Nr 44–45/2018

Inledare

Hyrläkarfrågan handlar även om arbetsmiljö

Hyrläkarfrågan innehåller dock fler komponenter än antalet inhyrda läkare och kostnaderna för dessa. En sådan komponent är vikten av en bra arbetsmiljö för existerande personal. (0 kommentar)

Signerat

Lyssna på professionen i stället för på konsulterna

»Det är viktigt att konsulter bara används när det inte finns intern kompetens.« (2 kommentar)

Nyheter

Få når målet för hyroberoende

Landstingen och regionerna har som målsättning att vara oberoende av hyrpersonal i sjukvården 1 januari 2019. Men med bara veckor kvar är det endast en handfull landsting och regioner som tror sig nå det gemensamma projektets målnivå. Det visar en rundringning som Läkartidningen gjort. På Sveriges Kommuner och landsting ser man trots det projektet som lyckat.(0 kommentar)

Sahlgrenskas sjukhusdirektör vill få fler läkare att bli chefer

Sahlgrenska universitetssjukhusets direktör Ann-Marie Wennberg vill få fler läkare att ta chefsansvar. »Sitt inte på läktaren. Kom ner på spelplanen«, brukar hon uppmana sjukhusets ST-läkare.(1 kommentar)

Nu går sista lasset till NKS

På söndag görs den fjärde och sista stora flytten till Nya Karolinska Solna. Då ska bland annat intensivakuten, förlossningen och cancerverksamheten in i nya lokaler. »Min mest spännande helg i yrkeslivet«, säger akutenchefen. (0 kommentar)

Moms på hyrpersonal i vården från första juli

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det slår Skatteverket fast i ett nyligen publicerat ställningstagande. Beskedet får enligt organisationen Vårdföretagarna stora negativa konsekvenser för den privat drivna vården.(0 kommentar)

»Tar vi läkare inte ansvaret att bli chefer – vem ska då göra det?«

Barnögonläkaren Stefan Löfgren och kirurgen Anna Warg har bägge nyligen tagit steget till ett verksamhetschefsjobb. »Alla chefer måste inte vara läkare. Men vi måste ha en tillräckligt hög andel så att den medicinska kompetensen finns på plats«, säger Stefan Löfgren.(0 kommentar)

Chefsföreningen startar chefskursen de själva hade velat gå

Läkarförbundets chefsförening har startat en verksamhetschefskurs för läkare. »Vi vill få deltagarna att våga satsa på patientsäkerhet och medicinsk kvalitet i sitt ledarskap«, säger Tina Crafoord från Chefsföreningens styrelse.(0 kommentar)

Ny läkarförening vill nå fler inom e-hälsa

Läkarförbundet kan få en ny yrkesförening. E-hälsoläkarföreningen ansöker nu om att bli en del av förbundet.(2 kommentar)

Förbundsstyrelsen vill höja medlemsavgiften i Läkarförbundet

Läkarförbundets styrelse vill höja medlemsavgiften, något som inte är gjort på sju år. Förslaget innebär en årlig indexering av avgiften, med målet att på sikt helt finansiera den fackliga verksamheten med medlemsavgifter.(0 kommentar)

Blågröna i Stockholm vill införa listningstak

Den blågröna koalitionen i Stockholms läns landsting vill göra det möjligt för läkare i primärvården att begära ett tak för antalet listade patienter.  (1 kommentar)

Debatt

Stabilt sjukpenningtal kräver medicinsk kompetens

Det går att få ett stabilt sjukpenningtal på 9,0 men då måste alla aktörer göra sin del av jobbet. Sjukskrivningsmiljarden innebar många bra satsningar som går att återanvända, skriver Karin Starzmann.(3 kommentar)

Finns det en ADHD-epidemi i Sverige?

Ur ett antropologiskt och socialepidemiologiskt perspektiv bör den epidemiologiska forskningen om ADHD inte bara handla om att upptäcka en objektiv eller »naturlig« prevalens utan också om faktorer som påverkar våra föreställningar och klinisk praxis, skriver Chirstoffer Hornborg och Juan Merlo.(18 kommentar)

Krönika

»Varför skulle vi medarbetare bry oss …? När mantrat börjar tona ned sig i styrka, kommer det ju ett nytt.«

Det är sällan som gällande mantra inom sjukvården tas på stort allvar av medarbetarna, skriver Jenny Persson i sin krönika. Varför skulle man bry sig alltför mycket? När gamla mantra tonas ner tilltar strax ett nytt i styrka – och gäller väl ett tag. (3 kommentar)

Kultur

Tortyroffrens verklighet

Tre läkare verksamma vid Flyktingmedicinsk mottagning och Kris- och traumamottagningen, Närhälsan i Göteborg (VgRegion) åkte sommaren 2018 till Istanbul, Turkiet, för att besöka Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) och studera organisationens arbete med att hjälpa tortyroffer med rehabilitering och dokumentation av tortyrskador.(3 kommentar)

Människor & möten

»Den stress som jag ibland kan känna är en positiv känsla«

Ardavan Khoshnood, ST-läkare i akutsjukvård på Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar inte bara heltid som läkare. Han ägnar minst lika mycket tid åt sina andra intressen på akademisk nivå.  (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anders Lundberg

Anders Lundberg, ST-läkare och doktorand, Hudiksvalls sjukhus och Karolins­ka institutet, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om elkonvertering och defibrillering.(0 kommentar)

Reflexion

Medförfattare – inte alltid en merit

»I sammanhanget är det då viktigt att påpeka att alla författare enligt Vancouverdeklarationens regler 3 och 4 kan tolkas ha ett kollektivt ansvar för hela publikationen.«  (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Rökavvänjning – ännu under­utnyttjad räddning för många

Sverige har mer än 800 välutbildade men under­utnyttjade tobaksavvänjare. De kan erbjuda Socialstyrelsens rekommenderade »kvalificerat rådgivande samtal« kombinerat med läkemedel. E-cigaretter och »heat not burn«-produkter saknar vetenskapligt stöd som rökavvänjningshjälp. Läkarkåren borde agera mot politiker och beslutsfattare för ett rökfritt Sverige 2025, skriver Hans Gilljam.(1 kommentar)

Sveriges bottenplacering i OECD:s rankning används fel

Sverige har i flera år haft det lägsta antalet patientbesök per läkare vid OECD:s internationella jämförelse. Mätetalet blir relativt lågt, eftersom Sverige överrapporterar antalet läkare och underrapporterar antalet besök. Antal patientbesök per läkare avspeglar olika sjukvårdssystems konstruktion men är inte ett lämpligt mått på effektivitet. (1 kommentar)

Nya Rön

Faktorer kopplade till demens vid förmaksflimmer

I en studie har 12 283 individer med förmaksflimmer 2001–2007 följts avseende inverkan av samsjuklighet respektive hjärt–kärlläkemedels effekt på demensutveckling. Man har bland annat kommit fram till att risken för demensutveckling minskade med stigande antal hypertoniläkemedel. (0 kommentar)

IBD i barndomen var kopplad till ökad dödlighet

Individer som fått inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i barndomen uppskattas leva cirka 2,2 år kortare än individer utan IBD i barndomen. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt dödligheten bland 9 442 barn som insjuknat med IBD mellan 1964 och 2014.(1 kommentar)

Nytt om namn

Årets handledare ger feedback direkt

Henrik Berntsson, överläkare i neurologi på Hallands sjukhus i Varberg har fått SYLF Hallands handledarpris 2018.(0 kommentar)

Banbrytande fynd om diabetes typ–2 och risk för hjärt-kärlsjukdomar

Andreas Edsfeldt, ST-läkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukvård, har fått 2018 års pris till yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne. Hans forskning syftar till att hitta förklaringar till förhöjd hjärt-kärlrisk hos patienter med diabetes typ-2, och även behandlingar.(0 kommentar)

Pris till avslöjaren av bristande uppföljning i svensk strokevård

Teresa Ullberg, specialist i neurologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har fått Sparbanken Skånes Forskningspris på 100 000 kronor för sin forskning om stroke. Hennes doktorsavhandling visar bland annat att det finns stora brister i den långsiktiga strokevården i Sverige.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Elkonvertering och defibrillering

Elkonvertering och defibrillering är en vanlig, effektiv och säker metod för att behandla takyarytmier och kan vara direkt livräddande. Denna ABC-artikel belyser teoretisk bakgrund, indikationer, klinisk utredning och förberedelse samt tekniskt handhavande. (3 kommentar)

Översikt

»Skademinimering« är ett omdiskuterat alternativ för dem som inte kan sluta röka

Centralt i den internationella debatten om hur man på bästa sätt ska kunna minska skadorna av tobaks­rökning är huruvida andra nikotinhaltiga alternativ bör erbjudas rökare som inte klarar att sluta röka med nuvarande metoder. Avgörande är skadegraden av alternativa sätt att leverera nikotin. (2 kommentar)

Fallbeskrivning

Likvorläckage viktig differentialdiagnos vid långvarigt rinnande näsa

Nasalt läckage av cerebrospinalvätska är en ovanlig orsak till rinnande näsa, men viktig att ha i åtanke som differentialdiagnos hos patienter som söker för långvariga problem. Denna artikel uppmärksammar fenomenet genom ett fall där patienten sökt vård upprepade gånger innan rätt dia­gnos ställdes.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF