Nr 46-47 2020

Inledare

Viktigt att föra dialog om nya arbetsplatser

Bristen på ostörda administrativa utrymmen är något som läkare haft anledning att framhålla i samband med att nya vårdbyggnader under senare år har uppförts. Ett aktuellt exempel är den nya akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Ett annat är en ny vårdcentralsbyggnad som är på väg att byggas i Region Örebro län (se artikel med början på […](0 kommentar)

Signerat

»Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?«

Med läkaren som chef ökar personalens förståelse för verksamhetens mål och man når bättre resultat.(1 kommentar)

Nyheter

»Jag tror det finns en misstänksamhet från läkarnas sida«

Frågan om läkarnas administrativa utrymmen väcker starka känslor. Det säger Cristiana Caira, konstnärlig professor i vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Enligt henne är det lika viktigt och komplext att planera en administrativ yta som en akutmottagning.(3 kommentar)

Tysta rum försvinner när vården bygger nytt

Svensk sjukvård befinner sig i en kraftig byggboom. Men när sjukhus och vårdcentraler byggs, hörs inte sällan högljudda protester från läkarna. Det handlar nästan alltid om samma sak: Bristen på ostörda administrativa utrymmen.(1 kommentar)

Läkarförbundet: Skyddsombuden har en nyckelroll

Rätten till en ostörd arbetsplats har återkommit på Läkarförbundets fullmäktigemöte de senaste åren. Marina Tuutma, ordförande i Läkarförbundets arbetslivsgrupp, efterlyser nationella riktlinjer för att skydda patientsekretessen när det administrativa arbetet flyttas ut allt mer i öppna landskap.(0 kommentar)

Heidi Stensmyren: Jag har gjort mitt uppdrag – dags att lämna över

Nästa vecka lämnar Heidi Stensmyren ordförandeskapet i Läkarförbundet. Det har varit sex händelserika år. Hon är särskilt nöjd med att läkarna och vården hamnat högt på den politiska dagordningen. (0 kommentar)

Smittspårningschef i Norrbotten: »Vi håller på att drunkna«

På flera håll i landet börjar provtagningsverksamheten och smittspårningen kring covid-19 bli ansträngd. I Norrbotten måste den nystartade centrala smittspårningsenheten redan skala upp verksamheten.(0 kommentar)

Över 200 läkare har anmält covid-19 som arbetsskada

Hittills har 217 läkare anmält att de smittats av covid-19 på jobbet. Marina Tuutma, ordförande i Läkarförbundets arbetslivsgrupp, tror dock att det finns ett mörkertal. Hon anser också att reglerna kring arbetsskador behöver bli bättre anpassade för covid-19.(1 kommentar)

Ivo vill pröva läkares rätt att anmäla läkare de haft som patient

Åklagare har lagt ner flera fall där Inspektionen för vård och omsorg åtalsanmält läkare som slagit larm om andra läkare. Nu har Ivo överklagat två beslut, rapporterar Dagens Medicin.(2 kommentar)

Sörmlands läkarförening tar strid för övertidsersättning

Enligt Läkarförbundet jobbar många läkare gratis åt regionerna genom oregistrerat övertidsarbete. Ett problem är att många läkare skrivit bort rätten till övertidsersättning. I Sörmland har läkarföreningen inlett en överläggning med arbetsgivaren kring den här frågan.(0 kommentar)

Debatt

En ny chans för läkarspecialiteten socialmedicin

För att klara dagens och morgondagens folkhälsoutmaningar behövs specialistläkare med inriktning på folkhälsa och hälso- och sjukvårdssystem. Vi har nu en unik chans att förstärka specialiteten socialmedicin, skriver styrelsen för Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa.(0 kommentar)

Hälsosamma levnadsvanor räddar liv

Sedan början av mars 2020 har myndigheterna informerat om det nya coronavirusets spridning och gett råd om hur vi bäst skyddar oss mot smitta, men efter den initiala fasen bör myndigheterna även informera om och motivera invånarna att leva på ett sätt som bidrar till bästa möjliga hälsa, skriver Susann Ask och medförfattare.(0 kommentar)

Krönika

»Tillvaron så mycket bättre när vi är blåslagna tillsammans«

I utbildningsläkarens ständiga cykel av »learning-by-doing«, liksom i kastandet kropp mot kropp inom kontaktsporten »roller derby«, är tillvaron så mycket bättre när folk kan vara blåslagna tillsammans. Underläkaren Katie Collmar förklarar i sin krönika.(0 kommentar)

Kultur

»Vi är kroppens slavar – men har också möjlighet att tukta kroppen«

I vår tid regerar kroppen, vi är kroppens slavar, och den moderna läkekonsten medverkar till detta slaveri under kroppens behov, anser författaren, nestorn och folkbildaren Carl Göran Ekerwald. Professor Ingemar Ernberg och Börje Åkerlund, överläkare, har träffat honom för ett samtal om konsten att se hela människan.(0 kommentar)

Ögonöppnaren

Ett öga rött. Om barnet ska öppna det krävs det ibland mer än doktorns medicinska och psykologiska expertis.(0 kommentar)

»Frekvensmedicin är fantastiskt«, sa hon

Patienten i undersökningsrummet visste allt om en doktorterm som läkaren aldrig hade hört talas om.(0 kommentar)

Människor & möten

»Jag har skrivit att jag inte vill hamna i respirator«

P C Jersild, författare och läkare, berättar i sin nya bok »Hur vill du dö?« om dödshjälpsdiskussionens historia och olika tillämpningar, samtidigt som han redogör för sitt personliga ställningstagande i frågan.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Individuellt anpassad behandling hjälper fler

»Med en djupare kunskap om patienten kan behandlingen förfinas och fler troligen bli hjälpta.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Multipel skleros och covid-19 – kunskapen ännu begränsad

Tidigare forskning ger inget stöd för att MS ökar risken för covid-19. Det är fortfarande oklart hur behandling med immunmodulerande bromsmedicin mot MS kan påverka covid-19-förloppet.(0 kommentar)

Nya Rön

Ny metod för implementering av nya behandlingar vid kronisk sjukdom

I en avhandling från Umeå universitet har en metod utvecklats för att systematiskt implementera nya behandlingar till patienter med kronisk sjukdom.(2 kommentar)

Litium skyddar mot risken att utveckla svår hyponatremi

Litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi. Det visar en studie av 11 213 patienter som sjukhusvårdats med huvuddiagnosen hyponatremi.(0 kommentar)

Översikt

Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom

Naturen ger oss en unik möjlighet att hitta nya behandlingar för livsstilssjukdomar. Förlust av planetens mångfald minskar möjligheterna. Miljöpåverkan leder också till nya sjukdomar. Covid-19 är ett exempel.(6 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 2

Trots att fotrelaterade besvär är vanligt förekommande är den vetenskapliga evidensgraden för såväl dess icke-operativa som operativa behandlingsmetoder låg. I denna ABC-artikel beskrivs aktuellt kunskapsläge för peroneusseneruptur, plantarfasciepati och akillestendinopati.(0 kommentar)

Rapport

Smärtpåse minskade smärta och opioidförskrivning vid dagkirurgi

En standardiserad påse med smärtlindrande tabletter är ett enkelt sätt att förbättra smärtbehandling och dagkirurgiska flöden samt minska opioidförskrivning, visar en utvärdering vid handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF