Nr 48/2017

Inledare

Riga ny favorit bland läkarstudenterna

»Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.« (0 kommentar)

Signerat

Förminskandet av kvinnor helt oacceptabelt

»Varannan kvinnlig student känner sig utsatt för kränkande sär­behandling under läkarstudierna.« (1 kommentar)

Nyheter

»Utlandsstudenter berikar den svenska sjukvården«

I Riga har de svenska läkarstudenterna gått från ett 20-tal till över 300 på tio år, och nyligen startades en facklig lokalförening. Läkartidningen åkte dit för att ta reda på varför utbildningsorten har blivit så populär bland svenskar. (0 kommentar)

Färre pluggar till läkare utomlands

Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna. (0 kommentar)

Ny information om biosimilarer ger hopp om sänkta kostnader

Nu har TLV och Läkemedelsverket tagit fram producentoberoende information för sjukvården om så kallade biosimilarer. Syftet är att bidra till lägre behandlingskostnader för biologiska läkemedel – vilket innebär att fler patienter kan få tillgång till behandling. (0 kommentar)

»Det är viktigt att våga berätta«

»Våga prata om sexuella trakasserier. Och våga vända dig till oss i facket om du har blivit utsatt.« Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i kölvattnet av #metoo-kampanjen. (1 kommentar)

Ny nationell myndighet för etikprövning skapas

Regeringen har fattat beslut i frågan om en ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor. Förslaget som nu läggs fram innebär att etikprövningen samlas i en nationell myndighet med sex regionala styrelser.(0 kommentar)

Psykiatrin får mjukstart med ny lag

Först skulle psykiatrin få ett sabbatsår när den nya lagen om utskrivningsklara patienter införs vid årsskiftet. Nu inkluderas all vård – men psykiatrin får ändå en mjukstart.  (0 kommentar)

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

Med onsdagens besked om bastjänstgöring har långbollen kring en ny läkarutbildning nu satts i rullning. En referensgrupp har tagit fram ett förslag på examensbeskrivning för en sexårig läkarutbildning. Riksdagen väntas fatta beslut i sommar – sedan måste lärosätena bygga om sina läkarprogram från grunden.  (4 kommentar)

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare

Regeringen lägger nu fram förslaget om en bastjänstgöring som gemensam introduktion till läkares specialisttjänstgöring. Äntligen, tycker såväl Läkarförbundet som Sylf: »Det har känts som att Socialdepartementet vaktar det här som kronjuvelerna«, säger Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale.(4 kommentar)

»Framtidens medarbetare måste vara med på tåget«

André Hermansson valdes i helgen till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student, SLF Student. Han tar över efter Alexander Tejera.(1 kommentar)

Västra Götalandsregionen startar digital vård

Primärvården i Västra Götalandsregionen tar upp den digitala kampen med de privata vårdgivarna. Till årsskiftet kan regionens egen lösning för virtuell vård vara fullt utrullad till invånarna. (1 kommentar)

Debatt

Kroniskt trötthetssyndrom – ett omöjligt läkaruppdrag?

Dagens hantering av försäkringsmedicinska intyg vid ME/CFS är kontraproduktiv. Det krävs en förändring om man verkligen vill satsa på denna patientgrupp, skriver Indre Bileviciute-Ljungar. (4 kommentar)

Anhörigveto försvårar organdonation

Svenskar är synnerligen villiga att donera organ, men dåliga på att tillkännage sin donationsönskan. Enligt nuvarande lagstiftning tillfrågas då de anhöriga. Jag är inte ensam om att föreslå att anhöriga ska befrias från organdonationsbeslut, skriver Kjell Barlöv. (3 kommentar)

Dryga böter i Danmark – men troligtvis inte i Sverige

Det är viktigt att inte sprida onödig rädsla för åtal och sanktioner bland läkare, anser Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Med insyn i IVO:s arbetssätt och utifrån tillgänglig information bedömer de att händelser inom vården liknande den som väckt uppmärksamhet i Danmark inte hade lett till åtal i Sverige.  (1 kommentar)

Krönika

»En timmes flygresa bort finns alla moderna behandlingsmöjligheter, men de kunde lika gärna ha varit på en annan planet.«

En klen tröst i hopplösheten var att den terminalt sjuke patienten inte skulle ha överlevt ens i det tekniskt mest avancerade land. Men nu fördes brytpunktssamtalet i Dili på Östtimor och man ville kanske inbilla sig att alla moderna behandlingsmöjligheter bara en timmes flygresa bort skulle ha gjort någon skillnad.(0 kommentar)

Kultur

Franckenius – alkemisten som lärde ut läkekonst

Uppsalaprofessorn Johannes Franckenius var botanist, alkemist – och lärare för läkarstudenter i medicinsk kemi för 400 år sedan. Alkemin blev ett verksamt medel, med guldmakeri och de vises sten, »Lapidus philosophicum«, som centrala begrepp i hans undervisning om hemligheternas hemlighet.(0 kommentar)

Människor & möten

»Att få se patienten bli helt frisk gör mitt arbete fantastiskt roligt«

ST-läkaren och forskaren Charlotte Hedin, Karolinska universitetssjukhuset Solna, fick Europeiska gastroenterologsällskapets prestigefyllda utmärkelse »Rising star«. Hon hämtade sitt pris i Barcelona just som uppståndelsen kring Kataloniens självständighetssträvanden pågick som häftigast i staden. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Tomas Bro

Tomas Bro, ST-läkare vid ögon­mottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö, har skrivit en artikel om hur regionala skillnader i synen på »off label«-användning gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar kraftigt mellan olika landsting. (0 kommentar)

Reflexion

Ökat fokus på fysisk hälsa hos psykossjuka

»… gapet i medel­livslängd mellan psykossjuka och befolkningen i övrigt ökar …« (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Minimalinvasiv mitralis­­kirurgi i varje operatörs hand?

Minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi är en komplex procedur. Därför krävs koncentrering till ett fåtal kirurger. Fördelarna med tekniken är minskad blodförbrukning, kortare vårdtid och snabbare återhämtning för patienten. Samarbeten med etablerade centrum bör övervägas vid nyetablering för att förkorta inlärningskurvan och inte riskera patientsäkerheten. (0 kommentar)

Nya Rön

Föroreningar större orsak till död än krig och våld enligt Lancetrapport

Lancet Commission on Pollution and Health publicerade nyligen en omfattande rapport i Lancet där man sammanfattar de effekter som föroreningar har på både hälsa och ekonomi. (0 kommentar)

Statistiska modeller kunde förutsäga risker för bäckenbottenbesvär

De statistiska modellerna kunde skilja ut riskpersoner lika bra som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården. (0 kommentar)

Ingen nytta med intensiv blodtrycksbehandling vid primärprevention

Metaanalyser av randomiserade studier visade att sänkt målblodtryck sannolikt inte leder till bättre utfall. Undantaget är patienter med etablerad kranskärlssjukdom.(3 kommentar)

Nytt om namn

Gastroforskare får dela på en miljon

Jan Marsal, docent och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Ulrikke Voss, forskare i neurogastroenterologi vid Lunds universitet, har fått 500 000 kr var i anslag till sin sina forskningsprojekt kring mag-tarmkanalens sjukdomar respektive egenskaper. (0 kommentar)

Diabetesforskare tog emot Jubileumspriset

Marcus Lind, docent, överläkare i diabetologi vid NU-Sjukvården i Uddevalla, har fått Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes. Han tog emot priset på 150 000 kr vid Läkaresällskapets årshögtid. (0 kommentar)

Översikt

Öga för öga?

I dag används tre läkemedel mot våt makuladegeneration i Sverige. Ett av dem saknar indikation för ögonsjukdom. Stora regionala skillnader i synen på off label-användning av Avastin gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar från 2 000 till 44 000 kronor. (0 kommentar)

Originalstudie

Minimalinvasiv mitraliskirurgi bra alternativ till konventionell kirurgi

Sedan mitten av 1990-talet har minimalinvasiv mitraliskirurgi via minitorakotomi genomförts som ett alternativ till konventionell kirurgi via sternotomi. Ingreppet blir allt vanligare och utförs i dag med goda resultat och låg komplikationsfrekvens. I artikeln beskrivs ett års erfarenheter av minimal­invasiv mitraliskirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. (0 kommentar)

Rapport

Register för nya läkemedel i cancervården ger värdefull hjälp

Nya cancerläkemedel ger nya behandlingsmöjligheter för tumörsjukdomar. I många fall sker dock godkännande innan en optimal dokumentation erhållits. Ett av professionen initierat läkemedelsregister visar på möjligheten att erhålla en bra bild av nya läkemedels användning i rutinverksamheten som stöd i arbetet för vårdgivare, myndigheter, industri och inte minst för patienter. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF