Nr 6/2016

Inledare

Inte förvånande att Hamsten väljer att avgå

I förra numret av Läkartidningen intervjuades Karolinska institutets rektor Anders Hamsten om fallet Paolo Macchiarini, den tidigare stjärnkirurgen som nu är hårt kritiserad och som granskas i olika utredningar. I intervjun lade Anders Hamsten ett stort ansvar på Karolinska universitetssjukhuset för det som hänt. Men natten mellan fredag och lördag, den 12 och 13 februari, […](0 kommentar)

KI:s rektor lägger skulden på sjukhuset

Fallet Paolo Macchiarini fortsätter att skaka om Karolinska institutet. I helgen kom beskedet att Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen vid institutet, har avsagt sig sitt uppdrag. Paolo Macchiarini är professorn och läkaren vars metod att operera in konstgjorda luftstrupar först framställdes som en succé men som nu kritiseras väldigt hårt. Flera utredningar har startats kring […](0 kommentar)

Signerat

Var med och utforma vår sjukvårdspolitik!

»Ett av våra viktigaste uppdrag är att utveckla vår egen organisation.« (0 kommentar)

Både lagstiftning och kollegialt stöd behövs

»Meddelarskydd är nödvändigt, men en lagstadgad rättighet innebär ändå inte att individen helt skyddas mot sanktioner.« (1 kommentar)

Nyheter

Se den sjuke läkaren som en tillgång

I november 2014 publicerade Läkartidningen en uppmärksammad debattartikel av den ALS-drabbade läkaren Ulf Ljungblad. Han riktade stark kritik mot den dåvarande ALS-forskningen och beskrev hur han med »off label«-behandling på sig själv för första gången lyckades bromsa ett ALS-förlopp. I dag, ett år senare, är Ulf Ljungblad fortfarande engagerad i forskningen om ALS och för att fler patienter ska få pröva »off label«-behandling mot ALS. (2 kommentar)

Regeringen ska utreda gråzon mellan vård och forskning

I spåren av Macchiarini-affären vill regeringen nu utreda om gränsdragningen mellan vård och forskning behöver bli tydligare.(0 kommentar)

Hamsten: »Jag har totalt felbedömt situationen«

KI:s rektor Anders Hamsten medger att man agerat fel i oredlighetsärendet och inte på rätt sätt hanterat de signaler man fick om att Macchiarinis metod inte fungerade. Nu ställer Anders Hamsten sin plats till förfogande.(8 kommentar)

Ny grupp med fokus på vårdplatser

Läkarförbundet kommer under våren att starta en särskild arbetsgrupp som ska ha fokus på vårdplatser. Det beslutade förbundsstyrelsen i förra veckan. Ordförande blir Karin Båtelson. (2 kommentar)

Miljövänliga förkläden testas

I sjukvården i Region Skåne kommer man under våren att testa miljövänliga engångsförkläden gjorda av sockerrör, stärkelse och kalk. (0 kommentar)

Läkare kan märkas med chip

För att minska tidsförlusten när vårdpersonal letar efter varandra inför sjukhus i Danmark ett system där personalen märks med chip, rapporterar danska Ugebrevet A4.(8 kommentar)

Råd om PSA-test ska ses över

Socialstyrelsen ska se över rekommendationerna kring PSA-test för att tidigt upptäcka prostatacancer. Detta efter att ny kunskap tillkommit, uppger Dagens Medicin.(0 kommentar)

»Viktigt värna om läkarens individuella behov av sjukvård«

– Jag tycker det är bra att vi tydligt markerar i de etiska reglerna att vi läkare måste söka vård vid sjukdom som påverkar yrkesutövandet, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och ledamot i förbundsstyrelsen. (0 kommentar)

»Extra nervöst när patienten är läkare«

Henrik Habermann minns sin första läkarpatient tydligt. Han var ST-läkare i allmänmedicin när en sjuk läkarprofessor klev in på mottagningsrummet.  (0 kommentar)

 »Man förstår hur det är att vara i underläge«

Den tydliga dramaturgin i patientmötet sätts ur spel när det är en läkare som är sjuk. Att gå från att vara den som vårdar till den som är sjuk är svårt – så svårt att många läkare väntar alltför länge med att söka professionell hjälp. (0 kommentar)

Även Hamsten höll tyst om att operationerna inte fungerade

KI:s rektor Anders Hamsten blev personligen informerad om att Karolinska universitetssjukhuset ansåg att Macchiarinis metod var misslyckad och därför stoppade vidare operationer. Men utåt fortsatte KI att sprida den positiva bilden. Det framgår i en intervju med Anders Hamsten. (9 kommentar)

Urban Lendahl avgår

Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, har avsagt sig sitt uppdrag efter beslutet om extern utredning av Macchiariniärendet. Det meddelade Nobelförsamlingen vid KI den 6 februari.(0 kommentar)

Vårdavtal om BB Sophia sägs upp

Ett negativt ekonomiskt resultat gör att Praktikertjänst vill avveckla BB Sophia, rapporterar Dagens Nyheter. (0 kommentar)

Max halva ST får räknas in i ny utbildning

Socialstyrelsen föreslår att maximalt hälften av en tidigare ST ska få tillgodoräknas för den som blir dubbelspecialist. Ändringen är en anpassning till EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv.(2 kommentar)

Värmlands läkarförening begär central förhandling om sparpaket

Värmlands läkarförening begär, tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet, central förhandling om det besparingsförslag som landstinget lagt fram.(0 kommentar)

Ny strategi för arbetsmiljöarbetet

En ny arbetsmiljöstrategi som ska skapa en hållbar arbetsmiljö i det moderna arbetslivet har presenterats av regeringen.(0 kommentar)

Debatt

Evidens finns för ventilbehandling till patienter med gravt emfysem

Ännu en studie som visar god effekt av ventilbehandling hos strikt selekterade patienter med gravt emfysem har publicerats, konstaterar Gunnar Hillerdal. (0 kommentar)

Registerforskning och samtycke

Det finns många skäl att avstå från informerat samtycke vid registerbaserad forskning, skriver Jonas F Ludvigsson som tillsammans med forskare från Danmark, Finland, Norge och Island står bakom en nyligen publicerad översiktsartikel i ämnet. (2 kommentar)

Ompröva begreppet lumbago

Engelskans »low back pain«, ryggslutssmärta, är mer heltäckande än begreppet lumbago, anser Martin Helldén. (2 kommentar)

Ny indikator behövs för uppföljning av osteoporospatienter

Författarna vill bidra till att precisera frågan om hur sekundärprofylax efter osteoporosrelaterad fraktur genomförs och följs upp. (2 kommentar)

Apropå! Vården bör vårdas bättre

Sjukvården behöver en modernare och tydligare ledningsmodell, gärna med statlig garanti, skriver Magnus Edner. (0 kommentar)

Blodgivares altruism missbrukas

Nuvarande praxis att på godtyckliga grunder fråga blodgivare om granulocytdonation bör upphöra, skriver Bengt Ekermo. (1 kommentar)

Vilken ledarstil krävs i vården?

Svensk sjukvård måste få fram ledare som är förebilder och inspirationskällor för personalen, skriver Jan Halldin. (3 kommentar)

Ta alltid hälsoångest på allvar

Det får aldrig bli så att en patient med hälsoångest får sämre somatisk vård på grund av sin sjukdomsoro, skriver Erland Axelsson. (1 kommentar)

Lång »skärmtid« kan leda till depression hos unga

Försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar kan kopplas till längre tids stillasittande framför en skärm, skriver Maj-Lis Hellénius. (5 kommentar)

Krönika

»Kanske tar det ett helt läkarliv att lära sig behärska balansen doktor och medmänniska.«

En rutinundersökning i en stor maskin, och alla utom patienten vet redan svaret. Hur lär man sig balansera invigdheten som läkare och empatin som medmänniska, frågar sig Vendela Berglund i sin krönika. (3 kommentar)

»På den ena VAB-sidan finns ett antal bokade läkarbesök, på den andra en planeringsdag i den långsiktiga förbättringen av sjukvården.«

Ett barn som känner sig lite krasslig. Två läkare till föräldrar som känner sitt ansvar. Och en sjukvård som potentiellt kommer att känna av det hela. ST-läkaren Joanna Ahlkvist berättar hur det går i sin krönika. (1 kommentar)

Kultur

Kom båten lastad med hemokromatos?

Många hemokromatospatienter i Sverige bär på ett minne från bronsåldern. K Sigvard Olsson, docent och hematolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, följer spåren tillbaka i tiden efter en recessivt hereditär sjukdom, orsakad av en mutation.  (0 kommentar)

Hembesök

En glimt från tiden som distriktsläkare i Värmland och Gotland på 1970-talet – i form av en dikt. Den som bjuder är Staffan Lundberg, pensionerad anestesiolog och ditriktsläkare, numera boende i Bromma, västra Stockholm.  (0 kommentar)

Tolkningsfråga

År 1893 skrev kollegan Hjalmar Hackzell, Luleå, receptet här ovan. Bortglömd är dess väg till min mottagning. Men även då hundra år gått och doktorn och hans patient är borta, förblir orden. »Verba manent«, som romarna sade.  Jag försöker läsa receptet. Översta raden går fint. Tidlös är uppmaningen att ta med receptet nästa gång. Med […](0 kommentar)

Människor & möten

Han slutar som facklig ledare och reser till Galápagosöarna

Lars Olén, 67, överläkare, specialist i öron-, näsa- halssjukdomar, och mångårig fackkämpe i Skaraborgs län, lägger ordförandeklubban i den lokala läkarföreningen på hyllan och flyger till Ecuador och Galápagosöarna. (1 kommentar)

Jón Karlsson varvar forskning med blåvita fotbollsskador

Jón Karlsson, professor i ortopedi och klinisk forskare, har tagit emot Nordis­ka medicinpriset av prins Daniel.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sven Andréasson

Sven Andréasson konstaterar i en kritisk forsknings­analys att det vetenskapliga stödet för att måttlig alkoholkonsumtion skulle ha skyddande hälsoeffekter är svagare än vad man i allmänhet har uppfattat. I artikeln pekar han bland annat på metodologiska svagheter i genomförda studier.(1 kommentar)

5 frågor till Gustaf Edgren

Gustaf Edgren presenterar tillsammans med kollegor en studie där de utvärderat effekterna av en ny arbetsmodell – »aktiv hälsostyrning« – vad gäller sjukvårdskonsumtion i utsatta patientgrupper. (0 kommentar)

Reflexion

Så många frågor som måste få svar

Vad ska vi säga om betydelsen av personlig karisma och stjärnstatus i en miljö som till själva sin natur bör vara grundad i logik och vetenskap på högsta nivå?(0 kommentar)

Etik i sjukvården – hur nytt är det?

Det som är nytt är den mediala och, i många fall med rätta, kritiska granskningen av sjukvården. (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Analysera, lyssna, åtgärda, be om ursäkt och lära

Oredlighetsärendet på Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset visar på strukturella patientsäkerhetsproblem. Stora likheter finns med andra skandaler både inom och utanför sjukvård. Säkerhet skapas genom riskanalys, korrekt omhändertagande av varningssignaler, korrekta åtgärder, beredskap att erkänna fel och förmåga att dra lärdom av det inträffade.(1 kommentar)

Otillräcklig kunskap om lindrig TSH-stegring under graviditet

Övertygande bevis saknas för att subklinisk hypotyreos innebär ökad risk för graviditetskomplikationer och skadlig fosterutveckling. I väntan på att kunskapsläget förbättras kan inte bred screening för sköldkörtelsjukdom under graviditet rekommenderas.(1 kommentar)

Nya Rön

Två diagnoskriterier för KOL gav helt olika bild av riskfaktorer

Ålder, men inte kön, var en mycket stark riskfaktor för KOL när det så kallade GOLD-kriteriet användes för diagnos. Med LLN-kriteriet framstod däremot kvinnligt kön som en nästan lika stark riskfaktor som aktiv rökning samtidigt som betydelsen av ålder mattades av betydligt. Det visar en nyligen publicerad svensk studie.(0 kommentar)

Laparoskopiskt lavage vid divertikulit minskade reoperationsrisk

Laparoskopiskt lavage som behandling vid perforerad divertikulit Hinchey grad III reducerade risken för att reopereras med 60 procent och minskade vårdbehovet vid jämförelse med Hartmanns operation, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. (0 kommentar)

Internetbaserad KBT hade effekt vid sömnsvårigheter

I en studie från Australien förbättrades deltagarnas sömnproblem efter sex månaders behandling med ett internetbaserat KBT-program. Dessutom minskade depressionssymtomen, som dock inte var så omfattande från början. (0 kommentar)

Eluxadolin minskade magsmärta och diarré vid IBS

Bland patienter med IBS och diarré som deltog i en fas 3-studie sågs förbättringar i högre utsträckning hos dem som fick eluxadolin jämfört med en placebogrupp. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta. (1 kommentar)

Allvarliga händelser efter hemgång med oklar bröstsmärta ovanliga

Allvarliga hjärt–kärlhändelser efter hemgång med ospecificerad bröstsmärta från akuten är ovanliga, enligt en nyligen publicerad studie. Hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar dock risken och bör därför inkluderas i riskbedömningsprotokoll.(0 kommentar)

Trombolys är en effektiv metod

Trombolys är en säker och effektiv behandlingsmetod vid akuta kärlocklusioner, enligt en ny avhandling. Patientsäkerheten verkar kunna bibehållas på kärlkirurgisk vårdavdelning, men fortsatt analys av resursåtgång, övervakning och kostnader för detta bör genomföras. (0 kommentar)

Överlag låg men varierande överdödlighet vid typ 2-diabetes

Dödligheten vid typ 2-diabetes är låg i Sverige jämfört med den i de flesta större studier från olika länder. Framför allt gäller det för individer med bra blodsockerkontroll utan njursjukdom, vilka utgjorde en betydande andel av de svenska patienterna i den studie som nyligen presenterades i New England Journal of Medicine.(2 kommentar)

Nytt om namn

KI-professor bidrar med råd till Sidas forskning

(0 kommentar)

Belönad för sin vilja att utbilda

Johannes Arnesen, röntgenläkare vid Sunderby sjukhus, Luleå, har fått AT-läkarnas handledarpris 2015. Med priset följer, förutom ära och berömmelse, ett diplom, en medalj och ett stipendium på 5 000 kronor. Johannes får priset för att han i rollen som handledare visar värme, intresse och engagemang. »Man känner sig aldrig bortglömd och du finns alltid där för frågor. Du har en stor vilja att lära ut vilket märks på tu man hand men även under dina föreläsningar«, skriver AT-läkrna i motiveringen till priset.(0 kommentar)

Översikt

Måttlig alkohol­konsumtion ger ingen positiv hälsoeffekt

Det vetenskapliga stödet för skyddande hälsoeffekter av måttligt drickande är svagare än vad som i allmänhet uppfattas. Inga randomiserade kontrollerade studier har påvisat positiva effekter. Observationsstudier begränsas av metodologiska problem, främst förväxlingsfaktorer och felklassificering.(21 kommentar)

Hypotyreos under graviditet riskerar barnets neurokognitiva utveckling

Tyreoideasjukdomar är vanligt förekommande under graviditet och kan påverka graviditetsutfallet. År 2012 fick arbetsgruppen för endokrinologi (Endokrin-ARG) uppdraget av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) att ta fram evidensbaserade riktlinjer om handläggning av tyreoideasjukdomar.(1 kommentar)

Medicinens ABC

Armbågsskador hos barn

I en ABC-artikel beskrivs handläggningen av armbågsskador på akutmottagningen och svåra komplikationer som kompartmentsyndrom och nervskador.  (4 kommentar)

Originalstudie

»Aktiv hälsostyrning« kan ge utsatta patienter stöd

»Aktiv hälsostyrning« är ett icke-medicinskt och i huvudsak telefonbaserat patientstöd som syftar till att förbättra omhändertagandet och resursutnyttjandet för utsatta patientgrupper. Aktiv hälsostyrning kan leda till minskad sjukvårdskonsumtion och minskade kostnader för hälso- och sjukvården.(3 kommentar)

Recension

Brodera bort flygskräcken

Hon var rädd att flyga men ville resa. Då började hon brodera – och skrev en bok. Harriet Nyström, neuroradiolog, Stockholm, har läst om en unik form av självbehandling mot flygrädsla. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF