Nr 51–52 2014

Signerat

Opinion och förhandling att driva under 2015

»Efter den här summariska katalogen av utmaningar önskar jag till sist alla medlemmar i Läkarförbundet ett gott nytt år!«   (0 kommentar)

Nyheter

Kunskapsstöd på nätet – marknad som växer

Allt fler läkare använder sig av nätbaserade kunskapsstöd som drivs på kommersiell basis. Enlig en enkät som Läkartidningen gjort har tiotusentals läkare  registrerat sig som användare på på någon av de svenskspråkiga sajter som finns. Men den som tar till sig råden gör det under eget ansvar. (2 kommentar)

Så svarar sajterna på Läkartidningens enkät

Rikshand­boken barnhälsovård (rhb) Startår: 2005. Togs över av Inera 2011. Ägare: Landstingen genom Inera. Antal användare/besök: Ca 75 000 besök/månad. Okänd andel läkare. Avgift: Gratis att använda. Finansiering: Landstingen genom Inera. Annonspolicy: – Vad finns på sajten? Målet med RHB är att främja en likvärdig och kvalitativ barnhälsovård i hela landet. RHB ger rekommendationer till stöd […](1 kommentar)

Så svarar några läkare

1. Brukar du använda beslutsstöd på nätet?  2. Hur bedömer du om informationen är korrekt?  3. Har du varit med om att det stått fel? (0 kommentar)

Planerna på ett hälsobibliotek påverkar förutsättningarna

Ett nationellt hälsobibliotek skulle göra det lättare för läkare att hitta kvalitetssäkrad medicinsk information, men skulle också påverka förutsättningarna för de kommersiella aktörerna. (0 kommentar)

Barnläkare protesterar mot rasism

Upprörd över de allt hårdare tomgångarna mot invandrare har barnläkaren Jonas F Ludvigsson tagit initiativ till en protest för att visa hur viktiga läkare med utländsk bakgrund är. Protesten har setts av 180 000 personer.(1 kommentar)

»Vi är fortfarande i en oerhört farlig situation«

Arbetet måste fortsätta tills viruset utrotas bland människor. Det säger Hans Rosling på telefon från Liberias huvudstad Monrovia på annandag jul. (0 kommentar)

Nu tar Västmanland ett samlat grepp om ST

Bedömning och återkoppling ska styras upp och en övergripande ST-studierektor anställas. Det är följden av en total genomlysning av hela landstingets ST-utbildning, som Landstinget Västmanland låtit göra.  (1 kommentar)

Patientkommentarer överklagas

Torsdagens beslut i Uppsala läns landsting om att patienter ska kunna kommentera i anslutning till nätjournalerna överklagas av läkarföreningen. (0 kommentar)

»Patientens noteringar« i nätjournal klubbat i Uppsala

I dag beslutade produktionsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län att patienterna ska få möjlighet att kommentera sina journaler på nätet. En tjänst som läkarföreningen är starkt kritisk till.(1 kommentar)

Debatt

Kränk inte barnet på nätet

Jag efterlyser inrättande av en barnets nätombudsman, men först och främst måste vi vädja till föräldrar att tänka noga efter innan de skriver något om eller publicerar bilder på sina barn på internet, skriver Tor Lindberg, apropå barn som far illa. (0 kommentar)

100-åringen som inte lät sig återupplivas

Hur kan vi undvika hjärt–lungräddning på en 100-åring där det finns en stor risk för att patienten inte går att återuppliva? Jörg Carlsson och Niels Lynøe resonerar kring det ökande användadet av hjärtstartare. (2 kommentar)

Adekvat vård eller medicinsk prostitution?

Vi har i allra högsta grad Riksrevisionens rapport i ryggen, skriver Bengt Jönsson, apropå vårdvalets konsekvenser. (12 kommentar)

Värdebaserad vård är laddad med problem, men också möjligheter

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En värdefull vård ser allvarliga problem med värdebaserad vård, men även möjligheter. (2 kommentar)

Värdebaserad vård flyttar fokus från vårdproduktion till hälsa

Värdebaserad vård innebär ett paradigmskifte som gör det möjligt att sätta patienten i centrum, skriver Jonas Wohlin och medförfattare. (4 kommentar)

Krönika

I fablernas värld

Rovdjuren och rovfåglarna i storsjukhusets djungel av försåt och fällor inger respekt, förmedlar trygghet, sprider arbetsglädje. Klockan fem när de går ut golfklädda genom huvudingången får det inte vara för alltid, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika. (2 kommentar)

Kultur

»Vi är här för att ge vad vi kan till livet, inte för att ta vad vi kan«

De bästa läkarna är i många fall lika intressanta studieobjekt som de sjukdomar som bär deras namn. En sådan var Sir William Osler, verksam kring förra sekelskiftet, en lekfull humanist med vittfamnande medicinska engagemang.  (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Tre tips om medicinskt kunnande

Det är en glädje för Läkartidningen att återkommande kunna bidra till ett ökat vetande om svensk medicin.   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Män har högre risk för typ 2-diabetes än kvinnor

Ökad bukfetma till följd av fysisk inaktivitet, ökat kaloriintag och ökad tobaks- och alkoholkonsumtion är en inkörtsport till typ 2-diabetes. Män tycks vara känsligare för dessa riskfaktorer än kvinnor. (0 kommentar)

Nya Rön

Ingen ökad risk för astma av antibiotika under fosterlivet

Tidigare studier har visat att om ett barn exponeras för antibiotika under fosterlivet eller efter födelsen ökar risken för att barnet ska utveckla astma. Nu avvisar en svensk registerstudie detta. (0 kommentar)

Kvinnor 75 år och äldre hade också nytta av mammografi

Mammografi hos kvinnor 75 år eller äldre ledde till tidigare upptäckt av bröstcancer, mindre behandling och bättre sjukdomsspecifik överlevnad jämfört med kvinnor vars bröstcancer upptäcktes av patienten själv eller vid läkarundersökning. (0 kommentar)

HbA1c mindre än 60 mmol/mol ett viktigt målvärde

Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år efter diabetesdebuten kan forskare vid Linköpings universitet visa att personer med typ 1-diabetes inte utvecklade allvarliga ögon- eller njurskador om långtidsmedelvärdet av HbA1c var mindre än 60 mmol/mol. (0 kommentar)

Nätsökningar kan användas för att beräkna patienttryck

Genom att mäta antalet besök på en vårdrelaterad webbplats är det möjligt att uppskatta hur många patienter som kommer att besöka akutmottagningarna nästkommande dag. Det visas i en nyligen publicerad studie. (0 kommentar)

Effektiv och säker metod vid akut ischemisk stroke

Intraarteriell trombektomi vid akut ischemisk stroke orsakad av ocklusion av kärlen i hjärnans främre cirkulation, påbörjad inom sex timmar från symtomdebut, är en effektiv och säker behandlingsmetod. Den slutsatsen drar författarna till en artikel i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Randomiserat test av checklista för postoperativ vård

En studie presenterad i British Journal of Surgery visar på ett övertygande sätt att checklistor utgör ett starkt stöd för en korrekt handläggning av komplikationer efter stor gastrointestinal kirurgi. (0 kommentar)

Översikt

Fler med förmaksflimmer får antikoagulantia sedan NOAK kom

Sedan introduktionen av NOAK (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants) som trombosprofylax vid förmaksflimmer har det skett en markant ökning av antalet diagnostiserade patienter med förmaksflimmer i Stockholms läns landsting. Andelen som är behandlade med antikoagulantia har också ökat medan förskrivningen av ASA minskat. (1 kommentar)

Bells pares ger resttillstånd hos 30 procent av vuxna patienter

Bells pares är en hastigt påkommen ensidig facialispares med svaghet i panna, öga och mun. Cirka 70 procent tillfrisknar utan behandling. Tidigt insatt kortisonbehandling ökar utläkningen. Svårt resttillstånd är ovanligt, men de patienter som får detta bör remitteras till facialismottagning/plastikkirurg. (2 kommentar)

Fallbeskrivning

Intermittent registrering mer effektiv än 24-timmars Holter-EKG

Patienter som söker för hjärtklappning blir ofta remitterade för Holter-EKG (24 timmar), trots att känsligheten för att upptäcka arytmier med denna metod är låg. Här redogörs för ett nytt bekvämt alternativ med högre känslighet som skulle kunna passa i primärvården. (0 kommentar)

Nytt om namn

Olle Ringdén belönas för pionjärarbeten

Olle Ringden, professor i transplantationsimmunologi, har tilldelats Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for Medical Sciences, Dubai.(0 kommentar)

Björn Hammar får ST-läkarnas pris för pedagogiska insatser

Björn Hammar, överläkare vid ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, får 2014 års vandringspris av ST-läkarna för sin höga nivå i strävan att utbilda och handleda.(0 kommentar)

2014 års vinnare korad i IVA:s program Mentor4Research

Pernilla Videhult Pierre är vinnare i årets Mentor4Research och får ett forskningsstipendium på 100 000 kr. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF