Nr 7/2020

Inledare

Bra arbetsmiljö kan kräva test av nya lösningar

På Ekensbergs vårdcentral i Sörmland lyfts vikten av det avgränsade uppdraget fram: »Med en läkare per 1 500 patienter som grundmått för en heltidsanställd läkare görs avdrag om en läkare har sidouppdrag«. (0 kommentar)

Signerat

Det går framåt med BT –  men ännu finns mycket att göra

Det är en styrka att vi har arbetat med frågan under ett drygt årtionde och att den har hunnit förankrats i vår organisation på bredden och djupet. (0 kommentar)

Nyheter

Flexibelt tänk lockar unga läkare till Bålsta

Lyhörda chefer i Bålsta, avgränsat uppdrag i Ny­­köping, specialiserad handledare i Lysekil. På olika sätt kan gröna öar med god läkarbemanning växa fram vid vårdcentraler runt om i landet. (0 kommentar)

Svenska traumakirurger utbildas i Soweto

Från våren 2021 kommer Västra Götalandsregionen att skicka traumakirurger till ett sjukhus i Sydafrika. Där ska de jobba i tremånadersperioder. Syftet är att få utbildning för att bli bättre på att behandla penetrerande trauma. (0 kommentar)

SBU: Vetenskapligt underlag saknas för diagnosen uppgivenhetssyndrom

Det saknas vetenskapliga studier som ger svar på hur man ska sätta diagnosen uppgivenhetssyndrom, eller vilken behandling som fungerar. Det kommer Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fram till i en färsk rapport.(0 kommentar)

Primärvårdsläkare oroade över risker med digitala vårdbesök

Enligt en ny rapport från Vårdanalys ser nio av tio primärvårdsläkare en risk för att digitala vårdbesök leder till att hälso- och sjukvårdssystemet överutnyttjas. Samtidigt vill en majoritet av läkarna arbeta mer med digitala vårdbesök. (1 kommentar)

Skaraborgs sjukhus stoppar Disc

Efter kritik mot Disc-modellerna för beteendebedömning i olika kurser för läkare, stoppas nu kurser med sådana moment på flera håll. Skaraborgs sjukhus och regionerna i Östergötland och Halland plockar bort momentet. (0 kommentar)

Arbetsmiljöverket ger Region Norrbotten kritik

Arbetsmiljöverket har granskat hälsocentraler i Region Norrbotten under det gångna året. Regionen får kritik på flera punkter. Främst handlar det om att det finns för lite resurser för att klara arbetsuppgifterna. Det rapporterar P4 Norrbotten.(4 kommentar)

Karolinska får kritik för bristande diskrimineringsutredning

Diskrimineringsombudsmannen kritiserar Karolinska universitetssjukhuset för att inte tilllräckligt ha utrett påstådda trakasserier. (0 kommentar)

AI-projekt stoppas – Skåne utreder »misstänkta oegentligheter«

Region Skåne avbryter omedelbart ett pilotprojekt i primärvården. Uppgifter om familjerelationer mellan regiondirektören och företaget bakom systemet ska utredas efter en journalistisk granskning. (0 kommentar)

Över 600 har anställts på Karolinska efter stopp

Karolinska universitetssjukhuset har anställt 630 personer sedan anställningsstoppet infördes den 1 maj förra året. Men totalt sett har antalet anställda inte ökat, säger sjukhusets HR-direktör Patricia Enocson.(0 kommentar)

Debatt

BB Stockholm: Erbjud alla kvinnor som vill att föda barn i vatten

Att kunna erbjuda vattenfödsel skapar mervärde för förlossningskliniken. För kvinnor som gärna vill föda sitt barn i vatten bör möjligheten finnas, skriver företrädare för BB Stockholm. (0 kommentar)

Esketamins långtidseffekt bör utvärderas av oberoende forskare

En isomer till ketamin, esketamin, har nyligen introducerats. Läkemedelsmyndigheter har godkänt esketamin vid depression som inte svarat på två olika antidepressiva läkemedel. Innan esketamin introduceras i vården bör preparatets långtidseffekt utvärderas av oberoende forskare, skriver Sven Bremberg och Göran Högberg.(11 kommentar)

Krönika

»Vi borde vara betydligt vaksammare på vad det är som övervakas, av vem och i vilket syfte.«

Vem ska övervaka övervakarna som dokumenterar en medarbetares hela arbetspass till exempel inom sjukvården. Mätningar för kvalitetskontroll är bra, men vi måste hålla koll på Storebror om vi vill värna om vår integritet, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika.  (0 kommentar)

Människor & möten

»Jag är medveten om att det finns en laddning i namnet på min LP«

Naturvetenskap och musik har alltid varit påtagligt närvarande i Andreas Fröbergs liv. Med 1,5 år kvar på specialiseringstjänstgöringen (ST) i psykiatri har han nyligen gett ut egenkomponerad musik för piano. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Jonas Bläckberg

Jonas Bläckberg, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om rävens dvärgbandmask. Sex fall av infektionen har nu påvisats i Sverige under två år. (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Arbetet med patientsäkerhet måste förnyas och intensifieras

Socialstyrelsen lanserar nu en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som vänder sig till sjukvårdens huvudmän. Avsikten är att åstadkomma en utveckling av arbetet med patientsäkerhet i Sverige. (1 kommentar)

Nya Rön

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

En kohortstudie visar att tillgången till epilepsisjukvård kan vara ojämlik och att utbildning skulle kunna utgöra en skyddsfaktor mot arbetslöshet och låg inkomst vid epilepsi. (0 kommentar)

Minskning av suicid – men inte i USA

Antalet suicid sjunker i de flesta länder i världen, men med USA som undantag. Analyser har visat ett samband mellan vapeninnehav och suicid. (1 kommentar)

Nytt om namn

Prussiluskanpriset på Astrid Lindgrens barnakut

Pia Malmquist, specialistläkare på barnakutkliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, har vunnit »Prussiluskan-priset 2019«, ST-läkarnas Grand Prix till Tant Pruselius minne »för excellent kliniskt handledarskap i pediatrik«.(1 kommentar)

Översikt

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Från att mycket sällan ha diagnostiserats tidigare har sex fall av infektion med rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige under de senaste två åren. Leverförändringen misstolkas ofta radiologiskt som en malign tumör. Behandlingen sker med kirurgi och läkemedel. (2 kommentar)

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning. (0 kommentar)

Originalstudie

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Svullet ben är en vanlig sökorsak på akutmottagningar, och djup ventrombos är en vanlig differentialdia­gnos. I en originalstudie har man granskat 1 000 journaler från akutbesök på grund av svullet ben. 398 av dessa utreddes för misstänkt DVT, och mindre än hälften av utredningarna utfördes enligt rådande rekommendationer. (3 kommentar)

Fallbeskrivning

Peripartumkardiomyopati – lömsk sjukdom med risk för fördröjd diagnos

Peripartumkardiomyopati är en form av hjärtsvikt som debuterar sent under graviditeten eller de första 5 månaderna efter förlossningen. Patienterna ska behandlas med optimal hjärtsviktsbehandling, och tillägg av bromokriptin ska övervägas. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF