Nr 47/2019

Inledare

Litet intresse för att bli chef väcker en oro

Läkarförbundet är väl bekant med det bristande intresset för chefsjobb och antog 2016 ett mål om att antalet läkare som är chefer skulle vara dubblerat till 2020. Detta kommer inte att nås men förbundet jobbar vidare med frågan, berättar ordförande Heidi Stensmyren. (0 kommentar)

Signerat

Mamma, varför gråter du?

Dysfunktionella arbetsplatser med kränkningar levererar inga bra resultat. (1 kommentar)

Nyheter

»Vi måste peppa unga kollegor som vill bli chefer«

Ledarskaps-ST lyfts ofta fram som ett bra initiativ för att fånga upp ST-läkare som är intresserade av chef- och ledarskap. Och utbildningen har varit till stor nytta. Det säger i alla fall två läkare som gått ledarskaps-ST och som i dag är chefer.(0 kommentar)

Läkare och chef – långt kvar till målet

Läkarförbundet vill att fler läkare ska bli chefer. Men det går trögt. Målet att fördubbla antalet läkare som är chefer till 2020 kommer inte att uppfyllas.(0 kommentar)

Svenonius medger fel i planeringen av Nya Karolinska

Det var ett stort misstag att bygga Nya Karolinska Solna utan att involvera sjukhusets medarbetare. Det säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i samband med att hon kommer ut med en ny bok. (7 kommentar)

Färre flygresor i regioner som infört klimatväxling

Flera regioner gör personalens flygresor dyrare och använder pengarna grönare alternativ. Denna interna klimatväxling har till exempel kapat korta flygresor med en tredjedel i Uppsala och hälften i Västra Götaland.  (0 kommentar)

Tre smittade av zikavirus i Frankrike

Ett tredje fall av zikavirusinfektion har rapporterats i Frankrike. Enligt EU:s smittskyddsenhet ECDC är de tre fallen de första där smittspridning skett via myggor i Europa. (0 kommentar)

Stor risk att BT-platserna inte räcker till

Cirka 400 utlandsutbildade behöver göra bastjänstgöring nästa höst, enligt Läkarförbundet. Men regionerna ser ut att erbjuda betydligt färre tjänster. »Det luktar BT-flaskhals lång väg«, säger Gustaf Kallryd från SLF student utland.(3 kommentar)

Macchiarini döms till fängelse i Italien

Kirurgen Paolo Macchiarini har dömts till fängelse i Italien för att ha missbrukat sin ställning som läkare. (0 kommentar)

Regelverket för läkarnas AT ses över

Socialstyrelsen ska se över sin reglering av allmäntjänstgöringen. Något som både SKL och Läkarförbundet välkomnar. En förhoppning är att det ska bli enklare att få fram AT-platser. (2 kommentar)

Lunds universitet: »Reglerna för avskiljande måste ses över»

Lunds universitet har ännu inte bestämt om de ska överklaga förvaltningsrättens dom om att en våldtäktsdömd läkarstudent får fortsätta sina studier. »Vi måste sätta oss in domen«, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten.(0 kommentar)

Ny central enkät ska stärka förbundets lönearbete

Läkarförbundet har tagit fram en ny löneenkät som nu skickats ut till medlemmarna. Förhoppningen är att enkäten ska bidra till en mer pålitlig, detaljerad och användbar lönestatistik.(0 kommentar)

Lokalförening: Sätt fasta belopp för förbundsstyrelsens utbildning

Fastställ belopp som ska gå till kompetensutveckling för Läkarförbundets styrelsemedlemmar. Det föreslås i en motion till årets fullmäktigemöte. Upprinnelsen är höstens debatt om den MBA-utbildning som förbundets ordförande Heidi Stensmyren går.(0 kommentar)

Rekordmånga anmälningar under Donationsveckan

Socialstyrelsens donationsregister fick över 21 000 anmälningar under årets donationsvecka. Det innebär nytt rekord för antalet anmälningar under kampanjveckan. (0 kommentar)

Debatt

Tio »väsentliga aktiviteter« framtagna för läkarprogrammen

Den nationella arbetsgruppen för förtroende­baserade professionella aktiviteter inom läkarprogrammen redogör på debattplats för tio nya så kallade EPA, väsentliga aktiviteter, som studenterna ska träna på under framför allt den patientnära delen av utbildningen. (0 kommentar)

Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen

Inom det nya SIR-systemet bör klinikern lita på preparat i I-gruppen. »I« bör tas som en uppmaning att inte välja bort preparatet utan att i stället öka exponeringen, skriver Robin Razmi och medförfattare. (0 kommentar)

Människor & möten

»Jag har lärt mig att leva med sorgen som en del av mitt liv«

Lina Schollin Asks dotter Ingrid dog oförklarligt en kväll hemma i sin säng, bara ett och ett halvt år gammal. Som barnläkare har Lina Schollin Ask funderat mycket på vad som hände och om hon hade kunnat göra något annorlunda den där natten. Nu har hon skrivit en bok om en sorg som aldrig går över och hur man klarar sig igenom den. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ingen verkstad utan verktyg

»Då på 1980-talet hade vi inga särskilt tränade transport­team, och utrustningen var uråldrig.« (0 kommentar)

Nya Rön

Utredning av ADHD och autism hos vuxna med nytt formulär

En kortversion av formuläret Fem till femton, som används för att utreda en ADHD- eller en autismdiagnos, har utvecklats avsedd för retrospektiv utredning av utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Frågorna ger en samstämmighet mellan förälderns bedömning av barnets symtom i barndomen och hur de sedan minns dessa hos sitt vuxna barn. (0 kommentar)

Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys

v-TAC är en ny metod för att beräkna arteriella värden utifrån en venös blodgasanalys från ett vanligt venprov och saturationsmätning på fingret. Resultaten från studien visar att v-TAC skulle kunna ersätta arteriell provtagning för många patienter.(0 kommentar)

Nytt om namn

Patientnära forskning belönad

Inger Gjertsson, professor vid Göteborgs universitet, och Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet, är 2019 års mottagare av Nanna Svartz-stipendiet för deras respektive patientnära forskning inom reumatologi.(0 kommentar)

Årets ST-handledare med ständigt öppen dörr

Mats Persson, specialist i allmänmedicin och verksam som distriktsläkare på Ersboda hälsocentral i Umeå, är vinnare av årets handledarpris i allmänmedicin i Region Västerbotten. Lokala Sfam-föreningen i regionen delade ut utmärkelsen den 15 november.(0 kommentar)

Belönad för livslångt engagemang inom mammografi

László Tabár, professor emeritus, tidigare medicinskt ansvarig på mammografiavdelningen vid Falu lasarett, hedrades med »Lifetime Achievement Award« av The Breast Imaging Society of India vid sällskapets sjunde årliga konferens i Hyderabad, Indien. Utmärkelsen gäller László Tabárs mångåriga forskning och insatser inom mammografi.(0 kommentar)

Översikt

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (4 kommentar)

Rapport

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Giftinformationscentralen ändrar rekommenderad dosering av N-acetylcystein vid paracetamolförgiftning. Syftet är att, med bevarad behandlingseffektivitet, förenkla administrering, minska risken för feldosering och minska biverkningsfrekvensen. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF