Nr 6/2018

Inledare

Videomötet har en given plats inom sjukvården

I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.« (2 kommentar)

Signerat

Jämlik vård efter behov behövs också på nätet

»Vård på nätet bör i så hög grad som möjligt utgå från patientens behov av en fast läkarkontakt inom den ordinarie vårdcentralen …« (0 kommentar)

Nyheter

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Aktörer som Kry och Min Doktor har fått landstingen att växla upp det egna arbetet med digitala vårdmöten. Än finns bara ett fåtal tjänster som liknar de privata, men redan i år kan flera projekt bli verklighet, visar Läkartidningens kartläggning.(3 kommentar)

Utmaningar även för »grön ö« i primärvården

Läkarförbundet bjöd med socialminister Annika Strandhäll (S) till Centrumkliniken i Uppsala – en vårdcentral som förbundet beskriver som en av primärvårdens nyskapande gröna öar. Men det var tydligt att även den tampas med svårigheter.(8 kommentar)

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhusets egen översyn visar på flera allvarliga brister gällande inköp av konsulttjänster. Sjukhusets styrelse uppger dock att man har fullt förtroende för sjukhusdirektör Melvin Samsom. (0 kommentar)

Experter öppnar för trombektomi även vid sen stroke

Nya amerikanska riktlinjer för stroke vidgar tidsfönstret för trombektomi upp till 24 timmar hos vissa patienter. Nu höjs röster för att svenska riktlinjer så fort som möjligt ska följa efter. Men det blir en utmaning för sjukvården att leva upp till dem.(0 kommentar)

»Vi har brustit i våra rutiner«

Karolinska universitetssjukhuset har avslutat sin interna översyn av rutinerna för inköp av externa konsulttjänster. »Rapporten visar på att vår interna kontroll och våra processer tyvärr inte alltid fungerar som de borde«, konstaterar sjukhusdirektör Melvin Samsom.(2 kommentar)

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård

Överbeläggningar och väntetider till operation lyfts fram som allvarliga och växande problem i en rapport från Socialstyrelsen. Mest överbeläggningar och utlokaliseringar förra året hade Landstinget Sörmland.(1 kommentar)

Debatt

Ny lag blir tandlös utan stärkt primärvård

Den nya lagen om utskrivningsklara patienter blir tandlös om inte primärvården förstärks och får förändrat uppdrag, skriver Per Malm. (4 kommentar)

Ingen vårdrelation? Ingen rätt att logga in i patientens journal

Det är olagligt för vårdpersonal att utan vårdrelation till patienten logga in och läsa dennes journal. Förbudet är strikt och relevant, skriver Maria Pettersson och medförfattare apropå en krönika av Christian Unge i Läkartidningen. (15 kommentar)

Krönika

»Om man ska bry sig om människor måste man bry sig om hela människor.«

Själva läkarjobbet är allt hon har drömt om, men människan visar sig vara helt annorlunda än hon hade trott. »Det känns som en oändligt tung börda, och jag blir rädd för vad jag ser«, berättar ST-läkaren Evelina Rosenqvist i sin krönika. (4 kommentar)

Kultur

Häng en Ringer – varför inte?

Om jouren på medicinakuten ordinerar »en liter Ringers acetat« till en patient är det få som höjer på ögonbrynen. Men Marcus Lindsköld, AT-läkare på Skånes universitetssjukhus Malmö, valde att gå till botten med elektrolytblandningen – och mannen vars namn den bär. (4 kommentar)

Människor & möten

»Jobbar man med idrottsmedicin får man upp ögonen för dopning«

Åke Andrén Sandberg, spe­cialist i kirurgi, har varit med i Riksidrottsförbundets dopingkommission i 14 år. I maj 2017 valdes han till ordförande. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Jan Hedenmark

Jan Hedenmark, chefläkare, Hudiksvalls sjukhus, har tillsammans med Karin Holm, Fredrik Moberger och Erik Torell utifrån en fallbeskrivning skrivit en artikel om "den glömda sjukdomen" Lemierres syndom. (0 kommentar)

Reflexion

För högt blodtryck hos hälften av befolkningen?

»Detta innebär att närmare hälften av befolkningen i USA lider av hypertoni!« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Utvidgad anlagsbärartestning kan bredda fosterdiagnostiken

Så kallad utvidgad anlagsbärartestning ger föräldrapar möjlighet till fosterdiagnostik redan innan de fått ett barn med svåra funktionshinder. Det är viktigt att ett sådant test introduceras i den svenska hälso- och sjukvården på ett samordnat och etiskt godtagbart sätt. (0 kommentar)

Nya Rön

Föda barn påverkade inte tidigare resultat av inkontinensoperation

I en svensk studie sågs ingen ökad förekomst av ansträngningsinkontinens eller övriga nedre urinvägssymtom bland kvinnor som fött barn efter en intravaginal slyngoperation jämfört med kvinnor som inte fött barn efter sin operation. (0 kommentar)

Hälsolitteracitet var kopplad till upplevd hälsa bland nyanlända

En ny avhandling visar på samband mellan hälsolitteracitet, hälsostatus, vårdsökandebeteende och upplevelser av hälsoundersökningen för asylsökande bland nyanlända flyktingar. (0 kommentar)

Nytt om namn

Outtröttlig handledare belönad med »Skalpellen« av läkarstudenterna

Evgenia Manousaki, ST-läkare och forskare i barnortopedi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått läkarstudenternas pedagogiska pris »Skalpellen«.(0 kommentar)

Meddelanden

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. För mer information se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel 08-336789. Ansökan skickas senast 15/4 till gunilla.brattberg@varkstaden.se.(0 kommentar)

Översikt

Ondansetron minskar kräkningar hos barn med akut gastroenterit

Gastroenterit med påföljande dehydrering orsakar upp till 20 procent av akuta inläggningar på barnkliniker i Sverige. En litteraturgenomgång visar att ondansetron kan minska antalet kräkningar och därmed öka toleransen för per oral rehydrering hos barn med gastroenterit.  (0 kommentar)

Originalstudie

Brister i systematiskt omhändertagande på olycksplatser

I en obervationsstudie undersöktes följsamheten till konceptet »prehospital trauma life support« hos sjuksköterskor i ambulanssjukvården. Resultatet visar på brister i det systematiska omhändertagandet och ett ineffektivt omhändertagande på skadeplats. (0 kommentar)

Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav?

Det nya betygssystemet från 2011 ställer högre krav på kognitiva förmågor än tidigare läroplaner. I en originalstudie visas att det finns elever i grundskolan som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer.  (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Lemierres syndrom – en påminnelse om »den glömda sjukdomen«

Lemierres syndrom är ett allvarligt tillstånd med ibland långvarigt och komplicerat förlopp. God kunskap om sjukdomen är viktig för att möjliggöra tidig misstanke, diagnostik och behandling, och vid septisk påverkan ges antibiotika snarast.  (0 kommentar)

Rättelse

Rättelse: ABC om förmaksflimmer på akuten

I artikeln »ABC om förmaksflimmer på akuten« [Läkartidningen 2018;115:ETDX], publicerad i nr 4/2018, blev det fel i Tabellen med rubriken »NOAK« avseende dosering av apixaban vid indikation förmaksflimmer. Det korrekta är: 5 mg × 2; 2,5 mg × 2 för patienter med eGFR 15–29 ml/minut eller med minst 2 av följande 3 kriterier: ≥ 80 år; kreatinin ≥ 133 mikromol/l; kroppsvikt ≤ 60 kg.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF