Nr 49-50/2019

Inledare

Glömda svenska läkarstudenter behöver hjälp

Tidigare har det varit en fungerande lösning att förlägga sin AT till Sverige. Men när Sverige på hösten 2021 får en sexårig legitimationsgrundande utbildning ska AT successivt fasas ut. Därför finns en oro bland de svenska läkarstudenterna i Polen för att de inte kommer att kunna få AT i Sverige. (0 kommentar)

Signerat

Komplementär och alternativ medicin – vad kan vi lära oss?

Kanske är KAM:s popularitet ett tecken på misslyckande hos skolmedicinen? Med stress, svår arbetsmiljö, dålig kontinuitet och  tidsbrist finns det inte alltid tid att motivera och förklara och göra patienten så delaktig i vården som patientsäkerhetslagen kräver. (1 kommentar)

Nyheter

Färre vill plugga till läkare i Polen

Polen är det populäraste utbildningslandet för svenska läkarstudenter utomlands. Men söktrycket har minskat stadigt de senaste åren. Nu avråder Läkarförbundet från att börja en polsk läkarutbildning på grund av risken att hamna i kläm när AT avskaffas. (0 kommentar)

Primärvårdsläkare i Västmanland kräver pengar till vårdcentralerna

135 primärvårdsläkare har ställt sig bakom en protest mot Region Västmanland. De är bland annat kritiska till att riktade statsbidrag inte gått till primärvården. (1 kommentar)

Missnöje mot varslen i Stockholm engagerar över 13 000 inom vården

Efter de stora varslen på Stockholmssjukhusen samlar sig nu sjukvårdspersonal för att visa sitt missnöje. På bara några dagar har över 13 000 personer slutit upp. »Det finns en stor desperation«, säger en av initiativtagarna. (0 kommentar)

Han blir doktor på läkaren som patient

Mötet med en svårt cancersjuk läkare gjorde att Jonatan Wistrand – numera ST-läkare i allmänmedicin – började fundera på hur det är för en läkare att själv bli patient. Nu disputerar han vid Lunds universitet med en avhandling på det temat.(1 kommentar)

Han är bäst på att presentera forskning – på 4 minuter

Keivan Javanshiri, läkare och forskare inom demenssjukdom, är svensk mästare i att presentera forskning på fyra minuter. Hans tips? Var sparsam med powerpointen och använd gärna rekvisita. (0 kommentar)

Sörmland testar egen digital vård

Sörmland har blivit ett nav för privata nätläkare som Min Doktor och Kry. Men hittills har regionen inte haft en egen digital lösning för primärvården. Nu ska ett pilotprojekt ändra på det. (0 kommentar)

Sahlgrenska ska spara 400 tjänster

400 tjänster ska bort när Sahlgrenska universitetssjukhuset ska spara en halv miljard kronor. Det beslutade sjukhusstyrelsen på tisdagen. »Min absoluta ambition är att ingen ska varslas«, säger sjukhusstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M).(1 kommentar)

Utsläppen av medicinska gaser minskar

Utsläppen av medicinska gaser har halverats sedan 2009. Det visar en ny miljörapport från Sveriges Kommuner och landsting. Alla regioner har minskat sin klimatpåverkan, men det skiljer stort.(3 kommentar)

Nytt avtal ger öppen tillgång till vetenskapliga artiklar

Det svenska Bibsamkonsortiet har tecknat ett nytt avtal med förlaget Elsevier. Det innebär att svenska forskare återigen får tillgång till förlagets tidskrifter – och att alla svenska forskningsartiklar kommer kunna publiceras med öppen tillgång. (0 kommentar)

Debatt

Så vinner du pris som bästa handledare

Oskar Krakau, Nicole Laszlo och Erica Aldenbäck har under sin läkarutbildning stött på både bra och dåliga exempel på handledning. De levererar tips för den som vill »vinna pris« som bästa handledare. (1 kommentar)

Genusmedicinsk kompetens måste säkerställas i nya läkarutbildningen

Behovet av genusperspektiv inom medicinsk utbildning har erkänts på regeringsnivå. Just nu fastställs kursplaner för den nya sexåriga läkarutbildningen. Genusmedicin måste bli en självklar del av läkarutbildningen, skriver Kvinnliga läkares förening. (3 kommentar)

Biotininterferens kan ligga bakom felaktiga analysresultat

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen varnat för risken för felaktiga analysresultat på grund av biotininterferens. FDA är särskilt oroat för interferens som ger falskt låga troponinresultat, skriver Anders Larsson. (1 kommentar)

Krönika

»Man kan inte gå från död till födelse så snabbt, inte i huvudet.«

Ibland är det bara två våningsplan som skiljer liv från död. På ett sjukhus vet man aldrig vad någon just varit med om eller vad någon just ska konfronteras med. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika. (1 kommentar)

Människor & möten

»Lyckas man för bra med sin integration blir man lite rotlös«

Arash Sanari, specialist i allmänmedicin, berättar i sin debutbok »Sverigevänner« om sin uppväxt och hur han, enligt sin far, lyckades bli svensk till 90 procent.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Dalia Merkland

Dalia Merkland, ST-läkare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har tillsammans med sin kollega Magnus Gjötterberg granskat 102 Ivo-ärenden.  (0 kommentar)

Reflexion

Det livsviktiga syret

»Utan anpassningen till syre så skulle det inte finnas några flercelliga organismer på jorden.« (0 kommentar)

Nya Rön

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

En studie som genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app visar att menscykler och cykelfaser är väsentligt mer varierade i längd än vad som tidigare angetts. (0 kommentar)

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg

En registerbaserad kohortstudie visar att barn med IBD hade lägre avgångsbetyg än friska jämnåriga och syskon. Skillnaden var dock relativt liten, och de flesta barn med IBD uppnådde nästan lika bra betyg som kontrollgruppen och syskon.(0 kommentar)

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

I en studie undersöktes yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes med registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen. Det visade sig att risken för typ 2-diabetes för män var högst bland yrkesförare, fabriksarbetare och maskinförare och för kvinnor bland fabriksarbetare, städare samt köks- och restaurangbiträden.(0 kommentar)

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar

Taigafästingen, som hittats på öar och halvöar i Bottenviken, har nu analyserats. Det visade sig att 56 procent av de adulta taigafästingarna var borreliainfekterade – en avsevärt högre prevalens än hos fästingarten Ixodes ricinus i södra och mellersta Sverige.(0 kommentar)

Nytt om namn

»Röda mattan« till akuten för kroniskt sjuka barn belönas

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen, har belönats med Region Stockholms Bemötandepris 2019 för sitt arbete med att förbättra tillgängligheten för barn och unga med kronisk sjukdom eller svår funktionsnedsättning. Snabbspåret »röda mattan« till akuten vann juryns gillande.(0 kommentar)

Bästa AT-handledarna i Region Örebro

Georgios Alexopoulos, specialistläkare, allmänpsykiatrisk öppenvård, Karlskoga, Olesia Borovikova, specialistläkare på kirurgiska kliniken, sektion kolorektal, Universitetssjukhuset Örebro, samt Martin Johansson, specialistläkare vid kliniken för medicin och geriatrik, Lindesberg, har valts till Region Örebros bästa AT-handledare 2019. De tog emot priset – en vandringspokal samt ett inramat diplom med motivering – i samband med avtackningen av AT-läkarna som avslutade sin tjänstgöring inom regionen.(0 kommentar)

Asklepiospris för forskning på multipelt myelom och demens

Theresia Akhlaghi och Keivan Javanshiri, båda nyutexaminerade läkare vid Lunds universitet har belönats med Asklepiospriset som delas ut årligen av Svenska Läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening (KUF). (1 kommentar)

Originalstudie

Fördröjd vård är den vanligaste avvikelsen inom ögonsjukvården

Hos patienter med glaukom eller våt makuladegeneration kan fördröjd vård leda till irreversibel synnedsättning.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Neonatal purulent parotit ovanlig men potentiellt allvarlig infektion

Infektionen är ovanlig och karaktäriseras av svullnad, ömhet och rodnad över glandula parotis. Tillståndet drabbar vanligtvis tidigare helt friska barn som är ett par dagar till en månad gamla.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF