Nr 44-45 2020

Signerat

Pandemin har genomskådat sjukvårdens styrning

I stället för den byråkratiska apparaten klev kunniga kollegor fram som förstod verksamheten och problemet och visste vad som behövde göras.(3 kommentar)

Nyheter

Sofia Rydgren Stale: Våra löner måste avspegla ansvaret vi tar

Läkarförbundet behöver arbeta ännu hårdare med frågor som rör avtal, lön, villkor och arbetsmiljö. Det menar Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande och kandidat till ordförande­posten.(0 kommentar)

Karin Båtelson: Att få ihop folk och engagera är min grej

Efter fem år som förste vice ordförande vill Karin Båtelson nu ta nästa steg och axla ordföranderollen i Sveriges läkarförbund. Enligt henne är det medicinska ledarskapet en av de viktigaste frågorna framöver.(0 kommentar)

Akademisk vårdcentral: Vi upplever att vi lever lite på undantag

På Liljeholmens akademiska vårdcentral pågår klinisk forskning från ax till limpa. Men svårigheter att få forskningsmedel ställer till problem.(0 kommentar)

Forskare vill bryta guld i primärvården

Snart kommer regeringen med en ny forskningspolitisk proposition som ska staka ut vägen för Forskarsverige de närmaste fyra åren. Nu höjs röster för att det måste bli lättare att forska i primärvården – något som inte minst pandemin satt fingret på.(1 kommentar)

Läkarförbundet kräver retroaktiva löneökningar

Årets avtalsrörelse är inne på upploppet. Arbetsgivarsidan vill ha ett sifferlöst avtal och har dessutom lyft frågan om att inte ge retroaktiv lönehöjning. Det är orimligt, menar Läkarförbundet.(3 kommentar)

Nya regler för omlistning i Skåne

Det ska inte vara möjligt att lista sig på en ny vårdcentral via exempelvis nätläkares appar. Patienterna ska enbart kunna göra det på 1177.se eller via en traditionell pappersblankett, enligt ett nytt förslag från hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne.(0 kommentar)

Verksamhetschef på NÄL slutar i protest mot neddragningar

Ulrika Mattsson, verksamhetschef på barn- och ungdomsmedicin vid Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, väljer att sluta i protest. »Jag inte är person att kunna försvara de här budgetneddragningarna«, säger hon.(2 kommentar)

Debatt

Nya åtgärdskoder för kärlkirurgi banar väg för samordning

En ny struktur för kärlkirurgiska åtgärdskoder tas i bruk 1 januari 2021. Därmed underlättas statistiskt analysarbete, kvalitetsuppföljning samt samordning av registrering till journal, patientregister och det svenska kärlregistret, skriver Lars Karlström och medförfattare.(0 kommentar)

Apropå! Stressreflexer och covid-19-symtom

Då jag ägnat mycket studier åt stressreflexer och vad de kan orsaka känns symtombeskrivningar från individer med kvarstående covid-19-symtom igen allt för väl, konstaterar Anders Löfqvist.(2 kommentar)

Dags att erkänna behovet av prioriteringar i ADHD-vården

Antalet individer som diagnostiseras ADHD ökar i Sverige. Behovet av prioriteringar i ADHD-vården måste tas på allvar av verksamhetschefer och beslutsfattare inom regionerna, skriver Johan Söderlund och Viktoria Johansson.(2 kommentar)

Krönika

»Patientcentrering har fått en delvis annan innebörd på mitt nuvarande jobb«

Att byta arbetsplats från en vårdcentral i en av huvudstadens mest välmående stadsdelar till en vårdcentral i den socioekonomiskt utsatta förorten är en resa väl värd sitt pris i fråga om arbetslivserfarenhet, anser Magnus Isacson i sin krönika. (5 kommentar)

Kultur

Fall av misstänkt förmaksflimmer i skönlitteraturen

Rytmrubbning i hjärtat i form av förmaksflimmer är ett mycket vanligt symtom i befolkningen. I skönlitteraturen är det desto mer sällsynt, men ST-läkare Ivan Rosenqvist och Mårten Rosenqvist, professor emeritus i kardiologi, har ringat in åtminstone fyra fall av misstänkt skönlitterärt förmaksflimmer. (0 kommentar)

Människor & möten

Målet – att bli en så bra doktor som möjligt för varje patient

Åsa Warnolf, specialist i urologi, har tilldelats Svenska läkare­sällskapets etikpris »Hippokratespriset« 2020.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Niklas Kjellson

Niklas Kjellson är AT-läkare och en av författarna till en ABC-artikel om ortopediska sjukdomstillstånd i fot och fotled.(1 kommentar)

Reflexion

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

»Skillnaderna mellan kandidaternas politik i olika hälsofrågor är stora vad gäller tillgång till vård, abortfrågan och vapenlagar …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Välkommet med ny standard för kiral analys av amfetamin

Provtagning för att påvisa intag av illegalt amfetamin kan ha stor klinisk betydelse i samband med ADHD-behandling. En förbättrad och förenklad metod för att rapportera resultatet av sådana analyser är angelägen för att minska risken för feltolkningar, skriver Joar Guterstam i en kommentar.(0 kommentar)

Nya Rön

Litium skyddar mot risken att utveckla svår hyponatremi

Litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi. Det visar en studie av 11 213 patienter som sjukhusvårdats med huvuddiagnosen hyponatremi.(0 kommentar)

Medicinska tecken på skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

En svensk rikstäckande studie indikerar att akut hjärnhinneblödning med retinala blödningar kan orsakas av skakvåld eller måttligt intensivt trubbigt våld hos barn med preexisterande intrakraniell patologi. (0 kommentar)

Artificiell intelligens som hjälp vid screening av bröstcancer

I två svenska studier har man undersökt om artificiell intelligens skulle kunna underlätta granskningen av mammografiundersökningar. Resultaten visar bland annat att fler cancerfall upptäcktes om den förstagranskande radiologen kombinerades med det bästa AI-systemet.(0 kommentar)

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Äldre människor kan behöva en mer individualiserad behandling vid hjärtinfarkt då behandlingseffekten av olika läkemedel kan skilja sig. Det visar en svensk studie som nyligen publicerades i Circulation. (0 kommentar)

Förbättrad överlevnad för cancerpatienter i Norden

Både ett- och femårsöverlevnaden för de flesta cancertyper har kontinuerligt förbättrats i de nordiska länderna. Det visar en nordisk forskargrupp som gjort en uppdaterad jämförelse av canceröverlevnaden de senaste 25 åren.(3 kommentar)

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer vid sjukdom

Synkrotrontekniken, som finns på MAX IV-laboratoriet i Lund, ger möjlighet att visualisera olika detaljerade strukturer i vävnader vid sjukdomstillstånd. I två studier beskrivs hur man har använt tekniken för att studera patofysiologiska processer vid diabetesneuropati och pulmonell hypertension.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Kontrastinducerad encefalopati – ovanlig och dramatisk biverkning till jodbaserat medel

Patienten genomgick en perkutan aortaklaff­intervention. Mot slutet av ingreppet drabbades patienten av ett krampanfall. Läkare som arbetar med jodbaserat kontrastmedel bör känna till denna ovanliga biverkan, som oftast är benign och reversibel. (1 kommentar)

Rapport

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Palliativ vård utvecklades för patienter med cancerdiagnos. I en ny definition fokuseras på allvarligt lidandet hos en person med svår sjukdom i stället för att fokusera på diagnos med livshotande sjukdom som tongivande för den palliativa vården.(0 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 1

Fotsmärta är en vanlig sökorsak i primärvården, med en uppskattad prevalens på 24 procent i den vuxna populationen. I denna ABC-artikel kommer de rekommenderade handläggningsalternativen för Mortons metatarsalgi, halux valgus samt hallux rigidus att beskrivas. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risken att missa sidobruk

Rutinerna för kiral amfetaminanalys och svarsrapportering vid monitorering av ADHD-behandling behöver uppdateras och anpassas till dagens godkända läkemedel som baseras på D-amfetamin.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF