Nr 5–6/2020

Inledare

Uppmuntra äldre läkare att jobba kvar!

Förklaringarna till intresset för att arbeta vidare tycks handla om faktorer som att »läkarrollen är en central del av identiteten« och att man känner sig behövd och efterfrågad. (0 kommentar)

Signerat

Kontinuitet leder till effektivitet

Det räcker inte med att bara ha god tillgång till läkare – hur resurser används avgör om vården blir effektiv. (3 kommentar)

Nyheter

Han får trappa ner med full lön

Allt fler läkare jobbar vidare efter 65. Men utvecklingen går långsamt. I Västernorrland försöker man behålla äldre läkare genom att erbjuda kortad arbetstid och full lön.»Det är bra att inte behöva jobba 100 procent«, säger 66-årige Gunnar Johansson. (3 kommentar)

Läkare lockas till andra regioner efter storvarsel i Stockholm

»Flytta hem till vänliga leenden och kebabsåsen«. När Stockholm storvarslar satsar flera andra regioner på att locka tillbaka utflyttade läkare.(2 kommentar)

Lund underkänner läkarstudent som struntade i hygienreglerna

För ett år sedan införde Lunds universitet ett system för att fånga upp olämpliga läkarstudenter. Nu har en läkarstudent för första gången underkänts i professionellt förhållningssätt.(0 kommentar)

DLF Stockholm: Orealistiskt med fast läkare till 2021

Enligt Region Stockholms nya primärvårdsstrategi ska alla invånare som vill erbjudas en fast namngiven läkare senast 2021. Distriktsläkarföreningen anser att målet är orealistiskt, bland annat eftersom det saknas pengar.(0 kommentar)

Beslut om BUP-vårdval skjuts upp i Skåne

Region Skånes beslut om att införa vårdval för den öppna barn- och ungdomspsykiatrin skjuts upp. Anledningen är invändningar från flera fack som krävt central förhandling.(0 kommentar)

Stockholm ber Ivo granska om försäkringspatienter går före

Region Stockholm har fått signaler om att privata vårdgivare gett snabbare vård till patienter med privat sjukförsäkring. Nu vill regionen att Inspektionen för vård och omsorg granskar hur privata vårdgivare prioriterar patienter. (0 kommentar)

Debatt

Råd till vaccinatörer: Sikta inte för högt

SIRVA (skada i axeln efter vaccination) är ovanligt, men allvarligt för den som drabbas. För fortsatt tillit till våra vaccinationsprogram är det viktigt att försöka undvika kända risker. Behovet av uppdaterad information om lämplig injektionsteknik bör utredas, skriver Leif Gothefors. (1 kommentar)

Mässling dödar fler än ebola – ett kollektivt misslyckande

Mässling och andra infektioner som går att förebygga med vaccin hör hemma i historieböckerna. Det skriver Anna Sjöblom, Läkare utan gränser, som nyligen kom hem från östra Kongo-Kinshasa, där nästan tre gånger fler dött i den pågående mässlingsepidemin än i ebolaepidemin i samma område. (1 kommentar)

Krönika

»Jag förstår nu varför geriatrikbakjouren sa nej till MRSA-patienten«

En bakjour i geriatrik har sagt nej, och en patient smittad med MRSA får ligga kvar på akuten – efter 30 timmar där. Jonathan Ilicki tappar först förtroendet för systemet, men efter att ha läst en text som ger perspektiv ändrar han uppfattning.(0 kommentar)

Människor & möten

»Studiet av björnar kan lära oss att förebygga kronisk sjukdom«

Peter Stenvinkel, professor och njurmedicinare, forskar även i biomimetik, med målsättning att dra lärdomar från djurens värld och hitta nya sätt att förebygga och behandla män­niskans livsstilssjukdomar. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Kreibom

Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm, är en av författarna till en artikel om riktlinjer vid hjärnskador i primärvården. (0 kommentar)

Reflexion

Vård enligt bästa praxis – varje gång

»Lika märkligt är det att 80–90 procent följsamhet till bästa praxis har kommit att betraktas som ’tillräckligt bra’.«   (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen anger skärpta behandlingsmål, till exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk. Statiner rekommenderas i första hand, och en stärkt ställning för patienten och upprättande av en behandlingsplan betonas. (4 kommentar)

Nya Rön

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.(0 kommentar)

Nytt om namn

Nycertifierade från Ultraljudsakademin

Anna Hallberg Östman, Axel Tomson, Manar Radif, Amelie Barksjö, Max Wretman och Aida Ajengui (de med diplom på bilden) är höstterminens glada nycertifierade Pocus-användare från Ultraljudsakademin på Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel, men vid överdos kan centrala opioida effekter uppkomma. I artikeln beskrivs ett fall av allvarlig arytmi, med upprepade episoder av torsade de pointes, efter att patienten intagit  3–10 förpackningar dagligen under ett år. (2 kommentar)

Originalstudie

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården

Handläggning av av patienter med minimala och lätta traumatiska hjärnskador i primärvården varierar inte särskilt mycket i akutskedet, men en större variation ses vid sekundära, långvariga besvär. Det visar en enkätstudie som har kartlagt hur denna patientkategori handläggs i primärvården.  (1 kommentar)

Översikt

Transfusionsstrategi – att ge blod på rätt indikation

Transfusionsstrategi (patient blood management) innebär att optimera vården av patienter som skulle kunna behöva blodtransfusion. I Sverige ges fler blodtransfusioner än i andra länder med jämförbar hälso- och sjukvård. Stringenta transfusionsindikationer och uppföljning av transfusionspolicyer saknas i svensk sjukvård. (1 kommentar)

Rapport

Immunologisk trombocytopen purpura – vård under graviditet

För behandling av gravida kvinnor med immunologisk trombocytopen purpura rekommenderas intravenöst immunglobulin eller kortikosteroider vid trombocytvärden <20 × 109/l under graviditeten och med målsättning 100 × 109/l vid förlossningen. Barn till kvinnor som tidigare fött barn med trombocytopeni och till kvinnor med mycket låga trombocytvärden under graviditeten löper hög risk för neonatal trombocytopeni. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF