Nr 9–10/2017

Inledare

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan

Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp. (0 kommentar)

Signerat

Skrämmande brister i medicinsk fortbildning

»Läkares fortbildning är en angelägenhet för hela samhället.« (0 kommentar)

Nyheter

För 30 år sedan räddade han hennes liv – nu möts de igen

Det händer att läkare måste gripa in i medicinska nödsituationer utanför arbetstid. Att göra det kan rädda liv – precis som när läkaren Benny Ståhlberg 1985 hindrade den då tvååriga Lise Turøy-Jørgensen från att kvävas under en semesterresa på Mallorca. 30 år senare möts de igen.(3 kommentar)

Bred uppslutning för sjukvårdens behov av forskning

Sjukvårdens eget behov av forskning, utveckling och utbildning måste belysas för att komma tillrätta med problemen i svensk hälso- och sjukvård. Det var budskapet när Läkaresällskapet, Kungliga vetenskapsakademien och SBU höll i en workshop på torsdagen.(1 kommentar)

Patienter kan ha dött av stromabehandling

Fem patienter kan ha fått allvarliga skador eller till och med avlidit till följd av behandling med stromaceller, menar en utredare.(1 kommentar)

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

Det blir allt vanligare att kvinnliga läkare sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. 2015 var 8,6 per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare sjukskrivna – en rejäl ökning jämfört med 2014. (14 kommentar)

Situationen på Sahlgrenskas akut kan ge vite

Arbetssituationen vid akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset måste bli bättre, anser Arbetsmiljöverket – som överväger ett vitesföreläggande. (0 kommentar)

Bättre patientsäkerhet inom psykiatrin i Malmö

Vuxenpsykiatrin i Malmö har förbättrat sitt patientsäkerhetsarbete – men det finns fortfarande brister. Det visar en stor granskning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort. (0 kommentar)

Vårdskador vanligare vid vanliga behandlingar

Antalet anmälda vårdskador till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, fortsätter öka – men takten mattades av förra året. Chefläkaren Pelle Gustafson ser dock orosmoln torna upp sig. »Vårdplatsbristen och personalomsättningen är oroande«, säger han.(1 kommentar)

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk

En ny nationell myndighet ska utreda och fatta beslut om misstänkt forskningsfusk. Det föreslår Oredlighetsutredningen, som i dag lämnade över sitt betänkande till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).(1 kommentar)

Även Läkarförbundet säger nej till vinsttak

Inte bara Konkurrensverket är kritiskt till välfärdsutredningens förslag på vinsttak på den konkurrensutsatta välfärdsmarknaden. Sveriges läkarförbund, SLF, sällar sig till kritikerna.(2 kommentar)

Ändrade etiska regler ut på remiss

Läkarförbundet vill uppdatera sina etiska regler och föreslår i en remissversion förenklade formuleringar samt en ny regel om säkerhet, integritet och öppenhet vid forskning på människor.(1 kommentar)

Debatt

Anhöriga vill ha debatt om rätten att behålla legitimationen livet ut

Vi efterlyser debatt om läkares rätt att behålla sin legitimation livet ut och ifrågasätter den vårdpersonal som underlät att rapportera de brister de såg i en nära anhörigs yrkesutövning, vilket vi menar satte patienters liv och välmående i fara, skriver Carolina Överlien. (9 kommentar)

Kvalitetsregister – en skatt som bör komma fler till glädje

För patienternas skull bör vi sträva efter att de nationella kvalitetsregistren når sin fulla potential för forskning och kvalitetsarbete, skriver Carl Montan. (2 kommentar)

Apropå! En grön ö i Norrbotten

»Gröna öar« ses som en av lösningarna på primärvårdens djupa kris. Eftersom det saknas en tydlig definition av gröna öar (vilket kan vara bra) kan de se väldigt olika ut, skriver Anders Lindman och medförfattare, som alla har erfarenheter från en grön ö i Norrbotten. (0 kommentar)

Krönika

»Bilolyckan 18 år tidigare som ändade mitt förra liv och obönhörligen formade detta nya som ännu är obekant…«

I en ny kropp, med nya förutsättningar och obekanta reaktioner att hantera, kan vistelse på en »retreat« bidra till att man inte alltid känner sig som en »loser«. Ulla Bergholm, pensionerad kirurg, berättar i sin krönika om tillfällen då man kanske ändå gör det. (0 kommentar)

Kultur

Värstingarna bland elementen

Alla ämnen är giftiga om de ges i tillräckligt höga doser – det visste redan Paracelsus. Men vissa värstingar bland elementen i periodiska systemet är giftiga, radioaktiva, karcinogena även i mycket små mängder. De kan döda utan att synas.(0 kommentar)

Människor & möten

Dysmorfofobi är vanligare än anorexi – ändå nästan okänt

Sabina Brohede, ST-läkare i barnmedicin, blev intresserad av en diagnos utanför sin specialitet. Nu har hon disputerat på dysmorfofobi, ett tämligen okänt tillstånd, men vanligare än anorexi.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Louise Frisén

Louise Frisén skriver tillsammans med kollegor om att könsdysfori ökar markant bland barn och unga, runt 100 procent varje år under 2010-talet.(0 kommentar)

Reflexion

Krafttag behövs mot antibiotikaresistens

»Larmklockorna ljuder, och det finns all anledning att ta nya krafttag – medan tid ännu är.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Diagnostik och uppföljning av MS med MR – svensk konsensus

Undersökning med MR är ett viktigt verktyg vid diagnostik och uppföljning av individer med MS. Svenska MS-sällskapet och Svensk förening för neuroradiologi har utarbetat ett rådgivande dokument, som ger konsensusbaserade råd om MR-användning i vården av individer med MS. (0 kommentar)

Nya Rön

Utbredd kolonisering med vårdrelaterade S epidermidis på IVA

Nyligen inlagda IVA-patienter koloniserades snabbt med VR-SE (vårdrelaterade genotyper av Staphylococcus epidermidis). Det visar en kohortstudie från ett svenskt länssjukhus. VR-SE fanns också hos en stor del av IVA-personalen och hittades i miljön på kliniken.(0 kommentar)

Schizofreni och bipolär sjukdom kopplades till högre sCD14-nivåer

Tvillingar med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av fritt kluster av differentiering 14 (sCD14) i cerebrospinalvätskan jämfört med icke drabbade syskon, enligt en svensk studie. Studien stödjer att sCD14 kan ha betydelse vid både aktivering av och försvar mot schizofreni och bipolär sjukdom. (0 kommentar)

Snusare löpte ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes

Snus tycks vara en lika stark riskfaktor för typ 2-diabetes som rökning. Det visar en svensk studie som baseras på data om nästan 55 000 män som aldrig rökt.(11 kommentar)

Olika biverkningar av olika kurativa behandlingar vid prostatacancer

Behandlingsalternativen vid botbar prostatacancer har olika biverkningar på kort och lång sikt. I en ny avhandling framgår till exempel att risken för urininkontinens var högre efter operation än efter strålning, men risken för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär var högre efter strålning. (0 kommentar)

Spelbaserad HLR-träning motiverande för teamarbete

Vissa kunskaper, procedurfärdigheter och förhållningssätt kan med fördel läras i ett virtuellt sammanhang, medan andra komplexa och manuella färdigheter inte lämpar sig lika väl. Det visar en svensk kvalitativ studie. (0 kommentar)

Goda långtidsresultat av epilepsikirurgi

5–10 år efter epilepsikirurgi sågs anfallsfrihet hos 62 procent av opererade vuxna och hälften av barnen, jämfört med hos 14 procent av vuxna och 38 procent av barn som inte opererats. Det visar en ny avhandling. 95 procent av de opererade ansåg 14 år senare att operationen totalt sett varit av godo. (0 kommentar)

Meddelanden

Stipendium i HLR att söka

Stig Holmbergs HLR stipendium med syfte att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige finns nu att söka för behöriga. Målet med stipendiet är att sprida kunskapen om hjärtlungräddning (HLR) och tidig defibrillering i samhället. Sökande bör vara HLR-instruktör. Stipendiet kan sökas på max en A4, under perioden 1 mars – 30 april, 2017, hos Stiftelsen för Hjärt-Lungräddning i Sverige, c/o SEB Stiftelsetjänst, 405 04 Göteborg.(0 kommentar)

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 30 april 2017.     (0 kommentar)

Nytt om namn

Svensk vaccinforskare prisas i USA

Jan Holmgren, senior professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, har tilldelats utmärkelsen the Albert B. Sabin Gold Medal Award, ett prestigefyllt pris på vaccinforskningens område. Jan Holmgren får priset för sina banbrytande bidrag inom forskningen kring orala vacciner och slemhinneimmunologi samt för att ha lett utvecklingen av världens första effektiva drickbara koleravaccin. Han tar emot priset den 25 april, på Amerikanska vetenskapsakademin i Washington.(0 kommentar)

Handledarpris i öst och väst

Specialisterna i allmänmedicin, Boel Jönsson, Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn, och Johanna Söderström, Jämjö vårdcentral i Jämjö, har fått 2016 års handledarpris av AT-läkarna i Sylf Blekinge. I motiveringen till Boel Jönssons pris heter det att hon är »… en obeskrivlig arbetsmyra som trots ständigt hög belastning alltid får en att känna sig välkommen och inte drar sig för att hjälpa till på allra bästa sätt«. Om Johanna Söderström skriver en av dem som nominerat henne: »Hon gjorde sig alltid tillgänglig för handledning, och handledde då genom att kräva ett öppensinnat utbyte av kunskap och erfarenhet på ett sätt som stärkte mig i läkarrollen och bidrog till att entusiasmera mig inför allmänmedicin som specialitet!«(0 kommentar)

AT-kryckan till två föredömen

Martin Gedeck, läkare på medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, och Annika Rusko Andersson, distriktsläkare vid Centrumpraktiken, Kungälv, har belönats med AT-kryckan 2016, en utmärkelse som delas ut årligen i samband med AT-läkarnas luciafirande. Det var AT-läkarna på Kungälv sjukhus som nominerade och efter dold omröstning utsåg pristagarna. Martin Gedeck fick priset för »…sitt aldrig sinande engagemang, för varje patient och varje AT-läkare«, och Annika Rusko Andersson sin utmärkelse för »… sitt genuina intresse för sina patienter, en strävan att se människan bakom sjukdomen och en imponerande klinisk kompetens«.  (0 kommentar)

Rapport

Nya riktlinjer för handläggning av dyspepsi, H pylori och magsår

De nya nationella riktlinjerna för handläggning av dyspepsi, Helicobacter pylori och magsår kan spara resurser och besvär för yngre till förmån för patienter med prioriterat behov av gastroskopi. (11 kommentar)

Originalstudie

Bruk och missbruk av EEG

En studie vid Sundsvalls sjukhus visar att en majoritet av EEG-remisserna från barnkliniken var adekvata och innehöll tillfredsställande information. (0 kommentar)

Översikt

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. En minoritet (ca 20 procent) av barn <12 år med könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder.(9 kommentar)

Utgåvan som PDF