Nr 8/2020

Inledare

Välkommen att lyssna när vård avhandlas i podd

Läkartidningen återkommer framöver med nya avsnitt av podden. Den som använder en mobiltelefon kan hitta alla avsnitt och prenumerera på podden i vanliga poddappar som Acast eller Apples Podcaster-app (0 kommentar)

Signerat

Vi vill stärka studierektorernas roll

Det finns många grunder på vilken en högkvalitativ hälso- och sjukvård vilar på – och läkares utbildning är en av dess viktiga byggstenar. (0 kommentar)

Nyheter

Första beslut taget om upphandling av förlossningen i Karlskoga

Uppdraget att driva förlossningsverksamhet i Karlskoga ska upphandlas under hösten. Det är målet med beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län den 26 februari. (0 kommentar)

KI ändrar inte oredlighetsbeslut i Macchiarini-ärendet

Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen ser ingen anledning att ändra något beslut om oredlighet eller klander för medförfattare till Paolo Macchiarinis forskning. Det framgår av ett inlägg på rektorns blogg. (0 kommentar)

Fler läkare med utländsk utbildning bland oskicklighetsärendena

Susanne Billum, ordförande i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), är bekymrad över en ökad mängd oskicklighetsärenden där läkarna har en utländsk läkarutbildning. (9 kommentar)

Folkhälsomyndigheten skärper riskbedömning av covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att risken är hög att personer som smittats utomlands av det nya coronaviruset upptäcks i Sverige. Även risken för allmän spridning i landet uppgraderas – men bedöms fortfarande som låg.(0 kommentar)

Barnmorska dömd för grovt vållande till kroppsskada

En barnmorska döms för grovt vållande till kroppsskada av Kristianstads tingsrätt. Detta efter att hon givit för mycket värkstimulerande medel vid en förlossning och inte tillkallat läkare. Barnet drabbades av syrebrist och fick hjärnskador.(0 kommentar)

Bedömningen att beredskap mot covid-19 är god ifrågasätts av läkare

Enligt regeringen finns det en god beredskap mot smittspridning av det nya coronaviruset Sars-CoV-2 inom Sverige. Men nu riktar flera läkare hård kritik mot den slutsatsen.(1 kommentar)

Södersjukhuset får hjälp av särskild grupp

För att få ordning på den besvärliga situationen på Södersjukhuset inrättas nu en särskild grupp ledd av regiondirektören Carina Lundberg Uudelepp. Tanken är att gruppen bland annat ska bistå sjukhuset i arbetet med att öka genomströmningen på akuten.(1 kommentar)

Sös jobbar för närakut vid akuten

Närakut och vuxenakut på samma ställe. Geriatriska vårdplatser. Det är två åtgärder som Södersjukhuset vill se för att i framtiden undvika en sådan extrem vårdplatsbrist som den i helgen. (3 kommentar)

Nya rekommendationer efter ökad spridning av coronavirus

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer på grund av spridningen av det nya coronaviruset i Italien, Iran och Sydkorea. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det dock inte aktuellt att utföra hälsoscreening av inkommande resenärer.(0 kommentar)

Stockholms sjukvårdsupprop planerar ny manifestation

I slutet av mars planerar nätverket sjukvårdsuppropet i Stockholm att hålla en ny manifestation för att påverka beslutsfattare i regionen. Förhoppningen är att samla både vårdpersonal och allmänhet.(0 kommentar)

Rekordmånga återkallade legitimationer förra året

31 läkarlegitimationer återkallades förra året – den högsta siffran sedan patientsäkerhetslagen kom. Fler läkare förlorar legitimationen efter att ha struntat i att följa sin prövotidsplan. Men den vanligaste grunden är sjukdom eller liknande omständighet. (2 kommentar)

»Sverige har mycket att lära av länder med mindre resurser«

Coronaviruset sätter fokus på smittskyddet. För statsepidemiolog Anders Tegnell betyder det ökat strålkastarljus – både på honom själv och på de frågor han brunnit för ända sedan åren som infektionsläkare i Laos.(0 kommentar)

Stabsläge på Sös i helgen efter vårdplatsbrist

Vårdplatsbrist ledde till att Södersjukhuset gick in i stabsläge på söndagen, vilket blåstes av ett knappt dygn senare. Nu analyserar sjukhuset situationen.  (1 kommentar)

BMA undersöker sina medlemmars inställning till läkarassisterat döende

Det brittiska läkarförbundet, British Medical Association (BMA), frågar i en pågående omröstning sina medlemmar om hur läkarna anser att BMA ska ställa sig till läkarassisterat döende.(0 kommentar)

Coronaviruset: Regeringen stöttar WHO:s krisfond med 40 miljoner

Med anledning av det nya coronaviruset avsätter regeringen nu 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond. Samtidigt uppger socialministern att den svenska beredskapen är god. (0 kommentar)

Anders Gustafsson prorektor på KI

Konsistoriet vid Karolinska institutet har beslutat att utse Anders Gustafsson, professor i parodontologi, till lärosätets prorektor. (0 kommentar)

Ny rapport: 3 000 coronavirusfall bland sjukvårdspersonal i Kina

I en ny analys talar Kinas smittskyddsinstitut om mer än 3 000 smittade av det nya coronaviruset bland sjukvårdspersonal i Kina. Drygt hälften av fallen har bekräftats med molekylärbiologisk diagnostik.(0 kommentar)

Skånes digitala vård oviss efter jävsmisstankar

Region Skånes egen digitala primärvård är stoppad i väntan på en utredning som misstänkt jäv. Det är oklart när den kan komma igång igen, och om systemet måste göras om i grunden. (0 kommentar)

Socialstyrelsen varnar för längre handläggningstider

I sin utredning »Ökad statlig närvaro i Härnösand« föreslår regeringen att ett antal arbetsuppgifter från olika myndigheter flyttas till Härnösand. Förslaget innefattar delar av Socialstyrelsens legitimationsverksamhet.(4 kommentar)

Debatt

Ge vårdens medarbetare bästa möjliga kunskap inför patientmötet

Vårt syfte med kunskapsstyrningen och de nya personcentrerade sammanhållna vårdförloppen som för tillfället är ute på remiss är att ge patienter adekvat, kunskapsbaserad och jämlik vård, skriver Maziar Mohaddes, ordförande i Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar. (1 kommentar)

Forskarna bakom Swepis: Resultaten bör tolkas försiktigt

Resultaten av Swepis (Swedish post-term induction study) bör tolkas försiktigt med tanke på att studien avbröts i förtid. Vi instämmer i att rutiner bör ändras först efter genomgång av det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Det skriver forskarna bakom studien i denna replik på en medicinsk kommentar i LT. (3 kommentar)

50-årsuppföljning har gett oss viktig kunskap om epilepsi

Under de 50 år vi följt en grupp med epilepsi har vi lärt oss vikten av att informera barn om hur de kan göra för att minska risken för anfall, vilket gör att barnet och familjen kan övertygas om att epilepsin inte kommer att vara något större hinder i livet, skriver Lars-Olov Brorson.(0 kommentar)

Ge patienter med astma ökad rätt till behandling och uppföljning

Genom att höja kunskapsnivån om astma och dess olika fenotyper på alla vårdnivåer kan vi också öka möjligheterna för att patienter med svår astma identifieras och behandlas av specialister, skriver Caroline Stridsman och medförfattare. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Swepis har lett till överilade ändringar i förlossningsrutiner

Det var befogat att avbryta studien Swepis i förtid, men forskningen bör granskas i sin helhet innan slutsatser dras och rutiner ändras, anser artikelförfattarna till en medicinsk kommentar.(0 kommentar)

Översikt

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kronisk låggradig troponinstegring har observerats vid KOL och innebär en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och mortalitet, men det finns i dag inga riktlinjer för handläggning av troponinstegring vid KOL. (0 kommentar)

Nytt om namn

Nationella cancerstrategins prisade processledare

I samband med Regionala cancercentrums (RCC) och Socialdepartementets firande av nationella cancerstrategins 10-årsjubileum den 3 februari utsågs de läkare i respektive sjukvårdsregion som hyllas med utmärkelsen »Årets processledare 2020«. »Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård«, hette det i motiveringen till priset.(0 kommentar)

Människor & möten

»Det här är du verkligen värd!« sa kronprinsessan

Gunilla Gunnarsson, onkolog och tidigare nationell samordnare, tog emot Regionala cancercentrums hedersutmärkelse 2020 när Sveriges nationella cancerstrategi nyligen firade 10-årsjubileum. (0 kommentar)

Originalstudie

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

Stora skillnader i psykosocial och psykiatrisk bedömning råder vid landets transplantationscentrum, visar en intervjustudie. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF