Nr 5/2016

Inledare

Ett exempel som ger hopp för primärvården

Den svenska primärvårdens möjligheter och svårigheter står i fokus för två artiklar i detta nummer av Läkartidningen (sidorna 138–142). (0 kommentar)

Signerat

Nationella läkemedels­strategin kräver handling

»Strategin behövs eftersom sjukvården behöver förbättras på många plan och läkemedelsbehandling är ett av de viktigaste verktygen för att bota och lindra …« (0 kommentar)

Nyheter

Resistens mot sista linjens behandling hittad i Sverige

Två fall av bakterier som är resistenta mot kolistin, som används i den sista linjens behandling, har hittats i Sverige. (0 kommentar)

Förutsättningarna ge god vård brister

Många av Sveriges primärvårdsläkare är missnöjda med sina förutsättningar att kunna ge god vård och bra service. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Skillnaderna är stora mellan olika landsting och olika typer av vårdcentraler.(0 kommentar)

Läkarägd vårdcentral lyfter förort

Göteborgsförorten Bergsjön har fler invånare än Arvika, men under flera år hade man inte ens en egen vårdcentral. Sedan etablerade sig en vårdcentral som nu har större delen av befolkningen listad, och som investerar över-skottet i ett nytt, modernt mottagningshus. Hemligheten? Vårdcentralen ägs och drivs av läkare som arbetar där. (1 kommentar)

KI-ledningen ska granskas

En oberoende utredning ska granska hur Karolinska institutets, KI:s, ledning hanterat Macchiarini-affären. Det uppgav KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg till flera medier på söndagskvällen.(4 kommentar)

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Forskare vid Linköpings universitet som utvecklar syntetiska hornhinnor riskerar kritik sedan en oberoende expertgrupp har hittat brister.(1 kommentar)

Läkarföreningen orolig när Karolinska skapar ny organisation

Karolinska universitetssjukhuset kommer att förändas i grunden. I den nya verksamheten blir patienten kärnan kring vilken vården organiseras och den gamla strukturen med kliniker försvinner. Från läkarföreningens håll ser man en rad frågor som fortfarande är obesvarade. (7 kommentar)

JO kritiserar läkare för inspelningsförbud

En läkare på en vårdcentral vägrade låta en patient spela in ett besök. Justitieombudsmannen, JO, kritiserar nu läkaren.(22 kommentar)

Debatt

Apropå! Stress och hjärnskada

»Jag kallar mitt tillstånd stressorsakad hjärnskada«. Ann-Katrin Karlsson skriver om sin väg tillbaka apropå artiklar i LT. (2 kommentar)

Om psykisk sjukdom och evidens

Tonsillit och psykiskt lidande är inte samma sak. Deras respektive behandlingar måste värderas enligt olika kriterier, konstaterar Björn Salomonsson och Rolf Sandell. (3 kommentar)

Karolinska är etikens Tjernobyl

Avslöjandena om trakeatransplantationerna ger en häpnadsväckande insyn i ett sjukvårdssystem där forskningsetiken fullständigt kollapsat, skriver professor emeritus Bo Risberg.(105 kommentar)

Krönika

»Märkligt att så litet sägs under kommunikationskurser om värdet av att säga inget alls.«

Ibland kan en tv-veterinär vara den som får läkaren att begrunda vikten av att läsa människor och uppfatta viktiga signaler. Ibland är det värdefullt i patientkommunikationen att inte säga någonting alls, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (3 kommentar)

Kultur

Söderhavsön som inte räckte till

Söderhavsön Nauru var länge ett såväl tropiskt som ekonomiskt paradis. Men så tog fågelspillningen slut och nedgången var ett faktum. Läkaren, författaren och nesofilen (ö-älskaren) Anders Källgård berättar en sannsaga med sensmoral. (0 kommentar)

Människor & möten

Hon ska göra forskare rustade att möta ett förändrat klimat

Att skaffa sig särskilda upplevelser under tidiga studie­år gör att man kanske fattar lite annorlunda beslut senare i livet, och förhoppningsvis lite bättre beslut, säger Birgitta Evengård. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Anna Myredal

Anna Myredal, överläkare, medicin­kliniken, Halmstad; chefläkare, Hallands sjukhus, och hennes medarbetare har gjort journalstudien som presenteras i artikeln »Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset«. (0 kommentar)

Reflexion

Kvaliteten bör avgöra jourbilarnas framtid

»Doktorer bakom ratten behöver mer resurser än vad som ryms i bakluckan för att ge utdelning.« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Endovaskulär behandling bra vid akut ischemisk stroke

Under den senaste tiden har flera studier publicerats där endovaskulär behandling som tilläggsbehandling till systemisk trombolys jämförts med intravenös trombolys. Nyligen publicerades en metaanalys av interventionell behandling vid stroke. Neurointervention plus systemisk trombolys gav bättre utfall än enbart systemisk trombolys. (0 kommentar)

Nya Rön

Risk för komplikationer hos bukopererade spädbarn

Morbiditeten hos spädbarn som bukopererats är hög, enligt en nyligen publicerad studie från Uppsala. Drygt 10 procent av patienterna i studien reopererades på grund av ileus. (0 kommentar)

Möjlig ökad risk för spontan abort med flukonazolbehandling

Forskarna bakom en dansk kohortstudie anser att deras resultat ger stöd för att i första hand använda lokalbehandling vid vaginal candida under graviditet, och vidare att resultaten kan mana till viss försiktighet i situationer där behandling med flukonazol övervägs.(0 kommentar)

Azitromycin kunde inte visas vara likvärdigt doxycyklin i en ny studie

I en ny randomiserad inte sämre än-studie (noninferiority) publicerad i New England Journal of Medicine undersöktes om azitromycin är likvärdigt med doxycyklin för behandling av urogenital infektion med Chlamydia trachomatis.(0 kommentar)

RAS-antagonister kan gynna hjärtsviktspatienter med grav njursvikt

Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion < 40 procent och samtidig grav njursvikt kan ha lika mycket att vinna som övriga hjärtsviktspatienter på behandling med RAS-antagonister, enligt en observationsstudie.(0 kommentar)

Nytt om namn

Andra »Skalpellen« till Abdulemir Ali

Abdulemir Ali, specialist i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, prisas av studenterna på läkarutbildningen i Lund genom att tilldelas 2015 års »Skalpellen«, en utmärkelse som går till »bästa handledaren« på termin 8. Det är ett pedagogiskt pris med växande prestigevärde, och det är andra gången som Abdulemir Ali får det. Han fick priset även 2008.(0 kommentar)

Ammar blev årets Hedersknöl

Årets hedersknöl, som utses av AT-läkarna på Alingsås lasarett, blev Ammar Taha. Utmärkelsen motiveras med att Ammar i rollen som handledare uppvisat ett stort kunnande, som han opretentiöst och engagerat förmedlar till sin omgivning. Han är tydlig och strukturerad samtidigt som han släpper in sina yngre kollegor i beslutsprocessen på ett sätt som starkt bidrar till teamarbetet, heter det. »Ammar Taha är en förebild i mötet med patienter och har alltid en trevlig framtoning. Han ger ett professionellt intryck, tar sig alltid tid att svara på frågor, och är således ett föredöme för Alingsås lasarett«.(0 kommentar)

Johnny Ludvigsson prisad för 40 års forskning kring barndiabetes

Johnny Ludvigsson, professor emeritus vid Linköpings universitet har under en lång karriär »… arbetat hårt med ett stort engagemang inom det medicinska området«. Därför tilldelas han utmärkelsen International Healthcare Award i samband med pediatrikkonferensen PGHTNCON 2016 i Jaipur, Indien. Johnny Ludvigsson har i över 40 år ägnat sig åt att försöka lösa gåtan med barndiabetes och mildra sjukdomens konsekvenser.(0 kommentar)

Bästa handledare, bästa bakjour

ST-läkarna Karin Olausson och Olaf Gräbel på anestesikliniken, Salgrenska universitetssjukhuset, Östra, får kollegernas årliga pris som »Bästa kliniska handledare« respektive »Bästa bakjour«.  Priset är en utmärkelse bland ST-läkarna på anestesikliniken, Östra sjukhuset. Sedan två år tillbaka röstar de fram kollegor som genom sitt engagemang och kompetens bidrar till en ännu bättre utbildning för ST-läkarna.(0 kommentar)

Grand Prix till Oskar på barnakuten

ST-läkarnas Grand Prix till Tant Pruselius minne för Excellent Kliniskt Handledarskap i Pediatrik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna 2015 går till Oskar Oskarsson på barnakutkliniken. (0 kommentar)

Dubbelprisad handledare

Robert Gad, som genomför sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, har för andra gången utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på termin 8. »Robert Gad är extremt pedagogisk och oerhört engagerad i sitt handledarskap«, lyder motiveringen till utmärkelsen. »Han har nog förstört oss alla som haft honom för alla framtida handledare«, tillägger läkarstudenterna.(0 kommentar)

Ny chefsöverläkare inom psykiatrin

Erling Åby Hedenius är ny psykiatrisk chefsöverläkare på Gotland. Han är nyinflyttad till Gotland från Örebro där han arbetat som överläkare inom heldygnsvården. Erling är intresserad av att utveckla psykiatrin ytterligare och att fortsätta det arbete som hans företrädare Jaroslaw Kornowski påbörjat.(0 kommentar)

Meddelanden

Bidrag till aktiviteter för unga med funktionshinder

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.  Bidrag kan t ex lämnas till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn- och ungdomsgrupper. Bidrag lämnas inte till enskilda personer. Ansökan om bidrag sker genom stiftelsens digitala ansökningssystem: www.kungligafonder.se Ansökningstid: 1 mars - 1 april 2016.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Akut kutant symtomkomplex med efterföljande katarakt

Tre män utan koppling till varandra insjuknade i en liknande och ovanlig sjukdomsbild: bland annat depigmentering av hår, utbredd fjällande dermatit och leverpåverkan. Två av dem utvecklade senare operationskrävande katarakt på båda ögonen. Alla hade intagit den syntetiska opioiden MT-45. (0 kommentar)

Ärftliga metabola sjukdomar med symtomdebut i vuxen ålder

Tack vare ökad kunskap om ärftliga metabola sjukdomar har ett växande antal vuxna patienter diagnostiserats de senaste åren. Många av sjukdomarna kan behandlas framgångsrikt om korrekt behandling sätts in tidigt, men sent insatt behandling resulterar ofta i död eller bestående hjärnskada.(1 kommentar)

Originalstudie

Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset

En journalstudie av sjukhusvårdade patienter över 80 år visar att få blivit inlagda av rent sociala skäl, vanligare var en kombination av sociala och medicinska skäl. (4 kommentar)

Utgåvan som PDF