Nr 42/2019

Inledare

Allt vanligare att läkare har flera specialiteter

Enligt uppgift från Socialstyrelsen är Artur Tenenbaum ensam om att ha sex specialiteter. (0 kommentar)

Signerat

Läkarförbundet tar fajten för fler forskande läkare

Forskande läkare är med sin kombi­nation av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kunskap centrala för vårdens långsiktiga utveckling och för att garantera patientsäkerheten. (0 kommentar)

Nyheter

Läkarförbundet: »Det behövs fler modeller för fortbildning«

Att kombinera flera specialiteter är ett sätt att utvecklas. Men att andelen dubbelspecialister ökar kan också vara en varningsklocka. »Det är väldigt olyckligt när vissa läkare byter specialitet för att de inte orkar vara kvar«, säger Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale.(1 kommentar)

»Jag har jättestor nytta av alla mina specialiteter«

Allt fler läkare har två eller fler specialiteter. Allra flest har företagsläkaren Artur Tenenbaum: sex stycken. Hur blev det så många? »Kärleken och min hunger efter utmaningar«, säger han.(7 kommentar)

Hyllad Skaraborgsmodell på väg att kollapsa

Mobil närvård – med Skaraborgsmodellen som förebild – har lyfts fram som en grundbult i framtidens sjukvård. Men i Skaraborg håller det hyllade konceptet på att kollapsa. Alla läkare har sagt upp sig.(2 kommentar)

Många olika läkare i Norrbottens primärvård

Endast 7 av 29 hälsocentraler i Norrbotten klarar regionens målsättning för läkarkontinuiteten. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren tagit fram.(0 kommentar)

Hans Rosling hedras med folkhälsocentrum i USA

Den svenska läkaren och professorn Hans Rosling gjorde sig känd globalt för sina engagerande föreläsningar och analyser av folkhälsan i världen. Nu ger han namn åt ett nytt folkhälsocentrum i Seattle. (0 kommentar)

Läkares psykiska ohälsa undersöks i stort forskningsprojekt

Nu sätts läkarnas psykiska ohälsa under lupp. Forskaren Emma Hagqvist ska under tre år studera hur vanligt det är med psykisk ohälsa bland svenska läkare och vad det kostar samhället.(0 kommentar)

Hälsocentral la ut sin nätläkarnota på Facebook

I ett Facebook-inlägg berättar Nylands hälsocentral för sina patienter om hur kostnaderna för nätläkare slår direkt mot hälsocentralen. Enligt hälsocentralschefen är syftet att ge patienterna förståelse för systemet.(1 kommentar)

Hippokratespriset går till rättsläkaren Fredrik Tamsen

Rättsläkaren Fredrik Tamsen har starkt ifrågasatt Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Nu belönas han med Svenska läkaresällskapets etikpris Hippokratespriset. (1 kommentar)

Uppsving för Läkare för miljön

Intresset för föreningen Läkare för miljön växer. Under det senaste halvåret har den lilla föreningen fått ett 40-tal nya medlemmar. »Det är en liten Greta-effekt kanske«, säger ordföranden Sven Blomqvist. (0 kommentar)

Nu ska det bli stopp för smutsiga endoskop

Bristfälligt rengjorda endoskop kan orsaka allvarlig smittspridning. Nu kommer för första gången nationella rekommendationer för hur endoskop ska hanteras.(0 kommentar)

Politiker i Västernorrland underkänner budget

Regionpolitikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland godkänner inte tjänstemännens budget. Nu blir det bakläxa – budgeten återremitterades av en enig nämnd. (0 kommentar)

Debatt

Apropå! Mirakler och maskbehandling

Mirakler förekommer, men det är alltid klokt att lyssna till patientens egna tankar om sin sjukdom och dess orsaker. Det kan också finnas en risk för parasitofobi bland läkare, skriver Sven Britton apropå ett fall där en patient drabbats av infestation av hakmask. (0 kommentar)

Off label-förskrivning av hormoner vid könsdysfori bör utredas

Behandling med könskonträra hormoner hos unga under 25 år bör upphöra och riskerna utredas. Först om och när nyttan bedöms överstiga riskerna kan behandlingen återupptas, skriver Karin Svens och Sven Román. (0 kommentar)

Krönika

»Otydliga besked skapar oroliga patienter som söker sig till både primär- och sekundärvård, ofta genom akutmottagningar.«

Som läkare utbildas man att kartlägga symtom och utreda orsak. Utredningen fortsätter och fortsätter, trots att man alltför ofta träffar patienter med uppenbar icke-somatisk genes till sina besvär. Andreas Skalleberg, ST-läkare i akutsjukvård, berättar i sin krönika hur det kan gå till.   (5 kommentar)

Kultur

Blått ljus ger oss vita nätter

Blått ljus är inte blott ljus utan även en notorisk sömntjuv. Man gör klokt i att släcka bildskärmar och mobiler minst en timme före sänggåendet om man vill slippa ligga sömnlös, tipsar Zeyad Albadri, ST-läkare i Jönköping. (1 kommentar)

Människor & möten

»Läkaryrket skulle ge mig möjlighet att göra skillnad«

Dillan Ismail, underläkare på vårdcentral i Uppsala, spelar proffsfotboll samtidigt med deltidsjobbet som läkare. Han agerar som läkare och medicinsk rådgivare för lagkamraterna när situationen kräver.  (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Joar Björk

Joar Björk, doktorand medicinsk etik, Karolinska institutet, Stockholm, och ST-läkare, Central­lasarettet Växjö, presenterar en artikel  om den etiska avvägningen då patienten vill ha »förväntat suboptimal behandling«. (0 kommentar)

Reflexion

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

»… jag hoppas och tror att det i varje nummer finns flera artiklar som intresserar och inspirerar flertalet.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Klimateffekterna från anestesin kan minska

De halogenerade gaser som används inom anestesin är kraftfulla växthusgaser. Genom att ersätta den mest potenta växthusgasen desfluran med sevofluran kan klimateffekten minska med 73 procent. Klimateffekterna kan också minska genom att använda intravenösa narkosmedel.(7 kommentar)

Nya Rön

Nytt WHO-reagens för mätning av autoantikroppar vid SLE

Nu finns ett nytt internationellt WHO-reagens för att mäta autoantikroppar vid systemisk lupus erythematosus, SLE. Det tidigare referenspreparatet, som har använts av kliniska laboratorier och företag som framställer anti-dsDNA-analyser, tog slut för tolv år sedan. (0 kommentar)

Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

För första gången rapporteras att två patienter i Sverige har drabbats av miyamotoi-borrelios med meningit. Sjukdomen kan vara svårdiagnostiserad och är därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad. Miyamotoi-borrelios, en typ av återfallsfeber, orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi och sprids av den vanliga fästingen Ixodes ricinus.(0 kommentar)

Nytt om namn

Prinsens rekordanslag till forskare kring hjärtstopp

Jacob Hollenberg, docent och överläkare i kardiologi samt chef för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet belönades med Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare. Priset på sex miljoner kronor delas ut av Hjärt-Lungfonden.(0 kommentar)

Utbildning och forskning

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Specialisttentamen kan vägleda lokal utbildning, ge återkoppling till läkare under ST-tjänstgöring och bidra till utvecklingen av nationella vårdstandarder. Den svenska specialisttentamen i akutsjukvård består av sex deltentamina och 118 fall. Ansvar för genomförandet av tentamen åligger varje programs utbildningsansvariga. (0 kommentar)

Etik och läkarroll

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat. (0 kommentar)

Översikt

Med accelerometrar kan fysisk aktivitet mätas objektivt

Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF