Nr 43 2020

Inledare

Mentorskap inom vården är ett välkommet grepp

Mentorsverksamhet bör, när den fungerar bra, kunna fungera just som ett verktyg för ömsesidig nytta. Det är välkommet att Västra Götalandsregionen och andra aktörer inom sjukvården väljer att använda detta verktyg.(0 kommentar)

Signerat

ST-SPUR-inspektioner höjer kvaliteten i primärvården

Syftet med SPUR-modellen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik eller vårdcentral i landet utbildningen bedrivs.(0 kommentar)

Nyheter

Nytändning när äldre stöttar yngre kollegor

Röntgenläkaren José Gallego vägleder yngre kollegor och får själv en nytändning i jobbet. Mentorprogrammet i Västra Götaland siktar både på att stötta unga läkare och att få de äldre som närmar sig pensionen att arbeta kvar några extra år.(1 kommentar)

»Viktigt att chefer lyssnar på vad äldre medarbetare vill«

Chefer måste bli bättre på att fånga upp äldre medarbetares önskemål. För att fler ska vilja jobba högre upp i åldern måste arbetsgivaren vara mer öppen för individuella lösningar och vidareutbildning.(2 kommentar)

Oro för mer nödfallsövertid när Akademiska skalar upp

Smittspridningen ökar på flera håll i landet. I Region Uppsala har Akademiska sjukhuset skalat upp covidplatserna. Nu oroas huvudskyddsombudet för att sjukhuset ska börja använda nödfallsövertid igen.(1 kommentar)

Första fallet av återinsjuknande i covid-19 som bekräftats i Sverige

En kvinna har infekterats två gånger med olika stammar av sars-cov-2 och däremellan varit virusfri. Det bekräftas av forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Fallet är det första bekräftade i Sverige.(2 kommentar)

Arvidsjaur vände trenden – satsade på ST-läkare i stället för hyrläkare

Landets glesbygdsprimärvård tampas med svåra rekryteringsproblem. Men hälsocentralen i Arvidsjaur har lyckats locka till sig utbildningsläkare och tagit sig ur sitt hyrläkarberoende.(0 kommentar)

Snart dags för beslut om nya läkarutbildningen

I början av november beslutar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om examensrätt för den nya läkarutbildningen som startar nästa år. Alla sju lärosätena ser ut att få grönt ljus på sina ansökningar.(0 kommentar)

Stor oro när barnsjukvård på Karolinska organiseras om

Förslaget att göra barnintensiven till en del av Karolinska universitetssjukhusets övergripande organisation för perioperativ medicin och intensivvård väcker starka reaktioner. Ett stort antal medarbetare har ställt sig bakom ett öppet brev till ledning där de uttrycker stor oro.(1 kommentar)

Heidi Stensmyren kan bli ny WMA-president

Läkarförbundets avgående ordförande Heidi Stensmyren kan bli ny president för World Medical Association (WMA). Hon har starkt stöd bakom sig och väntas väljas sista oktober.(3 kommentar)

Debatt

Mer dagkirurgi innebär utmaningar vid postoperativ smärtlindring

Opioider är ofta nödvändiga initialt vid postoperativ smärtbehandling, men vi måste minimera risken för beroende genom att iaktta stor försiktighet vid förskrivning, öka kunskapen om alternativen samt sträva mot en bättre individualiserad smärtbehandling, skriver Peter Dahm.(1 kommentar)

Kan krossade linfrön ge »falsk« hemokromatos?

Vi vill uppmärksamma vården på ett fall av »falsk« hemokromatos. Familjens matvanorna misstänks vara orsaken till patientens tillstånd, då man ätit krossade linfrön på fil och även tillsatt det i bröd, skriver Margaretha Lööf-Johanson och medförfattare.(2 kommentar)

Krönika

»Då ringer ascomtelefonen igen – och jag ser att det är akuten som söker«

Larm från akuten: orange-triagerad kramp. Patientens egen berättelse bekräftar att akutbehandling inte är aktuell men läkaren önskar att hon kunde göra mer. Karin Forsberg berätter i sin krönika.(2 kommentar)

Kultur

Njurgurun vägrade tro på Henles slynga

Försöken att kartlägga funktionen av Henles slynga, viktig för urinkoncentrationen i nefronet, ledde till en seg vetenskaplig kontrovers inom njurfysiologin. Nefrologen Anna Lindgren berättar om turerna kring lösningen av en medicinsk gåta. (2 kommentar)

Människor & möten

Musikterapi i rummet där barnen själva får bestämma

Britt Gustafsson, barnläkare och professor inom pediatrisk hematologi och stamcells­transplantation hos barn, föreläser vid ett symposium om musikterapi i kliniken.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anna L Eriksson

Anna L Eriksson, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna bakom en artikel om läkarstudenters behov av utbildning i läke­medelsbehandling.(0 kommentar)

Reflexion

Vaccinera mera!

»Skyddet var störst när vaccinationen gavs tidigt: före 17 års ålder. Det här är ett så otroligt viktigt budskap …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Förskrivningsrätt bör kopplas till nationell läkemedelsexamen

En nationell läkemedelsexamen som villkor för fri förskrivningsrätt skulle stödja läkemedelslärandet hos läkare utbildade både i Sverige och i andra länder, skriver Ylva Böttiger i en kommentar.(2 kommentar)

Nya Rön

Medicinska tecken på skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

En svensk rikstäckande studie indikerar att akut hjärnhinneblödning med retinala blödningar kan orsakas av skakvåld eller måttligt intensivt trubbigt våld hos barn med preexisterande intrakraniell patologi. (0 kommentar)

Långsiktigt försämrad kondition ger ökad risk för hypertoni

Individer som bibehåller eller förbättrar konditionen i vuxen ålder har en lägre risk för hypertoni med hänsyn tagen till förändring i andra kända livsstilsrelaterade riskfaktorer. Det visar en studie från GIH i Stockholm. (0 kommentar)

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer vid sjukdom

Synkrotrontekniken, som finns på MAX IV-laboratoriet i Lund, ger möjlighet att visualisera olika detaljerade strukturer i vävnader vid sjukdomstillstånd. I två studier beskrivs hur man har använt tekniken för att studera patofysiologiska processer vid diabetesneuropati och pulmonell hypertension.(0 kommentar)

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

Resultaten från en nyligen publicerad studie visar att NT-proBNP är en stark riskmarkör för såväl förtida död som kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär riskfaktorprofil. (0 kommentar)

Originalstudie

Läkarstudenter anser sig behöva utbildning i läkemedelsbehandling

Vid ett kunskapstest för läkar­studenter på termin 11, där merparten av frågorna var patientrelaterade, hade medianstudenten hälften rätt. En nationell examination bör övervägas i slutet av den svenska läkar­utbildningen.(6 kommentar)

Översikt

Antibiotika ska med dagens kunskap inte användas vid ryggvärk – med eller utan benvärk

Antibiotika har i vissa studier föreslagits som behandling av utvalda patienter med kronisk ryggsmärta, med eller utan benbesvär, och där MR visar Modic-förändringar typ 1. Tre nordiska studier har dock, oberoende av varandra, kommit till resultat som motsäger att antibiotika ska användas vid rygg-/benvärk.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF