Nr 51–52/2016

Inledare

Oroande bild av hur läkare har det på jobbet

Läkartidningen har fått in lägesrapporter från nästan alla lokalföreningar inom Läkarförbundet och det är en oroande bild som visas upp. (0 kommentar)

Signerat

Vi kräver tryggare villkor för forskare

»… i årets forskningsproposition försitter regeringen ett gyllene tillfälle att leverera.« (0 kommentar)

Nyheter

Läkaråret 2017 – det önskar sig lokalföreningarna

Arbetsmiljön, lönerna och bemanningen. Det är några av de viktigaste frågorna när Sveriges läkare summerar 2016 – och siar om 2017.(1 kommentar)

Arbetstider och rätt till övertid i fokus

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är inte överraskad över att frågor som bemanning, övertid, löner och arbetsmiljö hamnar högt på lokalföreningarnas agenda.  (0 kommentar)

Läkare döms för dråp – som begåtts av en patient

En psykiater i Frankrike har dömts skyldig till ett dråp som begåtts av en patient. Historien möter starka reaktioner. »Straff är inte konstruktiva om man vill förbättra vården«, säger en representant för ett psykiaterförbund.(1 kommentar)

Larm på hjärtintensiven fungerade inte

Nya Karolinska i Solna tvingas dra ned antalet patienter på hjärtintensiven eftersom de nya larmpanelerna inte fungerar. En allvarlig incident som inträffade i veckan har Lex Maria-anmälts.  (3 kommentar)

ST-läkare nobbar chefskap

Sju av tio läkarstudenter kan tänka sig att bli chefer. Men ju längre fram i karriären de kommer, desto mindre lockar ett chefskap. Det visar en ny rapport från Sveriges yngre läkares förening, Sylf.(0 kommentar)

Svensk läkare får tungt internationellt uppdrag

Den svenska kirurgen Åsa Molde är ny medlem i International Fact Finding Commission i Bern, Schweiz. Kommissionen har i uppdrag att bevaka brott mot krigets lagar.(0 kommentar)

Fem av åtta klarade kunskapsprovets praktiska del

Den första omgången av det nya medicinska kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES är nu avslutad. Totalt klarade fem personer av 58 hela provet, både den teoretiska och den praktiska delen.(4 kommentar)

»Ingen svår eller märkvärdig operation«

Trots utmaningar med hygien, lokaler och utrustning gick operationen av Fikru Marus kollapsade lunga bra. Det säger Martin Silverborn, en av de läkare som under en blixtvisit utförde behandlingen på plats i Etiopien. (1 kommentar)

Fortsatt förfall för fortbildningen

Sedan 2012 har specialistläkarnas tid tillägnad extern fortbildning minskat från 7,1 till 6 dagar per år, och de regionala skillnaderna är stora. Det visar Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät.(2 kommentar)

Debatt

Patientorganisationer i etikprövning ‒ ett vådligt slag i luften

Att utse en person som i EPN ska representera patientorganisationer riskerar att, tvärtemot EU:s goda intentioner, försämra patientinflytandet, anser Sven Wallerstedt. (0 kommentar)

Stoppa anslag till forskare vars forskning inte kan reproduceras

De allra flesta forskare är hederliga, men de som fuskar måste riskera avskräckande straff, skriver Tomas L Lindahl. Han efterlyser ett forskarsamhälle där de resultat som rapporteras verkligen prövas öppet. (1 kommentar)

Alla läkare måste behärska cellbiologins och biokemins språk

Henrik Sjövall har två uppmaningar apropå det nya legitimationsgrundande kunskapsprovet. Till skrivningsmakarna i Umeå: Låt ribban ligga kvar! Till studenterna: Hem och läs på! (16 kommentar)

Krönika

»… och denna höst av död är över, den har blivit vinter – vi måste ut …«

Nittioåringar som är klara med livet, inte ledsna bara färdiga, väntar på döden som andra väntar på bussen in till stan. Ulrika Nettelblad skriver krönika om en höst då döden »bara finns«. Men så faller första snön, och femåringen vill ut. (5 kommentar)

Kultur

Vilken effekt har fullmåne på läkares jourbörda?

Bör läkare fasa för månens faser? Påverkas de av måneffekter i sin yrkesutövning, till exempel i samband med jourarbete? Barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson beträder jungfrulig forskningsmark genom en unik retrospektiv studie. (3 kommentar)

Människor & möten

»Vårt mål är att konstruera handproteser med känsel«

Göran Lundborg, handkirurg och professor emeritus, är nyligen hedrad med utmärkelsen »Pioneer of Hand Surgery« vid kongressen som International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) höll i Buenos Aires i oktober. I dag driver han ett projekt med målsättning att konstruera handproteser med känsel. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Lena Forsberg

Lena Forsberg har tillsammans med två kollegor skrivit en ABC-artikel om diagnostik vid stabil kranskärlssjukdom.(0 kommentar)

Reflexion

Redaktörens önskelista

»Här hemma är vi lyckligt förskonade från de stora katastroferna men alls inte från problem.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nu finns riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Patienters medverkan i klinisk undervisning bygger på frivilligt informerat samtycke, och patienters önskan om att studenter inte ska delta i vården ska respekteras. Detta framgår av de nya etiska riktlinjer för patientmedverkan i klinisk undervisning som Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har publicerat tillsammans. (0 kommentar)

Nya Rön

Regelbunden återhämtning kan minska risker vid skiftarbete

Sund livsstil och regelbunden återhämtning kan minska hälsoriskerna med skiftarbete. Det är främst viktigt att undvika många arbetspass i följd och för korta viloperioder mellan passen. Det visar en nyligen publicerad översiktsartikel. (0 kommentar)

Effekten av warfarin vid flimmer i svensk primärvård studerad

Den goda förebyggande effekten av warfarin jämfört med ASA på hjärtinfarkt är slående. Det är en av slutsatserna av en studie av effekten av warfarin och ASA hos patienter med förmaksflimmer i svensk primärvård. (0 kommentar)

Nytt om namn

Inga konflikter, tack vare Bo

Bo Terstad, handledare och medicinskt ansvarig på Fröslunda vårdcentral fick priset som årets handledare när PrimUS+SFAM Sörmland höll sina årliga ST-inspirationsdagar den 27–28 oktober 2016.  Prisutdelningen ägde rum efter inslag av inspirerande föreläsningar (i år även av SYLF-ordförande Emma Spak) och workshops. »Det finns inga konflikter mellan läkare på Fröslunda vårdcentral, något som närmast är unikt och till stor del tack vare Bo«, skriver ST-läkarna i motiveringen till utmärkelsen.   (0 kommentar)

Meddelanden

Nya regler 2017 för projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag

Nya regler gäller för dig som planerar söka forskningsanslag och bidrag under 2017. Allmänt:
 Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså medlemskap även under 2016. Mer information: www.sls.se(0 kommentar)

Översikt

Mjältsekvestrering hos barn med sicklecellanemi

Akut mjältsekvestrering är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn med sicklecellanemi och beror på att blod plötsligt ansamlas i mjälten med splenomegali, akut anemi och hypovolemisk chock som följd. Akut transfu­sion med erytrocytkoncentrat är ofta livräddande. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Icke-invasiv diagnostik vid stabil kranskärls­sjukdom

Denna ABC-artikel redogör för utredning av misstänkt stabil kranskärlssjukdom med utgångspunkt från de europeiska riktlinjerna med anpassning till svenska förhållanden. Här beskrivs även de vanligaste icke-invasiva diagnostiska undersökningar­na i klinisk praxis liksom betydelsen av indivi­duell riskbedömning vid val av diagnostisk metod.(4 kommentar)

Rapport

Ny vårdmodell för prevention efter akut kranskärlssjukdom

Kardiologföreningens arbetsgrupp för levnadsvanor och arbetsgruppen för SPICI-studien har tillsammans med Riksförbundet HjärtLung tagit fram en ny vårdmodell för prevention/rehabilitering vid kranskärlssjukdom. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF