Nr 46/2018

Inledare

Spelberoende är allvarligt – men hjälp finns

»Spelberoende är ett allvarligt tillstånd, som är mycket aktuellt i Sverige i dag. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100000 problemspelare.« (0 kommentar)

Signerat

Dags för ett offensivt arbetsmiljöarbete

»Alla medlemmar och våra skyddsombud måste flytta fram positionerna ytterligare gentemot arbetsgivaren.« (0 kommentar)

Nyheter

RMV lägger locket på

Hur går Rättsmedicinalverket (RMV) vidare efter turbulensen kring de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande? Tunga rättsmedicinska experter vill se en oberoende utredning – men myndighetens ledning vill inte uttala sig om läget. (5 kommentar)

Ove Andersson slutar i styrelsen

Styrelseveteranen, och nuvarande andre vice ordförande i Läkarförbundet, Ove Andersson fanns inte med i valberedningens förslag på ny förbundsstyrelse inför det kommande fullmäktigemötet. Nu väljer han att inte ställa upp för omval.(0 kommentar)

Psykiater föreslås få ledande uppdrag

Psykiatern Sofia Rydgren Stale föreslås bli ny andre vice ordförande i Läkarförbundet. Det uppger förbundets valberedning inför det kommande fullmäktigemötet. Valberedningen föreslår också omval av förbundets nuvarande ordförande, Heidi Stensmyren.(1 kommentar)

Flera organisationer vädjar: Behåll Läkemedelsboken

Representanter för inte mindre än 17 organisationer skriver en vädjan till Läkemedelsverket och regeringen att behålla Läkemedelsboken. (1 kommentar)

Kökaos till medicinska kunskapsprovet

Trycket på att få skriva det medicinska kunskapsprovet är enormt, trots att platserna har utökats. Det senaste teoretiska delprovet blev fullbokat på tio minuter. Nu införs prioriteringsregler för att skapa ett bättre system – men även de nya reglerna väcker kritik.(0 kommentar)

Privata aktörer har visat intresse för Voon i Sollefteå

Det kan bli en fortsättning för den vårdcentral i Sollefteå som drivs kooperativt av den ekonomiska föreningen Voon. Flera privata aktörer uppges visa intresse för att ta över. Men det måste gå fort för annars riskerar kompetensen att försvinna, menar en av vårdcentralens distriktsläkare.(0 kommentar)

»Om vi ska hjälpa Voon, ska vi hjälpa alla«

Region Västernorrland hade inte kunnat agera annorlunda för att rädda den ekonomiska föreningen Vård och omsorg i Norrland (Voon) från konkurs. Det säger Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i regionstyrelsen, apropå kritiken.(0 kommentar)

SFAM: Nationell reform för primärvården kan inte vänta

Flera bra förslag på åtgärder men konkreta ställningstaganden i några centrala delar, som listningstak, saknas. Dessutom är omställningsplanen för långsam. Det är några av de synpunkter som framkommer i SFAM:s remissvar på Anna Nergårdhs delbetänkande.(1 kommentar)

DLF: Flera viktiga aspekter av en primärvårdsreform saknas

Distriktsläkarföreningen är positiv till flera förslag i Anna Nergårdhs delbetänkande »God och nära vård – en primärvårdsreform«. Däremot anser man att flera viktiga aspekter saknas. Det framgår av föreningens remissvar.(1 kommentar)

Debatt

Det kan vi lära av den som pluggar medicin mitt i livet

Det är en tillgång att få träffa studenter som valt att ändra yrkesbana. Diskussionerna och mötena blir givande. Ingela Fehrman Ekholm har som mentor intervjuat två äldre läkarstudenter om hur de ser på studierna, läkarrollen och vården i stort. (6 kommentar)

Förvirring vanligt vid svensk handläggning av yrsel

Är Sverige på väg att bli ett yrsel-u-land? Svensk yrselvård skiljer sig numera från vården i våra grannländer. Patienter med yrsel utreds och behandlas inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Christian Geisler och medförfattare. (8 kommentar)

Krönika

»Senare på natten … ensam släpper jag fram sorgen över någon annans barn.«

I jobbet som läkare händer det att människor dör, man vänjer sig och händelserna lämnar få spår. Men att barn dör kan man inte vänja sig vid, utan minns varje enskilt fall, skriver Jakob Ratz Endler i sin krönika.   (5 kommentar)

Kultur

»… för att befria oroliga sinnessjuka från deras olidliga ångest«

Lobotomi eller leukotomi är ett hjärnkirurgiskt ingrepp som vill bota eller lindra schizofreni, svår ångest och oro eller andra psykiska sjukdomar. Metoden användes flitigt i Sverige under 1940- och 50-talen.Thomas Skoglund, neurokirurg i Göteorg, har undersökt rapporteringen om lobotomi i den tidens morgontidningar: först hyllande, därefter alltmer omvärderande.(0 kommentar)

Människor & möten

»Vi opererar alla vi hinner, helt enkelt«

Plastikkirurgen Malin Hakelius från Uppsala har opererat personer med medfödda ansiktsmissbildningar, framför allt läpp-, käk- och gomspalt, inom ramen för Operation Smile, en ideell verksamhet grundad 1982. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Carolina Widinghoff

Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet, har tillsammans med Anders Håkansson skrivit en översikt om spelberoende. (0 kommentar)

Reflexion

Läkemedelsboken läggs ner – efter 41 år

»… och utnämna den nu 41-åriga Läkemedelsboken till en lagom tjock bok i sina bästa år.« (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg

Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande.(1 kommentar)

Nya Rön

Upptäckt av reninsubstrat kan leda till ny behandling för njursjukdom

För vissa njursjukdomar, som C3-glomerulopati, finns i dag ingen effektiv behandling. Men upptäckten av ett nytt fysiologiskt substrat för renin och en ny mekanism där komplement aktiveras genom reninmedierad klyvning av C3 kan möjliggöra ny behandling av dessa njursjukdomar. (0 kommentar)

Lovande rön för kvinnor med BRCA-muterad ovarialcancer

En studie visar resultat talande för en synnerligen god effekt av olaparib som underhållsbehandling för de patienter med nydiagnostiserad BRCA-muterad HGOC som svarat på platinabaserad kemoterapi. Möjligheten finns nu att tumörprogress kan skjutas upp många år för flertalet patienter.(0 kommentar)

Fettcellers antal minskar inte efter viktnedgång

Fettcellsantalet ökar i samband med viktuppgång men förblir oförändrat efter viktnedgång. Det visar en studie som undersökt hur fettcellsantalet förändras över mycket lång tid hos vuxna individer. (1 kommentar)

Minskat behov av operation efter digital artrosbehandling

Efter sex veckor med ett digitalt behandlingsprogram ville 31 procent av 458 individer med knä- eller höftartros inte längre genomgå operation. Studien stärker evidensen kring vikten av att patienter med artros först erbjuds grundläggande icke-kirurgisk behandling. (1 kommentar)

Nytt om namn

Vald till bästa handledaren – nu igen

Telmo Ramos, specialist i ortopedi vid Skaraborgs sjukhus i Lidköping, har valts till Dr Optimo 2018, ett vandringspris som ges till den handledare som AT-läkarna rankar högst vid årets slut.(0 kommentar)

Anslag för forskning kring laxermedel

Gunilla Wirström, överläkare och specialist i gastroenterologi och hepatologi, har fått anslag för sin forskning kring patientnöjdheten beträffande intag av laxermedel inför koloskopiundersökning.(0 kommentar)

Översikt

Spelberoende är en högaktuell diagnos

Spelberoende är ett allvarligt tillstånd. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och behandling. (0 kommentar)

Förbättrad strokeprevention vid förmaksflimmer med NOAK

Stora framsteg har skett vad gäller strokeprofylax vid förmaksflimmer. Efter ett gradvis införande är NOAK-behandling nu etablerat som förtahandsval för strokeprofylax vid förmaksflimmer i Stockholms län. Detta har bidragit till att uppnå nationella behandlingsmål samt en markant minskning av strokeinsjuknandet.(0 kommentar)

Rapport

Värdering av risk för svår infektion/sepsis hos vuxna i öppenvården

Programråd Strama har tagit fram nya rekommendationer för värdering av risk för allvarlig infektion/sepsis bland vuxna med infektionssymtom i öppenvård. Utifrån allmäntillstånd, fysiologiska funktioner och riskfaktorer sker gruppering till grönt ljus (låg risk), gult ljus (medelhög risk) och rött ljus (hög risk). Riskgruppen styr initial handläggning. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF