Nr 5–6/2020

Signerat

Det går framåt med BT –  men ännu finns mycket att göra

Det är en styrka att vi har arbetat med frågan under ett drygt årtionde och att den har hunnit förankrats i vår organisation på bredden och djupet. (0 kommentar)

Nyheter

Läkaresällskapet: Sjukförsäkringar strider mot vårdens etiska principer

Privata sjukförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård. Dessutom strider systemet mot vårdens etiska principer. Det säger Svenska läkaresällskapets etikdelegation i ett uttalande.(12 kommentar)

Ny rapport: Vanligt med fler diagnoser vid könsdysfori

Många som får diagnosen könsdysfori har också andra psykiatriska diagnoser – i synnerhet de som registrerats som flickor vid födseln – det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Myndigheten drar också slutsatsen att antalet fall kommer att fortsätta öka.(2 kommentar)

Flexibelt tänk lockar unga läkare till Bålsta

Lyhörda chefer i Bålsta, avgränsat uppdrag i Ny­­köping, specialiserad handledare i Lysekil. På olika sätt kan gröna öar med god läkarbemanning växa fram vid vårdcentraler runt om i landet. (0 kommentar)

Nu har coronaviruset fått ett namn

Det nya coronaviruset har fått namnet SARS-CoV-2. Samtidigt skärper WHO tonen. Nu beskrivs viruset som ett »mycket allvarligt hot« – inte bara för Kina utan för hela världen.(1 kommentar)

Uppsagd vårdcentral i Halland får ny chans i kammarrätten

Region Halland sa upp avtalet med Säröledens familjeläkare när vårdcentralen vägrade gå över till regionens journalsystem. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att frågan ska prövas. (0 kommentar)

Distriktsläkarföreningen sågar nytt läkarintyg från SKR

Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma är kritisk till det nya läkarintyg till arbetsgivare som Sveriges Kommuner och regioner tagit fram. Bland annat ser hon en stor risk för merarbete.(6 kommentar)

Svenska traumakirurger utbildas i Soweto

Från våren 2021 kommer Västra Götalandsregionen att skicka traumakirurger till ett sjukhus i Sydafrika. Där ska de jobba i tremånadersperioder. Syftet är att få utbildning för att bli bättre på att behandla penetrerande trauma. (0 kommentar)

Ivo kräver åtgärder för utlokaliserade patienter på Karolinska

Inspektionen för vård och omsorg anser att Karolinska universitetssjukhuset brister i arbetet med patientsäkerheten för utlokaliserade patienter. Nu kräver myndigheten att sjukhuset vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen. (0 kommentar)

Vårdcentral utrymdes efter larm om coronavirus

En vårdcentral i Järna stängdes under tisdagen med omedelbar verkan. Orsaken var misstankar om att en patient var smittad av det nya coronaviruset. Misstankarna kunde dock snart avskrivas.(0 kommentar)

Sylf Skaraborg tar strid om AT-löner

Ingångslönen för AT-läkare vid Skaraborgs sjukhus har bara höjts med 200 kronor under de tre senaste åren. Nu har Sylf skickat en skrivelse till sjukhusledningen i hopp om en rejäl ökning. (0 kommentar)

Domstol slår fast vårdmoms för hyrpersonal

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika domar slagit fast att uthyrning av personal är momspliktigt. »Nu krävs politiska lösningar på vårdmomsen«, säger Karin Liljeblad på Vårdföretagarna. (1 kommentar)

Hopp om kortärmad rock i Borås

Protesten mot läkarrockens avskaffande på Södra Älvsborgs sjukhus engagerar. Och nu tänds kanske ett litet hopp för rockens anhängare – kortärmade rockar har börjat glida upp på dagordningen. (4 kommentar)

Läkare: Folkhälsomyndigheten borde uppmana till större försiktighet

Coronaviruset vållar stor oro bland svenskkineser i Sverige. Många som nyligen återvänt från Kina är osäkra på hur de bör agera. Det säger Jun Wang Hjelm, överläkare i Trelleborg. Nu har hon och två andra läkare tagit fram egna rekommendationer.(0 kommentar)

Rekordstor donation till barnmedicinsk forskning i Linköping

Linköpings universitet har fått en privat donation på 100 miljoner kronor. Pengarna satsas i en stiftelse och ska gå till barnmedicinsk forskning. (0 kommentar)

Karolinska sjukhuset minskar läkarvarsel

Färre läkare och undersköterskor måste lämna Karolinska universitetssjukhuset. Det tidigare varslet på 600 tjänster minskas nu till 266. Det uppger sjukhusdirektören Björn Zoëga i en intervju med Dagens Nyheter. (0 kommentar)

Visselblåsande läkare död – stor ilska i Kina

Li Wenliang, den kinesiska läkare som tidigt varnat för det nya coronaviruset, har själv gått bort av sjukdomen. Sorgen efter hans död blandas också med ilska över att lokala myndigheter i ett tidigt skede försökte tysta honom.(6 kommentar)

Tvärfackligt larm från akuten i Trollhättan

På kort tid har många sjuksköterskor sagt upp sig. Nu begär Läkarförbundet tillsammans med tre andra fackförbund att arbetsgivaren förbättrar arbetsmiljön vid akutmottagningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan.(0 kommentar)

Läkare i Borås protesterar mot att deras rock försvinner

Den klassiska vita läkarrocken har ett signalvärde, är praktisk och är en fin tradition. Det menar 22 läkare som protesterar mot att Södra Älvsborgs sjukhus tar bort plagget.(10 kommentar)

Barnläkare publicerar ny bok: Det är viktigt att informera om sjukdomar

En viktig uppgift för sjukvården är att förklara och att informera allmänheten om sjukdomar. Det menar barnläkaren Jonas F Ludvigsson som nyligen givit ut en bok om barnmedicin riktad just mot allmänheten. (0 kommentar)

SBU: Vetenskapligt underlag saknas för diagnosen uppgivenhetssyndrom

Det saknas vetenskapliga studier som ger svar på hur man ska sätta diagnosen uppgivenhetssyndrom, eller vilken behandling som fungerar. Det kommer Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fram till i en färsk rapport.(0 kommentar)

Läkarförbundet: Höj antalet studiemedelsveckor

Läkarförbundet gör tummen upp för förslaget att höja den övre åldersgränsen för studiemedel och utöka antalet studiemedelsveckor för äldre. Samtidigt slår förbundet ett slag för att höja taket för det maximala antalet studiemedelsveckor.(0 kommentar)

Grönt ljus: Nu får regionerna besluta om särskilda förordnanden

Nu är det klart. Från 1 mars kan regionerna återigen besluta om särskilda förordnanden för icke legitimerade läkare genom en ändring i patientsäkerhetslagen. Det beslutade riksdagen under onsdagen. (0 kommentar)

Inget vårdval inom BUP i Skåne

Det ser inte ut att bli något vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Sverigedemokraterna, som har en vågmästarroll, vänder sig mot Alliansens förslag. (0 kommentar)

Vårdplatsbrist ställer till problem på Visby lasarett

Det råder ett mycket ansträngt vårdplatsläge på Visby lasarett. För att säkra patientsäkerheten gick lasarettet i måndags upp i stabsläge. I dag avblåstes stabsläget, men läget är fortsatt besvärligt.(0 kommentar)

Läkare mot kärnvapen: Inga kärnvapen är »mer överlevnadsbara«

Civila drabbas vid en kärnvapenattack och konsekvenserna är katastrofala. Läkare och sjukhuspersonal kan omöjligt hantera en sådan katastrof. Det säger Åsa Lindström, Läkare mot kärnvapen, med anledning av att USA placerat ut nya »mer överlevnadsbara kärnvapen« på ubåtar.(1 kommentar)

»Viktigt genombrott« i jakten på vaccin mot 2019-nCoV

Arbetet med ett vaccin mot det nya coronaviruset kan ha nått ett genombrott. Det menar en brittisk forskargrupp som planerar djurförsök redan nästa vecka.(0 kommentar)

Förslag: Var femte vårdplats bort på Sollefteå sjukhus

Region Västernorrland planerar att dra ner på antalet fastställda vårdplatser vid sina tre sjukhus. Värst ser sjukhuset i Sollefteå ut att drabbas, där regionen vill ta bort var femte plats. Beslutet väntas fattas av regionfullmäktige i slutet av februari.(1 kommentar)

Omkring 50 prov har analyserats för nya coronaviruset

Cirka 50 prov har analyserats för det nya coronaviruset 2019-nCoV i Sverige. Ännu har inget nytt fall bekräftats utöver det i Småland förra veckan.(1 kommentar)

Primärvårdsläkare oroade över risker med digitala vårdbesök

Enligt en ny rapport från Vårdanalys ser nio av tio primärvårdsläkare en risk för att digitala vårdbesök leder till att hälso- och sjukvårdssystemet överutnyttjas. Samtidigt vill en majoritet av läkarna arbeta mer med digitala vårdbesök. (1 kommentar)

KI upphandlade inte – får betala 3 miljoner kronor i straffavgift

Karolinska institutet upphandlade inte ett köp av molekylärbiologiska produkter och får nu betala 3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Det har förvaltningsrätten beslutat. (0 kommentar)

Politiker i Västra Götaland tvekar om breddinförande av närakuter

Beslutet om ett eventuellt breddinförande av närakuter i Västra Götaland har skjutits fram. Resultatet från de pågående pilotprojekten har fått politikerna att tvivla på idén. (1 kommentar)

Skaraborgs sjukhus stoppar Disc

Efter kritik mot Disc-modellerna för beteendebedömning i olika kurser för läkare, stoppas nu kurser med sådana moment på flera håll. Skaraborgs sjukhus och regionerna i Östergötland och Halland plockar bort momentet. (0 kommentar)

Uttag av läkemedel vid klimakteriebesvär varierar i landet

Det finns stora regionala skillnader när det gäller uttag av hormonläkemedel vid klimakteriebesvär. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen genomfört. Nu ska myndigheten utreda tillgången till vård och behandling. (0 kommentar)

Arbetsgrupp föreslår nya rutiner för igångsättning vid överburenhet

Kvinnor som vill bör erbjudas induktion vid 41 graviditetsveckor – det föreslår en arbetsgrupp för SFOG och Barnmorskeförbundet. Nu ska den nationella programområdesgruppen arbeta vidare med rekommendationen och hur den ska hanteras i vården. (0 kommentar)

Arbetsmiljöverket ger Region Norrbotten kritik

Arbetsmiljöverket har granskat hälsocentraler i Region Norrbotten under det gångna året. Regionen får kritik på flera punkter. Främst handlar det om att det finns för lite resurser för att klara arbetsuppgifterna. Det rapporterar P4 Norrbotten.(4 kommentar)

Upp till professionen att ta ställning till kritiserat kapitel i ICD-11

Det hårt kritiserade avsnittet om traditionell kinesisk medicin kommer troligen inte finnas med i den svenska versionen av diagnosmanualen ICD-11, enligt Socialstyrelsen. (1 kommentar)

Bekräftat fall av coronavirus i Sverige

En patient på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län har bekräftats vara smittad med det nya coronaviruset. Det visar en provanalys som Folkhälsomyndigheten har gjort.(1 kommentar)

SKR ser flera brister i Göran Stiernstedts utredning

För mycket fokus på nya regleringar i primärvården och för lite helhetsperspektiv. Det är ett par av synpunkterna i Sveriges Kommuner och regioners remissvar på Göran Stiernstedts utredning »Digifysiskt vårdval«.(0 kommentar)

Patientsäkerhetsexpert gläds över nationella handlingsplanen

Den första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har alla förutsättningar att inte bli en hyllvärmare, enligt patientsäkerhetsexperten Hans Rutberg. – Nu är det upp till regioner och kommuner att ta stafettpinnen, säger han. (0 kommentar)

Karolinska får kritik för bristande diskrimineringsutredning

Diskrimineringsombudsmannen kritiserar Karolinska universitetssjukhuset för att inte tilllräckligt ha utrett påstådda trakasserier. (0 kommentar)

AI-projekt stoppas – Skåne utreder »misstänkta oegentligheter«

Region Skåne avbryter omedelbart ett pilotprojekt i primärvården. Uppgifter om familjerelationer mellan regiondirektören och företaget bakom systemet ska utredas efter en journalistisk granskning. (0 kommentar)

Myndighet vill klassa nya coronaviruset som samhällsfarligt

Folkhälsomyndigheten begär nu att regeringen ska klassa coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det meddelande myndighetens generaldirektör Johan Carlson under fredagen.(0 kommentar)

Första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är här

Nu får Sverige för första gången en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Tanken är att regioner och kommuner ska ta avstamp i den när de utvecklar egna handlingsplaner. (0 kommentar)

Internationellt nödläge utlyst på grund av nya coronaviruset

Världshälsoorganisationen WHO utlyste under torsdagskvällen internationellt nödläge med anledning av det nya coronaviruset 2019-nCoV. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell påverkar det inte arbetet i Sverige.(0 kommentar)

Norrländska regioner testar vård på lång distans

I mars kommer Västerbotten och Västernorrland tillsammans att testa digital primärvård på distans. Men till skillnad från de flesta andra projekt är avstånden större. Patienterna i Norrland ska få hjälp från Spanien. (1 kommentar)

Regeringen och SKR överens om 7,6 miljarder till vården

I dag presenterade socialminister Lena Hallengren (S) två överenskommelser på hälso- och sjukvårdsområdet som regeringen tecknat med Sveriges Kommuner och regioner. Samtidigt meddelade hon att en första proposition i en reformering av primärvården kommer i april. (2 kommentar)

Tuff start för självskadeenhet i Göteborg

Självskadeenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset har haft en tuff start. På måndag öppnar den på nytt efter att ha varit stängd i sex veckor på grund av arbetsmiljöproblem.(0 kommentar)

Över 600 har anställts på Karolinska efter stopp

Karolinska universitetssjukhuset har anställt 630 personer sedan anställningsstoppet infördes den 1 maj förra året. Men totalt sett har antalet anställda inte ökat, säger sjukhusets HR-direktör Patricia Enocson.(0 kommentar)

Nätläkarnas arbetsmiljö under lupp

Hur påverkar digital sjukvård läkarnas arbetsmiljö? Det är en frågeställning i ett nytt forskningsprojekt vid Linköpings universitet. (0 kommentar)

Läkarstudent dömd för våldtäkt också i hovrätten

Domen mot en våldtäktsdömd läkarstudent i Lund slås fast. Det meddelar hovrätten som inte gör några ändringar i tingsrättens dom. Det ändrar dock inte universitetets möjligheter att stänga av studenten. (0 kommentar)

Stockholm planerar höja avgift för uteblivna besök

Antalet uteblivna besök i hälso- och sjukvården i Stockholm ökar. Nu föreslås att patienter som utan giltigt skäl uteblir från ett besök ska betala en avgift på 400 kronor. (2 kommentar)

Debatt

BB Stockholm: Erbjud alla kvinnor som vill att föda barn i vatten

Att kunna erbjuda vattenfödsel skapar mervärde för förlossningskliniken. För kvinnor som gärna vill föda sitt barn i vatten bör möjligheten finnas, skriver företrädare för BB Stockholm. (0 kommentar)

Ingen indikation för screening av symtomfri mykoplasmainfektion

Dynamic Code marknadsför självtest och förordar behandling av genital mykoplasmainfektion även hos personer utan symtom. Vi står fast vid strikta indikationer för diagnostik och behandling av mykoplasmainfektion, skriver smittskyddsläkare Peter Nolskog och medförfattare.  (0 kommentar)

Dynamic Code: Vi förstår läkarnas oro för ökad antibiotikaresistens

Vi förstår läkarnas oro för ökad resistens, speciellt om antibiotika förskrivs på felaktiga grunder. Just därför har vi utvecklat testet för Mycoplasma genitalium, skriver Anders Selbing och Anne Kihlgren, medicinskt ansvarig respektive vd, Dynamic Code, i denna replik på ett debattinlägg i LT från smittskyddsläkaren Peter Nolskog och medförfattare. (0 kommentar)

Dags att ta tydlig ställning i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar

Vi bör vara tydligare med vad som ska prioriteras när pengarna tryter. Vad måste det offentliga klara av, och vad kan överlåtas åt olika försäkringslösningar? Vi vill att Läkarförbundet tar en tydligare och mer genomtänkt ställning i frågan, skriver Magnus Forssblad och Tycho Tullberg.(4 kommentar)

Läkemedlens miljöpåverkan är ingen »icke-fråga«

Det är av stor betydelse för miljön hur läkare väljer att behandla sina patienter. Förskrivare har dock ofta liten kännedom om olika läkemedels miljöpåverkan. Läkare för miljön och Läkarförbundets råd för IT, medicinteknik och läkemedel ger ut en informationsskrift med hopp om att öka miljömedvetenheten hos läkarkåren. (0 kommentar)

Utvecklat pankreasregister ska kunna tillföra viktiga data

Åke Andrén-Sandberg belyser i en debattartikel i LT problem som är behäftade med kvalitetsregistrering i allmänhet, och mer specifikt Pankreasregistret. Pågående utveckling av Pankreasregistret kan tillföra viktiga data, göra registret mer komplett samt förbättra dess användbarhet i sjukvården, skriver Thomas Gasslander, registerhållare, och Bobby Tingstedt.  (0 kommentar)

Esketamins långtidseffekt bör utvärderas av oberoende forskare

En isomer till ketamin, esketamin, har nyligen introducerats. Läkemedelsmyndigheter har godkänt esketamin vid depression som inte svarat på två olika antidepressiva läkemedel. Innan esketamin introduceras i vården bör preparatets långtidseffekt utvärderas av oberoende forskare, skriver Sven Bremberg och Göran Högberg.(9 kommentar)

Krönika

»Vi borde vara betydligt vaksammare på vad det är som övervakas, av vem och i vilket syfte.«

Vem ska övervaka övervakarna som dokumenterar en medarbetares hela arbetspass till exempel inom sjukvården. Mätningar för kvalitetskontroll är bra, men vi måste hålla koll på Storebror om vi vill värna om vår integritet, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras

Socialstyrelsen lanserar nu en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som vänder sig till sjukvårdens huvudmän. Avsikten är att åstadkomma en utveckling av arbetet med patientsäkerhet i Sverige. (1 kommentar)

Nya Rön

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

I en studie dras slutsatsen att det inte finns data som motsäger att man bör behandla även gamla och sjuka patienter med ST-höjningsinfarkt invasivt.(2 kommentar)

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

En kohortstudie visar att tillgången till epilepsisjukvård kan vara ojämlik och att utbildning skulle kunna utgöra en skyddsfaktor mot arbetslöshet och låg inkomst vid epilepsi. (0 kommentar)

Minskning av suicid – men inte i USA

Antalet suicid sjunker i de flesta länder i världen, men med USA som undantag. Analyser har visat ett samband mellan vapeninnehav och suicid. (1 kommentar)

Översikt

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning. (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Region kritiseras för bristande vård av patient med blodförgiftning

Region får kritik för bristfällig behandling av infektion i tarmen, brister som gjorde att patient avled på grund av blodförgiftning.(0 kommentar)

Ivo vill dra in legitimation för läkare dömd för barnsexbrott

Inspektionen för vård och omsorg vill dra in legitimationen för en läkare som dömts till tre års fängelse för sexualbrott mot barn. Brotten har inte utförts i tjänsten. (1 kommentar)

Ivo granskar Södersjukhusets BB

Inspektionen för vård och omsorg har inlett en granskning av Södersjukhusets förlossningsverksamhet med anledning av flera anmälningar av allvarlig vårdskada kopplade till brist på förlossningsplatser och hög arbetsbelastning.(0 kommentar)

Läkare får kritik för att ha misstagit bröstcancer för mjölkstockning

Läkare på en kvinnoklinik får kritik för bristande handläggning då han bedömde knöl och smärta i en patients bröst som mjölkstockning utan att säkerställa orsaken till symtomen.(0 kommentar)

Originalstudie

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Svullet ben är en vanlig sökorsak på akutmottagningar, och djup ventrombos är en vanlig differentialdia­gnos. I en originalstudie har man granskat 1 000 journaler från akutbesök på grund av svullet ben. 398 av dessa utreddes för misstänkt DVT, och mindre än hälften av utredningarna utfördes enligt rådande rekommendationer. (3 kommentar)

Människor & möten

»Jag är medveten om att det finns en laddning i namnet på min LP«

Naturvetenskap och musik har alltid varit påtagligt närvarande i Andreas Fröbergs liv. Med 1,5 år kvar på specialiseringstjänstgöringen (ST) i psykiatri har han nyligen gett ut egenkomponerad musik för piano. (1 kommentar)

Recension

Personer och instrument i obstetrikens utveckling

Förlossningsrummets praxis och de instrument som användes som hjälpmedel beskrivs ur historiskt perspektiv i en nyutkommen bok. Utförlig, rikt illustrerad och mycket läsvärd, anser Läkartidningens recensent.   (0 kommentar)

Användbar manual för alla kirurger

En operationsmanual som möter ett behov i den kirurgiska subspecialiseringens Sverige. Alla kirurger kan ha nytta av den här ambitiösa boken, som täcker hela det kirurgiska fältet, enligt Läkartidningens recensent. (0 kommentar)

Välkommen bok med råd till föräldrar

En utförlig guidebok om barnsjukdomar, skriven av en barnläkare med djup sakkunskap och pedagogisk talang, innehåller en stor mängd aktuell information som föräldrar kan ha nytta av.  (0 kommentar)

Besvikelsens tidevarv för medicinen

En veteran inom medicinen tar pulsen på samtidens medicin och konstaterar sjukdomstecken som inte lär gå över i första taget. Seamus O'Mahony, irländsk gastroenterolog, skriver trivsamt med humor och skärpa, men utan att skräda orden, om en stundande besvikelsens tidevarv.  (0 kommentar)

Förutsättningar för god patientsäkerhet

Nya, viktiga aspekter på arbetet med patientsäkerhet finns i en ny antologi redigerad av Synnöve Ödegård, som bland annat startat Sveriges första universitetsutbildning i ämnet patientsäkerhet. Läkartidningens anmälare rekommenderar boken till alla i praktiskt arbete inom svensk sjukvård.  (0 kommentar)

Nytt om namn

Nycertifierade från Ultraljudsakademin

Anna Hallberg Östman, Axel Tomson, Manar Radif, Amelie Barksjö, Max Wretman och Aida Ajengui (de med diplom på bilden) är höstterminens glada nycertifierade Pocus-användare från Ultraljudsakademin på Capio Sankt Görans sjukhus, Stockholm.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF