Nr 48 2020

Inledare

Ny ordförande vill lyfta fram delföreningarna

Sofia Rydgren Stale, som har suttit i Läkarförbundets styrelse sedan 2014, är en respekterad företrädare för förbundet och bör ha goda möjligheter att nå resultat i sitt uppdrag som ordförande. Det är lätt att förstå att både medlemmar och företrädare för andra samhällsaktörer hälsar henne välkommen som ordförande.(0 kommentar)

Signerat

Stora framgångar i svår avtalsrörelse

I praktiken kan detta förkorta arbetsdagen med 30 minuter, vilket ger bättre förutsättningar för att få ihop livspusslet och gör att vi läkare närmar oss villkoren för läkare i våra grannländer.(0 kommentar)

Nyheter

Heidi Stensmyren blir temachef på Karolinska

Läkarförbundets tidigare ordförande Heidi Stensmyren har fått en ny tjänst som temachef vid Karolinska universitetssjukhuset. Från och med årsskiftet ska hon leda det nya Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner.(0 kommentar)

Klimatpolicy för förbundets fritidshusägande ska tas fram

Förbundet ska »utarbeta en klimatmässigt hållbar policy för Läkarförbundets ägande av semesterboenden«, efter en motion från ett 80-tal medlemmar. Men förslag om att sälja lägenheterna på Gran Canaria röstades ned.(2 kommentar)

Fullmäktige: Det finns risker med att definiera vad som är läkaruppgifter

Nordvästra Skånes läkareförening ser risker med task shifting och vill att Läkarförbundet ska verka för råd och anvisningar om vad som är läkaruppgifter. Fullmäktige höll dock med förbundsstyrelsen om att det finns problem med det och avslog motionen.(3 kommentar)

Livlig debatt om kommunala läkare

Flera motioner under årets fullmäktige tog upp frågan om kommunalt anställda läkare. Efter långa diskussioner beslutades att Läkarförbundet ska verka för att funktionen medicinskt ansvarig läkare ska finnas i alla kommuner.(0 kommentar)

Fullmäktige vill se omvänd bevisbörda när läkare smittas

Frågan om covid-19 som arbetsskada väckte starkt engagemang under fullmäktigemötet. Efter att ha kört över förbundsstyrelsen bestämde fullmäktige bland annat att förbundet ska verka för att omvänd bevisbörda tillämpas – så att det blir upp till arbetsgivaren att bevisa att läkare inte smittats på jobbet.(0 kommentar)

Digital vård förhandlades inte – facket kräver stopp och omtag

När Blekinge införde digital vård under pandemin, gjordes det utan MBL-förhandling. Nu kräver facket samtal, skadestånd och att verksamheten upphör till dess parterna är överens.(0 kommentar)

Läkarförbundet ska kräva bättre verktyg för att registrera arbetstid

Läkarförbundet ska ligga på arbetsgivarna ännu hårdare för att de ska införa bättre verktyg för att registrera arbetstid. Det beslutade fullmäktige på onsdagen.(0 kommentar)

Lokalföreningar: Mycket arbete kvar innan de nya lönerna är klara

Med ett sifferlöst första år i avtalet återstår mycket lokalt arbete innan läkarnas nya löner kan komma på plats. Flera läkarföreningar räknar med att förhandlingarna kommer vara klara först efter årsskiftet.(0 kommentar)

Nu fortsätter pausade covidstudier

När covidpatienterna ökar på sjukhusen kan också de covidstudier som pausats på grund av brist på patienter rulla i gång igen. Nu fortsätter försöken att ge patienter blodplasma från tillfrisknade i såväl Stockholm som Skåne.(0 kommentar)

Debatt

hEDS och HSD, ofta förbisedda och missförstådda i öppenvården

Eric Ronge vill se hypermobilitetsmottagningar med tvärprofessionella specialistteam inom varje region. Då skulle en mer korrekt och rättvis bedömning kunna erbjudas den stora men ofta missförstådda patientkategorin med Ehlers–Danlos syndrom.(3 kommentar)

Nya läkemedel vid Alzheimers sjukdom: Håll huvudet kallt

Forskning för att få fram sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom är intensiv. Vi har analyserat etiska aspekter som ger anledning till försiktighet vid introduktion av nya läkemedel, skriver Erik Gustavsson och medförfattare.(3 kommentar)

Apropå! Läkare och covid-19 som arbetsskada

Om inte förr bör den kommande coronakommissionen initiera studier av coronaprevalens inom vård och omsorg för olika specialiteter och yrkesgrupper. Förhoppningsvis får vi då underlag för att sätta in de åtgärder som kan minska ytterligare smittspridning inom vården, skriver Sven Britton.(1 kommentar)

Krönika

»Försäkringskassan hävdar med emfas att det inte handlar om pengar«

Nedskärningar av anslag och personal sticker i ögonen vart man än vänder sig inom sjukvården. Det medför bättre omhändertagande av patienterna, påstår de ansvariga. Hans Olsson berättar om förskönande omskrivningar i sin krönika.(4 kommentar)

Kultur

Två uppskattade läkare i Bjuv

I den gamla jordbruksorten och det framväxande industrisamhället Bjuv var klasskillnaderna stora vid tidigt 1900-tal. I Bjuv verkade två legendariska läkare, Carl Dilot och Yngve Jernmark, i många år under första hal­van av 1900-talet. De blev hela befolkningens läkare.(0 kommentar)

Martin Odin – folkhälsoförbättraren

I boken »Göteborgsläkare« av Lars Öberg från 1961 finns en teckning av en leende medelålders herre i kostym, med ena handen i fickan, och i den andra ledigt hållande en rykande cigarett. Figuren, ritad av Magnus Strandqvist, föreställer läkarlegenden Martin Odin, på sin tid en av de största folkhälsoförbättrarna i sin landsända. (1 kommentar)

Människor & möten

Levande medicinhistoria med sjukvårdsveteraner på video

Anders Widell, senior överläkare, har i ett medicinhistoriskt projekt spelat in videointervjuer med veteraner inom sjukvård och forskning i Sydsverige. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Elin Fröding

Elin Fröding, chefläkare, Re­gion Jönköpings län, är en av författarna till en artikel om genomförandet av PIR (patientsäkerhet i realtid) i regionens covid-19-vård.(0 kommentar)

Reflexion

Låt inte den andra vågen släcka glöden

»Glöd behöver dock underhållas … Måtte inte arbetsgivarna glömma det nu …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Så har Sveriges coronastrategi framstått under åtta månader

Sveriges initiala covid-19-strategi har syftat till att begränsa men inte helt stoppa covid-19, att skydda äldre och riskgrupper, att undvika en kollaps av vården och att hålla grundskolor öppna, men avstå från en total nedstängning av samhället. Trots en nationell strategi har landet uppvisat stora regionala skillnader i covid-19-förekomst. (2 kommentar)

Nya Rön

4 centrala områden för förvaltning av kunskapsdatabaser och beslutsstöd

Ett internationellt expertmöte vid Karolinska institutet betonade fyra centrala områden för utveckling och förvaltning av kunskapsdatabaser så att dessa på bästa sätt minskar gapet mellan kunskap och praxis.(0 kommentar)

Behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid icke-småcellig lungcancer

I en analys av behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid EGFR-driven icke-småcellig lungcancer visas att afatinib jämfört med osimertinib i första linjen ger en längre behandlingstid till en lägre kostnad.(0 kommentar)

Rapport

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

Journalgranskning av pågående vård för att identifiera patientskador kombinerad med intervjuer med patienter och vårdpersonal kan vara en användbar metod för proaktivt arbete med patientsäkerhet under svåra förutsättningar som en pandemi.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Papillarmuskelruptur – en klinisk kameleont med hög mortalitet

Plötslig försämring med dyspné och cirkulatorisk instabilitet i samband med akut koronart syndrom bör inge misstanke. Papillarmuskelrupturer ses ofta vid mindre infarkter hos tidigare kärlfriska patienter. Tidig diagnos med ekokardiografi och skyndsam kirurgisk åtgärd är viktigt för prognosen.(1 kommentar)

Medicinens ABC

ABC om Svaghet på akuten

Den initiala handläggningen av patienter med svaghet på akuten är framför allt av diagnostisk natur, och fokus ligger på att bedöma sannolikheten för tillstånd där akut behandling minskar morbiditet och mortalitet.(2 kommentar)

Utgåvan som PDF