Nr 51–52/2018

Inledare

Om vikten av att vara redo för en kris

I samtliga fall lyckades dessa läkare tillsammans med annan personal hantera de olika händelserna. Med distans till de olika händelserna nämner de dock vikten av att vara förberedd för det oväntade. Det innebär som Christer Petersson säger att »öva, öva, öva«. (0 kommentar)

Sorg och oro när »läkarvård« ska läggas ner

– Tyvärr tror jag att nedläggningen kommer att leda till att många far illa, säger Marcus Palmstierna, överläkare med ansvar för heldygnsvården. (0 kommentar)

Signerat

Införandet av bastjänstgöring en stor framgång

»Vi skulle förlora AT utan att få någon ny motsvarighet på plats.« (0 kommentar)

Ett steg framåt, och snart en primärvårdsreform?

»Den nya stats­budgeten för 2019 aviserar att en primärvårdsreform blir verklighet.« (0 kommentar)

Nyheter

Översvämningen på Ryhov hotade slå ut all ström

Ibland inträffar det oväntade. En allvarlig bussolycka, ett långvarigt IT-haveri som slår ut journalsystemen i en hel region eller ett »hundraårsregn« som nästan gör ett helt sjukhus strömlöst. Hur är det att ha en ledande roll när det sker? Vi har frågat tre läkare som vet.  (0 kommentar)

Nya arbetssätt ska ge enhetlig och effektiv etikprövning

Ökad enhetlighet och förbättrad effektivitet i handläggningen av ansökningar om etikprövning. Det är några av målen för den nya Etikprövningsmyndigheten som vid årsskiftet ersatte de regionala etikprövningsnämnderna. (0 kommentar)

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Drygt 600 läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu är uppropet överlämnat till sjukhus- och regionledning. (2 kommentar)

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

Det behövs en oberoende granskning av Karolinska universitetssjukhusets läkarförening i samband med fallet om antisemitiska trakasserier. Det menar 125 läkare som i ett brev riktar skarp kritik mot föreningen.(2 kommentar)

Digital pionjär fyller tre år

Vad kan andra landsting lära sig av den regiondrivna digitala primärvården i Region Jönköpings län, Bra liv nära?(0 kommentar)

Omöjligt att ge råd om ME

Det blir inget nationellt kunskapsstöd eller stöd för sjukskrivning till vården, kring myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom. I alla fall inte just nu. I dag är underlaget helt enkelt för dåligt, enligt Socialstyrelsen.(0 kommentar)

Även Smer vill se oberoende granskning av åldersbedömningarna

Regeringen bör tillsätta en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Det efterlyser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, i en skrivelse till Justitiedepartementet.(1 kommentar)

»Patienterna kommer att få den allra bästa vården«

Läkare och annan vårdpersonal som kommer till Capio Psykiatri Stockholm efter årsskiftet kommer att få den allra bästa vården – det säger Maria Bejhem, vd för Capio Psykiatri.(1 kommentar)

Snart stängs dörren till Ersta psykiatri

Samtidigt som den psykiska ohälsan bland läkare fortsätter öka stänger Ersta psykiatriska klinik – som i mer än 50 år haft uppdraget att hjälpa just sjukvårdspersonal – nu för gott. Bland läkarna på kliniken är besvikelsen stor – liksom oron för patienterna. (2 kommentar)

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

Nu efterlyser Svenska läkaresällskapet en oberoende vetenskaplig granskning av de medicinska åldersbedömningarna för asylsökande, i en skrivelse till Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström. (2 kommentar)

Fackligt uppvaknande bland svenska läkarstudenter i utlandet

SLF Student utlands ordförande Gustaf Kallryd ser det fackliga uppvaknandet i litauiska Kaunas som ett tecken på kommande förändringar vad gäller svenska läkarstudenters sökmönster. »Antalet svenskar vid de baltiska universiteten ser ut att öka«, säger han. (0 kommentar)

SLF student utland har återuppstått i Kaunas

När AT avskaffas i Sverige spås sökmönstren för de svenska läkarstudenterna i utlandet förändras. I den lituaiska universitetsorten Kaunas har läkarstudenterna blåst liv i den fackliga verksamheten. Ny ordförande är Berat Zolufi, som går termin 9 på läkarprogrammet. (0 kommentar)

Tiden till uppföljning halveras vid positivt HPV-test

Efter nyheten om att livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov ändras nu rekommendationen. Det innebär tätare uppföljning av dem med positivt HPV-test och normalt cellprov vid screening i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. (0 kommentar)

Studie: Julafton riskabel tid för hjärtat

Risken för hjärtinfarkt var förhöjd under julafton – och nådde en topp klockan 22 på kvällen – i en omfattande svensk registerstudie som publiceras i tidskriften British Medical Journal.  (3 kommentar)

Flera positiva till att Macchiarini-utredning återupptas

Både Statens medicinsk-etiska råd och visselblåsarna i Macchiarini-ärendet reagerar positivt på gårdagens beslut att delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini nu återupptas. (0 kommentar)

Delar av förundersökning i Macchiarini-ärendet återupptas

Efter närmare ett års granskning har överåklagare Mikael Björk i dag beslutat att förundersökningen i Macchiarini-ärendet ska återupptas för två av patienterna. Enligt överåklagaren är Paolo Macchiarini nu är skäligen misstänkt för två fall av grovt vållande till kroppsskada. (1 kommentar)

Hon är läkarstudent och del av den svenska regeringsdelegationen

Just nu pågår FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. En av deltagarna är Lotta Velin, läkarstudent termin 7 i Lund. Läkartidningen ringde upp henne för att ställa några frågor om mötet och vad hon gör på plats. (5 kommentar)

Debatt

Apropå! »Gender gap« – ljuspunkter i mörkret

En nyligen publicerad artikel visar att det kan finnas tecken på att klyftan mellan könen (the gender gap) i vetenskapliga artiklar på det medicinska området håller på att överbryggas, skriver Johan Hambraeus. (0 kommentar)

Spårbarhet av kirurgiska implantat: dags att sätta streck

Ett internationellt konsortium av grävande journalister har nyligen rullat upp den bristfälliga kontrollen och spårbarheten av implantat som inte hållit måttet. Det finns en elegant och billig lösning på problemet: spårbarhet av kirurgiska implantat, skriver Ulrica Bergström et al. (2 kommentar)

Inkontinensslynga – vän eller fiende?

Många svenska gynekologer blev i somras tagna på sängen av rapporter om att myndigheter i flera länder ville förbjuda inkontinensslyngor av prolen. Det är nu av stor vikt att informera om, följa upp och behandla eventuella komplikationer, konstaterar Eva Uustal och medförfattare. (0 kommentar)

Nya perspektiv på astma på väg att accepteras

Oberoende observationer in vivo ger nya perspektiv på astmans uppkomst och utveckling, antimikrobiellt försvar, epitelregenerering samt upplösning av inflammation, skriver Carl Persson. (0 kommentar)

Krönika

»Dessa individer är högt prioriterade i Prioritetsutredningen – men lågt i verkligheten.«

Man försöker få patienten mindre beteendestörd genom att prova varenda medicin som finns. Kanske är det etiskt fel då patienten själv inte tycks lida av sin svåra autism, snarare tvärtom. Hans Olsson berättar individer som prioriteras högt i Prioritetsutredningen men lågt i verkligheten. (3 kommentar)

»Är det sant att alla vet … vad som ligger nedbäddat på våra sjukhus, i omorganisationer, i spruckna vårdgarantier?«

Det är svårt att låta haverier försvinna bara genom att inte låtsas om dem. Ett lik insvept i persenning i ett förslutet rum, och en krackelerande sjukvårdsorganisation skildrad i positiva ordalag, kommer båda så småningom att signalera att någonting inte är som det ska. Johanna Ranes utvecklar i sin krönika. (5 kommentar)

Kultur

Försök med Minerva – den fjära och den kära

Det krävs mod för att göra den fjära Minerva sin kur. Gudinna som hon är, beskyddare av visdom, konst och hantverk, måste man anstränga sig för att vinna hennes gunst. Ola Sköld, senior professor i mikrobiologi, berättar om några framgångsrika försök. (0 kommentar)

Producera mera!

En dikt ur diktsamlingen: »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården« av Yvonne Jarlvik. (0 kommentar)

»Den särskilda känslan tillsammans med kollegor en dag på jobbet som inte är som alla andra dagar«

Att arbeta under julhelgen inom sjukvården är en speciell upplevelse. En särskild stämning råder, en bredare tystnad, det nedtonade ljuset i juldekorationer i de olika rummen, färre vårdpersonal som håller ställningarna, patienter som vill hem och fira jul men måste ligga kvar över helgdagarna. Känslan genom åren samlas till minnen av en speciell sort som återkommer och känns igen.(1 kommentar)

Människor & möten

»Man kan göra så mycket nytta i jobbet – med väldigt små medel«

Elisabeth Olhager, neonatolog, docent och verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått forskningsanslag för att studera förutsättningarna att minska mortaliteten bland nyfödda i Sverige. (0 kommentar)

»Det är stora skor att fylla för den som vill bli läkare«

Artisten och låtskrivaren Anna Bergendahl vann den svenska finalen av melodfestivalen 2010. Hon skriver och ger ut ny musik och är samtidigt på väg att uppfylla ännu en dröm. Anna har kommit halvvägs på läkarprogrammet i Örebro. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Åsa Lindberg

Åsa Lindberg, ST-läkare, medicinkliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om bakteriemi med Clostridium perfringens. (0 kommentar)

5 frågor till S Bertil Olsson

S Bertil Olsson, professor emeritus, Lunds universitet, har skrivit en artikel om medicinska effekter av bastubad. (0 kommentar)

Reflexion

Har vi råd att inte investera?

»Personalflykt, framför allt av erfarna, kompetenta mentorer och kollegor, följer. Nya relationer måste byggas upp.« (0 kommentar)

Ett barn är fött

»Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Läkares personkännedom sparade liv och resurser

En amerikansk studie visade att personlig kännedom om patienten sparade resurser och minskade mortalitet. En ny svensk primärvårdsorganisation med personlig listning på läkare skulle bidra till ökad kontinuitet samt lösa arbetsmiljöproblem.(5 kommentar)

Lågriskkonsumtion av alkohol – nu stöd för lägre gränser

Ny forskning rekommenderar sänkta gränser för lågriskkonsumtion av alkohol: max 100 gram per vecka. Något skydd för död i hjärt–kärlsjukdom ses inte med alkohol. Insjuknandet i hjärtinfarkt var lägre, men inte dödligheten. För övriga hjärt–kärlsjukdomar ökade såväl insjuknande som dödlighet. (0 kommentar)

Nya Rön

Gåband vid skrivbordet kan öka den fysiska aktiviteten på jobbet

I en studie har man undersökt långtidseffekter av att installera gåband på kontor. Deltagarna var 80 friska kontorsarbetare mellan 40 och 67 år med mestadels stillasittande arbetsuppgifter och ett BMI mellan 25–40 kg/m2. (0 kommentar)

Kraftigt försämrad kondition hos den svenska befolkningen

Mellan åren 1995 och 2017 försämrades konditionen med 10,8 procent hos den arbetsföra befolkningen. Nedgången var kraftigare hos män än hos kvinnor samt hos yngre och lågutbildade personer. (0 kommentar)

Vaccinationer i barndomen ökade inte risken för allergi

Det finns föräldrar som känner tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet av rädsla för att vaccinationer kan ha bidragit till ökningen av allergier hos barn. Men en ny studie ger inget stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccination. (0 kommentar)

Översikt visar på evidens för fysisk aktivitet på recept

Den vetenskapliga evidensen för att FaR ökar den fysiska aktivitetsnivån befanns vara god, visar en systematisk översikt som gjorts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det bedöms i analysen som osannolikt att FaR skulle ha ogynnsam effekt eller ingen alls.(0 kommentar)

Originalstudie

Akutläkardriven propofolsedering är säker vid elkonvertering

Kompetens vid procedursedering ingår i målbeskrivningar för specialiteten akutsjukvård. Internationellt administrerar akutläkare i flera länder propofolsedering med visad patientsäkerhet.  En akutläkardriven certifieringsprocess implementerades i Lund i november 2016. (18 kommentar)

Rekommendationer följs inte vid okomplicerad konjunktivit

Konjunktivit är en vanlig sökorsak inom primärvården. I de flesta fall har behandling med topikala antibiotika ingen effekt på läkningstid. I en undersökning av förskrivningsmönster i Region Jönköpings län förskrevs antibiotika till 66 procent av patienter med ospecificerad konjunktivit.(3 kommentar)

Meddelanden

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Dnr 016280-2018.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Bakteriemi med C perfringens – ovanligt men livshotande tillstånd

Vid tecken på infektion och samtidig hemolys bör infektion med C perfringens övervägas och behandling med betalaktamantibiotika i kombination med klindamycin eller metronidazol påbörjas snarast.(1 kommentar)

Översikt

Behandlingen av patienter med svår hjärtsvikt kan förbättras

Hjärtsvikt är fortfarande ett eftersatt tillstånd med underbehandling med såväl läkemedel som elektriska apparater (devices) samt underremittering till behandling med mekanisk hjärtpump. Huvudmålen med behandlingen är reducerad morbiditet och mortalitet samt symtomlindring och förbättrad livskvalitet. (3 kommentar)

Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs

Flera rapporter från en finsk långtidsstudie av mer än 2 000 medelålders män har belyst medicinska effekter av bastubad. Framför allt påverkas kroppens cirkulationssystem på olika sätt. (0 kommentar)

Evidensbaserad rehabilitering efter stroke med nya riktlinjer

Strokerehabilitering i klinisk vardag har hittills ofta baserats på tradition i stället för på evidensbaserade metoder. Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer, som förväntas implementeras i klinisk vardag, innehåller många evidensbaserade behandlingar inom rehabilitering, vilket innebär stora utmaningar men också unika möjligheter till förbättring. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF