Nr 47 2015

Signerat

Nationell läkemedelslista bör införas – omgående!

»I vårdens alla övergångar mellan vårdgivare, vårdnivåer och mellan olika vårdavdelningar, är risken stor att information tappas bort och patientsäkerheten sätts ur spel.«   (0 kommentar)

Nyheter

Läkekonst långt från kliniken

När ambulansen inte når fram och mobilen kanske inte har täckning ställs läke­konsten på prov. Advanced Wilderness Life Support är en fortbildningskurs där läkare lär sig medicinskt omhändertagande i vildmarksmiljö. Läkartidningen var med när kursen för första gången gavs i Stockholm. (0 kommentar)

»Det finns inget B-lag för flyktingar«

Vilken vård har asylsökande rätt till? Vad kan man som läkare göra i den flyktingsituation som råder? Två av de frågor som drygt hundra läkare och läkarstudenter i Malmö i förra veckan sökte svar på.(1 kommentar)

Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården

En ökad koncentration av komplicerade ingrepp skulle leda till hundratals sparade liv per år. Det anser utredningen om den högspecialiserade vården, som föreslår en ny process för nivåstrukturering som ska ersätta nuvarande rikssjukvård.(0 kommentar)

Läkarförbundet har begärt central förhandling om årets löneöversyn

Läkarförbundet har begärt central förhandling med Sveriges Kommuner och landsting. (1 kommentar)

Terroristattackerna i Paris har varit en stor prövning för sjukvården

Ambulanspersonal tog hand om skadade när angreppen fortfarande pågick, och sjukhusen fick ta emot över 400 drabbade. Men enligt chefläkarna var personalen väl förberedd.(0 kommentar)

Debatt

Hjälp till rökstopp prioriteras

Personer med astma och KOL som röker behöver insatser från hälso- och sjukvården för att sluta röka, skriver Christina Broman och Olivia Wigzell. Socialstyrelsens mål är att minst 95 procent av alla rökare med astma och KOL bör erbjudas rökavvänjning.(0 kommentar)

Juridiken klarnar, men …

Kerstin Hulter Åsberg och Eva Kumlien skriver apropå debatten om livsuppehållande behandling att ett oberoende medicinskt–juridiskt råd bör inrättas. (0 kommentar)

Väl godkänt till kurs i akutsjukvård

AT-läkare som gått Region Skånes kurs i akutsjukvård integreras snabbare i verksamheten och kan direkt omsätta sina kunskaper i praktiken, skriver Eric Dryver och medförfattare.(0 kommentar)

Fel och farligt att fragmentera högspecialiserad vård

Det finns en fara i att endast titta på enskilda diagnoser inom små de verksamheterna, skriver denna författargrupp som vill skicka viktiga synpunkter till utredningen om högspecialiserad vård.(3 kommentar)

Krönika

Superkraften

Ny teknologi och smart apparatur ger läkaren de extra ögon som han eller hon har saknat för att känna sig som någon i besittning av superkrafter. Förutom självkänslan blir också behandlingen bättre, liksom patientsäkerheten. Till och med patienten kan se vad som händer, berättar Jakob Ratz Endler. (1 kommentar)

Kultur

Doktor Waldenström – och Carl Larssons sista veckor

En lindrig stroke blev början till slutet för målaren Carl Larsson. Han dog av en ny stroke några veckor efter de första symtomen. Hans läkare, dr Johan Waldenström, kunde inte bota, men kanske lindra och trösta under den sista tiden.  (1 kommentar)

Nytt poddprogram lyfter fram psykiatriforskare

Läkartidningen har lyssnat på första sändningen av ett nytt poddprogram, »Psykiatrikerna«, startad av Simon Kyaga och Anders Hansen, själva psykiatriker. Podden vänder sig främst till professionen och innehåller samtal med världsledande forskare inom psykiatrin.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Lögn, för­bannad lögn och statistik

»Studier är belastade med svagheter som begränsar vilka slutsatser som kan dras.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Stor utmaning att informera om risker med fetma under graviditet

I dag är 38 procent av kvinnor som föder barn i Sverige överviktiga eller feta i tidig graviditet. Jämfört med normalviktiga har de ökad risk för en rad graviditets- och förlossningskomplikationer. Populationsbaserade randomiserade studier av interventioner för att förbättra graviditetsutfallen hos feta kvinnor är angelägna. (0 kommentar)

Nya Rön

Veckodag för kirurgi påverkar överlevnaden i matstrupscancer

Ny forskning pekar på att operation för matstrupscancer ger bättre prognos om ingreppet utförts under tidiga veckodagar jämfört med senare i veckan, visar en studie presenterad i Annals of Surgery. (2 kommentar)

Schizofrena riskerar för tidig död

Patienter med schizofreni löper kraftigt ökad risk att avlida i förtid, visar en studie som presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry. Det är 3,6 gånger vanligare att individer med schizofreni dör i förtid på grund av kardiovaskulär sjukdom jämfört med befolkningen i stort. (0 kommentar)

Översikt

Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn

Fetma hos en gravid kvinna innebär ökad risk för missbildning hos fostret och för gestationsdiabetes, preeklampsi, prematur förlossning och intrauterin fosterdöd. Öppningsskedet under förlossningen är förlängt hos kvinnor med BMI >30, men krystskedet är snabbt.(3 kommentar)

Originalstudie

Skillnader i vård av patienter med typ 1- och typ 2-hjärtinfarkt

Hur typ 2-hjärtinfarkt behandlas i klinisk praxis i Sverige i dag är okänt och riktlinjer saknas helt. I en studie undersöktes förekomst av typ 2-hjärtinfarkt samt skillnader mellan typ 2- och typ 1-hjärtinfarkt vad gäller bakgrundskaraktäristik och behandling. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Brugadas syndrom – sällsynt orsak till synkope och plötslig död

Så sent som 1992 beskrevs Brugadas syndrom, ett tillstånd med EKG-avvikelser och ökad risk för synkope och plötslig död. ICD, implanterbar defibrillator, är idag den enda beprövade behandlingsmöjligheten. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF