Nr 51-53 2020

Inledare

Slitna anställda arbetar vidare för allas bästa

– Jag tycker att det känns tyngre den här gången. Vi går mot mörkare tider och jag kan inte riktigt se något slut på det, säger till exempel Åsa Parke, infektionsläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, apropå den andra våg av pandemin som svept in under hösten.(0 kommentar)

Signerat

Pandemin sätter styrning och patientsäkerhet i fokus 2021

”Många av oss har arbetat mer än vanligt, under former vi inte är vana vid och ibland med arbetsuppgifter vi normalt sett inte ägnar oss åt.”(0 kommentar)

Nyheter

Personal i Gävle kräver extrapeng för vård under pandemin

Covid-19 sätter återigen stor press på vården, men regionerna har olika syn på frågan om extra ersättning för personalen. I Gävle har vårdpersonal inom anestesin skickat ett brev till politikerna med krav på extrapeng för sina insatser under pandemin.(0 kommentar)

Året då hela vården ställde om

En historisk uppskalning av intensivvården och masstestning. Uppskjutna operationer och vårdbesök. Krislägesavtal och långa arbetspass. 2020 var året då ett nytt virus fick hela vården att ställa om och hitta nya arbetssätt. Här berättar några läkare om ett annorlunda år.(0 kommentar)

Minst ett år tills ebolapatient kan vårdas mer än två dygn i Skåne

Pandemin sätter ytterligare fingret på att Sverige måste ha beredskap för framtida utbrott av högsmittsamma sjukdomar. En ny högisoleringsenhet är på gång i Skåne, men det dröjer innan patienter med till exempel ebola kan vårdas där i mer än 48 timmar.(0 kommentar)

Sylf ifrågasätter »lokal förankring« som merit vid AT-rekrytering

I år är det tredje gången som Sveriges yngre läkares förening, Sylf, delar ut utmärkelsen »Schysst rekrytering«. Rekordmånga är nominerade i år. Sylf ifrågasätter dock användandet av lokal förankring som en merit.(3 kommentar)

Inget napp trots ny utlysning om nationell vård vid endometrios

Fyra sjukhus står redo att bedriva nationell högspecialiserad vård vid endometrios från årsskiftet, men trots en ny utlysning av det femte och sista tillståndet har ingen mer klinik nappat. (0 kommentar)

BT frivilligt för den som gjort AT

Under torsdagen fattade regeringen beslut om regelverk och övergångsbestämmelser för bastjänstgöringen (BT), som ska införas i juli nästa år. Enligt regeringen ska den som redan gjort AT kunna välja mellan att påbörja ST direkt eller först göra BT. (4 kommentar)

Debatt

Vården kan orsaka onödig smärta hos barn och ungdomar

Nyligen publicerades en omfattande vetenskaplig artikel som beskriver de stora brister som råder inom barnsmärtvården i världen. Även i Sverige behöver smärtvården för barn utvecklas, skriver Svensk barnsmärtförening, som ser tydliga ojämlikheter i barnsmärtvården i landet.(1 kommentar)

Viktigt att beräkna bortfallet av endoskopiska undersökningar

Även innan coronapandemin var väntetiderna till högkvalitativa endoskopiundersökningar för långa. Sverige har försökt få till stånd ett nationellt program för kolorektalcancerscreening, men resurser har saknats. På grund av pandemin fördröjs införandet ytterligare, skriver Rofida Ghazvinian och medförfattare.(0 kommentar)

Bästa tillgängliga kunskap: Använd munskydd

Bästa tillgängliga kunskap är att ansiktsmask förstärker distansering. Om varken Folkhälsomyndigheten eller regeringen kommer med rekommendationer bör smittskyddsläkarna snarast göra det, särskilt i storstäder, skriver Inge Axelsson.(15 kommentar)

Krönika

»Kärlek och sorg och desperation på ett A4-papper«

Ett brev från hustrun till en patient, i rummet dit hon inte får följa med på grund av pandemi-restriktioner, berättar varför patienten är unik, omöjlig att mista – och måste få bästa hjälp till varje pris. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.(2 kommentar)

Kultur

Munskyddets historia

Under covid-19-pandemin har världens länder tagit olika ställning till användandet av munskydd. Bo S Lindberg berättar munskyddets historia.(0 kommentar)

Människor & möten

»Vi lever liv som inte är riktigt rimliga«

Anders Wallensten är inte bara biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, utan också en person med ett stort intresse för hälsa. I sitt sökande efter en bättre sådan har han skrivit boken »Hälsogåtan«.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Peter Almgren

Peter Almgren, barnläkare, tidigare medicinsk rådgivare, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, är en av författarna bakom artikeln om barn och ungas långvariga sjukvårdsbehov.(0 kommentar)

Reflexion

En annorlunda jul

»Jag hoppas att även de som arbetar på sjukvårdsgolvet kan få en rimlig julledighet …«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ett flertal diagnoser hos barn var lika vanliga 1990 som i dag

Prevalensen av psykiatriska och neurologiska diagnoser bland barn och unga i Sverige har enligt epidemiologiska studier inte ökat sedan 1990. (6 kommentar)

Nya Rön

Självmordsrisken hos internationellt adopterade minskar med stigande ålder

En ny uppföljande studie bekräftar att det finns en ökad risk för självmordshandlingar hos unga internationellt adopterade. Nu visas dock att risken minskar med stigande ålder och i senare födelsekohorter. I studien framgår även att risken ökar med stigande adoptionsålder.(0 kommentar)

Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade.(0 kommentar)

Originalstudie

Många barn har långvariga och stora behov av hälso- och sjukvård

Jämförelser av alla barn och unga i Västra Götalands­regionen mellan åren 2010 och 2017 visar att gruppen med komplexa behov ökar, framför allt på grund av ökad prevalens av psykiatriska/neurologiska tillstånd. Nya överlevare står rimligen för en del av denna trend.(1 kommentar)

Erfarenheter av undvikbara skador vid kärlkirurgi

Patientskador efter kärlkirurgiska ingrepp genomförda under två tidsperioder, samt anmälda till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, har analyserats. Typskador som i princip alltid kompenseras är rekurrenspares efter karotiskirurgi och djup kärlskada efter varicerkirurgi.(0 kommentar)

Rapport

Landstingslogotyper 1970–2020 belyser varumärkesbyggandet

Svenska landstings historiska logotypförändringar kan skapa förståelse för utvecklingen av deras varumärkesarbete. I symbolerna läggs fokus på geografisk plats, organisation och framåtanda i olika faser.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Pseudoallergi möjlig etiologi vid SSRI-utlöst urtikaria

Pseudoallergi på grund av ökade serotoninnivåer har beskrivits. Vid pseudoallergi kan man överväga dossänkning alternativt byte till antidepressivum med annan farmakologisk profil.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF