Nr 8/2016

Inledare

Flera utmaningar när alla inför nätjournalerna

Vid utgången av år 2017 ska samtliga landsting ha infört nätjournaler, berättar vi i en artikel på sidan 314. Länge såg det ut som att Sverige skulle få två tjänster för nätjournaler, Journalen från Inera och Vårdhändelser, som tagits fram av Stockholms läns landsting. Men nu står det klart att det blir Journalen som alla […](0 kommentar)

Signerat

Rätt läkare på rätt plats

»För att se till att vi har rätt doktor på rätt plats för maxi­mal kompetens, kontinuitet och tillgänglighet krävs enligt Läkarförbundet ett samlat grepp.« (0 kommentar)

Nyheter

På uppdrag i Kenya

Hundratals svenska läkare har varit på uppdrag i Kenya för Rotarys läkarbank. Många av dem flera gånger. När en grupp svenska läkare åkte iväg på ettuppdrag strax före jul följde Läkartidningen med. (0 kommentar)

Striden om nätjournalerna är över

Samtliga landsting väljer Ineras nätjournaltjänst Journalen framför konkurrenten Vårdhändelser. Samtidigt pekar mycket på att läkarkåren inte kommer att få gehör för kravet på rådrum innan informationen lämnas ut. (0 kommentar)

Läkarföreningen: Stoppa rekryteringen till Nya Karolinska Solna

Flera personer som kan bli aktuella för chefsuppdrag på Nya Karolinska Solna riskerar att pekas ut i den pågående Macchiarini-utredningen. Det menar läkarföreningen på Karolinska, som vill att rekryteringsprocessen stoppas. (0 kommentar)

Uppmaning att begränsa kontakt med läkarföreningar väcker ilska

Landstingspolitikerna i Västernorrland bör ha begränsad kontakt med Ångermanlands respektive Medelpads läkarförening. Det är innehållet i ett dokument som landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) står bakom. (1 kommentar)

Lancets chefredaktör försvarar att Macchiarinis artikel ligger kvar

Lancets chefredaktör kommenterar nu kravet på att Macchiarinis viktigaste artikel om metoden med konstgjorda luftstrupar dras tillbaka.(0 kommentar)

Lisbeth Sjöström slutar i protest

Lisbeth Sjöström förflyttades mot sin vilja, fick rätt i Arbetsdomstolen och säger nu upp sig. Anledningen är att hon tappat allt förtroende för arbetsgivaren Region Skåne.(2 kommentar)

Facket saknar fortfarande svar kring omorganisation i Värmland

Omorganisationen i Landstinget i Värmland baseras på bristfälliga riskbedömningar och en rad frågor som inte fått svar. Det menar Värmlands läkarförening som därför valde att förklara sig oeniga i förhandlingar förra veckan.(0 kommentar)

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar

50 läkare i Sollefteå kräver att den akuta ortopedin blir kvar på sjukhuset i Sollefteå. Annars hotas hela akutverksamheten, enligt läkarna.(0 kommentar)

Kvinnor jobbar gratis efter fyra

Kvinnor i Sverige jobbar gratis i en timme och tre minuter varje dag. Det uppmärksammas i kampanjen »Lön hela dagen«, där Kvinnliga läkares förening är delaktig.(0 kommentar)

CEPN kopplas in i ny oredlighetsutredning

Centrala etikprövningsnämndens, CEPN, expertgrupp kommer att kopplas in i den fortsatta utredningen om forskningsfusk i Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar.(0 kommentar)

»Politiker ska inte detaljstyra«

Sjukvården behöver tydliga mål och mandat att förverkliga dem. Men politikerna ska inte detaljstyra hur jobbet ska göras. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om förbundets förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program.(0 kommentar)

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen

Region Skåne ska betala allmänt skadestånd på sammanlagt 90 000 kronor efter att de förflyttat överläkaren Lisbeth Sjöström mot hennes vilja.(0 kommentar)

Debatt

Förläng rehabförloppet för patienter med långvarig smärta

Modern smärtrehabilitering bör innefatta insatser för psykisk ohälsa och stress, skriver Jakob Clason (bilden) och Gunilla Brodda Jansen. (1 kommentar)

AllTrials-kampanjen och varför vi behöver Cochrane i Sverige

Vilka systematiska översikter, och i förlängningen vilka riktlinjer, kan vi lita på? Minna Johansson (bilden) och Bertil Marklund lyfter fram betydelsen av Cochrane och AllTrials. (2 kommentar)

Ingen evidens för rutinmässig rektalpalpation vid akut buk

I nuvarande kunskapsläge har IVO fel. Rutinmässig rektalpalpation vid akut buk bör tills bättre evidens presenterats enbart utföras på riktad misstanke, skriver Ardavan Khoshnood (bilden) och Ulf Ekelund. (1 kommentar)

Krönika

»Patienter, precis som restaurang­gäster, vill dock ha en jämn kvalitet oavsett om någon har sovit dåligt eller inte.«

Checklistor och kontrollsystem på en restaurang förhöjer säkerhet, effektivitet och upplevelse av det som konsumeras. Att tillämpa samma förfaringssätt inom sjukvården vore en god sak, förklarar Jakob Ratz Endler i sin krönika. (2 kommentar)

Kultur

Hon kämpade för världsfred och bättre livsvillkor för alla

Läkaren Andrea Andreen var på sin tid engagerad i arbetet för världsfred och i kampen för att förbättra människans livsvillkor på jorden. I synnerhet ville hon värna om kvinnors och barns hälsa. Magna Andreen Sachs, Andreas brorsdotter, berättar om en stridbar kvinna som omvärlden ofta motarbetade.(1 kommentar)

Människor & möten

Efter sju år gav fritids-intresset en färdig roman

Annika Paldanius är ST-läkare inom arbets- och miljömedicin i Göteborg. Men hon är också skönlitterär författare som nyligen debuterade med sin första bok. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ulrika Svensson

Ulrika Svensson beskriver i en ABC-artikel hur man bäst tar hand om en patient med näsblödning.(0 kommentar)

Reflexion

Kårengagemang ger viktig erfarenhet

"Än viktigare är hur arbete bedrivs med etik och omsorg om varandra i för­grunden." (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya rön kan förklara debut av diabetes vid pankreascancer

Ny molekylärbiologisk forskning kan förklara diabetesdebut vid pankreascancer, och den nya kunskapen om adrenomedullin kan ge bättre och mer riktad behandling av diabetes samt screening för pankreas­cancer. (1 kommentar)

Nya Rön

Mycket att vinna med ambulerande geriatrisk vård av multisjuka äldre

När multisjuka äldre i en studie fick tillgång till ambulerande geriatrisk handläggning minskade antalet vårddagar på sjukhus samtidigt som överlevnaden ökade jämfört med en kontrollgrupp. (0 kommentar)

Akut mastoidit drabbade ofta barn utan tidigare otitproblem

Det typiska barnet med akut mastoidit är tidigare friskt utan otitproblematik med en medianålder på 21 månader, enligt en svensk avhandling. Där understryks också vikten av att behandlande läkare uppmärksammar tidiga tecken på svår infektion vid akut otit.(0 kommentar)

Test i mobilen avslöjar synfel

Två helt nya syntest i form av appar för mobiltelefon kan vara ett alternativ till rådande rutin med återbesök på sjukhus vid makuladegeneration.(0 kommentar)

Högre melanomrisk hos långvuxna kvinnor behandlade med östrogen

Långvuxna barn och ungdomar bör inte behandlas med könshormoner. Det är en av slutsatserna i samband med en ny avhandling som bygger på flera delstudier. Långa kvinnor som behandlats med östrogen i hög dos under tonåren hade en högre risk att utveckla melanom. (2 kommentar)

Nytt om namn

Utmärkelse till svensk strokeprofil

Bo Norrving, professor i neurologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, Lund, har tilldelats Sherman Award för Life Time Achievements inom strokeforskning. Priset utses av American Heart Association/American Stroke Association och är ett av de mest prestigefulla inom strokeområdet. Bo Norrving tog emot priset vid International Stroke Congress i Los Angeles den 18 februari.(0 kommentar)

Två kliniker invalda i KVA

Två kliniskt verksamma läkare blev nyligen invalda som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademin – en ovanlig händelse. Vid akademins ordinarie sammankomst den 11 februari valdes Anna Wedell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, och Diana Karpman, professor i pediatrik vid Lunds Universitet, in i akademiens klass för medicinska vetenskaper.(0 kommentar)

Hedersdoktorer i Lund

Gynekologiprofessorn Andreas du Bois, från Kliniken Essen-Mitte, Essen i Tyskland, och professorn i ortopedi Yukiharu Hasegawa vid Nagoya University Hospital, Japan, har utnämnts till hedersdoktorer vid Lunds universitet.(0 kommentar)

Elisabet fick »Gyllene Knölen«

ST-läkarna på Skånes Onkologiska Klinik har i år tilldelat klinikens handledarpris »Den Gyllene Knölen« till biträdande överläkaren i onkologi Elisabet Birath, med motiveringen: »För stort engagemang, flexibilitet och djup empati gentemot patienterna. Dessutom strävar hon efter hög kvalitet, både med avseende på medicinska bedömningar och beslut, som omhändertagande av patient och anhöriga. Hon står också för goda relationer mellan kollegor och övrig personal. Allt det förmedlar hon i tid och otid till oss utbildningsläkare, både som förebild och i direkta konsultationer och diskussioner.«(0 kommentar)

Guds hand till årets handledare

SYLF Sörmlands årliga vandringspris, en statyett av Carl Milles skulptur »Guds hand«, delas ut till den läkare inom landstinget som särskilt bidragit till god handledning under året. 2015 års handledarpris gick till Maen Yousef, Medicinkliniken MSE. Motiveringen till priset lyder: »För Maen Yousef är undervisning av yngre kollegor en naturlig och viktig del av arbetet. Det visar sig i det dagliga rondarbetet då han tar sig extra tid att sitta ned och undervisa. Han uppmärksammar också intressanta och lärorika fall. Trots hög arbetsbelastning lägger han ner mycket energi och kraft på undervisning. Det är inspirerande att arbeta med en överläkare som aktivt ställer frågor och utmanar ens medicinska kunskaper. Det bidrar till en längtan att läsa litteratur och fördjupa sig inom det nefrologiska området.«(0 kommentar)

Johan blev ST-läkarnas vinnare

Johan Fenhammar på kliniken Barnanestesi och Barnintensivvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, har tilldelats priset som bästa ST-handledare. ST-läkarna som röstade för att Johan skulle få priset motiverade nomineringen så här: »Johan Fenhammar tilldelas priset för bästa handledare för randande ST-läkare för att han i sin gärning som specialistläkare på BIVA-BANE ALB sannerligen verkar för att ta väl hand om samt entusiasmera sina medarbetare«. Enligt motiveringen till utmärkelsen hjälper Johan Fenhammar ST-läkarna att växa i sin yrkesroll och verkar för att de blivande ane-iva-specialisterna tillägnar sig en högre kunskapsnivå inom området omhändertagande av barn med anestesi-intensivvårdsbehov. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Cogans syndrom – när flera av våra sinnen spökar

Cogans syndrom är en ovanlig inflammatorisk sjukdom med ögon- och öronsymtom. Behandling med steroider bör sättas in så snabbt som möjligt. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Praktisk handläggning av näsblödning

De flesta fall av näsblödning är okomplicerade, men hos ca 6 procent behöver sjukvården hjälpa till för att stoppa blödningen. Därför är det viktigt att alla inom vården har god kännedom om hur man praktiskt handlägger vanliga typer av näsblödning.(3 kommentar)

Rapport

Säkerhetslaboratorium underlättar hantering av smittor som ebola

I Skåne har ett nytt säkerhetslaboratorium byggts upp för att möta behovet av att analysera smittor såsom ebola och MERS. I framtiden lär behovet av säkerhetslaboratorium öka i och med ökat resande och risk för smittspridning. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF