Nr 43/2016

Inledare

Läs om Norsjö och fundera på folkhälsan

Folkhälsoarbetet är i fokus för denna veckas reportage, som börjar på sidan 1848. Läkartidningen har besökt Norsjö i Västerbotten, där det omtalade Norsjöprojektet skapades för över 30 år sedan. (0 kommentar)

Signerat

Nya regioner ger ingen lösning för sjukvården

»Det är som att inte tala om ele­fanten i rummet.« (0 kommentar)

Nyheter

Allt började i Norsjö

En av världens största och mest uthålliga satsningar på att förebygga hjärt–kärlsjukdomar pågår iVästerbotten. Det hela började för över 30 år sedan i den lilla inlandskommunen Norsjö.(0 kommentar)

Hälsoundersökningarna räddar liv

Västerbottens hälsoundersökningar har höga deltagarsiffror, men har de egentligen någon effekt på folkhälsan? Förra året kunde forskare för första gången publicera en studie som visar hur hälsoundersökningarna påverkat dödligheten.(3 kommentar)

WMA: Sluta investera i fossila bränslen

World Medical Association, WMA, uppmanade vid sitt årliga möte i Taiwan förra veckan läkarförbund och hälsoorganisationer att sträva efter att investera klimatsmart.(0 kommentar)

Fikru Marus dom 4 år och 8 månader

Den svenske läkaren Fikru Maru, som suttit fängslad i Etiopien 3,5 år utan dom, har i dag dömts till fängelse på fyra år och åtta månader. Enligt hans advokat finns det hopp att han släpps fri omedelbart.(0 kommentar)

SLF student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Inför nya kriterier för avskiljande av läkarstuderande som begått brott, och skapa en öppen diskussion kring läkarstuderandes lämplighet. Det säger Linus Perlerot, ordförande i Sveriges läkarförbund student efter ett uppmärksammat fall i Lund tidigare i år. (2 kommentar)

Paolo Macchiarini har JO-anmält Centrala etikprövningsnämnden

Kirurgen Paolo Macchiarini anmäler nu Centrala etikprövningsnämnden till Justitieombudsmannen, JO, för att bland annat ha brutit mot en europeisk uppförandekod inom forskning. (0 kommentar)

Tankesmedja myntar tio förbudsord för digitaliseringen i vården

Tankesmedjan Digital utmaning har tillsammans med en grupp sakkunniga inom vård och IT, bland andra Sylfs ordförande Emma Spak, myntat tio förbud för IT i vården.(1 kommentar)

Läkarutbildningen den mest lönsamma högskoleutbildningen

9 miljoner kronor. Så mycket större blir livslönen för den som utbildar sig till läkare jämfört med den som börjar jobba direkt efter gymnasiet, enligt en analys som Saco gjort. (1 kommentar)

Smer: Etiskt försvarbart att använda medicinsk åldersbedömning

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, presenterar i dag ett ramverk kring de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. Smer menar att det är etiskt försvarbart att genomföra sådana bedömningar, men att det inte bör ske rutinmässigt.(0 kommentar)

Dyrt att placera patientsängar fel på NÄL

Arbetsmiljöverket tar i med hårdhandskarna för att få bukt med överbeläggningarna inom NU-sjukvården. Sedan första oktober kostar varje felplacerad patientsäng på medicinkliniken 300 000 kronor.(1 kommentar)

KI-forskare kan lösa mordgåta i USA

Ett av de mest omtalade kriminalfallen i USA kan få en lösning – tack vare ett svenskt test av blodspår. Resultatet kan avgöra om den livstidsdömde Steven Avery förklaras skyldig eller inte, skriver Svenska Dagbladet.(0 kommentar)

Debatt

Betydelsen av bra ledare och chefer

Vi behöver en diskussion om hur vi kan bygga »växthus« för bra ledare och chefer, skriver Bo Israelsson.(3 kommentar)

Vaginal subtotal hysterektomi = sant

Den vaginala vägen bör vara första alternativ vid hysterektomi. Subtotal vaginal hysterektomi är en gammal men bortglömd metod, skriver Folke Flam. (1 kommentar)

Krönika

»Jag är specialist i allmänmedicin – och i att vara den mest erfarna utan någon erfarenhet«

Den största insikten som nybliven specialist i allmänmedicin är det enorma antalet platser man arbetat på genom sina sidoplaceringar, berättar Sara Åkerberg i sin krönika. »Vilken inblick och erfarenhet detta gett på det sociala, organisatoriska och psykologiska planet. En specialisering i sig«. (0 kommentar)

Kultur

Extracellulär autofagi – pilotstudie av kompulsivt slukande

Studium av intracellulär autofagi och dess underliggande mekanismer har gett Nobelpriset i medicin eller fysiologi till Yoshinori Ohsumi. Den farliga extracellulära autofagin, driften att automatiskt gapa över mycket, är också intressant. (3 kommentar)

Kommer du ihåg mig?

»Tankarna rusar genom skallen. Han kom till Sverige för fem år sedan och har redan gjort fem terminer på utbildningen.« (1 kommentar)

Människor & möten

Stafettläkaren driver egen klinik i kurdiskt flyktingläger

Läkaren Nemam Ghafouri delar sin tid mellan att arbetar som stafettläkare i Sverige och att driva en klinik i ett flyktingläger i Kurdistan. »Jag kommer hem och jobbar två, max tre veckor. Sen åker jag ner och stannar så länge pengarna räcker«.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Inger Hagqvist

Inger Hagqvist, specialistläkare och programansvarig för PLUS, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit om en utbildning i Västra Götalandsregionen där man lär EU-utbildade läkare att komma in i den svenska sjukvården. (1 kommentar)

Reflexion

Att förstå och ha tid för patienter med smärta

»Hur lyckas man motivera den ledsna, arga eller uppgivna patienten att förhålla sig till sin smärta på ett konstruktivt sätt?« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hälsosamma levnadsvanor i fokus för nya riktlinjer

I de nya europeiska riktlinjerna för kardiovaskulär prevention har hälsosamma levnadsvanor fått större betydelse än tidigare. Allmänläkaren förblir nyckelpersonen, men även sjuksköterskor och andra yrkesgrupper bör delta i det preventiva arbetet. (0 kommentar)

Nya Rön

Kliniska aspekter vid njur- och njurtransplantatbiopsier i Sverige

Faktorer som yngre ålder, kvinnligt kön, lägre BMI och förhöjt resistivt index kan vara relevanta vid bedömning av risk för komplikationer när det föreligger behov av njurbiopsi. (0 kommentar)

Screening för aortaaneurysm hos män fortsatt kostnadseffektiv

Ultraljudsscreening för abdominellt aortaaneurysm hos 65-åriga män är fortsatt kostnadseffektiv, visar en utvärdering.(0 kommentar)

Nytt om namn

Bästa handledaren i Halland

SYLF Hallands handledarpris 2016 tilldelas Yvonne Felfalusi-Béres, specialistläkare på akutkliniken, Hallands sjukhus Varberg. Juryn motiverar sitt val med att »… Yvonne är uppriktigt intresserad av såväl långsiktig handledning som instruktion i stunden. Hon ser till att handledningssamtalen blir av och att de blir utvecklande för den yngre kollegan. Alltid mån om både utbildningsläkaren och patienten och tar sig tid till diskussion och funderingar, men tvekar heller inte att rycka in när det behövs. «(0 kommentar)

Pedagogiskt pris för mikroskopsfilmer

Eva Jennische, professor vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, Göteborg, får Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2016.  Tillsammans med kollegorna vid institutionen för biomedicin, och i dialog med studenterna på läkarutbildningen, har hon arbetat fram filmer som visar histologiska preparat i förstoring och ordnat så att filmerna finns ständigt tillgängliga på nätet. Enligt juryns motivering till priset är innovationen »…ett utmärkt exempel på hur digitala verktyg kan användas för pedagogisk kursutveckling.« (0 kommentar)

Meddelanden

Resestipendier för specialister i psykiatri

Resestipendier genom Cullbergstipendiet 2017 kan nu sökas av specialister i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri samt av läkare i specialistutbildning inom samma fält. Ansökningar sändes till cullbergstipendiet@svenskpsykiatri.se eller till Svenska Psykiatriska Föreningen/Cullbergstipendiet, 851 71 Sundsvall. Ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast den 1 februari 2017. Stipendiaternas namn tillkännages vid Svenska Psykiatrikongressen i mars 2017. Stipendierna delas ut med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur. Vid frågor kontakta kanslisten@svenskpsykiatri.se. För fullständig information, uppgifter om tidigare resor och reseblogg, se www.cullbergstipendiet.se.(0 kommentar)

Översikt

Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta

Här ges en belysning av begreppet centralt störd smärtmodulering, eller central sensitisering, samt exempel på smärttillstånd – relaterade till olika organspecialiteter – där centrala mekanismer anses spela en viktig roll.(11 kommentar)

Utbildning och forskning

Program för EU-utbildade läkare överbryggar kulturella skillnader

Ett introduktionsprogram i Västra Götalandsregionen för EU-utbildade läkare visar positiva erfarenheter. Många deltagare bedömde att viktiga färdigheter som de tillägnade sig var bland annat god svenska, att se sammanhang inom den svenska sjukvården samt förbättrad förståelse för svenska patienter och deras förväntningar. (0 kommentar)

Rapport

Laparoskopisk kolorektal kirurgi inte längre en ful ankunge

Andelen patienter med kolorektal cancer som opereras laparoskopiskt i Sverige ökar; 2014 opererades mer än var fjärde patient laparoskopiskt. Tidigare regionala skillnader tenderar att utjämnas, men det finns fortfarande betydande skillnader på sjukhusnivå. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF