Nr 43/2018

Signerat

Lösningar på psykiska ohälsa kan inte vänta

»Var tredje läkare har funderat över att ta sitt liv, var fjärde har dessutom planerat hur.« (5 kommentar)

Nyheter

Brexit är ett hot mot kompetensen i vården

En hård Brexit kan få katastrofala följder för Storbritanniens sjukvård. Det menar det brittiska läkarförbundet, som bland annat ser en betydande risk att många läkare söker sig bort från landet. Läkartidningen har pratat med några svenska läkare som arbetar i England, och de bekräftar oron för personalbrist i vården. (0 kommentar)

IVO gillar inte »fiktiv avdelning«

FIKA, alltså »fiktiv avdelning«, kan göra det svårt att se faktiska väntetider, menar Inspektionen för vård och omsorg.(3 kommentar)

Läkemedelsboken borta om ett år

Läkemedelsverket lägger ned Läkemedelsboken vid årsskiftet – det uppger företrädare för myndighetens ledning i ett mejl till läkemedelskommittéerna i landsting och regioner. Mårten Lindström, läkare och ordförande i Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län, tycker att det är synd. (Uppdaterad kl 16.00.)(22 kommentar)

Läkarflykt från Södersjukhuset – läkarfacket hoppas på politikerna

Flera seniora läkare har lämnat Södersjukhuset, där internmedicin är hårt drabbat. Facket ser med oro på utvecklingen i Stockholm, men hyser hopp inför samtal med politiker när dammet efter valet har lagt sig. (0 kommentar)

Från personliga möten till fokus på läkarintyg

Rättssäkerheten hotas av regeringens sätt att styra Försäkringskassan, enligt en ny rapport. Det politiska målet om att minska sjukskrivningarna har påverkat handläggningen – trots att lagen är densamma. Och läkarintyget har fått en mer central roll i bedömningen.(2 kommentar)

Digital vård hissad och dissad i debatt med strulande teknik

Digitala vårdgivare mötte skeptiker i en debatt kantad av mer teknikfrågor än tänkt.(0 kommentar)

Debatt

Bättre status 2018: Livsstilsfaktorer i kirurgiska kvalitetsregister

Dokumentationen av levnadsvanor i svenska kirurgiska kvalitetsregister är bättre än tidigare rapporterat, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Detta bör prioriteras, skriver Hanne Tønnesen och medförfattare. (0 kommentar)

Så sätter vi global hälsa i fokus i Sverige

Nu finns en plan för Sveriges insatser vad gäller global hälsa inom ramen för Agenda 2030. Bistånd har även fortsättningsvis en viktig roll, men vårt arbete med global hälsa omfattar mycket mer, konstaterar Anders Nordström, läkare och ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet. (1 kommentar)

Krönika

»Utveckling, strategi, planering … I första hand måste man väl se till att befintlig IT fungerar?«

Gott om planerare, tunnsått med lösningar – särskilt när det gäller IT. Utvecklare med helikopterseende står handfallna när praktiska problem i vardagsverksamheten pockar på akutingripanden. Röntgenläkaren Per Hintzes krönika är embryot till en strategi för åtgärd.   (3 kommentar)

Kultur

En natt på psykakuten

I USA kan vem som helst över 18 år initiera vårdintyg och intagning på psykakuten, samtidigt som akutpsykiatrin är kaotisk och underfinansierad. Erik W Larsson, ST-läkare i psykiatri, Stockholm, berättar om en erfarenhet när han själv arbetade inom systemet.  (2 kommentar)

Människor & möten

»Flera år var jag enda kvinnliga läkaren på europeisk elitnivå«

Matilda Lundblad är idrotts- och lagläkare för fotbollslagen IF Elfsborg (herrar) och Göteborgs FC (damer). Hon sågs nyligen i SVT där hon intervjuades om att utbudet av fotbollsskor för damer är begränsat. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anna Bergström

Anna Bergström, specialistläkare, är en av flera författare till en översiktsartikel om mastocytos i huden. (0 kommentar)

Reflexion

Patient–läkar­relationen i konsten

»… hembesök av provinsial- eller stadsläkare var den dominerande delen av all läkarvård.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Genombrott inom diagnostik av prostata­cancer

Prostatacancerdiagnostik med PSA-prov och systematiska vävnadsprov leder till betydande överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös cancer. PSA-testningen i Sverige är osystematisk, ojämlik, ineffektiv och mycket resurskrävande. Vi ser nu ett paradigmskifte till organiserad, riskstratifierad, sekventiell och riktad diagnostik.(2 kommentar)

Nya Rön

Snabb ökning av ESBL-producerare hos svenska förskolebarn

En studie visar på en överraskande snabb ökning av ESBLA-förekomsten hos friska förskolebarn i Uppsala mellan åren 2010 och 2016. En hög andel av isolaten var multiresistenta, och det fanns tecknen på spridning mellan barnen. (0 kommentar)

Ny möjlig sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

En prionliknande spridning av proteinaggregat kan vara en möjlig sjukdomsmekanism vid den neurodegenerativa sjukdomen ALS. Det visar en avhandling från Umeå universitet som undersökt med vilken sjukdomsmekanism SOD1 bidrar till ALS. (1 kommentar)

Nytt om namn

Årets Mäster får studenterna att växa

Mikael Bodelsson, professor, avdelningschef på kliniken för anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått 2018 års pedagogiska pris »Årets Mäster« av Medicinska föreningen Lund-Malmö.   (0 kommentar)

Belönas för gott gehör vid behandling av »restless legs«

Christian Carlström, neurolog på Sophiahemmets Neurlogoy Clinic i Stockholm, har fått WED-priset, en nyinrättad umärkelse som delas ut till bästa läkare i Stockholms län gällande kunnighet och diagnosställande av patienter med WED/RLS (Willis-Ekboms sjukdom/Restless Legs). WED-priset delas ut av patientorganisationen WED-Förbundet, initiativtagare till utmärkelsen.(5 kommentar)

Forskning kring barndiabetes prisas

Jannet Svensson, med dr, PhD, lektor vid Köpenhamns universitetssjukhus, Herlev og Gentofte, har tilldelats Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250 000 SEK för framstående barndiabetesforskning i Norden, och Joey Lau Börjesson, PhD och forskare vid Uppsala universitet får Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre forskare i Sverige. Det priset är på 50 000 SEK och gäller pristagarens forskning kring transplanterade insulinproducerade celler.   (0 kommentar)

Årets allmänläkarvän låter ingen gå bort sig

Torbjörn Blixt, överläkare inom psykiatrin i Mora har utnämnts till Årets allmänläkarvän i Dalarna.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Furosemid kan ges vid allergi mot sulfonamidantibiotika

Det finns inte stöd för att korsallergier existerar mellan aromatiska sulfonamider, som de antibiotiska, och övriga sulfonamider, som furosemid. Korsreaktiviteten mellan olika aromatiska sulfonamider bedöms däremot vara hög. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell

Prostatacancercentrum Capio S:t Göran införde hösten 2017 en modell för strukturerad prostatacancerdiagnostik. Denna modell använder sjuksköterskeledd diagnostik, Stockholm3-testet och magnetresonanstomografi med riktad vävnadsprovtagning. Initiala erfarenheter indikerar att man med denna modell kan uppnå korta ledtider, hög precision i diagno­stiken och god hälsoekonomi.(3 kommentar)

Översikt

Mastocytos i huden – uppdatering av kunskapsläget och riktlinjer för handläggning

Mastocytos är en ovanlig och heterogen sjukdomsgrupp med makulopapulösa eller nodulära hudförändringar och/eller interna manifestationer. Symtomatologi, förlopp och behov av utredning skiljer sig mellan barn och vuxna. Här beskrivs kutan mastocytos baserat på en uppdaterad sjukdomsklassifikation, och riktlinjer för handläggning föreslås. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF