Nr 44–45/2019

Inledare

Patienterna är kvar även om driften byts ut

Sjukhuset har haft ett gott rykte under senare år. Men nu finns en oro för den framtida läkarbemanningen. Kring hälften av läkarna är inhyrda och det upplevs som osäkert hur många av dem som blir kvar.  (0 kommentar)

Signerat

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Många av våra medlemmar vittnar om en helt annan verklighet – en verklighet där utbildningsstopp är mer rutin än undantag … (0 kommentar)

Nyheter

SLF student motionerar om 35 000 i lägstalön

35 000 kronor i lägstalön för oexaminerade läkare. Det är innehållet i en av de 52 motioner som Läkarförbundets fullmäktige kommer att besluta om november. Många motioner handlar om löner och arbetsvillkor. (12 kommentar)

Elektriska fält vid svår hjärntumör på väg in i kliniken

En tidigare ifrågasatt metod vid glioblastom införs nu i rutinsjukvård runt om i landet. Hittills har dock bara ett fåtal patienter fått tillgång till behandlingen, där elektriska fält alstras över hjärnan i minst 18 timmar per dygn. (1 kommentar)

Människor & möten

När skivbolagen ringde som mest sökte han läkarlinjen

Efter några omvägar i livet har Ludwig Bell hittat sina två talanger – att jobba som läkare och att skriva låtar. Nu är han precis färdig med sin AT, men han har en lång artistkarriär bakom sig. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att inte satsa på framtiden kan bli dyrt

»Det är tyvärr alldeles för enkelt att föreställa sig hur AT-läkares och studenters entusiasm bleknar med tiden.«   (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. För att inte skada bör vården överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier.(5 kommentar)

Nya Rön

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa

Barn med IBD löper 1,6 gånger ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med svenska barn i allmänhet. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt kopplingen mellan IBD och psykisk ohälsa.  (0 kommentar)

Nytt om namn

Årets handledare – alltid med ett leende

Mansoor Dawood, ST-läkare i kirurgi på Hallands sjukhus Halmstad, får Sylf Hallands handledarpris 2019. (0 kommentar)

Läkarstudenter från 1959 firade 60-årsjubileum

Jubileum för 41 kurskamrater 60 år senare.(0 kommentar)

Översikt

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen.(2 kommentar)

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling.(2 kommentar)

Utgåvan som PDF