudent dömd för våldtäkt också i hovrätten

Domen mot en våldtäktsdömd student i Lund slås fast. Det meddelar hovrätten som inte gör några ändringar i tingsrättens dom. Det ändrar dock inte universitetets möjligheter att stänga av studenten. (0 kommentar)

Västernorrland drar ner på hälsocentraler

Region Västernorrland kommer att stänga en hälsocentral och omvandla ytterligare ett par hälsocentraler till filialer. Orsaken är bland annat att man har svårt att rekrytera läkare.  (1 kommentar)

Han får trappa ner med full lön

Allt fler läkare jobbar vidare efter 65. Men utvecklingen går långsamt. I Västernorrland försöker man behålla äldre läkare genom att erbjuda kortad arbetstid och full lön.»Det är bra att inte behöva jobba 100 procent«, säger 66-årige Gunnar Johansson. (3 kommentar)

Sjukhus i norr kritiseras för risker kring utlokaliserade patienter

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att tre sjukhus i norra Sverige har brister i arbetet med patientsäkerheten för utlokaliserade patienter. Myndighetens tillsyn är en del i en större nationell granskning.(0 kommentar)

NT-rådet vill att vården avvaktar med nässpray mot depression

NT-rådet rekommenderar regionerna att vänta med att behandla depression med nässprayen Spravato (esketamin).(2 kommentar)

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«

Politikerna ville att förlossningen i Karlskoga skulle öppnas »skyndsamt«. Men man hittar inga barnläkare till lasarettet. Att öppna förlossningen igen ligger därför långt bort, menar chefen för kvinnokliniken. (1 kommentar)

Ännu inga coronafall i Sverige

Tiotalet prov har skickats till analys, men ännu har inget fall av det nya coronaviruset upptäckts i Sverige. När läkare frågar om de ska ta prov, sätter Folkhälsomyndigheten helst en låg tröskel för att inte missa något.(0 kommentar)

Kjell Asplund blir ordförande i Socialstyrelsens styrelse

Regeringen har utsett en ny styrelse för Socialstyrelsen. Ny ordförande blir Kjell Asplund, som tidigare varit myndighetens generaldirektör. (0 kommentar)

Kronoberg vill ha stärkt skydd för akutpersonal

Region Kronoberg vill att personalen på akutmottagningar också ska omfattas av den nya brottsrubriceringen blåljussabotage. Nu har man skrivit till regeringen för att få till en förändring.(0 kommentar)

»AT-läkarna« gör ny podcast

Podcasten AT-läkarna gick i graven förra året. Ida Björnstjerna och Ann-Catrine Codan har nämligen blivit ST-läkare. Nu har de startat en ny podd för unga läkare tillsammans med två kollegor. (0 kommentar)

Läkare lockas till andra regioner efter storvarsel i Stockholm

»Flytta hem till vänliga leenden och kebabsåsen«. När Stockholm storvarslar satsar flera andra regioner på att locka tillbaka utflyttade läkare.(2 kommentar)

Blekinge ska spara 150 miljoner i vården

Blekinge gick 60 miljoner kronor plus i fjol. Men för att komma till rätta med tidigare års underskott ska Region Blekinge göra besparingar på 150 miljoner i sjukvården.  (0 kommentar)

Lund underkänner läkarstudent som struntade i hygienreglerna

För ett år sedan införde Lunds universitet ett system för att fånga upp olämpliga läkarstudenter. Nu har en läkarstudent för första gången underkänts i professionellt förhållningssätt.(0 kommentar)

DLF Stockholm: Orealistiskt med fast läkare till 2021

Enligt Region Stockholms nya primärvårdsstrategi ska alla invånare som vill erbjudas en fast namngiven läkare senast 2021. Distriktsläkarföreningen anser att målet är orealistiskt, bland annat eftersom det saknas pengar.(0 kommentar)

Sänkt straff för sexbrottsdömd läkare

Den läkare som dömts för flera sexualbrott mot ett stort antal barn får sitt straff sänkt av hovrätten. Fängelsetiden blir nu sju år i stället för tio.(0 kommentar)

Misstänkta corona-fall i Finland

Det nya coronaviruset är orsak till krisläge i Kina, men det finns inte tillräcklig grund för ett internationellt hälsonödläge, meddelar Världshälsoorganisationen. Samtidigt misstänks två fall i Finland. (0 kommentar)

Vinnarna i »Årets artikel« utsedda

Nu står det klart vilka som vunnit Årets artikel i Läkartidningen 2019. Mikael Landén, överläkare och professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin, prisas för sin kommentar om den kraftiga ökningen av könsdysfori hos unga. (1 kommentar)

Beslut om BUP-vårdval skjuts upp i Skåne

Region Skånes beslut om att införa vårdval för den öppna barn- och ungdomspsykiatrin skjuts upp. Anledningen är invändningar från flera fack som krävt central förhandling.(0 kommentar)

Restnoterade läkemedel fortsätter öka

Förra året fick Läkemedelsverket in 982 anmälningar om restnoterade läkemedel. Det innebär en ökning på 36 procent jämfört med 2018, rapporterar Läkemedelsvärlden. (0 kommentar)

Höjd lön ska få fler läkare att forska vid sidan av sin kliniska tjänst

Svenska sällskapet för medicinsk forskning höjer lönedelen i sitt fyraåriga etableringsstöd för kliniskt verksamma forskare – från 400 000 till 800 000 kronor per år. (0 kommentar)

Över 500 smittade i nya coronaviruset – stad isoleras

Över 500 personer har smittats av det nya coronaviruset och 17 dödsfall har bekräftats. Den kinesiska staden Wuhan har stoppat tåg-, flyg-, och lokaltrafik. Och Världshälsoorganisationen förlänger sitt krismöte. (0 kommentar)

SKR: Ställningstagande om närhetsprincipen skapar oro

»Olyckligt«. Det säger Sveriges Kommuner och regioner om Konkurrensverkets ställningstagande att regionerna inte bör använda närhetsprincipen för olistade patienter.  (0 kommentar)

Överbeläggningarna fortsätter öka

Antalet överbeläggningar i sjukvården fortsätter att öka. Jämför man med 2013 handlar det om en fördubbling, enligt en sammanställning som Dagens Samhälle har gjort.(0 kommentar)

Debatt

Interkulturell kompetens kan stärka medicinsk forskning

Samarbetet mellan forskare i Östersjöregionen har aldrig varit starkare. Ändå finns stora utmaningar, vilket blir tydligt i en aktuell debatt i Tyskland om digitaliseringar i vården där politiker lyfter fram Sverige som förebild, skriver Nils Hansson och medförfattare. (0 kommentar)

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

SIRVA (skada i axeln efter vaccination) är ovanligt, men allvarligt för den som drabbas. För fortsatt tillit till våra vaccinationsprogram är det viktigt att försöka undvika kända risker. Behovet av uppdaterad information om lämplig injektionsteknik bör utredas, skriver Leif Gothefors. (1 kommentar)

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Mässling och andra infektioner som går att förebygga med vaccin hör hemma i historieböckerna. Det skriver Anna Sjöblom, Läkare utan gränser, som nyligen kom hem från östra Kongo-Kinshasa, där nästan tre gånger fler dött i den pågående mässlingsepidemin än i ebolaepidemin i samma område. (1 kommentar)

Politiker måste ta ansvar för bristen på specialistläkare

Heidi Stensmyren, SLF, Madeleine Liljegren, Sylf, och Niki Shams, SLF student, vill se en arbetsmarknadspolitisk satsning för att slussa kön av väntande färdigutbildade läkare genom AT. AT är tidsbegränsad till 18 månader, därmed bör staten kunna bekosta engångsinsatsen att beta av kön, skriver de. (2 kommentar)

Är vi olegitimerade månne inte en del av professionen?

Vad händer om regeringen inte skapar de generösa övergångsregler som Läkarförbundet »förutsätter« att de ska? Det undrar Eir Löfgren, som inte är nöjd med svaret från Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale på hennes debattinlägg i LT om det osäkra läget för läkarstudenter i Sverige.   (0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner både kan och ska förebyggas

Ny kunskap om vårdrelaterade infektioner ökar kraven på svensk sjukvård. Antalet infektioner minskar inte i önskad takt, vilket har så stor påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet att det kan anses som ett folkhälsoproblem, skriver Birgitta Lytsy och medförfattare. (3 kommentar)

Krönika

»Jag förstår nu varför geriatrikbakjouren sa nej till MRSA-patienten«

En bakjour i geriatrik har sagt nej, och en patient smittad med MRSA får ligga kvar på akuten – efter 30 timmar där. Jonathan Ilicki tappar först förtroendet för systemet, men efter att ha läst en text som ger perspektiv ändrar han uppfattning.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Kreibom

Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm, är en av författarna till en artikel om riktlinjer vid hjärnskador i primärvården. (0 kommentar)

Reflexion

Vård enligt bästa praxis – varje gång

»Lika märkligt är det att 80–90 procent följsamhet till bästa praxis har kommit att betraktas som ’tillräckligt bra’.«   (2 kommentar)

Fallbeskrivning

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel, men vid överdos kan centrala opioida effekter uppkomma. I artikeln beskrivs ett fall av allvarlig arytmi, med upprepade episoder av torsade de pointes, efter att patienten intagit  3–10 förpackningar dagligen under ett år. (2 kommentar)

Peripartumkardiomyopati – lömsk sjukdom med risk för fördröjd diagnos

Peripartumkardiomyopati är en form av hjärtsvikt som debuterar sent under graviditeten eller de första 5 månaderna efter förlossningen. Patienterna ska behandlas med optimal hjärtsviktsbehandling, och tillägg av bromokriptin ska övervägas. (0 kommentar)

Människor & möten

»Studiet av björnar kan lära oss att förebygga kronisk sjukdom«

Peter Stenvinkel, professor och njurmedicinare, forskar även i biomimetik, med målsättning att dra lärdomar från djurens värld och hitta nya sätt att förebygga och behandla män­niskans livsstilssjukdomar. (0 kommentar)

Originalstudie

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården

Handläggning av av patienter med minimala och lätta traumatiska hjärnskador i primärvården varierar inte särskilt mycket i akutskedet, men en större variation ses vid sekundära, långvariga besvär. Det visar en enkätstudie som har kartlagt hur denna patientkategori handläggs i primärvården.  (1 kommentar)

Översikt

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi (patient blood management) innebär att optimera vården av patienter som skulle kunna behöva blodtransfusion. I Sverige ges fler blodtransfusioner än i andra länder med jämförbar hälso- och sjukvård. Stringenta transfusionsindikationer och uppföljning av transfusionspolicyer saknas i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Patientsäkerhet

Kritik för bristande vård vid hundbett

Vårdcentral får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att ha gett hundbiten patient fel antibiotika och för att ha varit för passiv i sin handläggning.(2 kommentar)

Meddelanden

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. (0 kommentar)

Rapport

Immunologisk trombocytopen purpura – vård under graviditet

För behandling av gravida kvinnor med immunologisk trombocytopen purpura rekommenderas intravenöst immunglobulin eller kortikosteroider vid trombocytvärden <20 × 109/l under graviditeten och med målsättning 100 × 109/l vid förlossningen. Barn till kvinnor som tidigare fött barn med trombocytopeni och till kvinnor med mycket låga trombocytvärden under graviditeten löper hög risk för neonatal trombocytopeni. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF