Nr 46/2019

Inledare

Innovationer i sjukvården bör prioriteras högt

Innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden. (0 kommentar)

Signerat

Dold skatt i bristfälliga socialförsäkringar

Många får en försäkring via sina fackförbund, som ofta erbjuder generösa gruppförsäkringar för att stötta sina medlemmar – så även Sveriges läkarförbund. (0 kommentar)

Nyheter

Läkarstudenter uppskattar träning över yrkesgränsen

I den nya sexåriga läkarutbildningen finns tydligare mål för interprofessionellt lärande (IPL). Tidigare fick tre läkarutbildningar backning på just detta. Läkartidningen var med när läkar- och sjuksköterskestudenter i Örebro övade tillsammans.(0 kommentar)

Mer interprofessionellt lärande i den nya läkarutbildningen

Gemensamma moment för studenter från olika vårdutbildningar ser ut att få mer utrymme på flera utbildnings­orter framöver. Längst har man kommit i Linköping.(1 kommentar)

Professorn som går till attack mot dålig forskning

Läkaren och Stanfordprofessorn John Ioannidis har nått stjärnstatus genom att rikta strålkastarljuset mot problemet med felaktiga forskningsresultat. Andra talar om en kris – själv ser han en chans att göra forskningen bättre. (0 kommentar)

Omplacerad överläkare kräver att få tjänst tillbaka

Överläkaren som omplacerats efter anklagelser om antisemitism överväger att stämma Karolinska universitetssjukhuset. Han kräver nu att få återgå i klinisk tjänst, enligt SVT. (0 kommentar)

Anna Starbrink: Karolinska borde ha krympt kostymen tidigare

Karolinska universitetssjukhuset borde ha dragit ned på läkare och annan personal tidigare. Det säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, apropå sjukhusets varsel.(1 kommentar)

Läkarföreningen: »Varslet kommer slå mot vården«

Reaktionerna är starka efter beskedet om att 250 läkartjänster ska bort på Karolinska universitetssjukhuset. »Det här kommer att få väldigt stora konsekvenser för vården«, säger Yvonne Dellmark, ordförande i läkarföreningen på sjukhuset.(3 kommentar)

Nätverk ska lyfta forskningen om digital vård

Ett nytt nationellt nätverk ska samla forskare vars arbeten på olika sätt berör digitala vårdtjänster. Det ska koordinera och förbättra forskningen på området. Och kanske lugna en ibland hetsig debatt.  (0 kommentar)

Fler platser behövs på landets läkarutbildningar

För att täcka behovet av läkare behöver platserna på läkarutbildningarna öka kraftigt fram till 2035. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Betydligt fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor behöver också utbildas.(7 kommentar)

Människor & möten

»Man kan bli helt fascinerad av en ultraljudsbild – som ett konstverk«

Lil Valentin, professor, överläkare och forskare inom gynekologisk ultraljudsdiagnostik, belönades nyligen med Ian Donald Gold Medal, en prestigefylld internationell utmärkelse för framstående vetenskapliga bidrag inom specialiteten. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Patienters personlighet utmanar läkekonsten

»… det avvikande kan i stället beskrivas som ett konti­nuum från en normal personlighet till ett svårt personlighetssyndrom.« (0 kommentar)

Nya Rön

Blodtrycksreaktionen vid arbetsprov – viktigt att beakta belastningen

Man bör överväga att ta hänsyn till belastningen vid tolkning av blodtrycksreaktionen under arbete. Den slutsatsen dras i en studie där drygt 7 500 amerikanska män genomgått arbetsprov på gångmatta under åren 1987–2007. (0 kommentar)

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn

En studie visar att penicillin V 800 mg x 4 i fem dygn vid faryngotonsillit inte är sämre än penicillin V 1 000 mg x 3 i tio dygn. Studien, som nyligen publicerades i BMJ, var randomiserad och öppen med non-inferiority design. (2 kommentar)

Nytt om namn

Hyllad för att främja organdonation

Stefan Ström, intensivvårdsläkare på Västmanlands sjukhus i Västerås, har utsetts till hedersmedlem i Livet som Gåva 2019. Hedersutmärkelsen delas ut av intresseorganisationen till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som krävs i deras yrkesverksamhet.(0 kommentar)

Distriktsläkare i Eksjö blev »Årets kollega«

Miriam Todd, distriktsläkare på Eksjö vårdcentral, har tilldelats utmärkelsen »Årets Kollega« av Jönköpings läns läkarförening. Hon får priset för att hon är »den mest inspirerande och energifyllda förebild man kan önska sig«, enligt motiveringen.(1 kommentar)

Temaartikel

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF