Nr 6/2018

Inledare

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya. (0 kommentar)

Signerat

Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem

»Primärvården behöver tillföras resurser … men att införa en obligatorisk placering för samtliga ST-läkare är inte en del av lösningen.« (6 kommentar)

Nyheter

Läkare på ackord ska minska köer till akuten

Vid akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg pågår ett pilotprojekt där läkarna erbjuds arbeta på sin lediga tid, delvis på ackord, med enklare akutfall. Det ska råda bot på de långa ledtiderna. (6 kommentar)

Problem på BUP i Uppsala kvar – ny 6:6a-anmälan

Flera läkare har på kort tid lämnat barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu gör huvudskyddsombudet en ny 6:6a-anmälan om brister i arbetsmiljön.(0 kommentar)

»Genom att ta upp misstag belyser man problem«

Överläkaren Christian Unge blottar sina misstag i boken »Har jag en dålig dag kanske någon dör« – och hoppas att fler läkare vågar följa efter. »Kanske kan jag åskleda lite av stressen som många yngre kollegor känner«, säger han. (3 kommentar)

Särskilda team ska ge bättre sjukskrivningar

Sjukskrivningar brukar inte stå högst på läkares lista över favoritsysselsättningar. Men inom Bräcke diakoni i Västsverige finns särskilda sjukskrivningsteam som ska ge patienterna mer tid och kontinuitet. Och enligt läkarna blir det bättre både för patient och profession. (1 kommentar)

»Inga tunga bevis för att tilläggsmetoder ger mycket större träffsäkerhet«

Socialstyrelsen säger återigen nej till nationell screening för prostatacancer. »Det vi kunde se var att tilläggsmetoder till PSA-test inte gav så mycket mer«, säger professor Ove Andrén, sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.(1 kommentar)

Kraftig ökning av prövotider

När patientsäkerhetslagen infördes förväntades prövotiderna för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal öka rejält. Nu – sju år senare – börjar effekterna synas. Förra året ökade prövotiderna kraftigt, medan färre blev av med sina yrkeslegitimationer.(0 kommentar)

Färre läkarstudenter utomlands – men fler i Sverige

Antalet svenska läkarstudenter som utbildar sig i ett annat EU-land fortsätter att minska. Det visar färsk statistik från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Samtidigt blev läkarstudenterna i Sverige fler förra året.(0 kommentar)

KI friar forskare från oredlighet

Det förekom inte någon oredlighet i forskning i samband med den uppmärksammade studien med decidua stromaceller från moderkaka, konstaterar Karolinska institutet (KI). Dock fanns det brister avseende metodik och dokumentation, skriver universitetet i sitt beslut.(0 kommentar)

Debatt

Smärta oftast inte första symtom vid spinalt hematom

Okunskap om obstetrisk neuropati leder ofta till att ryggbedövning primärt ofta misstänks vara orsaken till spinalt hematom. Detta kan leda till onödiga undersökningar och oro, och till att smärtlindringstekniken misskrediteras, skriver Vibeke Moen och medförfattare. (1 kommentar)

Visst finns goda exempel på placeboeffekter

Placebo kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med att hitta nya och bättre behandlingar, skriver Karin Jensen och Moa Pontén, apropå en medicinsk kommentar i Läkartidningen av Per Aspenberg. (0 kommentar)

Apropå! Skolhälsovården som försvann

Skollagen från 2010 har drastiskt förändrat villkoren för barns välbefinnande i och med att begreppet hälsovård togs bort ur skolan. Dagens medicinska elevhälsa kan närmast liknas vid en rysk roulett, skriver Sophie Ekman.  (6 kommentar)

Krönika

»Hur föräldraskapet nästlar sig in i mitt läkarskap.«

Rollen som läkare och rollen som förälder. Hur likartade de kan vara, funderar Ulrika Nettelblad i sin krönika. Läkarrollen nästlar sig in i föräldraskapet – föräldraskapet i läkarskapet. Och man blir väl bara så bra som man orkar.(0 kommentar)

Kultur

Operans stora stjärnor

Opera och övervikt är begrepp som gått hand i hand genom åren. Historien är full av exempel på sångare av båda könen, med betydande fetma, som gjort seriösa ansträngningar för att krympa in i operaroller med krav på såväl spenslighet som midja.    (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Eva Björnelius

Eva Björnelius, med dr, överläkare, Karolins­ka universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om syfilis. (0 kommentar)

Reflexion

Viktigt att bemöta alternativa fakta

»Det kan ta tid men är väl värt mödan att förklara vad som faktiskt är sant …« (0 kommentar)

Nya Rön

Alkoholkonsumtion i sena tonåren kopplad till risk för leversjukdom

Alkoholkonsumtion mätt i sena tonåren hos män var associerad med en ökad risk för att utveckla skrumplever senare i livet. Risken var dosberoende utan några tecken på en tröskeleffekt. (1 kommentar)

Förändrad presentation och symtombild vid feokromocytom

Det behövs medvetenhet om hur feokromocytom presenterar sig numera, då tidig diagnos kan vara livräddande. Den slutsatsen drar forskarna bakom en svensk studie. Screening av en riskpopulation kan detektera feokromocytom innan symtom föreligger. (0 kommentar)

Sjukintyg visade stora brister

Det finns stora brister i läkarintygen, och läkarna upplever sjukskrivningar som mycket betungande, enligt en avhandling.(2 kommentar)

Död till följd av skador i Sverige

Vill man sänka mortaliteten inom området skador och trauma är det utanför sjukhuset som majoriteten av dessa dödsfall sker och som det finns fortsatt förbättringspotential, enligt en avhandling. (0 kommentar)

Människor & möten

»Vi ska utbilda AT-läkare mot scenskräck«

Professorn och hjärnforskaren Jan Marcusson, Linköping, utbildar kolleger och AT-läkare i konsten att bemästra scenskräcken när de ska tala inför folk. Han hoppas att boken som han och skådespelaren Stefan Sauk gav ut nyligen ska komma till användning på läkarprogrammet och andra grundutbildningar.  (0 kommentar)

Nytt om namn

Outtröttlig handledare belönad med »Skalpellen« av läkarstudenterna

Evgenia Manousaki, ST-läkare och forskare i barnortopedi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått läkarstudenternas pedagogiska pris »Skalpellen«.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Gammal imitatör gör comeback

Fyra fallbeskrivningar illustrerar att syfilis kan drabba kvinnor och män i olika åldrar oavsett sexuell preferens.(1 kommentar)

Meddelanden

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd. För mer information se www.varkstaden.se/pdf_filer/ansokan.pdf eller kontakta Gunilla Brattberg, tel 08-336789. Ansökan skickas senast 15/4 till gunilla.brattberg@varkstaden.se.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Distal radius­fraktur hos vuxna

Distal radiusfraktur hos vuxna är vanligt, drygt 20 000 drabbas varje år i Sverige. En typisk skademekanism är fall i samma plan. Behandlingsalternativen har med åren blivit flera, men tydlig evidens saknas för vilken behandling som är bäst.(0 kommentar)

Utbildning och forskning

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna

Kunskap om levnadsvanor värderades inte lika på läkarutbildningarna, visar en genomgång av 124 skriftliga examinationer från de 7 lärosätena med läkarprogram i Sverige.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF