Nr 7/2018

Inledare

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya. (0 kommentar)

Signerat

Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem

»Primärvården behöver tillföras resurser … men att införa en obligatorisk placering för samtliga ST-läkare är inte en del av lösningen.« (6 kommentar)

Nyheter

»Genom att ta upp misstag belyser man problem«

Överläkaren Christian Unge blottar sina misstag i boken »Har jag en dålig dag kanske någon dör« – och hoppas att fler läkare vågar följa efter. »Kanske kan jag åskleda lite av stressen som många yngre kollegor känner«, säger han. (3 kommentar)

Särskilda team ska ge bättre sjukskrivningar

Sjukskrivningar brukar inte stå högst på läkares lista över favoritsysselsättningar. Men inom Bräcke diakoni i Västsverige finns särskilda sjukskrivningsteam som ska ge patienterna mer tid och kontinuitet. Och enligt läkarna blir det bättre både för patient och profession. (1 kommentar)

»Inga tunga bevis för att tilläggsmetoder ger mycket större träffsäkerhet«

Socialstyrelsen säger återigen nej till nationell screening för prostatacancer. »Det vi kunde se var att tilläggsmetoder till PSA-test inte gav så mycket mer«, säger professor Ove Andrén, sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.(1 kommentar)

Kraftig ökning av prövotider

När patientsäkerhetslagen infördes förväntades prövotiderna för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal öka rejält. Nu – sju år senare – börjar effekterna synas. Förra året ökade prövotiderna kraftigt, medan färre blev av med sina yrkeslegitimationer.(0 kommentar)

Färre läkarstudenter utomlands – men fler i Sverige

Antalet svenska läkarstudenter som utbildar sig i ett annat EU-land fortsätter att minska. Det visar färsk statistik från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Samtidigt blev läkarstudenterna i Sverige fler förra året.(0 kommentar)

KI friar forskare från oredlighet

Det förekom inte någon oredlighet i forskning i samband med den uppmärksammade studien med decidua stromaceller från moderkaka, konstaterar Karolinska institutet (KI). Dock fanns det brister avseende metodik och dokumentation, skriver universitetet i sitt beslut.(0 kommentar)

»Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Anna Ybo, rättsläkare i Uppsala, stod inte längre ut med den samvetsstress som hanteringen av de medicinska åldersbedömningarna av unga asylsökande innebar. Nu har hon jobbat sin sista dag på Rättsmedicinalverket.(11 kommentar)

Kontinuerlig glukosmätning aktuell även vid typ 2-diabetes

Nu rekommenderar NT-rådet landstingen att erbjuda kontinuerlig glukosmätning med Freestyle Libre även till vissa patienter med typ 2-diabetes.(0 kommentar)

Debatt

Smärta oftast inte första symtom vid spinalt hematom

Okunskap om obstetrisk neuropati leder ofta till att ryggbedövning primärt ofta misstänks vara orsaken till spinalt hematom. Detta kan leda till onödiga undersökningar och oro, och till att smärtlindringstekniken misskrediteras, skriver Vibeke Moen och medförfattare. (1 kommentar)

Visst finns goda exempel på placeboeffekter

Placebo kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med att hitta nya och bättre behandlingar, skriver Karin Jensen och Moa Pontén, apropå en medicinsk kommentar i Läkartidningen av Per Aspenberg. (0 kommentar)

Apropå! Skolhälsovården som försvann

Skollagen från 2010 har drastiskt förändrat villkoren för barns välbefinnande i och med att begreppet hälsovård togs bort ur skolan. Dagens medicinska elevhälsa kan närmast liknas vid en rysk roulett, skriver Sophie Ekman.  (6 kommentar)

Krönika

»Hur föräldraskapet nästlar sig in i mitt läkarskap.«

Rollen som läkare och rollen som förälder. Hur likartade de kan vara, funderar Ulrika Nettelblad i sin krönika. Läkarrollen nästlar sig in i föräldraskapet – föräldraskapet i läkarskapet. Och man blir väl bara så bra som man orkar.(0 kommentar)

Kultur

Operans stora stjärnor

Opera och övervikt är begrepp som gått hand i hand genom åren. Historien är full av exempel på sångare av båda könen, med betydande fetma, som gjort seriösa ansträngningar för att krympa in i operaroller med krav på såväl spenslighet som midja.    (3 kommentar)

Människor & möten

»Vi ska utbilda AT-läkare mot scenskräck«

Professorn och hjärnforskaren Jan Marcusson, Linköping, utbildar kolleger och AT-läkare i konsten att bemästra scenskräcken när de ska tala inför folk. Han hoppas att boken som han och skådespelaren Stefan Sauk gav ut nyligen ska komma till användning på läkarprogrammet och andra grundutbildningar.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Eva Björnelius

Eva Björnelius, med dr, överläkare, Karolins­ka universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om syfilis. (0 kommentar)

Reflexion

Viktigt att bemöta alternativa fakta

»Det kan ta tid men är väl värt mödan att förklara vad som faktiskt är sant …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Mässlingsvaccin kan ges vid 6 månaders ålder i särskilda fall

MPR (mässling–påssjuka–röda hund)-­vaccin kan ges utanför godkänd indikation (off label) från 6 månaders ålder vid mässlingsutbrott eller vid resa till område med utbrott, enligt en litteraturgenomgång. (0 kommentar)

Nya Rön

Alkoholkonsumtion i sena tonåren kopplad till risk för leversjukdom

Alkoholkonsumtion mätt i sena tonåren hos män var associerad med en ökad risk för att utveckla skrumplever senare i livet. Risken var dosberoende utan några tecken på en tröskeleffekt. (1 kommentar)

Förändrad presentation och symtombild vid feokromocytom

Det behövs medvetenhet om hur feokromocytom presenterar sig numera, då tidig diagnos kan vara livräddande. Den slutsatsen drar forskarna bakom en svensk studie. Screening av en riskpopulation kan detektera feokromocytom innan symtom föreligger. (0 kommentar)

Meddelanden

Forskningsanslag 2018 från Göteborgs läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2018.
 Den underskrivna blanketten, blankett 1, ska vara inlämnad till kansliet.   (0 kommentar)

Nytt om namn

Kunskapens ljus och bästa allmänmedicinska insatser

Distriktsläkarna Christer Forsberg, Sunne, Carin Wahlberg, Karlstad, Bengt Pettersson, Örebro och Owe Lindh, Karlskoga, belönades med respektive priserna »Bästa allmänmedicinska insats« och »Kunskapens ljus« av SFAM Örebro Värmland i samband med årets allmänläkardagar på Loka Brunn.(0 kommentar)

SFAM-pris för bästa ST-uppsatserna

ST-läkarna Anna Ragnar Eklöf och Jacques Shebehe har fått pris av SFAM Örebro Värmland för bästa ST-uppsats. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Gammal imitatör gör comeback

Fyra fallbeskrivningar illustrerar att syfilis kan drabba kvinnor och män i olika åldrar oavsett sexuell preferens.(1 kommentar)

Medicinens ABC

Distal radius­fraktur hos vuxna

Distal radiusfraktur hos vuxna är vanligt, drygt 20 000 drabbas varje år i Sverige. En typisk skademekanism är fall i samma plan. Behandlingsalternativen har med åren blivit flera, men tydlig evidens saknas för vilken behandling som är bäst.(0 kommentar)

Utbildning och forskning

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna

Kunskap om levnadsvanor värderades inte lika på läkarutbildningarna, visar en genomgång av 124 skriftliga examinationer från de 7 lärosätena med läkarprogram i Sverige.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF