Nr 6/2019

Inledare

Läkare önskar bättre vård för hedersförtryckta

Camilla Starck menar att vårdanställda ofta är osäkra på hur de ska hantera patienter som kan vara utsatta för hedersförtryck. (0 kommentar)

Signerat

Oacceptabelt att AT-läkare jobbar ensamma på akuten

»Regionerna behöver säkerställa att läkare utan legitimation inte arbetar självständigt vid akutmottagningarna.« (8 kommentar)

Nyheter

Ny upphandling väntar Bollnäs sjukhus

»Stora förändringar« gör att Aleris överlämnar driften av Bollnäs sjukhus. Men planen är att det även framöver ska drivas privat.(0 kommentar)

»Det räcker inte att några av oss åker runt och föreläser«

Vården sviker patienter som drabbas av hedersförtryck. Det anser ST-läkaren Camilla Starck, som det senaste året varit på föreläsningsturné i sjukvården. Hon har mött mycket okunskap – men också stor nyfikenhet.(0 kommentar)

Hoppas upptäcka och skydda patienter med nya arbetssätt

Staffan Rönnberg, medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen i Mjölby, är självkritisk.(0 kommentar)

Annika Strandhäll: Jag kommer fokusera på att få ned sjuktalen

Hon är mest nöjd med satsningarna på kvinnovården – och mest besviken över att inte ha kortat köerna tillräckligt. Annika Strandhäll (S) lämnar sjukvårdsfrågorna, men kan i stället ta tag i de höga sjuktalen bland vårdanställda.(0 kommentar)

Uteblivna besök dyrt för vården

Patienter som av olika anledningar uteblir från inbokade besök eller operationer utgör en stor kostnad och försvårar för regionerna att uppfylla vårdgarantin. (0 kommentar)

Fuskdömda läkarstudenter stängs av från utbildningen

Örebro och Uppsala universitet har stängt av de läkarstudenter som nyligen har dömts för att ha fuskat under högskoleprovet. På övriga berörda lärosäten utreder man just nu hur man ska göra med läkarstudenterna som fuskat sig in på utbildningarna.(4 kommentar)

Karolinska kommer behöva dra ned på läkare

Karolinska universitetssjukhuset kommer att be regionen skjuta till hälften av underskottet på 1,1 miljarder kronor. Och det egna sparpaketet kommer att innebära neddragningar på läkarsidan, enligt sjukhusets styrelseordförande Håkan Sörman.(0 kommentar)

Höjd skatt räckte inte – fortsatta sparkrav på vården i Blekinge

Trots åtgärder för effektivisering ser Region Blekinges hälso- och sjukvård ut att gå nära 137 miljoner kronor back till årets slut. (0 kommentar)

Debatt

Låt professionen utveckla framtidens sjukvård

Det finns ett naturligt samband mellan god hälso- och sjukvård och hög kvalitet i forskning, utbildning och fortbildning. Forskning är grunden för framtidens vård och utvecklar samtidigt personalens kompetens. En nära koppling till hälso- och sjukvården är också en förutsättning för god klinisk forskning, skriver Jan Nilsson och Britt Skogseid. (0 kommentar)

Krönika

»…en idé som radikalt skulle kunna förändra hur vi hälsar på patienterna och varandra inom vården.«

Hatten av för nytänkande. Jacob Andersson, ST-läkare i allmänmedicin, föreslår i sin krönika en innovation med potential att göra alla slags möten inom sjukvården betydligt mer sterila.(11 kommentar)

Kultur

Det stora vita huset i Kolmårdsskogen

Sanatoriet i Kolmårdsskogen öppnades den 25 april 1918 som en i en lång rad sanatorier i Sverige i kampen mot den då obotliga sjukdomen tuberkulos. Den 100-åriga byggnaden vid Bråviken hyser inte längre några patienter utan tjänar som fångvårdsanstalt. Sven-Göran Fransson, docent och överläkare i Linköping, berättar om sjukvård i en svunnen epok.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Per-Anders Heedman

Per-Anders Heedman, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om utredning av patienter med allvarliga ospecifika symtom inom standardiserade vårdförlopp.(0 kommentar)

Reflexion

Dröm om en svensk förskrivarexamen

»Den fria förskrivningsrätten är intimt förknippad med läkarrollen och något vi vill värna om.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kortare preoperativ fasta för barn bör övervägas

Många barn fastar längre än nödvändigt före operation, vilket innebär både fysiska och psykiska påfrestningar. Den europeiska barnanestesiföreningen rekommenderar nu 1 timmes fasta för klar dryck.  (0 kommentar)

Nya Rön

Självmord kort tid efter utskrivning från psykiatrisk klinik

För patienter som skrivs ut från psykiatrisk klinik är övergången mellan sluten- och öppenvård ett särskilt skört skede vad avser risken för suicid, i synnerhet om de lider av depression. Det visas i en stor svensk kohort. (3 kommentar)

Blindhet hos tidigt födda går oftast att undvika

ROP orsakar blindhet hos 1–2 tidigt födda barn varje år i Sverige. I de flesta fall hade synskadan kunnat undvikas om nationella riktlinjer hade följts. (1 kommentar)

Riskfaktorer för metabol skelettsjukdom kopplades till frakturer hos de minsta spädbarnen

Perinatala riskfaktorer för metabol skelettsjukdom är av betydelse för frakturer under barnets första sex levnadsmånader, men inte för det äldre spädbarnet. Det visas i en nationell populationsbaserad registerstudie med barn födda i Sverige 1997–2014. (0 kommentar)

Översikt

Lokala hälsoarbetare bidrar till bättre barnhälsa globalt

Även om stora framsteg har gjorts inom global barnhälsa dör nästan 6 miljoner barn före 5 års ålder varje år. »Integrated community case managemenet of childhood illnesses« är en strategi som bygger på att lokala hälsoarbetare identifierar, diagnostiserar och behandlar de vanligaste sjukdomarna hos barn under 5 år. (0 kommentar)

Differentialdiagnostik och handläggning vid synkope

Synkope definieras som övergående medvetandeförlust utlöst av cerebral hypoperfusion, kännetecknad av snabb insättning och kort duration samt spontan och komplett återhämtning. Den europeiska kardiologföreningen utkom under 2018 med nya riktlinjer. Ett viktigt tillskott är ett förslag till riskstratifiering utifrån högrisk- och lågrisktecken. (0 kommentar)

Nytt om namn

Kvinnoklinikens bästa handledare

Hanna Abäck, specialistläkare på Kvinnokliniken i Malmö och Louise Moberg, överläkare på Kvinnokliniken i Lund, Skånes universistetssjukhus, har tilldelats pris för bästa handledare.(0 kommentar)

Originalstudie

Standardiserade vårdförlopp kan ge svårt cancersjuka bättre stöd

En cancerutredning bör göras med utgångspunkt från patientens samtliga behov. I denna artikel redovisas utfallet av de patienter som under 2017 remitterats för utredning av allvarliga ospecifika symtom från primärvården till enheten för samordnad cancerutredning på Universitetssjukhuset i Linköping. (0 kommentar)

Människor & möten

»Efter två veckor kände jag: jamen, det är ju det här jag vill jobba med«

Emil Carstedt läser termin 6 på läkarprogrammet i Umeå. Han är en av pionjärerna som anmält sig till det nya spåret med glesbygdsmedicinsk inriktning.  (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Kongenital trombotisk trombocytopen purpura – ett fall med atypisk bild upptäckt i vuxen ålder

Allt fler fall av medfödd TTP (trombotisk trombocytopen purpura) diagnostiseras i vuxen ålder, och symtomen behöver inte vara så alarmerande som tidigare beskrivits. I artikeln beskrivs ett fall där en 29-årig kvinna inkom till akutmottagningen med domningar i höger arm och ben samt buksmärta.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF