Nr 8/2017

Inledare

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan

Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp. (0 kommentar)

Signerat

Skrämmande brister i medicinsk fortbildning

»Läkares fortbildning är en angelägenhet för hela samhället.« (0 kommentar)

Nyheter

För 30 år sedan räddade han hennes liv – nu möts de igen

Det händer att läkare måste gripa in i medicinska nödsituationer utanför arbetstid. Att göra det kan rädda liv – precis som när läkaren Benny Ståhlberg 1985 hindrade den då tvååriga Lise Turøy-Jørgensen från att kvävas under en semesterresa på Mallorca. 30 år senare möts de igen.(3 kommentar)

Bred uppslutning för sjukvårdens behov av forskning

Sjukvårdens eget behov av forskning, utveckling och utbildning måste belysas för att komma tillrätta med problemen i svensk hälso- och sjukvård. Det var budskapet när Läkaresällskapet, Kungliga vetenskapsakademien och SBU höll i en workshop på torsdagen.(1 kommentar)

Patienter kan ha dött av stromabehandling

Fem patienter kan ha fått allvarliga skador eller till och med avlidit till följd av behandling med stromaceller, menar en utredare.(1 kommentar)

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

Det blir allt vanligare att kvinnliga läkare sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. 2015 var 8,6 per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare sjukskrivna – en rejäl ökning jämfört med 2014. (14 kommentar)

Situationen på Sahlgrenskas akut kan ge vite

Arbetssituationen vid akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset måste bli bättre, anser Arbetsmiljöverket – som överväger ett vitesföreläggande. (0 kommentar)

Debatt

Anhöriga vill ha debatt om rätten att behålla legitimationen livet ut

Vi efterlyser debatt om läkares rätt att behålla sin legitimation livet ut och ifrågasätter den vårdpersonal som underlät att rapportera de brister de såg i en nära anhörigs yrkesutövning, vilket vi menar satte patienters liv och välmående i fara, skriver Carolina Överlien. (9 kommentar)

Kvalitetsregister – en skatt som bör komma fler till glädje

För patienternas skull bör vi sträva efter att de nationella kvalitetsregistren når sin fulla potential för forskning och kvalitetsarbete, skriver Carl Montan. (2 kommentar)

Apropå! En grön ö i Norrbotten

»Gröna öar« ses som en av lösningarna på primärvårdens djupa kris. Eftersom det saknas en tydlig definition av gröna öar (vilket kan vara bra) kan de se väldigt olika ut, skriver Anders Lindman och medförfattare, som alla har erfarenheter från en grön ö i Norrbotten. (0 kommentar)

Krönika

»Bilolyckan 18 år tidigare som ändade mitt förra liv och obönhörligen formade detta nya som ännu är obekant…«

I en ny kropp, med nya förutsättningar och obekanta reaktioner att hantera, kan vistelse på en »retreat« bidra till att man inte alltid känner sig som en »loser«. Ulla Bergholm, pensionerad kirurg, berättar i sin krönika om tillfällen då man kanske ändå gör det. (0 kommentar)

Kultur

Värstingarna bland elementen

Alla ämnen är giftiga om de ges i tillräckligt höga doser – det visste redan Paracelsus. Men vissa värstingar bland elementen i periodiska systemet är giftiga, radioaktiva, karcinogena även i mycket små mängder. De kan döda utan att synas.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Louise Frisén

Louise Frisén skriver tillsammans med kollegor om att könsdysfori ökar markant bland barn och unga, runt 100 procent varje år under 2010-talet.(0 kommentar)

Reflexion

Krafttag behövs mot antibiotikaresistens

»Larmklockorna ljuder, och det finns all anledning att ta nya krafttag – medan tid ännu är.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Diagnostik och uppföljning av MS med MR – svensk konsensus

Undersökning med MR är ett viktigt verktyg vid diagnostik och uppföljning av individer med MS. Svenska MS-sällskapet och Svensk förening för neuroradiologi har utarbetat ett rådgivande dokument, som ger konsensusbaserade råd om MR-användning i vården av individer med MS. (0 kommentar)

Människor & möten

Dysmorfofobi är vanligare än anorexi – ändå nästan okänt

Sabina Brohede, ST-läkare i barnmedicin, blev intresserad av en diagnos utanför sin specialitet. Nu har hon disputerat på dysmorfofobi, ett tämligen okänt tillstånd, men vanligare än anorexi.  (0 kommentar)

Rapport

Nya riktlinjer för handläggning av dyspepsi, H pylori och magsår

De nya nationella riktlinjerna för handläggning av dyspepsi, Helicobacter pylori och magsår kan spara resurser och besvär för yngre till förmån för patienter med prioriterat behov av gastroskopi. (11 kommentar)

Originalstudie

Bruk och missbruk av EEG

En studie vid Sundsvalls sjukhus visar att en majoritet av EEG-remisserna från barnkliniken var adekvata och innehöll tillfredsställande information. (0 kommentar)

Översikt

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av barn <12 år med könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder.(9 kommentar)

Utgåvan som PDF