Nr 49–50 2013

Signerat

Administration stjäl tid för patienter

»Tillsammans måste vi nu vrida tiden rätt igen, genom att eliminera tidstjuvar på alla plan.«(0 kommentar)

Nyheter

DI granskar medicinska appar

Framtidens patient är en interaktiv patient med all sin hälsoinformation i fickan. Men där – i fickan – ska informationen helst stanna. Nu granskar Datainspektionen säkerheten hos appar som hanterar patientdata.(0 kommentar)

Läkartidningens julappstips

Läkartidningen bad några app-användande läkare tipsa om appar som hjälper dem i deras kliniska vardag eller som gör arbetsdagen enklare och roligare. (7 kommentar)

Skarp kritik mot satsningar på kvalitetsregister

Statens satsningar på de nationella kvalitetsregistren riskerar att missa målet – åtminstone om målet är att de ska användas i det lokala kvalitetsarbetet. Den analysen gör Riksrevisionen i en bitvis starkt kritisk rapport.(8 kommentar)

Riksstämman lockade drygt 2 000 besökare

Medicinska riksstämman blev en succé, enligt Svenska Läkaresällskapet. Men den fortsätter att gå med förlust.(1 kommentar)

Sjukskrivningar ett arbetsmiljöproblem, anser en läkare av tre

Sjukskrivningar är fortfarande något som vållar många läkare problem, visar en ny rapport. Svårast är bedömningen av arbetsförmågan.(7 kommentar)

Vinnare i Läkartidningens quiz på riksstämman

Vi gratulerar Sven Sjöberg, Liden, och Louise Carlsson, Enskede. Här är de rätta svaren!(0 kommentar)

Vad tycker du om årets riksstämma?

Läkartidningen frågade fem läkare på Waterfront i Stockholm på torsdagseftermiddagen.(0 kommentar)

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

En ny lag föreslås stärka meddelarskyddet för anställda i privata vårdföretag. Syftet är att öka insynen i skattefinansierad verksamhet. (0 kommentar)

Debatt

Utred konsekvenserna av slopad AT

Konsekvenserna av att slopa AT måste utredas innan en ny läkarutbildning genomförs, anser tolv hälso- och sjukvårdspolitiker (M).(0 kommentar)

Att beräkna kostnader för ojämlikhet i hälsa synliggör frågan i den politiska debatten

I en debattartikel i Läkartidningen 47/2013 (sidan 2124) ställer sig Gerdtham och Lyttkens tveksamma till att beräkna kostnader för ojämlikhet i hälsa eftersom de anser att resultaten har begränsat värde och lätt kan misstolkas. Ett av artikelförfattarnas exempel är en beräkning som gjordes i Västra Götalandsregionen för ett par år sedan och som jag var […](0 kommentar)

Buprenorfin/naloxon bör alltid vara förstahandsvalet

De nationella riktlinjerna för behandling av opiatmissbrukare bör uppdateras, skriver Leif 'Grönbladh och Lennart Heine.(0 kommentar)

Etik kontra New public management

Läkarna får göra jobbet, om Stefan Löfven får möjlighet att slänga ut New public management från vården, skriver Bengt Järhult.(5 kommentar)

Handledning – ett värdefullt extraknäck

Att fylla ut pensionsinkomsten med ersättning för handledning kan vara ett värdefullt extraknäck.(0 kommentar)

Stora fyrverkeriraketer förbjuds efter svår olycka för två år sedan

Stora fyrverkeriraketer får inte säljas till allmänheten från den 15 april 2014. Bakgrunden är den svåra olycka som som rapporterades i LT 51–52 2012. (0 kommentar)

Nya rekommendationer på väg vid bakteriellt orsakade sexuellt överförda infektioner

Bakteriellt orsakade sexuellt överförda infektioner kommer att avhandlas under 2014, meddelar Smittskyddsinstitutet.(0 kommentar)

Krönika

Den nödvändiga nyfikenheten

En samvetsgrann läkare som vill förbättra sina kunskaper i yrket måste få vara nyfiken utan att bli hindrad av lagen, skriver Jakob Endler i sin krönika.(4 kommentar)

Kultur

Barna Hedenhös äter farligt

Barna Hedenshös i årets julkalender i Sveriges Television har problematiska matvanor – betraktat ur modern kostrådsperspektiv. En enorm köttkonsumtion parad med minimalt intag av grönsaker, frukt eller fullkornsprodukter. Kultursidans skribenter varnar för efterföljd.(36 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Decemberhändelser

»Enligt Schekman är Cell, Nature och Science »lyxtidskrifter« som är mer intresserade av sitt varumärke än att främja god forskning.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Interventionell radiologi bör bli egen specialitet

Det finns starka skäl för att interventionell radiologi erkänns som en egen specialitet alternativt som en tilläggsspecialitet med ingång från radiologi och andra specialiteter.(0 kommentar)

EMA-beslut om HES-restriktioner

Europeiska läkemedelsverket (EMA) har beslutat om restriktioner för användning av HES (hydroxietylstärkelse). HES får inte användas vid sepsis, brännskador eller till kritiskt sjuka patienter. HES får användas vid akut hypovolemi där effekten av kristalloider anses otillräcklig.(0 kommentar)

Nya Rön

IVF ger ingen ökad cancerrisk

Barn som fötts efter provrörsbefruktning löper inte större risk att drabbas av cancer i barndomen jämfört med andra jämnåriga barn.(0 kommentar)

Förhöjda sjukdomsrisker av invandrares kostförändring

En litteraturgenomgång av effekten av kostvaneförändringar hos invandrare visar att vissa sjukdomar och sjukdomsrisker är klart förhöjda i en del invandrargrupper i Norden. Studien gav dock bitvis motstridiga resultat.(0 kommentar)

Hoppfullt om ny behandling av psykos vid Parkinson

Preparatet pimavanserin gav positiva effekter och öppnar för nya behandlingsvägar för psykos vid Parkinsons sjukdom, enligt Lancet Neurology. (0 kommentar)

Go nuts – live longer!

En studie i New England Journal of Medicine visar att hög konsumtion av nötter är förknippad med minskad risk att avlida. Men varför? Det är ytterligare en nöt att knäcka.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Ketoacidos vid diabetes hos vuxna

Diabetesketoacidos definieras av triaden hyperglykemi, ketos och metabol acidos. En ABC-artikel presenterar översiktligt initial utredning och behandling av detta potentiellt livshotande tillstånd.(0 kommentar)

Rapport

Halsryggsskador fortfarande ett problem trots välkända risker

Vid en genomgång av anmälningar till Socialstyrelsen som gäller missad fraktur i halsryggen ses flera återkommande brister vid den kliniska bedömningen och den radiologiska utredningen. Flertalet av dessa allvarliga vårdskador hade kunnat undvikas.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Hereditärt hyperferritinemi–kataraktsyndrom

Hereditärt hyperferritinemi–katarktsyndrom beror på mutationer i genen för L-ferritin och medför okontrollerad tillverkning av L-ferritin utan att det finns ett järnöverskott. Sjukdomen är ovanlig, men det kan vara av värde ögonläkare och läkare som uteder ferritinstegring känner till den.(0 kommentar)

Översikt

Interventionell radiologi står stark i terapiarsenalen

Interventionell radiologi har ändrat profil under senare år, och dess ställning har stärkts både nationellt och internationellt. Nya metoder har introducerats, främst inom interventionell onkologi, men även för behandling av benigna sjukdomstillstånd. Nya utbildningsformer och ny organisation är därför nödvändiga.(0 kommentar)

Meddelanden

Rotarys läkarbank söker volontärer

Rotarys läkarbank söker läkare som vill arbeta som volontärer i Kenya under sex veckor. (0 kommentar)

Nytt om namn

Carola Lemne ny vd i Svenskt Näringsliv

Praktikertjänsts nuvarande vd och koncernchef Carola Lemne har utsetts till ny vd i Svenskt Näringsliv.(0 kommentar)

Recension

Kropp, själ och sjukdom

»Psykosomatik i teori och praktik« av Walter Osika berättar om framstegen i förståelsen av psykosomatiska sjukdomar och ger inblickar i hur psykosomatiska tillstånd kan uppstå, diagnostiseras och behandlas.(0 kommentar)

Artärsjukdomars kärlkirurgi i ett nötskal

»Artärsjukdomar: utredning, klinisk bedömning och behandling«, en kortfattad orientering i ny upplaga av  kärlkirurgiska aspekter på artärsjukdomar. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF