Nr 8/2016

Inledare

Tankar om livet längst ner i läkarnas hierarki

»Bland läkarna är man lägst i hierarkin – för man kan ju egentligen ingenting.« Så skriver Ulrika Nettelblad, läkarstudent på termin 11 i Umeå, i en krönika på sidan 395.(0 kommentar)

Signerat

Bättre vård med läkare i ledningen

»Amanda Goodalls slutsatser är att det finns klara samband mellan sjukhus som leds av läkare och god vård.« (0 kommentar)

Nyheter

Tvingades börja om efter 20 år

På fyra år har Fairouz Rustoms liv vänts upp och ner. 2012 hade hon fortfarande sin egen klinik och en vardag i Syrien. Nu har hon och familjen börjat om i Karlstad. (0 kommentar)

Luftstrupsoperation i Göteborg utreds

Bengt Gerdin, sakkunnig i granskningen av Macchiarinis forskning, ska på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset utreda det vetenskapliga underlaget för en operation gjord i Göteborg i mars 2011. Det skriver Svenska Dagbladet den 28 februari.(0 kommentar)

Rektorsråd på KI får gå

Rektorsrådet vid Karolinska institutet, Jan Carlstedt-Duke, som spelade en central roll i oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini, får lämna sitt uppdrag. Det rapporterar SVT. (0 kommentar)

Ska läkare fotografera patienter?

Sjukvårdsanställda i Region Gävleborg uppmanas att ta bilder på jobbet för publicering på intranätet. Uppmaningen har väckt oro för patientsekretessen, och ledningen lovar nu att förtydliga sig. (0 kommentar)

Debatt

Döden på recept

De successivt ökande opioidförskrivningarna med starkt stigande dödlighet som följd kräver kraftåtgärder, skriver Jan Halldin. (6 kommentar)

Klaffoperationer och prestige

Koncentrera nuvarande antal perkutana aortaklaffoperationer till Linköping, gör rätt och avstå från prestige, för patienternas bästa, skriver Håkan Borg. (3 kommentar)

Fast läkarkontakt främjar följsamheten till ordinationer

Det finns ett samband mellan bättre behandlingsresultat och bättre läkar–patientrelationer både vid psykiska och somatiska kroniska sjukdomar, skriver Ulf Malm och Martin Rosell.(1 kommentar)

Krönika

»Ingen rekryteringskampanj slår kraften hos en kliniker som brinner för sitt yrke.«

Varför är det så svårt att rekrytera underläkare? Frågar sig överläkarna – utan att fråga läkarkandidaterna som sitter förskrämda längs väggen. Ulrika Nettelblads berättar en rekryteringssaga. (7 kommentar)

Kultur

Fynd av okända journaler från Finska kriget 1808–1809

Läkare och fältskärer i Sveriges finska krig 1808–1809 hade fullt upp med vården av sårade och sjuka. De redovisade sina åtgärder mestadels på latin i tidens motsvarighet till patientjournaler. Nyligen har 93 av dessa bortglömda journaler, skrivna i Umeå, återupptäckts på Hagströmerbiblioteket vid Karolinska institutet. (2 kommentar)

Receptet gällde gubbsalva

Vad fick sig patienten förskrivet? Frågade vi oss och våra läsare apropå ett gammalt otydligt recept från 1800-talet som privatläkaren Leo Hassler hittade i någon gömma. In strömmade svaren – och nu är gåtan löst. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till

Anders Terént har tillsammans med sina medförfattare har gjort en journalgranskningsstudie av patienter med akut ischemisk stroke med förmaksflimmer. (0 kommentar)

Reflexion

Vilket ansvar har medierna?

»Finns det en rädsla för att kvinnor får bestämma för mycket över sin egen reproduktion?« (0 kommentar)

Nya Rön

Slitsförslutning vid gastrisk bypass minskade risken för tarmvred

Genom att försluta de mesenteriella defekterna vid laparoskopisk gastrisk bypass nästan halverades risken för att behöva opereras för tarmvred 3 år efter ursprungsoperationen, visar en svensk studie publicerad i Lancet. (0 kommentar)

Reumatoid artrit gav ökade risker efter akut koronart syndrom

Patienter med reumatoid artrit löper inte bara större risk för att insjukna i akut koronart syndrom utan tycks även drabbas av ett allvarligare insjuknande med jämförelsevis sämre utfall, visar en svensk studie.(0 kommentar)

Neurotropa läkemedel till gravida kan möjligen påverka barnet

Studierna i en aktuell avhandling talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan ha samband med risker för barnet. (2 kommentar)

Barn till mördade kvinnor löpte högre risk för psykisk störning

Barn till kvinnor som mördas av sin partner har en ökad risk för psykisk sjukdom, substansbrukssyndrom och kriminalitet, visar en svensk studie. (2 kommentar)

Rökning och genetisk känslighet mångfaldigar risken att få MS

Rökning hos personer med en ökad genetisk känslighet för MS ger upphov till en gen–miljöinteraktion som leder till en mångfaldigad risk för att utveckla sjukdomen, enligt en nypublicerad avhandling. (0 kommentar)

Svårare bipolär sjukdom kopplad till misshandel under barndomen

Patienter som utsatts för fysisk eller psykisk misshandel före 18 års ålder och som senare i livet drabbas av bipolär sjukdom har ofta en mer allvarlig sjukdomsprogression än bipolära patienter som inte utsatts för misshandel, visar en metaanalys. (0 kommentar)

Blodtrycksbehandling kan öka risk för hjärt–kärldöd vid diabetes

Effekten av blodtryckssänkande behandling hos patienter med diabetes påverkas av det systoliska blodtrycket före behandlingsstart. Är detta lägre än 140 mm Hg ger ytterligare behandling ökad risk för kardiovaskulär död, enligt en svensk systematisk översikt publicerad i BMJ.(1 kommentar)

Människor & möten

»Vi doktorer måste ut ur tegelhögarna«

Känd som TV-doktor i programmet »Fråga doktorn«, men också verksam som mångsidig allmänläkare med patienter på vårdcentralen i Karlstad, och som författare. I januari i år blev Gunilla Hasselegren promoverad till hedersdoktor i Uppsala.(2 kommentar)

Medicinens ABC

Ljumskbråck hos vuxna

Operation av ljumskbråck är det vanligaste ingreppet inom allmänkirurgi i Sverige. I hela världen opereras >20 miljoner ljumskbråck årligen, i Sverige omkring 16 000. En ABC-artikel sammanfattar dagens behandling av ljumskbråck hos vuxna.(4 kommentar)

Originalstudie

Antikoagulantia efter akut ischemisk stroke med förmaksflimmer

Kan man påbörja behandling med orala antikoagulantia direkt hos patienter med akut ischemisk stroke eller ska man vänta? Det är en obesvarad fråga och rekommendationner grundade på evidens saknas i dag.(1 kommentar)

Nytt om namn

Utmärkelse till svensk strokeprofil

Bo Norrving, professor i neurologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, Lund, har tilldelats Sherman Award för Life Time Achievements inom strokeforskning. Priset utses av American Heart Association/American Stroke Association och är ett av de mest prestigefulla inom strokeområdet. Bo Norrving tog emot priset vid International Stroke Congress i Los Angeles den 18 februari.(0 kommentar)

Två kliniker invalda i KVA

Två kliniskt verksamma läkare blev nyligen invalda som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademin – en ovanlig händelse. Vid akademins ordinarie sammankomst den 11 februari valdes Anna Wedell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, och Diana Karpman, professor i pediatrik vid Lunds Universitet, in i akademiens klass för medicinska vetenskaper.(0 kommentar)

Hedersdoktorer i Lund

Gynekologiprofessorn Andreas du Bois, från Kliniken Essen-Mitte, Essen i Tyskland, och professorn i ortopedi Yukiharu Hasegawa vid Nagoya University Hospital, Japan, har utnämnts till hedersdoktorer vid Lunds universitet.(0 kommentar)

Elisabet fick »Gyllene Knölen«

ST-läkarna på Skånes Onkologiska Klinik har i år tilldelat klinikens handledarpris »Den Gyllene Knölen« till biträdande överläkaren i onkologi Elisabet Birath, med motiveringen: »För stort engagemang, flexibilitet och djup empati gentemot patienterna. Dessutom strävar hon efter hög kvalitet, både med avseende på medicinska bedömningar och beslut, som omhändertagande av patient och anhöriga. Hon står också för goda relationer mellan kollegor och övrig personal. Allt det förmedlar hon i tid och otid till oss utbildningsläkare, både som förebild och i direkta konsultationer och diskussioner.«(0 kommentar)

Guds hand till årets handledare

SYLF Sörmlands årliga vandringspris, en statyett av Carl Milles skulptur »Guds hand«, delas ut till den läkare inom landstinget som särskilt bidragit till god handledning under året. 2015 års handledarpris gick till Maen Yousef, Medicinkliniken MSE. Motiveringen till priset lyder: »För Maen Yousef är undervisning av yngre kollegor en naturlig och viktig del av arbetet. Det visar sig i det dagliga rondarbetet då han tar sig extra tid att sitta ned och undervisa. Han uppmärksammar också intressanta och lärorika fall. Trots hög arbetsbelastning lägger han ner mycket energi och kraft på undervisning. Det är inspirerande att arbeta med en överläkare som aktivt ställer frågor och utmanar ens medicinska kunskaper. Det bidrar till en längtan att läsa litteratur och fördjupa sig inom det nefrologiska området.«(0 kommentar)

Johan blev ST-läkarnas vinnare

Johan Fenhammar på kliniken Barnanestesi och Barnintensivvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, har tilldelats priset som bästa ST-handledare. ST-läkarna som röstade för att Johan skulle få priset motiverade nomineringen så här: »Johan Fenhammar tilldelas priset för bästa handledare för randande ST-läkare för att han i sin gärning som specialistläkare på BIVA-BANE ALB sannerligen verkar för att ta väl hand om samt entusiasmera sina medarbetare«. Enligt motiveringen till utmärkelsen hjälper Johan Fenhammar ST-läkarna att växa i sin yrkesroll och verkar för att de blivande ane-iva-specialisterna tillägnar sig en högre kunskapsnivå inom området omhändertagande av barn med anestesi-intensivvårdsbehov. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Okulorré efter ansiktsfraktur och främre skallbasfraktur

Läckage av cerebrospinalvätska kranioorbitalt – okulorré  – är sällsynt efter skalltrauma. Färre än 30 patienter är beskrivna i västerländsk litteratur. Här beskrivs för första gången ett fall i Sverige. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF