Nr 9–10/2017

Meddelanden

Stipendium i HLR att söka

Stig Holmbergs HLR stipendium med syfte att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige finns nu att söka för behöriga. Målet med stipendiet är att sprida kunskapen om hjärtlungräddning (HLR) och tidig defibrillering i samhället. Sökande bör vara HLR-instruktör. Stipendiet kan sökas på max en A4, under perioden 1 mars – 30 april, 2017, hos Stiftelsen för Hjärt-Lungräddning i Sverige, c/o SEB Stiftelsetjänst, 405 04 Göteborg.(0 kommentar)

Resebidrag från understödsfonden

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. Förtur ges fackligt engagerade läkare. Medlemskap i Stockholms läkarförening är ett krav. Sökanden kan beviljas bidrag om maximalt 20 000 kronor. Till egenhändigt skriven ansökan skall bifogas handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan kan mejlas till gunilla.winnerhall@slf.se eller postas till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, senast den 30 april 2017.     (0 kommentar)

Nytt om namn

Svensk vaccinforskare prisas i USA

Jan Holmgren, senior professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, har tilldelats utmärkelsen the Albert B. Sabin Gold Medal Award, ett prestigefyllt pris på vaccinforskningens område. Jan Holmgren får priset för sina banbrytande bidrag inom forskningen kring orala vacciner och slemhinneimmunologi samt för att ha lett utvecklingen av världens första effektiva drickbara koleravaccin. Han tar emot priset den 25 april, på Amerikanska vetenskapsakademin i Washington.(0 kommentar)

Handledarpris i öst och väst

Specialisterna i allmänmedicin, Boel Jönsson, Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn, och Johanna Söderström, Jämjö vårdcentral i Jämjö, har fått 2016 års handledarpris av AT-läkarna i Sylf Blekinge. I motiveringen till Boel Jönssons pris heter det att hon är »… en obeskrivlig arbetsmyra som trots ständigt hög belastning alltid får en att känna sig välkommen och inte drar sig för att hjälpa till på allra bästa sätt«. Om Johanna Söderström skriver en av dem som nominerat henne: »Hon gjorde sig alltid tillgänglig för handledning, och handledde då genom att kräva ett öppensinnat utbyte av kunskap och erfarenhet på ett sätt som stärkte mig i läkarrollen och bidrog till att entusiasmera mig inför allmänmedicin som specialitet!«(0 kommentar)

AT-kryckan till två föredömen

Martin Gedeck, läkare på medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, och Annika Rusko Andersson, distriktsläkare vid Centrumpraktiken, Kungälv, har belönats med AT-kryckan 2016, en utmärkelse som delas ut årligen i samband med AT-läkarnas luciafirande. Det var AT-läkarna på Kungälv sjukhus som nominerade och efter dold omröstning utsåg pristagarna. Martin Gedeck fick priset för »…sitt aldrig sinande engagemang, för varje patient och varje AT-läkare«, och Annika Rusko Andersson sin utmärkelse för »… sitt genuina intresse för sina patienter, en strävan att se människan bakom sjukdomen och en imponerande klinisk kompetens«.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF