Nr 48 2014

Signerat

NOD ska samla patienters läkemedelsbehandling

 »Tanken är att både förskrivna preparat och patientens egenmedicinering ska registreras och visas i NOD.«(1 kommentar)

Nyheter

Fler läkare har en individuell fortbildningsplan

Allt fler läkare har en individuell fortbildningsplan, och de som har en plan får mer fortbildning. Sammantaget fortsätter trots det den tid som läkare ägnar åt fortbildning att minska.(0 kommentar)

Att oavsiktligt skada gör ont – även personal behöver läka sår

»Jag hade kunnat göra likadant. Jag förstår så innerligt väl hur du känner dig. Omständigheterna gjorde att det var just du.« Så skulle Magna Andreen Sachs vilja att läkare bemötte kolleger som varit inblandad i en vårdskada.(0 kommentar)

Uppskattat med samtal om svåra händelser – men svårt hinna med

»Människor som får prata under sansade och organiserade former om sådana här saker har lättare att bete sig vettigt mot varandra och bete sig vettigt mot sina patienter.«(0 kommentar)

Misstro mot vaccinationer tema i vinnande artikel

Under riksstämman delar Läkartidningen som vanligt ut priset för årets bästa artiklar. En av dem som belönas är Anders Lindberg, som skrivit en tänkvärd artikel om hur vården bör bemöta misstron mot vaccinationer.(0 kommentar)

6 favoriter från stämmoprogrammet

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och Läkartidningens medicinska huvudredaktör Jan Östergren  väljer tre favoriter på Medicinska rikstämman.(0 kommentar)

Organ till salu – men till vilket pris?

Du misstänker att din patient planerar att åka utomlands för att köpa en njure. Hur bör du agera och vilken roll spelar svenska läkare i den globala organhandeln?(1 kommentar)

När Ockelbosjukan överraskade Lövånger

Under sensommaren bröt en oväntad epidemi av Ockelbosjuka ut i Lövånger – flera hundra kilometer längre norrut än normalt. Tack vare observanta distriktsläkare, en myggsamlande läkarstudent och nya analysmetoder kunde det myggburna viruset snabbt identifieras och isoleras.(0 kommentar)

Ånstrand ordförande för etiskt råd

Tidigare S-politikern Claes Ånstrand blir chef över ett nytt etiskt råd för offentligt finansierad vård och omsorg. Syftet är att öka allmänhetens insyn och underlätta medborgarnas möjligheter att välja vård av hög kvalitet.(0 kommentar)

Debatt

Forskning på BVC

Förutsättningarna för att forska om arbetet på Sveriges barnavårdscentraler (BVC) har försämrats påtagligt på senare år. Flertalet huvudmän vill tillgodose den enskilda BVC-verksamhetens möjlighet till självbestämmande. Samtidigt saknas en mekanism för centrala beslut om att godkänna nationella forskningsprojekt inom barnhälsovården för genomförande i primärvården. Barnhälsovården i Sverige når över 98 procent av barn under 5 år […](0 kommentar)

Det finns två sorters sårkantsskydd vid laparotomi, varav ett är verkningslöst

För ROSSINI-studien, som nyligen publicerades i BMJ, valde studieledningen fel fabrikat av sårkantsskydd [1]. Studien redovisades som ett nollresultat i Läkartidningen under vinjetten Nya Rön [2]. ROSSINI-gruppen hade tidigare publicerat en uttömmande metaanalys om sårkantsskydd [3]. I diskussionen skrevs att fem randomiserade studier, som gjordes på 1970- och 1980-talen, inte visade någon effekt, men att flera […](0 kommentar)

Skamligt med sämre sjukvård för personer med nedsatt autonomi

De som bor i LSS-gruppbostäder får en sämre hälso- och sjukvård än andra. Förbundet måste reagera, skriver Karl Grunewald.(0 kommentar)

Säker och god vård vid universitet

Uppsala universitet har rutiner och kvalitetssäkringssystem för en vård som är intimt sammanflätad med och styrd av forskningens villkor, skriver Annika Lindahl Norberg och Louise von Essen.(0 kommentar)

Patientmakt och patientpakt

Med en välinformerad, respekterad och allierad patient skulle vi definitivt få fler nöjda patienter, skriver Johan Lökk.(1 kommentar)

Utredning av zolpidems nytta och risker pågår

De europeiska läkemedelsmyndigheterna genomför en förnyad granskning av nytta och risker med zolpidem. Det skriver Jane Ahlqvist Rastad, Läkemedelsverket, i ett svar till Clas Sjöberg.(0 kommentar)

Lagen inget hinder för vårdpersonal att ta del av patientuppgifter

Varken domstol eller tillsynsmyndighet har uttalat att hälso- och sjukvårdspersonal inte får ta del av patientuppgifter för att följa upp bedömningar och insatser. Vi vill med denna artikel förtydliga rättsläget om hur patientuppgifter får hanteras.(9 kommentar)

Kultur

Hon måste flytta från Sverige för att få arbeta som doktor

Charlotte Yhlen (1839–1919) var den första svenska kvinnan att ta läkarexamen. Men när hon ville tillämpa sina kunskaper genom att arbeta som doktor i Sverige fick hon inga jobb. Efter flera försök gav hon upp, flyttade till USA och blev en skicklig och omtyckt läkare. Bara äktenskapet kunde sätta stopp för den framgångsrika yrkeskarriären.(1 kommentar)

Läkaren Borodin tålde inte se blod – men skrev underbar musik

Aleksandr Borodin (1833 - 1887) var läkare och professor i kemi vid universitetet i S:t Petersburg. Som vetenskapsman var han världsberömd men läkaryrket passade honom inte särskilt bra eftersom han hade svårt för att se blod, sår och lidande. Däremot var han en begåvad kompositör och skrev underbar musik. Stockholmsläkaren Eddie Persson skriver i Läkartidningen om Borodins liv och verksamhet, och han föreläser också i ämnet vid Medicinska riksstämman. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkare är också läsare

»Med min bakgrund som journalist med intresse för hälsofrågor och med den fasta uppfattningen att läkare också är läsare tyckte jag att det var dags att modernisera och förändra.«      (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

P-piller och blodpropp – igen

Nya studier bekräftar tromboembolisk risk vid användning av p-piller. Fördelarna bedöms fortfarande överväga riskerna. P-piller erbjuder ett mycket bra skydd mot ett flertal cancerformer. Användning av långverkande preventivmedel (implantat, »spiraler«) innebär många fördelar och låg risk.(0 kommentar)

Recension

Att vilja dö förutsätter något att dö ifrån

Tre nya böcker om suicid berättar om aktuellt vetande och gängse teorier om självmord. Psykiatriker och psykologer, kliniker och en intresserade lekmän kan alla ha nytta av böckerna. Recensent är Hanna Edberg, specialist i psykiatri, ST-läkare i rättspsykiatri, vid Rättspsykiatri Vård Stockholm, Rättsmedicinalverket. (0 kommentar)

Rapport

HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes

Från den 1 januari 2014 införs i Sverige användning av HbA1c för diagnostik av diabetes typ 2. Vårdens huvudmän rekommenderas att uppdatera lokala vårdprogram och informera om metodens fördelar och nackdelar.(2 kommentar)

Fallbeskrivning

Minimalinvasiv implantation av mekanisk hjärtpump

Erfarenheterna av den första minimalinvasiva implantationen av en miniatyriserad hjärtpump i Sverige redovisas i en fallbeskrivning.(0 kommentar)

Översikt

Många symtomskalor håller inte måttet

En granskning av symtomskalor visar att många inte klarar de krav som måste ställas för att de ska fungera för direkta nivåbestämningar, symtomförändringar och jämförelser med andra symtom.(0 kommentar)

Originalstudie

P-piller, kirurgi och gipsning ger hög risk för venös trombos hos kvinnor

Operation, gipsning och kombinerad hormonell antikonception associerades med mycket höga risker för venös blodpropp (förstagångsinsjuknande) i en fall–kontrollstudie av 18–64-åriga kvinnor. Resultaten talar också för att rekommendationerna för trombosprofylax i samband med operation och gipsning är otillräckliga och bör ses över.(0 kommentar)

Nytt om namn

Dahlbergmedaljen i medicinsk genetik till Svante Pääbo

Svante Pääbo får Dahlbergmedaljen i guld av Svenska sällskapet för medicinsk genetik för sin banbrytande forskning inom genetik och antropologi.(0 kommentar)

SLS pris för translationell forskning till Patrik Danielson

Svenska Läkaresällskapets pris för bästa translationella forskning går i år till Patrik Danielson, universitetslektor och docent i anatomi vid Umeå universitet.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF