Nr 48 2015

Signerat

Mångfald skapar trygghet och kontinuitet för patienten

»I Läkarförbundets primärvårdsenkät, som presenteras under hösten, bekräftas det som redan konstaterats i ett flertal andra enkäter […] Ju mindre mottagning desto nöjdare patient!« (1 kommentar)

Nyheter

Fransstylister – en ny grupp som blir sjuk av jobbet

Välkända hälsofarliga ämnen, som cyanoakrylater, kan plötsligt dyka upp i helt nya miljöer. Den senaste tiden har så pass många fransstylister blivit sjuka att landets arbets- och miljömedicinska kliniker har startat ett nationellt nätverk. (0 kommentar)

Risk att kunskap försvinner om mindre vanliga sjukdomar

Luftvägssjukdomar med stark koppling till arbetslivet, men som är mindre vanliga, är bland annat silikos, allergisk alveolit och mesoteliom. Det finns en risk för att kunskapen om dessa sjukdomar håller på att försvinna, inte minst bland röntgenläkare. (0 kommentar)

KOL och astma kan orsakas eller förvärras av arbetet

En ung kvinna fick svår astma när hon började inom bearbetningsindustrin. Det tog ett år innan sambandet mellan skärvätskorna på jobbet och sjukdomen upptäcktes. Cirka 15 procent av all KOL och astma hos patienter i vuxen ålder är yrkesrelaterad. (0 kommentar)

De skrev Årets artikel i Läkartidningen 2015

Vinnarna av Läkartidningens utmärkelse Årets artikel 2015 fick ta emot priset på Medicinska riksstämman den 3 december. Se fler bilder här. (0 kommentar)

Bra första stopp på Sverigeronden

Skåne var första stoppet för »Sverigeronden« – Läkarförbundets turné bland landstingen. En bra start, tycker ordförande Heidi Stensmyren.(0 kommentar)

Tre tips inför stämman

Den 3 och 4 december hålls Medicinska riksstämman på Waterfront i Stockholm. Redaktionen bad Jan Östergren, Läkartidningens medicinske huvudredaktör, att välja tre av dryga hundratalet programpunkter.:(0 kommentar)

Skånes primärvårdsläkare de mest missnöjda med IT-systemen

Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.(1 kommentar)

Tre frågor till blivande ordförande Linus Perlerot

Den 1 januari 2016 byter Medicine studerandes förbund, MSF, namn till Sveriges läkarförbund student. Då kliver även förbundets nye ordförande, Linus Perlerot, på sin post. Han vill sätta fokus på både interndemokrati och extern påverkan. (0 kommentar)

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Vårdcentralerna i Skellefteå är hårt drabbade av underbemanning. Primärvårdsläkarna där har skrivit ett upprop för att påtala situationens allvar, och nu förbereder de en anmälan till Arbetsmiljöverket.(0 kommentar)

Debatt

Riktlinjer för HPV-screening bör omprövas

De svenska riktlinjerna för HPV-baserad screening mot cervixcancer bör harmonieras med de europeiska, skriver Maria Fröberg och medförfattare.(0 kommentar)

Gruppbehandling bra komplement efter obesitaskirurgi

Gruppbehandling efter obesitaskirurgi är ett bra komplement till den somatiska eftervården, och ett stöd för patienter och vårdgivare, skriver Gerda Adelgren och medförfattare. (0 kommentar)

HPV-screening mot livmoderhalscancer – Socialstyrelsens kalkyl för pessimistisk

Socialstyrelsens bedömning att primär HPV-screening kan minska antalet kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer med 60 per år är synnerligen pessimistisk, anser Erik Wilander.(1 kommentar)

Landsprofiler viktigt verktyg vid COP21 i Paris

Hälsa är kanske det viktigaste och mest kännbara utfallet av klimatförändringarna, skriver Joacim Rocklöv och Mikkel Quam. (0 kommentar)

Inget utrymme för missförstånd

Det är under all kritik att bilden av mödomshinnemyten som sann förmedlas till en hel klass blivande läkare, anser Kvinnliga läkares förening. (1 kommentar)

Kultur

Vår erfarenhet av beprövad erfarenhet

Att använda etablerad praxis som proxy för beprövad erfarenhet kan vara problematiskt, skriver Johannes Persson och Lena Wahlberg vid Lunds universitet.(1 kommentar)

Sagan om det entomologiska kvinnorovet

Bronsskulpturen av den handikappade kvinnan som rövas bort står på hög piedestal vid ingången till lärosätet. Arrangemangets konstnärliga värde har nu varit omtvistat i över ett halvsekel. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Nattligt uppdrag kantat av tvivel

»Min öppningsfras på akuten är gärna ett allmänt hållet: ’Varför söker du till oss i dag?’«  (1 kommentar)

Nya Rön

Tveksamt screena gravida för asymtomatisk bakteriuri

Vid asymtomatisk bakteriuri hos gravida kvinnor rekommenderas generellt antibiotikabehandling. I en prospektiv studie undersöktes 5 000 gravida med primärt utfallsmått pyelonefrit med eller utan prematur förlossning. Denna studie kunde inte visa att obehandlad asymtomatisk bakteriuri orsakar prematur förlossning. (0 kommentar)

Svårt att förebygga hälsorisker vid utlandsresan

För att minska hälsorisker vid utlandsresor ges resenärer råd, vaccinationer och ordineras malariaprofylax. I en avhandling undersöktes olika typer av risker och huruvida råden skyddade mot hälsoproblem. En slutsats är att kritisk granskning av de vanliga reseråden behövs. (1 kommentar)

Ultramjukt vatten kanske kan lindra eksem

Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten, och patienter med eksem verkar särskilt känsliga. I en studie undersöktes fenomenet på 336 barn med atopiskt eksem. (0 kommentar)

Färre hade barnastma vid uppväxt med hund

Sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom har studerats hos en miljon svenska barn födda mellan 2001 och 2010. Studien visar att barn som växer upp med hund har omkring 13 procents lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.(0 kommentar)

Användande av kirurgiska checklistor indikator för patientsäkerhet

Redan år 2009 publicerades en checklista för användning före och efter kirurgiska ingrepp för att öka patientsäkerheten, och har sedan använts även vid enklare fall. En ny undersökning talar starkt för att checklistan ska förbli en del av rutinen vid alla operationer. (0 kommentar)

Översikt

Primär aldosteronism är en under­diagnostiserad orsak till hypertoni

Screening för primär aldosteronism är enkel med aldosteron/reninkvot i plasma. Screening kan göras under pågående läkemedelsbehandling för hypertoni, dock aldrig under behandling med mineralkortikoidreceptorantagonister eller amilorid. Behandlingen är effektiv och består av minimalinvasiv binjurekirurgi eller specifik medicinsk behandling. (0 kommentar)

Spontan kranskärls­dissektion kan orsaka akut koronart syndrom

Spontan kranskärlsdissektion är en icke-traumatisk skada som uppstår i kärlväggen genom dissektion i intima eller blödning i media. Tillståndet drabbar framför allt kvinnor och är en ovanlig orsak till akuta koronara syndrom. Orsakerna är multifaktoriella, och spontan läkning förekommer i hög grad. (0 kommentar)

Originalstudie

Allvarlig silikos finns ännu i Sverige

Arbetsmiljön i Sverige kan fortfarande innebära en risk för stendammslunga. Risken förbyggs bäst genom noggrann kontroll av dammhalterna. (1 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Vetenskapligt stöd saknas för effekt av naltrexon i låg dos

Vad finns det för forskning kring användandet av naltrexon i låg dos mot autoimmuna sjukdomar som multipel skleros och autoimmuna artriter? I Norge finns ett preparat som heter LDN (3 mg). (1 kommentar)

Patientsäkerhet

Läkare ville få sin rätt att förskriva narkotika inskränkt – HSAN sa nej

Läkaren begärde själv att hans behörighet att förskriva läkemedel som innehåller vissa substanser skulle begränsas. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, avslår dock ansökan, eftersom en begränsning inte kan omfatta endast vissa läkemedel som innehåller substanserna. (0 kommentar)

IVO kritiserar »oskuldskontroller«

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot en läkare som vid två tillfällen utfört »oskuldskontroller«. Läkaren har i övrigt en prickfri tjänstgöring och myndigheten kommer inte att vidta ytterligare utredningar.(0 kommentar)

Nytt om namn

Sörmlands bäste ST-handledare i allmänmedicin utsedd

Magnus Gustafsson, specialist i allmänmedicin vid Vårdcentralen City i Eskilstuna, har utsetts till årets handledare av Sörmlands ST-läkare i allmänmedicin(0 kommentar)

Utgåvan som PDF