Nr 6/2016

Inledare

Inte förvånande att Hamsten väljer att avgå

I förra numret av Läkartidningen intervjuades Karolinska institutets rektor Anders Hamsten om fallet Paolo Macchiarini, den tidigare stjärnkirurgen som nu är hårt kritiserad och som granskas i olika utredningar. I intervjun lade Anders Hamsten ett stort ansvar på Karolinska universitetssjukhuset för det som hänt. Men natten mellan fredag och lördag, den 12 och 13 februari, […](0 kommentar)

Signerat

Var med och utforma vår sjukvårdspolitik!

»Ett av våra viktigaste uppdrag är att utveckla vår egen organisation.« (0 kommentar)

Nyheter

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar

50 läkare i Sollefteå kräver att den akuta ortopedin blir kvar på sjukhuset i Sollefteå. Annars hotas hela akutverksamheten, enligt läkarna.(0 kommentar)

Kvinnor jobbar gratis efter fyra

Kvinnor i Sverige jobbar gratis i en timme och tre minuter varje dag. Det uppmärksammas i kampanjen »Lön hela dagen«, där Kvinnliga läkares förening är delaktig.(0 kommentar)

Se den sjuke läkaren som en tillgång

I november 2014 publicerade Läkartidningen en uppmärksammad debattartikel av den ALS-drabbade läkaren Ulf Ljungblad. Han riktade stark kritik mot den dåvarande ALS-forskningen och beskrev hur han med »off label«-behandling på sig själv för första gången lyckades bromsa ett ALS-förlopp. I dag, ett år senare, är Ulf Ljungblad fortfarande engagerad i forskningen om ALS och för att fler patienter ska få pröva »off label«-behandling mot ALS. (2 kommentar)

CEPN kopplas in i ny oredlighetsutredning

Centrala etikprövningsnämndens, CEPN, expertgrupp kommer att kopplas in i den fortsatta utredningen om forskningsfusk i Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar.(0 kommentar)

»Politiker ska inte detaljstyra«

Sjukvården behöver tydliga mål och mandat att förverkliga dem. Men politikerna ska inte detaljstyra hur jobbet ska göras. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om förbundets förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program.(0 kommentar)

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen

Region Skåne ska betala allmänt skadestånd på sammanlagt 90 000 kronor efter att de förflyttat överläkaren Lisbeth Sjöström mot hennes vilja.(0 kommentar)

Regeringen ska utreda gråzon mellan vård och forskning

I spåren av Macchiarini-affären vill regeringen nu utreda om gränsdragningen mellan vård och forskning behöver bli tydligare.(0 kommentar)

Hamsten: »Jag har totalt felbedömt situationen«

KI:s rektor Anders Hamsten medger att man agerat fel i oredlighetsärendet och inte på rätt sätt hanterat de signaler man fick om att Macchiarinis metod inte fungerade. Nu ställer Anders Hamsten sin plats till förfogande.(8 kommentar)

Ny grupp med fokus på vårdplatser

Läkarförbundet kommer under våren att starta en särskild arbetsgrupp som ska ha fokus på vårdplatser. Det beslutade förbundsstyrelsen i förra veckan. Ordförande blir Karin Båtelson. (2 kommentar)

Miljövänliga förkläden testas

I sjukvården i Region Skåne kommer man under våren att testa miljövänliga engångsförkläden gjorda av sockerrör, stärkelse och kalk. (0 kommentar)

Läkare kan märkas med chip

För att minska tidsförlusten när vårdpersonal letar efter varandra inför sjukhus i Danmark ett system där personalen märks med chip, rapporterar danska Ugebrevet A4.(8 kommentar)

Råd om PSA-test ska ses över

Socialstyrelsen ska se över rekommendationerna kring PSA-test för att tidigt upptäcka prostatacancer. Detta efter att ny kunskap tillkommit, uppger Dagens Medicin.(0 kommentar)

Debatt

Evidens finns för ventilbehandling till patienter med gravt emfysem

Ännu en studie som visar god effekt av ventilbehandling hos strikt selekterade patienter med gravt emfysem har publicerats, konstaterar Gunnar Hillerdal. (0 kommentar)

Registerforskning och samtycke

Det finns många skäl att avstå från informerat samtycke vid registerbaserad forskning, skriver Jonas F Ludvigsson som tillsammans med forskare från Danmark, Finland, Norge och Island står bakom en nyligen publicerad översiktsartikel i ämnet. (2 kommentar)

Ompröva begreppet lumbago

Engelskans »low back pain«, ryggslutssmärta, är mer heltäckande än begreppet lumbago, anser Martin Helldén. (2 kommentar)

Ny indikator behövs för uppföljning av osteoporospatienter

Författarna vill bidra till att precisera frågan om hur sekundärprofylax efter osteoporosrelaterad fraktur genomförs och följs upp. (2 kommentar)

Krönika

»Kanske tar det ett helt läkarliv att lära sig behärska balansen doktor och medmänniska.«

En rutinundersökning i en stor maskin, och alla utom patienten vet redan svaret. Hur lär man sig balansera invigdheten som läkare och empatin som medmänniska, frågar sig Vendela Berglund i sin krönika. (3 kommentar)

Kultur

Kom båten lastad med hemokromatos?

Många hemokromatospatienter i Sverige bär på ett minne från bronsåldern. K Sigvard Olsson, docent och hematolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, följer spåren tillbaka i tiden efter en recessivt hereditär sjukdom, orsakad av en mutation.  (0 kommentar)

Hembesök

En glimt från tiden som distriktsläkare i Värmland och Gotland på 1970-talet – i form av en dikt. Den som bjuder är Staffan Lundberg, pensionerad anestesiolog och ditriktsläkare, numera boende i Bromma, västra Stockholm.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sven Andréasson

Sven Andréasson konstaterar i en kritisk forsknings­analys att det vetenskapliga stödet för att måttlig alkoholkonsumtion skulle ha skyddande hälsoeffekter är svagare än vad man i allmänhet har uppfattat. I artikeln pekar han bland annat på metodologiska svagheter i genomförda studier.(1 kommentar)

Reflexion

Så många frågor som måste få svar

Vad ska vi säga om betydelsen av personlig karisma och stjärnstatus i en miljö som till själva sin natur bör vara grundad i logik och vetenskap på högsta nivå?(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Analysera, lyssna, åtgärda, be om ursäkt och lära

Oredlighetsärendet på Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset visar på strukturella patientsäkerhetsproblem. Stora likheter finns med andra skandaler både inom och utanför sjukvård. Säkerhet skapas genom riskanalys, korrekt omhändertagande av varningssignaler, korrekta åtgärder, beredskap att erkänna fel och förmåga att dra lärdom av det inträffade.(1 kommentar)

Nya Rön

Högre melanomrisk hos långvuxna kvinnor behandlade med östrogen

Långvuxna barn och ungdomar bör inte behandlas med könshormoner. Det är en av slutsatserna i samband med en ny avhandling som bygger på flera delstudier. Långa kvinnor som behandlats med östrogen i hög dos under tonåren hade en högre risk att utveckla melanom. (2 kommentar)

Två diagnoskriterier för KOL gav helt olika bild av riskfaktorer

Ålder, men inte kön, var en mycket stark riskfaktor för KOL när det så kallade GOLD-kriteriet användes för diagnos. Med LLN-kriteriet framstod däremot kvinnligt kön som en nästan lika stark riskfaktor som aktiv rökning samtidigt som betydelsen av ålder mattades av betydligt. Det visar en nyligen publicerad svensk studie.(0 kommentar)

Laparoskopiskt lavage vid divertikulit minskade reoperationsrisk

Laparoskopiskt lavage som behandling vid perforerad divertikulit Hinchey grad III reducerade risken för att reopereras med 60 procent och minskade vårdbehovet vid jämförelse med Hartmanns operation, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. (0 kommentar)

Internetbaserad KBT hade effekt vid sömnsvårigheter

I en studie från Australien förbättrades deltagarnas sömnproblem efter sex månaders behandling med ett internetbaserat KBT-program. Dessutom minskade depressionssymtomen, som dock inte var så omfattande från början. (0 kommentar)

Nytt om namn

KI-professor bidrar med råd till Sidas forskning

(0 kommentar)

Belönad för sin vilja att utbilda

Johannes Arnesen, röntgenläkare vid Sunderby sjukhus, Luleå, har fått AT-läkarnas handledarpris 2015. Med priset följer, förutom ära och berömmelse, ett diplom, en medalj och ett stipendium på 5 000 kronor. Johannes får priset för att han i rollen som handledare visar värme, intresse och engagemang. »Man känner sig aldrig bortglömd och du finns alltid där för frågor. Du har en stor vilja att lära ut vilket märks på tu man hand men även under dina föreläsningar«, skriver AT-läkrna i motiveringen till priset.(0 kommentar)

Översikt

Måttlig alkohol­konsumtion ger ingen positiv hälsoeffekt

Det vetenskapliga stödet för skyddande hälsoeffekter av måttligt drickande är svagare än vad som i allmänhet uppfattas. Inga randomiserade kontrollerade studier har påvisat positiva effekter. Observationsstudier begränsas av metodologiska problem, främst förväxlingsfaktorer och felklassificering.(21 kommentar)

Människor & möten

Han slutar som facklig ledare och reser till Galápagosöarna

Lars Olén, 67, överläkare, specialist i öron-, näsa- halssjukdomar, och mångårig fackkämpe i Skaraborgs län, lägger ordförandeklubban i den lokala läkarföreningen på hyllan och flyger till Ecuador och Galápagosöarna. (1 kommentar)

Medicinens ABC

Armbågsskador hos barn

I en ABC-artikel beskrivs handläggningen av armbågsskador på akutmottagningen och svåra komplikationer som kompartmentsyndrom och nervskador.  (4 kommentar)

Utgåvan som PDF