Nr 44–45/2016

Inledare

Dags att låta sig inspireras av ett läkarliv

Den som vill inspireras av ett imponerande läkarliv bör läsa vår intervju med Barbro Westerholm. Vid 83 års ålder överväger hon att ställa upp för ytterligare en mandatperiod som ledamot av riksdagen. (0 kommentar)

Signerat

Läkaretiken har inga nationsgränser

»Det duger inte att tro att det som inträffar utomlands inte angår oss.« (0 kommentar)

Nyheter

Låter sig inte stoppas

Hennes pappas ledord, »Människor måste få leva som de själva väljer så länge det inte skadar andra«, har följt henne som en moralisk kompass genom yrkeslivet som läkare, forskare, generaldirektör och politiker. 83-åriga Barbro Westerholm (L) är äldst i riksdagen – och långt ifrån färdig med politiken.   (0 kommentar)

KI:s åtgärdsplan klar

För att komma tillrätta med de brister som påpekades i Sten Heckschers utredning av Macchiarini-ärendet har Karolinska institutet nu tagit fram en åtgärdsplan. Bland annat ska regelverk och ledarskap bli tydligare och bättre, säger KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.(0 kommentar)

»Screening av bebisars avföring kommer att bli rutin«

Att störa människans mikrobiom med antibiotika tidigt i livet kan få stora konsekvenser, både senare i livet och för kommande generationer. Det menar den amerikanske forskaren Martin Blaser, som förutspår rutinmässig screening av bebisars avföring. (0 kommentar)

Utmaningarna för vården kvarstår trots minskning av nya asylsökande

Trots att antalet nya asylsökande minskar blir det inga omedelbara lättnader för hälso- och sjukvården. Den bedömningen gör Socialstyrelsen i en ny rapport.(0 kommentar)

SBU utsattes för kraftiga påtryckningar

Ett flertal internationella barnläkarföreningar har försökt påverka den statliga myndigheten SBU:s rapport om skakvåld under granskningens gång. En av myndighetens experter beskriver det som ett försök att tysta resultatet.(1 kommentar)

Läkare dömd för dataintrång

Läkaren åtalades för att olovligen ha tittat i 392 patientjournaler. I dag föll domen i Stockholms tingsrätt: villkorlig dom och skadestånd på totalt 620 000 kronor.(0 kommentar)

Nytt EU-direktiv kräver minst 2,5 år för dubbelspecialisering

Den läkare som utbildar sig i en ny specialitet får nu max tillgodoräkna sig hälften av sin gamla ST. Bestämmelsen gäller från och med den 1 september 2016 och även för läkare som påbörjat sin nya ST innan dess.(0 kommentar)

Debatt

Verktyg för klok läkemedelsförskrivning

Det digitala verktyget »Min förskrivning« ger underlag för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av läkemedelsförskrivning, skriver Jean-Luc af Geijerstam och medförfattare. (0 kommentar)

Det akuta uppdraget bör utredas

Akutläkare behövs som första linjens läkare, och akutsjukvårdsuppdraget bör utredas, anser styrelsen för Svensk förening för akutsjukvård. (1 kommentar)

Krönika

»Att vara pretentiös är också att vara mycket anspråksfull och ställa höga krav«

Att vara pretentiös framkallar vanligen ogillande grimaser hos en omgivning som inte tar hänsyn till att den pretentiöse vanligen är en person som månar om att vara mycket anspråksfull och ställa höga krav. Jakob Ratz Endler förklarar.  (2 kommentar)

Kultur

Hans ande kommer att sväva över »Norskehavet«

Den norske läkaren och professorn i socialmedicin, Per Fugelli, kämpar med en dödlig sjukdom. Han är en bra förebild när det gäller att hämta idéer och inspiration till en reformering den svenska primärvården, anser allmänläkaren Kenneth Nolkrantz i sin artikel på kultursidan. (4 kommentar)

Människor & möten

Läkarstudenter i Tanzania börjar inse vikten av anestesi

Läkaren Mpoki Ulisubisya är en av 22 anestesiologer i ett land med 47 miljoner invånare. Sedan en tid arbetar han som statssekreterare i hälsodepartementet i Dar es Salaam, Tanzania. Under ett Sverigebesök nyligen berättade han om anestesiologins framtid i södra Afrika. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Anna G Nilsson

Anna G Nilsson, docent och överläkare i Göteborg, har tillsammans med Sigridur Björnsdottir, med dr och biträdande överläkare, skrivit artikeln »Sekundär osteoporos ett ofta missat tillstånd« som är en av artiklarna i veckans tema om osteoporos. (0 kommentar)

Reflexion

Gratisluncher har också ett pris

»… en mer reflekterande och mindre polariserad diskussion om dessa frågor, utan sponsrade mackor, kan göra oss till bättre läkare«. (3 kommentar)

Medicinsk kommentar

»Nej« till surrogat­moderskap i Sverige

Utredningen om ut­ökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet säger nej till surrogatmoderskap i Sverige, både kommersiellt och altruistiskt. Utredningen föreslår också bland annat att behandlingar med enbart donerade könsceller liksom behandling med befruktade donerade ägg bör tillåtas. (0 kommentar)

Nya Rön

Ökat stöd för arvets betydelse vid astma och allergi hos barn

I en ny avhandling presenteras ett antal tvillingstudier som belyser samspelet mellan arv och miljö vid astma och allergi hos barn. Sammantaget ger de ökat stöd för ärftlighet som en betydande riskfaktor. (0 kommentar)

Tumörmarkörer kan bidra till val av behandling vid lågmaligna gliom

Strålbehandling kan fortfarande vara det främsta valet vid lågmaligna gliom för undergruppen som kännetecknas av IDH-mutation och intakt kromosom 1p19q, alltså patienter med lågmaligna astrocytom. Det visar en nyligen publicerad studie. (0 kommentar)

Temainledning

Folkhälsoproblem med vårdbrister

Trots en stark utveckling inom osteoporosområdet får många patienter inte optimal vård i dag. Kristina Åkesson, gästredaktör för temat om osteoporos, skriver i inledningen till temat att osteoporosrelaterade frakturer är ett omfattande folkhälsoproblem.(0 kommentar)

Nytt om namn

Hon söker ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi och fysioterapeut på Akademiska sjukhuset, har fått drygt 7,6 miljoner kronor i forskningsstöd för att ta reda på vilka risker som eventuellt kan finnas med morfinbehandling vid kronisk smärta. En annan frågeställning som hennes forskning utreder är huruvida fler patienter kan komma tillbaka i arbete om opioidbehandling kompletteras med fysisk träning och annan arbetsinriktad rehabilitering. Forskningsstudierna, beräknas pågå fram till 2019. Tanken är att kunskaperna från projektet ska ligga till grund för en ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta.(0 kommentar)

Årets fysioterapeut har utmanat strukturer

Maria Landén Ludvigsson, medicine doktor i fysioterapi vid Linköpings universitet, är utsedd till Årets fysioterapeut 2016. Hon belönas för att ha visat hur fysioterapeuters kompetens kan användas för att öka patientnöjdheten och resurseffektiviteten inom primärvården. Genom sitt arbete har hon utmanat etablerade strukturer. Maria Landén Ludvigsson disputerade i maj på en avhandling om nackträning vid kroniska whiplashrelaterade besvär.  (0 kommentar)

Fyra cancerforskare delar Nordiska medicinpriset 2016

Cancerforskarna Jonas Hugosson, Göteborgs universitet, Henrik Grönberg, Karolinska institutet, Lisa Rydén, Lunds universitet och Heikki Joensuu, Helsingfors universitet, delar på Nordiska medicinpriset 2016. Prissumman är på en miljon kronor, och de får priset för sin respektive »…internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande diagnostik och behandling av bröstcancer respektive prostatacancer«.(0 kommentar)

Belönad för god vård av patienter med lungcancer

Kristina Lamberg, överläkare vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Akademiska sjukhuset i Uppsala får årets lungcancerstipendium av Lungcancerföreningen Stödet. Enligt motiveringen till priset har Kristina Lamberg i sitt arbete vid Akademiska sjukhuset och i lungcancerstudiegruppen alltid haft ett tydligt patientperspektiv, vilket gör henne till en läkare som är mycket uppskattad av patienterna. Stipendiet, som i år är på 100 000 kronor, delas ut för nionde året i rad av Lungcancerföreningen Stödet, en oberoende, ideell rikstäckande förening för patienter, anhöriga och yrkesverksamma inom lungcancervården.(0 kommentar)

Temaartikel

Fler utreddes för osteoporos efter införande av frakturkedja

Ett förändrat arbetssätt är nödvändigt för att upptäcka och behandla osteoporos. Resultaten i denna studie talar för att en frakturkedja har åstadkommit en betydande förbättring.  (0 kommentar)

Specifik träning hos äldre minskar risken för fall

Äldre bör få specifik balans- och styrketräning och individuell översyn av riskfaktorer för fall och frakturer.(0 kommentar)

Nationella riktlinjer ska förebygga frakturer

Årligen inträffar ca 70 000 osteoporosrelaterade frakturer i Sverige. Nationella riktlinjer är ett viktigt verktyg för att förbättra prevention och behandling av osteoporos och därigenom långsiktigt minska frakturrisken. (0 kommentar)

»Frakturkedjor« är den mest effektiva sekundärpreventionen

Varannan frakturpatient får nya frakturer alternativt drabbas av refrakturering. Vårdkedjor med en dedikerad koordinator är den mest effektiva sekundärpreventionen, både i patientperspektiv och för samhällets vårdkostnadsutveckling. (0 kommentar)

Bisfosfonater förstahandsval vid farmakologisk behandling

Många patienter med osteoporos och hög frakturrisk underbehandlas i dag, trots att evidensen är stark för de läkemedel som rekommenderas. (0 kommentar)

Fragilitetsfrakturer är fortfarande en utmaning

Det är frakturerna som spelar roll för patienter med osteoporos, och det är frakturerna som medför de stora kostnaderna för samhället och individen. (0 kommentar)

Diagnostik, risk och indikation för behandling av osteoporos

Diagnostik vid osteoporos syftar till att identifiera högriskpatienter för framtida osteoporosfraktur. Riskvärdering är första steget och kan göras med etablerade metoder såsom frakturriskinstrumentet FRAX i kombination med patientens hälsostatus. (0 kommentar)

Sekundär osteoporos ett ofta missat tillstånd

Sekundär osteoporos innebär att en tydlig orsak annan än hög ålder eller menopaus har identifierats. Flera stora grupper av patienter löper risk att utveckla sekundär osteoporos, vilket gör det nödvändigt att kunskap finns hos läkare inom både primärvård och sjukhusbaserad specialistsjukvård.  (1 kommentar)

Utgåvan som PDF