Nr 51–52/2016

Inledare

När besparingar slår hårt mot sjukhusets vård

Amanda Johansson tillhör sista kullen AT-läkare i Sollefteå som kunde göra sin kirurgplacering vid sjukhuset. (0 kommentar)

Oroande bild av hur läkare har det på jobbet

Läkartidningen har fått in lägesrapporter från nästan alla lokalföreningar inom Läkarförbundet och det är en oroande bild som visas upp. (0 kommentar)

Signerat

Nytt år ger nya möjligheter

»… lön och anställningsvillkor ska motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare.« (0 kommentar)

Vi kräver tryggare villkor för forskare

»… i årets forskningsproposition försitter regeringen ett gyllene tillfälle att leverera.« (0 kommentar)

Nyheter

Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset

Den akuta kirurgin och ortopedin har flyttats till andra sjukhus. Snart stänger BB och den slutna kvinnosjukvården. Landstinget Västernorrlands besparingar slår hårt mot Sollefteå sjukhus – och har redan fått konsekvenser för läkarbemanningen, inte minst på AT-sidan. (0 kommentar)

»Förändringen är hanterbar«

När akutkirurgin stängde i Sollefteå ökade belastningen på Sundsvalls sjukhus. Men enligt Jonas Wallinder, kirurg och ledamot i styrelsen för Medelpads läkarförening, är det generellt ökade trycket på akuten ett större problem än att Sollefteåpatienter söker sig till Sundsvall.(1 kommentar)

Flitig debattör prisad

Nu är vinnarna av Årets artikel 2016 i sex olika kategorier utsedda. En av dem är Jan Halldin, som i en debattartikel lyfter fram behovet av chefer som värnar om medicinska och etiska värderingar snarare än ekonomiska. (6 kommentar)

Fikru Maru tillbaka i fängelse

Tidigare i december opererades den svenske hjärtläkaren Fikru Maru i Addis Abeba för en kollapsad lunga. Nu har han blivit utskriven och återförd till fängelse, rapporterar Hela Hälsingland.(0 kommentar)

Ny anmälan mot Macchiarini: Lämnat falska uppgifter i Ryssland

Två av de fyra läkare som gjorde första fuskanmälan mot kirurgen Paolo Macchiarini har lämnat in en ny anmälan som handlar om att han på falska grunder ska ha fått etiktillstånd i Ryssland.(2 kommentar)

Region Gävleborg hoppas få fler läkarchefer med ledarskaps-ST

I december tog den första kullen ST-läkare examen efter en tvåårig ledarskapsutbildning i Region Gävleborg. Regionen hoppas att satsningen på ledarskaps-ST ska öka andelen läkarchefer.(0 kommentar)

»Framför allt lockade att få prova på att arbeta som biträdande chef«

34-årige Kristofer Rahl, som är ST-läkare i internmedicin, vårdenhetschef för medicinmottagningarna och AT-ansvarig läkare på Gävle sjukhus gjorde ledarskaps-ST i den första kullen i Region Gävleborg.(0 kommentar)

Kjell Asplund positiv till ny etikprövningsorganisation

Regeringens förslag att skapa en samlad etikprövningsmyndighet ger goda förutsättningar för att det ska bli mindre variation i bedömningarna vid etikprövning. Det anser Smers ordförande Kjell Asplund. (0 kommentar)

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras

Med hjälp av en lista på 60 åtgärdspunkter ska landstingen och regionerna senast den 1 januari 2019 bli av med beroendet av inhyrd personal i sjukvården.(8 kommentar)

Regeringen vill skapa en samlad etikprövningsmyndighet

Regeringen vill lägga ner de regionala etikprövningsnämnderna och i stället bilda en ny myndighet med namnet Etikprövningsmyndigheten. Tanken är att den nya myndigheten ska samla all etikprövning för forskning som avser människor.(0 kommentar)

Emma Spak om den nationella läkemedelslistan: Ett bra första steg

»Ett jättebra första steg. Men vi vill se en fortsättning«. Det säger Emma Spak som är ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik om regeringens förslag om nationell läkemedelslista.(0 kommentar)

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan

I dag, fredag, presenterades regeringens efterlängtade förslag om en nationell läkemedelslista. Genom den ska läkare kunna få en överblick över patientens aktuella läkemedelsbehandling. (2 kommentar)

Läkaråret 2017 – det önskar sig lokalföreningarna

Arbetsmiljön, lönerna och bemanningen. Det är några av de viktigaste frågorna när Sveriges läkare summerar 2016 – och siar om 2017.(1 kommentar)

Arbetstider och rätt till övertid i fokus

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är inte överraskad över att frågor som bemanning, övertid, löner och arbetsmiljö hamnar högt på lokalföreningarnas agenda.  (0 kommentar)

Läkare döms för dråp – som begåtts av en patient

En psykiater i Frankrike har dömts skyldig till ett dråp som begåtts av en patient. Historien möter starka reaktioner. »Straff är inte konstruktiva om man vill förbättra vården«, säger en representant för ett psykiaterförbund.(1 kommentar)

Larm på hjärtintensiven fungerade inte

Nya Karolinska i Solna tvingas dra ned antalet patienter på hjärtintensiven eftersom de nya larmpanelerna inte fungerar. En allvarlig incident som inträffade i veckan har Lex Maria-anmälts.  (3 kommentar)

ST-läkare nobbar chefskap

Sju av tio läkarstudenter kan tänka sig att bli chefer. Men ju längre fram i karriären de kommer, desto mindre lockar ett chefskap. Det visar en ny rapport från Sveriges yngre läkares förening, Sylf.(0 kommentar)

Svensk läkare får tungt internationellt uppdrag

Den svenska kirurgen Åsa Molde är ny medlem i International Fact Finding Commission i Bern, Schweiz. Kommissionen har i uppdrag att bevaka brott mot krigets lagar.(0 kommentar)

Fem av åtta klarade kunskapsprovets praktiska del

Den första omgången av det nya medicinska kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES är nu avslutad. Totalt klarade fem personer av 58 hela provet, både den teoretiska och den praktiska delen.(4 kommentar)

»Ingen svår eller märkvärdig operation«

Trots utmaningar med hygien, lokaler och utrustning gick operationen av Fikru Marus kollapsade lunga bra. Det säger Martin Silverborn, en av de läkare som under en blixtvisit utförde behandlingen på plats i Etiopien. (1 kommentar)

Fortsatt förfall för fortbildningen

Sedan 2012 har specialistläkarnas tid tillägnad extern fortbildning minskat från 7,1 till 6 dagar per år, och de regionala skillnaderna är stora. Det visar Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät.(2 kommentar)

Debatt

Apropå! Behovet av rosor bland ris

En eloge! Harriet Maler ger ett exempel på motsatsen till den senaste tidens rapporter om den dåliga, överbelastade och ineffektiva sjukvården i Stockholm. (0 kommentar)

»Ingen saknar svansbenet« Koccygektomi rekommenderas

Det är hög tid att infoga koccygektomi i behandlingsarsenalen mot kroniska besvär från svansbenet, anser Tycho Tullberg (2 kommentar)

Dags att fasa in hyrläkarna

Om dagens och framtidens primärvård ska fungera på det sätt som de allra flesta vill krävs att landstingen slutar att låtsas som om det är någon annan som har ansvaret för läkarbemanningen, skriver Åke Åkesson. (8 kommentar)

Vitsen med virtuell vård

Vi ifrågasätter all marknadsföring av »läkarbesök online«, som saknar flera av de viktigaste delarna i ett läkarbesök – det personliga mötet, fysisk undersökning och möjlighet till provtagning direkt, skriver Mikael Hoffman och medförfattare. (8 kommentar)

Patientorganisationer i etikprövning ‒ ett vådligt slag i luften

Att utse en person som i EPN ska representera patientorganisationer riskerar att, tvärtemot EU:s goda intentioner, försämra patientinflytandet, anser Sven Wallerstedt. (0 kommentar)

Stoppa anslag till forskare vars forskning inte kan reproduceras

De allra flesta forskare är hederliga, men de som fuskar måste riskera avskräckande straff, skriver Tomas L Lindahl. Han efterlyser ett forskarsamhälle där de resultat som rapporteras verkligen prövas öppet. (1 kommentar)

Alla läkare måste behärska cellbiologins och biokemins språk

Henrik Sjövall har två uppmaningar apropå det nya legitimationsgrundande kunskapsprovet. Till skrivningsmakarna i Umeå: Låt ribban ligga kvar! Till studenterna: Hem och läs på! (16 kommentar)

Krönika

»Jag kan inte, för jag får inte enligt svensk lag … men jag kan hjälpa dig att få sova.«

I debatten om dödshjälp är det anmärkningsvärt att det alltid är läkare som förutsätts stå för eutanasin. Varför? frågar sig Nina Cavalli-Björkman i sin krönika: »Jag förstår inte varför vi som yrkeskår ska behöva göra något som helt omkullkastar vår yrkesetik«. (8 kommentar)

»… och denna höst av död är över, den har blivit vinter – vi måste ut …«

Nittioåringar som är klara med livet, inte ledsna bara färdiga, väntar på döden som andra väntar på bussen in till stan. Ulrika Nettelblad skriver krönika om en höst då döden »bara finns«. Men så faller första snön, och femåringen vill ut. (5 kommentar)

Kultur

Förslag till första hjälpen mot tv-advokatens eksem

Advokat John Stone i tv-serien »The night of« lider av atopiskt eksem. För att äntligen slippa se honom klia sig oavbrutet föreslår ST-läkaren Karin Palmér en rad eksemlindrande åtgärder.  (1 kommentar)

Min sköld, min profession

Det är inte likgiltigt vad som står på skölden när man stiger till en viss grad i frimurarnas led. Privatläkaren Leo Hassler (grad VIII), Luleå, har sneglat på en fransk kollega från 1500-talet när han valde sin formulering. (0 kommentar)

Vilken effekt har fullmåne på läkares jourbörda?

Bör läkare fasa för månens faser? Påverkas de av måneffekter i sin yrkesutövning, till exempel i samband med jourarbete? Barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson beträder jungfrulig forskningsmark genom en unik retrospektiv studie. (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Mikael Landén

Mikael Landén, professor och överläkare, är en av författarna till en artikel om hur läkemedelsrekommendationer för bipolär sjukdom följs i den kliniska vardagen.(0 kommentar)

5 frågor till Lena Forsberg

Lena Forsberg har tillsammans med två kollegor skrivit en ABC-artikel om diagnostik vid stabil kranskärlssjukdom.(0 kommentar)

Reflexion

Ett nyårslöfte om handhygien – någon?

»Jag lovar att desinficera mina händer varje gång innan jag träffar en patient …« (0 kommentar)

Redaktörens önskelista

»Här hemma är vi lyckligt förskonade från de stora katastroferna men alls inte från problem.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Metabol kirurgi är en effektiv behandling vid typ 2-diabetes

Med metabol kirurgi menas obesitaskir­urgi som behandling av metabol sjukdom, bl a typ 2-diabetes. Metabol kirurgi har multipla verkningsmekanismer utöver viktnedgång. Evidens pekar på att typ 2-diabetes är en indikation för kirurgi, även vid BMI <35. Det finns behov av nya nationella riktlinjer för denna indikation. (0 kommentar)

Nu finns riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Patienters medverkan i klinisk undervisning bygger på frivilligt informerat samtycke, och patienters önskan om att studenter inte ska delta i vården ska respekteras. Detta framgår av de nya etiska riktlinjer för patientmedverkan i klinisk undervisning som Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har publicerat tillsammans. (0 kommentar)

Nya Rön

Ökat välbefinnande med yoga, men ingen blodtryckssänkande effekt

Mediyoga sänkte inte blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården, visar en avhandling. Däremot sågs positiva effekter på livskvalitet, självskattad hälsa och depressionsparametrar. (0 kommentar)

Möjliga metoder för bättre omhändertagande av astma hos barn

Mätningar av utandad kväveoxid samt lungfunktionsmätning med oscillationsteknik skulle kunna bidra till klinisk diagnostik, optimerad behandling och monitorering av astma hos yngre barn, men fler studier behövs. Det visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Kost påverkade behandlingsresultat vid reumatoid artrit och SLE

Kosten kan ha en inverkan på sjukdomsbilden vid reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erythematosus), men även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos dessa patienter. Det visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Mer än en fjärdedel av alla läkarstudenter lider av depression eller depressiva symtom, och drygt en av tio har självmordstankar. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA.(5 kommentar)

Självskattning av hälsa värdefull metod vid dyspné

Vid dyspné är självskattning av hälsa en användbar metod som underlättar en målinriktad strategi för utredningen, visar en ny avhandling. Bedömning i primärvården kräver ett lämpligt och lättanvänt mätinstrument som kan användas både vid diagnostik och uppföljning av patienter med dyspné. (0 kommentar)

Samspel mellan arv och miljö och astma hos barn kartlagt

Förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen kunde kopplas till astma, men påverkan sågs bara hos barn som hade ett visst genetiskt arv. Det visar en nyligen publicerad studie. Två av de identifierade generna har i andra studier kopplats till lungfunktion och lungsjukdomen KOL.(0 kommentar)

Kall och torr luft gynnar flera viktiga luftvägsvirus

Förekomsten av flera viktiga luftvägsvirus är starkt beroende av kall och torr luft på våra breddgrader. Det visar en nyligen publicerad studie. Studien visar också att en köldknäpp förmodligen har betydelse för att aktivera den årliga influensaepidemin.(1 kommentar)

Whiplashbesvär förbättrades med nackspecifik insats

Nackspecifik träning var viktigare för positivt utfall än någon fysisk eller psykosocial variabel vid långvariga whiplashrelaterade besvär. Det visar resultaten i en avhandling.(0 kommentar)

Hjärtsviktsbehandling i många fall omodern på särskilda boenden

En avhandling om riskfaktorer för äldre patienter på särskilda boenden visar att hjärtsvikt var potentiellt underdiagnostiserat och hjärtsviktsbehandlingen i många fall omodern. Malnutrition och sänkt njurfunktion var vanligt på boendena. Prevalensen ökade över tid och var associerad med ökad mortalitet. (1 kommentar)

Socioekonomisk status påverkade val av behandling vid korsbandsskada

Hög socioekonomisk status är tydligt associerad med en större sannolikhet att genomgå kirurgisk behandling vid korsbandsskada. Det visar en svensk studie. (6 kommentar)

Arvsanlag kopplades till Addisons sjukdom i svensk studie

I en nyligen publicerad svensk studie sågs en association mellan Addisons sjukdom och den icke-translaterade delen av genen BACH2. Varianter i den regionen reglerar uttrycket av genen, som i sin tur påverkar antikroppsproduktion och balansen mellan cytotoxiska och regulatoriska T-celler. (0 kommentar)

Pokémon Go hade måttlig effekt på fysisk aktivitet

En nyligen publicerad studie bland 18–35-åringar i USA tyder på att effekten av Pokémon Go på fysisk aktivitet är såväl måttlig som kortvarig. Det är rimligt att skruva ner förväntningarna på spelets folkhälsoeffekter, skriver Peter Ueda, underläkare vid Södersjukhuset och en av författarna bakom studien.(0 kommentar)

Regelbunden återhämtning kan minska risker vid skiftarbete

Sund livsstil och regelbunden återhämtning kan minska hälsoriskerna med skiftarbete. Det är främst viktigt att undvika många arbetspass i följd och för korta viloperioder mellan passen. Det visar en nyligen publicerad översiktsartikel. (0 kommentar)

Effekten av warfarin vid flimmer i svensk primärvård studerad

Den goda förebyggande effekten av warfarin jämfört med ASA på hjärtinfarkt är slående. Det är en av slutsatserna av en studie av effekten av warfarin och ASA hos patienter med förmaksflimmer i svensk primärvård. (0 kommentar)

Originalstudie

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning

Rekommendationer för läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom följs i hög utsträckning i klinisk vardag, visar en analys av data från det nationella kvalitetsregistret BipoläR. Behandlingen skiljer sig väsentligt mellan bipolär sjukdom typ I och typ II.(0 kommentar)

Remiss med bild – jämlik och kostnadseffektiv vård

En remiss med bild innebär en långt ifrån obetydlig kostnadsbesparing och en mer jämlik vård där patienterna kan få tillgång till dermatologisk specialistbedömning utan resa till specialistklinik. Det visar en studie som gjorts vid Norrlands universitetssjukhus.  (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Korsreaktivitet mellan topikal och systemisk kortikosteroid

Vilken systemisk kortikosteroid kan man ge vid topikal allergi mot tixokortolpivalat? (0 kommentar)

Människor & möten

»Oroande att högriskspelen dominerar marknadsföringen«

Anders Håkansson, är Sveriges första professor med inriktning på spelberoende, nyligen utnämnd. Som enhetschef och kliniskt verksam vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö, möter han dagligen patienter som fastnat i spelberoende med allvarligt nedsatt livskvalitet som följd.  (2 kommentar)

»Vårt mål är att konstruera handproteser med känsel«

Göran Lundborg, handkirurg och professor emeritus, är nyligen hedrad med utmärkelsen »Pioneer of Hand Surgery« vid kongressen som International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) höll i Buenos Aires i oktober. I dag driver han ett projekt med målsättning att konstruera handproteser med känsel. (0 kommentar)

Nytt om namn

Inga konflikter, tack vare Bo

Bo Terstad, handledare och medicinskt ansvarig på Fröslunda vårdcentral fick priset som årets handledare när PrimUS+SFAM Sörmland höll sina årliga ST-inspirationsdagar den 27–28 oktober 2016.  Prisutdelningen ägde rum efter inslag av inspirerande föreläsningar (i år även av SYLF-ordförande Emma Spak) och workshops. »Det finns inga konflikter mellan läkare på Fröslunda vårdcentral, något som närmast är unikt och till stor del tack vare Bo«, skriver ST-läkarna i motiveringen till utmärkelsen.   (0 kommentar)

Meddelanden

Nya regler 2017 för projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag

Nya regler gäller för dig som planerar söka forskningsanslag och bidrag under 2017. Allmänt:
 Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså medlemskap även under 2016. Mer information: www.sls.se(0 kommentar)

Översikt

Mjältsekvestrering hos barn med sicklecellanemi

Akut mjältsekvestrering är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn med sicklecellanemi och beror på att blod plötsligt ansamlas i mjälten med splenomegali, akut anemi och hypovolemisk chock som följd. Akut transfu­sion med erytrocytkoncentrat är ofta livräddande. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Icke-invasiv diagnostik vid stabil kranskärls­sjukdom

Denna ABC-artikel redogör för utredning av misstänkt stabil kranskärlssjukdom med utgångspunkt från de europeiska riktlinjerna med anpassning till svenska förhållanden. Här beskrivs även de vanligaste icke-invasiva diagnostiska undersökningar­na i klinisk praxis liksom betydelsen av indivi­duell riskbedömning vid val av diagnostisk metod.(4 kommentar)

Rapport

Ny vårdmodell för prevention efter akut kranskärlssjukdom

Kardiologföreningens arbetsgrupp för levnadsvanor och arbetsgruppen för SPICI-studien har tillsammans med Riksförbundet HjärtLung tagit fram en ny vårdmodell för prevention/rehabilitering vid kranskärlssjukdom. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF