Nr 7/2016

Inledare

Flera utmaningar när alla inför nätjournalerna

Vid utgången av år 2017 ska samtliga landsting ha infört nätjournaler, berättar vi i en artikel på sidan 314. Länge såg det ut som att Sverige skulle få två tjänster för nätjournaler, Journalen från Inera och Vårdhändelser, som tagits fram av Stockholms läns landsting. Men nu står det klart att det blir Journalen som alla […](0 kommentar)

Signerat

Rätt läkare på rätt plats

»För att se till att vi har rätt doktor på rätt plats för maxi­mal kompetens, kontinuitet och tillgänglighet krävs enligt Läkarförbundet ett samlat grepp.« (0 kommentar)

Nyheter

På uppdrag i Kenya

Hundratals svenska läkare har varit på uppdrag i Kenya för Rotarys läkarbank. Många av dem flera gånger. När en grupp svenska läkare åkte iväg på ettuppdrag strax före jul följde Läkartidningen med. (0 kommentar)

Surrogatmoderskap får nej i utredningsförslag

Risken att kvinnor att utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar gör att regeringens utredare förespråkar ett fortsatt nej till surrogatmoderskap inom vården.(1 kommentar)

Striden om nätjournalerna är över

Samtliga landsting väljer Ineras nätjournaltjänst Journalen framför konkurrenten Vårdhändelser. Samtidigt pekar mycket på att läkarkåren inte kommer att få gehör för kravet på rådrum innan informationen lämnas ut. (0 kommentar)

Vetenskapsakademien skriver i Lancet

Det är viktigt att Lancets läsare kan få en nyanserad bild av hur det gick för kirurgen Macchiarinis patient vars fall beskrivs i en artikel i Lancet 2011. Det skriver företrädare för Vetenskapsakademien i ett brev i Lancet den 22 februari.(0 kommentar)

SFAM-avhopp: »Diskussioner har ersatts med pseudoförankring«

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, har drabbats av ett avhopp. Maria Randjelovic lämnar i förtid sin plats i Fortbildningsrådet, och hänvisar till bristande föreningsdemokrati. (0 kommentar)

Förstatliga ST är inte lösningen

Läkarförbundet vill se en rad åtgärder för att komma till rätta med obalansen i läkarförsörjningen i Sverige. Men man säger nej till en statlig styrning av ST-tjänsterna. (1 kommentar)

Goda effekter av »vårdnära service«

En förflyttning av arbetsuppgifter, med start i »vårdnära service«, har fallit väl ut på Östersunds sjukhus. Och i Jämtlands läns läkarförening välkomnar man diskussionen om vem som gör vad i vården.(0 kommentar)

Läkarföreningen: Stoppa rekryteringen till Nya Karolinska Solna

Flera personer som kan bli aktuella för chefsuppdrag på Nya Karolinska Solna riskerar att pekas ut i den pågående Macchiarini-utredningen. Det menar läkarföreningen på Karolinska, som vill att rekryteringsprocessen stoppas. (0 kommentar)

Uppmaning att begränsa kontakt med läkarföreningar väcker ilska

Landstingspolitikerna i Västernorrland bör ha begränsad kontakt med Ångermanlands respektive Medelpads läkarförening. Det är innehållet i ett dokument som landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) står bakom. (1 kommentar)

Lancets chefredaktör försvarar att Macchiarinis artikel ligger kvar

Lancets chefredaktör kommenterar nu kravet på att Macchiarinis viktigaste artikel om metoden med konstgjorda luftstrupar dras tillbaka.(0 kommentar)

Lisbeth Sjöström slutar i protest

Lisbeth Sjöström förflyttades mot sin vilja, fick rätt i Arbetsdomstolen och säger nu upp sig. Anledningen är att hon tappat allt förtroende för arbetsgivaren Region Skåne.(2 kommentar)

Facket saknar fortfarande svar kring omorganisation i Värmland

Omorganisationen i Landstinget i Värmland baseras på bristfälliga riskbedömningar och en rad frågor som inte fått svar. Det menar Värmlands läkarförening som därför valde att förklara sig oeniga i förhandlingar förra veckan.(0 kommentar)

Debatt

Ingen evidens för rutinmässig rektalpalpation vid akut buk

I nuvarande kunskapsläge har IVO fel. Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk bör tills bättre evidens presenterats enbart utföras på riktad misstanke, skriver Ardavan Khoshnood (bilden) och Ulf Ekelund. (1 kommentar)

AllTrials-kampanjen och varför vi behöver Cochrane i Sverige

Vilka systematiska översikter, och i förlängningen vilka riktlinjer, kan vi lita på? Minna Johansson (bilden) och Bertil Marklund lyfter fram betydelsen av Cochrane och AllTrials. (2 kommentar)

Förläng rehabförloppet för patienter med långvarig smärta

Modern smärtrehabilitering bör innefatta insatser för psykisk ohälsa och stress, skriver Jakob Clason (bilden) och Gunilla Brodda Jansen. (1 kommentar)

Krönika

»Patienter, precis som restaurang­gäster, vill dock ha en jämn kvalitet oavsett om någon har sovit dåligt eller inte.«

Checklistor och kontrollsystem på en restaurang förhöjer säkerhet, effektivitet och upplevelse av det som konsumeras. Att tillämpa samma förfaringssätt inom sjukvården vore en god sak, förklarar Jakob Ratz Endler i sin krönika. (2 kommentar)

Kultur

Hon kämpade för världsfred och bättre livsvillkor för alla

Läkaren Andrea Andreen var på sin tid engagerad i arbetet för världsfred och i kampen för att förbättra människans livsvillkor på jorden. I synnerhet ville hon värna om kvinnors och barns hälsa. Magna Andreen Sachs, Andreas brorsdotter, berättar om en stridbar kvinna som omvärlden ofta motarbetade.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ulrika Svensson

Ulrika Svensson beskriver i en ABC-artikel hur man bäst tar hand om en patient med näsblödning.(0 kommentar)

Reflexion

Kårengagemang ger viktig erfarenhet

"Än viktigare är hur arbete bedrivs med etik och omsorg om varandra i för­grunden." (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya rön kan förklara debut av diabetes vid pankreascancer

Ny molekylärbiologisk forskning kan förklara diabetesdebut vid pankreascancer, och den nya kunskapen om adrenomedullin kan ge bättre och mer riktad behandling av diabetes samt screening för pankreas­cancer. (1 kommentar)

Nya Rön

Starkt missnöje med utseendet kunde botas med KBT via internet

Dysmorfofobi, att tycka att något är starkt fel med med det egna utseendet, har länge varit ett förbisett tillstånd inom vården. I en studie visade sig KBT via internet ha god effekt.(0 kommentar)

Många skolbarn undviker baslivsmedel i onödan

Pågående matallergi var en ovanlig orsak till att skolbarn i Norrbotten helt undvek mjölk, ägg, fisk eller vete. Snarare handlade det om upplevd överkänslighet. Det visas i en ny avhandling från Umeå universitet.(0 kommentar)

Mycket att vinna med ambulerande geriatrisk vård av multisjuka äldre

När multisjuka äldre i en studie fick tillgång till ambulerande geriatrisk handläggning minskade antalet vårddagar på sjukhus samtidigt som överlevnaden ökade jämfört med en kontrollgrupp. (0 kommentar)

Test i mobilen avslöjar synfel

Två helt nya syntest i form av appar för mobiltelefon kan vara ett alternativ till rådande rutin med återbesök på sjukhus vid makuladegeneration.(0 kommentar)

Akut mastoidit drabbade ofta barn utan tidigare otitproblem

Det typiska barnet med akut mastoidit är tidigare friskt utan otitproblematik med en medianålder på 21 månader, enligt en svensk avhandling. Där understryks också vikten av att behandlande läkare uppmärksammar tidiga tecken på svår infektion vid akut otit.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Cogans syndrom – när flera av våra sinnen spökar

Cogans syndrom är en ovanlig inflammatorisk sjukdom med ögon- och öronsymtom. Behandling med steroider bör sättas in så snabbt som möjligt. (0 kommentar)

Människor & möten

Efter sju år gav fritids-intresset en färdig roman

Annika Paldanius är ST-läkare inom arbets- och miljömedicin i Göteborg. Men hon är också skönlitterär författare som nyligen debuterade med sin första bok. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Praktisk handläggning av näsblödning

De flesta fall av näsblödning är okomplicerade, men hos ca 6 procent behöver sjukvården hjälpa till för att stoppa blödningen. Därför är det viktigt att alla inom vården har god kännedom om hur man praktiskt handlägger vanliga typer av näsblödning.(3 kommentar)

Rapport

Säkerhetslaboratorium underlättar hantering av smittor som ebola

I Skåne har ett nytt säkerhetslaboratorium byggts upp för att möta behovet av att analysera smittor såsom ebola och MERS. I framtiden lär behovet av säkerhetslaboratorium öka i och med ökat resande och risk för smittspridning. (0 kommentar)

Nytt om namn

AT-Kurt till infektionen – nu igen

Infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala upprepar bedriften för året dessförinnan genom att vinna AT-Krut även för år 2015. Utmärkelsen är ett kvitto på att kliniken återigen hamnade i topp på AT-Kurt, ett kliniskt utvärderingsverktyg som Akademiskas samtliga AT-läkare använder kontinuerligt för att vitsorda  sina placeringar.  Kurt används sedan 2011, även inom grundutbildningen. De glada vinnarna från infektionskliniken: AT-ansvariga Pernilla Rundlöf-Nygren och AT-studierektor Erik Salaneck. De gratuleras av AT-chefen Niclas Abrahamsson (t v).(0 kommentar)

Utgåvan som PDF