Nr 6/2019

Inledare

Utbildning om etik har en stor betydelse

Sonja Kvint, överläkare inom kvinnosjukvården på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är ansvarig för kursen i medicinsk etik för ST-läkarna i Skaraborg. Hon berättar att ST-läkarna har bidragit med kliniska berättelser som skakat om kursledarna. (0 kommentar)

Signerat

Vi har ett ansvar att motverka opioidberoende

»Vi som läkare bör göra allt vi kan för att läkemedel vi förskriver inte säljs vidare.« (2 kommentar)

Nyheter

Utbildning i etik blottar ST-läkarnas svåra dilemman

I Skaraborg utgår ST-läkarnas etikundervisning från läkarnas självupplevda etiska problem. Situationerna de beskriver chockar kursledarna. »Herregud, händer detta på mitt sjukhus? Det var som ett nödrop«, säger överläkaren Sonja Kvint. (2 kommentar)

Nu utreds om akutkirurgi kan utföras i Sollefteå igen

Nu ger regionpolitikerna i Västernorrland grönt ljus för att utreda om cytostatikabehandling och viss akutkirurgi kan utföras dagtid vid Sollefteå sjukhus.(1 kommentar)

»Vi har förberett oss för VM i tre år«

På måndag inleds alpina VM i Åre. Det sätter sjukvården på prov. Åre hälsocentral har öppet dygnet runt. Och hälsocentralens verksamhetschef, distriktsläkaren Alf Lerner, har en nyckelroll som medicinskt ansvarig läkare under mästerskapen.(0 kommentar)

Sjukhus i Stockholm ansöker om 200 kameror

Men det är ett slag i luften om man inte får spela in, menar säkerhetsexpert. (0 kommentar)

Västerbotten vill starta virtuell »filial« i Spanien

Läkare som arbetar för Region Västerbotten – men som sitter i Spanien. Det skulle kunna locka ny kompetens och göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare. Nu ska  möjligheten undersökas. (0 kommentar)

»Bra att sjukhuset har erkänt riskerna«

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, är positiv till att sjukhuset nu identifierat flera av riskerna som tidigare påtalats kring den nya verksamhetsmodellen. Nu efterlyser hon förändrade beslutsvägar och att specialiteterna får ett tydligare ansvar.(0 kommentar)

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

En utvärdering av Karolinskas nya verksamhetsmodell pekar på att det blivit fler stuprör och oklarheter kring ansvar och beslutsfattande. Nu ska sjukhusdirektören vidta åtgärder – men en återgång till traditionella kliniker är inte aktuell.(1 kommentar)

»Värdebaserad vård är ingen ideologi som man behöver följa«

En fortsatt högklassig vård, en ekonomi i balans samt att få till en bra arbetsplats. Det är frågorna som den tillträdande sjukhusdirektören Björn Zoëga vill fokusera på när han kommer på plats i vår. Samtidigt öppnar har för att se över sjukhusets kritiserade verksamhetsmodell. (0 kommentar)

Sjukvården i Dalarna ska spara sju miljoner på »allmänt gnet«

Sjukvårdspolitikerna i Region Dalarna har lagt fram en handlingsplan för att få ekonomin i balans. Men en av besparingspunkterna väcker frågor: Sju miljoner kronor ska sparas på »allmänt gnet«. (0 kommentar)

Debatt

Fluorokinoloner – nu måste vården tänka till

Sedan 1980-talet har fluorokinoloner varit ett av de mest använda antibiotikapreparaten, men de har ifrågasatts med tanke på risken för resistens. Vi vill nu uppmärksamma förskrivare på de många och allvarliga biverkningar som patienten kan drabbas av, skriver Martina Wahnström et al. (3 kommentar)

Felaktig bild av läkarstudenter i utlandet

Jag hoppas att fler arbetsgivare i vården kommer att välja framtida kandidater efter meriter och inte exkluderar någon beroende på studieland. Det skriver Alexandra Munteanu, läkarstudent på termin 10 i Rumänien. (15 kommentar)

Krönika

»Det finns få enkla medicinska sanningar, och det kanske även gäller hur man organiserar sjukvården.«

En graf som väcker tankar och kanske en smula oro. Antalet administratörer i sjukvården ökar dubbelt så fort som antalet läkare. Är det bra eller dåligt? Kan det vara bra? Läkaren Jonathan Ilicki har grubblat på frågorna i sin krönika. (5 kommentar)

Kultur

»Man ska ju inte behöva ha ont«

Patienter som besväras av kronisk smärta förväntar sig att läkaren ska »göra något«. Läkaren å sin sida, som vet att förväntan och verklighet sällan överlappar, kan få besvär av emotionell utmattning och andra stressrelaterade symtom när de begränsade terapeutiska möjligheterna är uttömda – och utan effekt. Smärtläkaren Emmanuel Bäckryd berättar om smärtbehandlingens villkor.  (1 kommentar)

Människor & möten

»Genom mitt arbete vill jag ta död på myterna«

Birgitta Essén, specialist i obstetrik och gynekologi och professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har fått 18 miljoner kronor att använ­da i sin tvärvetenskapliga forskning kring mödravård och kvinnohälsa i invandrargrupper i Sverige. (5 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Kjell Larsson

Kjell Larsson, professor emeritus, är en av författarna till en artikel om betydelsen av val av inhalator vid astma och KOL. (1 kommentar)

Reflexion

Ny lag om forskningsdatabaser på gång

»Vilket knastertorrt sömnpiller, tänker kanske någon. Möjligen, men absolut inte oviktigt.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras. Huvudändringen är att »I« nu betyder »känslig vid ökad antibiotikaexponering«. Det innebär att medlet behöver inte undvikas, men doseringen måste anpassas för den lägre känsligheten. (0 kommentar)

Nya Rön

Självmord kort tid efter utskrivning från psykiatrisk klinik

För patienter som skrivs ut från psykiatrisk klinik är övergången mellan sluten- och öppenvård ett särskilt skört skede vad avser risken för suicid, i synnerhet om de lider av depression. Det visas i en stor svensk kohort. (3 kommentar)

Ny metaanalys fastslår den skyddande effekten av fysisk träning

Långvarig fysisk träning är förknippad med minskning av fall, fall med skada och sannolikt frakturer hos äldre. Den slutsatsen drar författarna till nypublicerad översiktsartikel. (0 kommentar)

Antidepressiva associerades med höftfraktur – även före insatt behandling

I en matchad kohortstudie sågs starka associationer mellan antidepressiva läkemedel och höftfraktur, både före och efter insatt behandling. Tolkningen kan vara att sambandet mellan antidepressiva och höftfraktur i första hand beror på andra faktorer än antidepressiva läkemedel. (9 kommentar)

Nytt om namn

Kvinnoklinikens bästa handledare

Hanna Abäck, specialistläkare på Kvinnokliniken i Malmö och Louise Moberg, överläkare på Kvinnokliniken i Lund, Skånes universistetssjukhus, har tilldelats pris för bästa handledare.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Infektiös endokardit

Infektiös endokardit är en förhållandevis ovanlig dia­gnos med cirka 500 fall årligen i Sverige. Endokardit engagerar hjärtats innersta hinna, endokardiet, företrädelsevis klaffarna. Sjukdomen uppstår i samband med bakteriemi framför allt hos predisponerade individer. (2 kommentar)

Översikt

Val av inhalator är av stor vikt vid behandling av astma och KOL

Olika inhalatorer passar olika patienter och val av inhalator har stor betydelse för behandlingsresultatet. Kombination av olika inhalatortyper ökar risk för handhavandefel. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

ADHD hos äldre är ett förbisett fenomen

ADHD är en prevalent funktionsnedsättning som ofta inte växer bort i vuxen ålder. Med rätt kompetens och erfarenhet kan ADHD behandlas framgångsrikt, säkert och effektivt även långt upp i åldrarna. (2 kommentar)

Utgåvan som PDF