Nr 5/2016

Inledare

KI:s rektor lägger skulden på sjukhuset

Fallet Paolo Macchiarini fortsätter att skaka om Karolinska institutet. I helgen kom beskedet att Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen vid institutet, har avsagt sig sitt uppdrag. Paolo Macchiarini är professorn och läkaren vars metod att operera in konstgjorda luftstrupar först framställdes som en succé men som nu kritiseras väldigt hårt. Flera utredningar har startats kring […](0 kommentar)

Signerat

Både lagstiftning och kollegialt stöd behövs

»Meddelarskydd är nödvändigt, men en lagstadgad rättighet innebär ändå inte att individen helt skyddas mot sanktioner.« (1 kommentar)

Nyheter

Resistens mot sista linjens behandling hittad i Sverige

Två fall av bakterier som är resistenta mot kolistin, som används i den sista linjens behandling, har hittats i Sverige. (0 kommentar)

 »Man förstår hur det är att vara i underläge«

Den tydliga dramaturgin i patientmötet sätts ur spel när det är en läkare som är sjuk. Att gå från att vara den som vårdar till den som är sjuk är svårt – så svårt att många läkare väntar alltför länge med att söka professionell hjälp. (0 kommentar)

»Viktigt värna om läkarens individuella behov av sjukvård«

– Jag tycker det är bra att vi tydligt markerar i de etiska reglerna att vi läkare måste söka vård vid sjukdom som påverkar yrkesutövandet, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och ledamot i förbundsstyrelsen. (0 kommentar)

»Extra nervöst när patienten är läkare«

Henrik Habermann minns sin första läkarpatient tydligt. Han var ST-läkare i allmänmedicin när en sjuk läkarprofessor klev in på mottagningsrummet.  (0 kommentar)

Även Hamsten höll tyst om att operationerna inte fungerade

KI:s rektor Anders Hamsten blev personligen informerad om att Karolinska universitetssjukhuset ansåg att Macchiarinis metod var misslyckad och därför stoppade vidare operationer. Men utåt fortsatte KI att sprida den positiva bilden. Det framgår i en intervju med Anders Hamsten. (9 kommentar)

Urban Lendahl avgår

Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, har avsagt sig sitt uppdrag efter beslutet om extern utredning av Macchiariniärendet. Det meddelade Nobelförsamlingen vid KI den 6 februari.(0 kommentar)

Vårdavtal om BB Sophia sägs upp

Ett negativt ekonomiskt resultat gör att Praktikertjänst vill avveckla BB Sophia, rapporterar Dagens Nyheter. (0 kommentar)

Max halva ST får räknas in i ny utbildning

Socialstyrelsen föreslår att maximalt hälften av en tidigare ST ska få tillgodoräknas för den som blir dubbelspecialist. Ändringen är en anpassning till EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv.(2 kommentar)

Debatt

Apropå! Vården bör vårdas bättre

Sjukvården behöver en modernare och tydligare ledningsmodell, gärna med statlig garanti, skriver Magnus Edner. (0 kommentar)

Blodgivares altruism missbrukas

Nuvarande praxis att på godtyckliga grunder fråga blodgivare om granulocytdonation bör upphöra, skriver Bengt Ekermo. (1 kommentar)

Vilken ledarstil krävs i vården?

Svensk sjukvård måste få fram ledare som är förebilder och inspirationskällor för personalen, skriver Jan Halldin. (3 kommentar)

Ta alltid hälsoångest på allvar

Det får aldrig bli så att en patient med hälsoångest får sämre somatisk vård på grund av sin sjukdomsoro, skriver Erland Axelsson. (1 kommentar)

Lång »skärmtid« kan leda till depression hos unga

Försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar kan kopplas till längre tids stillasittande framför en skärm, skriver Maj-Lis Hellénius. (5 kommentar)

Krönika

»På den ena VAB-sidan finns ett antal bokade läkarbesök, på den andra en planeringsdag i den långsiktiga förbättringen av sjukvården.«

Ett barn som känner sig lite krasslig. Två läkare till föräldrar som känner sitt ansvar. Och en sjukvård som potentiellt kommer att känna av det hela. ST-läkaren Joanna Ahlkvist berättar hur det går i sin krönika. (1 kommentar)

Kultur

Tolkningsfråga

År 1893 skrev kollegan Hjalmar Hackzell, Luleå, receptet här ovan. Bortglömd är dess väg till min mottagning. Men även då hundra år gått och doktorn och hans patient är borta, förblir orden. »Verba manent«, som romarna sade.  Jag försöker läsa receptet. Översta raden går fint. Tidlös är uppmaningen att ta med receptet nästa gång. Med […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Gustaf Edgren

Gustaf Edgren presenterar tillsammans med kollegor en studie där de utvärderat effekterna av en ny arbetsmodell – »aktiv hälsostyrning« – vad gäller sjukvårdskonsumtion i utsatta patientgrupper. (0 kommentar)

Reflexion

Etik i sjukvården – hur nytt är det?

Det som är nytt är den mediala och, i många fall med rätta, kritiska granskningen av sjukvården. (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Otillräcklig kunskap om lindrig TSH-stegring under graviditet

Övertygande bevis saknas för att subklinisk hypotyreos innebär ökad risk för graviditetskomplikationer och skadlig fosterutveckling. I väntan på att kunskapsläget förbättras kan inte bred screening för sköldkörtelsjukdom under graviditet rekommenderas.(1 kommentar)

Nya tekniker kan förändra sjukvården radikalt

Många patienter blir inte bättre av sina mediciner, vilket för sjukvården medför enorma kostnader för mediciner och läkemedelsutveckling. Nya tekniker för tidig och individualiserad diagnostik och terapi kan bidra till att lösa detta problem och medföra radikala förändringar av sjukvården. (3 kommentar)

Nytt om namn

Andra »Skalpellen« till Abdulemir Ali

Abdulemir Ali, specialist i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, prisas av studenterna på läkarutbildningen i Lund genom att tilldelas 2015 års »Skalpellen«, en utmärkelse som går till »bästa handledaren« på termin 8. Det är ett pedagogiskt pris med växande prestigevärde, och det är andra gången som Abdulemir Ali får det. Han fick priset även 2008.(0 kommentar)

Ammar blev årets Hedersknöl

Årets hedersknöl, som utses av AT-läkarna på Alingsås lasarett, blev Ammar Taha. Utmärkelsen motiveras med att Ammar i rollen som handledare uppvisat ett stort kunnande, som han opretentiöst och engagerat förmedlar till sin omgivning. Han är tydlig och strukturerad samtidigt som han släpper in sina yngre kollegor i beslutsprocessen på ett sätt som starkt bidrar till teamarbetet, heter det. »Ammar Taha är en förebild i mötet med patienter och har alltid en trevlig framtoning. Han ger ett professionellt intryck, tar sig alltid tid att svara på frågor, och är således ett föredöme för Alingsås lasarett«.(0 kommentar)

Johnny Ludvigsson prisad för 40 års forskning kring barndiabetes

Johnny Ludvigsson, professor emeritus vid Linköpings universitet har under en lång karriär »… arbetat hårt med ett stort engagemang inom det medicinska området«. Därför tilldelas han utmärkelsen International Healthcare Award i samband med pediatrikkonferensen PGHTNCON 2016 i Jaipur, Indien. Johnny Ludvigsson har i över 40 år ägnat sig åt att försöka lösa gåtan med barndiabetes och mildra sjukdomens konsekvenser.(0 kommentar)

Bästa handledare, bästa bakjour

ST-läkarna Karin Olausson och Olaf Gräbel på anestesikliniken, Salgrenska universitetssjukhuset, Östra, får kollegernas årliga pris som »Bästa kliniska handledare« respektive »Bästa bakjour«.  Priset är en utmärkelse bland ST-läkarna på anestesikliniken, Östra sjukhuset. Sedan två år tillbaka röstar de fram kollegor som genom sitt engagemang och kompetens bidrar till en ännu bättre utbildning för ST-läkarna.(0 kommentar)

Grand Prix till Oskar på barnakuten

ST-läkarnas Grand Prix till Tant Pruselius minne för Excellent Kliniskt Handledarskap i Pediatrik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna 2015 går till Oskar Oskarsson på barnakutkliniken. (0 kommentar)

Dubbelprisad handledare

Robert Gad, som genomför sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, har för andra gången utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på termin 8. »Robert Gad är extremt pedagogisk och oerhört engagerad i sitt handledarskap«, lyder motiveringen till utmärkelsen. »Han har nog förstört oss alla som haft honom för alla framtida handledare«, tillägger läkarstudenterna.(0 kommentar)

Ny chefsöverläkare inom psykiatrin

Erling Åby Hedenius är ny psykiatrisk chefsöverläkare på Gotland. Han är nyinflyttad till Gotland från Örebro där han arbetat som överläkare inom heldygnsvården. Erling är intresserad av att utveckla psykiatrin ytterligare och att fortsätta det arbete som hans företrädare Jaroslaw Kornowski påbörjat.(0 kommentar)

Originalstudie

»Aktiv hälsostyrning« kan ge utsatta patienter stöd

»Aktiv hälsostyrning« är ett icke-medicinskt och i huvudsak telefonbaserat patientstöd som syftar till att förbättra omhändertagandet och resursutnyttjandet för utsatta patientgrupper. Aktiv hälsostyrning kan leda till minskad sjukvårdskonsumtion och minskade kostnader för hälso- och sjukvården.(3 kommentar)

Recension

Brodera bort flygskräcken

Hon var rädd att flyga men ville resa. Då började hon brodera – och skrev en bok. Harriet Nyström, neuroradiolog, Stockholm, har läst om en unik form av självbehandling mot flygrädsla. (1 kommentar)

Människor & möten

Jón Karlsson varvar forskning med blåvita fotbollsskador

Jón Karlsson, professor i ortopedi och klinisk forskare, har tagit emot Nordis­ka medicinpriset av prins Daniel.(0 kommentar)

Meddelanden

Bidrag till aktiviteter för unga med funktionshinder

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.  Bidrag kan t ex lämnas till fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn- och ungdomsgrupper. Bidrag lämnas inte till enskilda personer. Ansökan om bidrag sker genom stiftelsens digitala ansökningssystem: www.kungligafonder.se Ansökningstid: 1 mars - 1 april 2016.(0 kommentar)

Översikt

Hypotyreos under graviditet riskerar barnets neurokognitiva utveckling

Tyreoideasjukdomar är vanligt förekommande under graviditet och kan påverka graviditetsutfallet. År 2012 fick arbetsgruppen för endokrinologi (Endokrin-ARG) uppdraget av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) att ta fram evidensbaserade riktlinjer om handläggning av tyreoideasjukdomar.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF